Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hálózatfejlesztési Iroda Nagy Krisztina Pólus Program Hálózatfejlesztési Iroda - Miskolc Klaszterfejlesztés a Pólus Programban Salgótarján, 2009. május.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hálózatfejlesztési Iroda Nagy Krisztina Pólus Program Hálózatfejlesztési Iroda - Miskolc Klaszterfejlesztés a Pólus Programban Salgótarján, 2009. május."— Előadás másolata:

1 Hálózatfejlesztési Iroda Nagy Krisztina Pólus Program Hálózatfejlesztési Iroda - Miskolc Klaszterfejlesztés a Pólus Programban Salgótarján, 2009. május 19.

2 Hálózatfejlesztési Iroda 2 Tartalom ● A Pólus Program felépítése – Horizontális gazdaságfejlesztés – Klaszterfejlesztés ● A Pólus Program eredményei ● Hálózatfejlesztési Iroda működése ● ÉM Régió klaszterei

3 Hálózatfejlesztési Iroda 3 A magyarországi Pólus Program egy átfogó gazdaságfejlesztési program, amelynek fókuszában a Pólus városok lendületbe hozása és a klaszterfejlesztés áll A magyarországi fejlesztési pólusok Pólus város * Az Országos Területfejlesztési Koncepcióról (OTK) szóló 97/2005. (XII. 25.) Ogy. határozat alapján Forrás:PPI, EPAP 2005-ben kijelölt pólusok*: Budapest, Győr, Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc, Székesfehérvár-Veszprém tengely

4 Hálózatfejlesztési Iroda A Pólus Program felépítése 4 A program részben a pólus városok széles értelemben vett üzleti környezetének, részben az üzleti alapon szerveződő klaszterek fejlesztése révén kívánja elérni a kitűzött célokat A kereslet és kínálat tényalapú elemzése A Pólus városok és a régiók fejlesztési stratégiái Fejlesztés- politikai célkitűzés Főbb fejlesztési területek Földrajzi terület Mozgatórugók Horizontális gazdaságfejlesztés Vállalkozásfejlesztés A vállalkozások számára kedvező, versenyképes üzleti környezet kialakítása Hazai vállalkozások nemzetközi versenyképességének erősítése Felsőoktatás Szakképzés Innovációs és technológiai parkok Exportorientált klaszterek fejlesztése Klasztertag vállalatok fejlesztése A Pólusvárosok, ill. közvetetten a hét régió Nincs földrajzi lehatároltság Már működő, sikeres klaszterek fejlesztési igényei Új klaszter lehetőségek Forrás:PPI, EPAP Klaszter Sikeres gazdaság-fejlesztés Kedvező üzleti környezet Stabil makrogazdaság Klaszter

5 Hálózatfejlesztési Iroda 5 Tartalom ● A Pólus Program felépítése – Horizontális gazdaságfejlesztés – Klaszterfejlesztés ● A Pólus Program eredményei ● Hálózatfejlesztési Iroda működése ● ÉM Régió klaszterei

6 Hálózatfejlesztési Iroda Horizontális gazdaságfejlesztés Az együttműködő klaszterek, potenciális klaszter tagok és versenyképes vállalkozások számára –Kutatási infrastruktúra biztosítása –Humán infrastruktúra képzése és biztosítása Klaszterek és vállalatok kutatási igényeihez szükséges, az intézmények tulajdonában lévő infrastruktúra biztosítása Klaszterekkel és vállalatokkal közösen beszerzett eszközök közös, piacilag megalapozott fejlesztési célú támogatása Országos szinten mediátor a klaszterek, vállalatok, képző, kutató intézmények és a többi önkormányzat között, valamint Nemzetközileg versenyképes ügyintézés és üzleti feltételek, és Versenyképes üzleti infrastruktúra biztosítása Az együttműködő klaszterek, potenciális klaszter tagok és versenyképes vállalkozások számára –A szükséges szakképzett munkaerő biztosítása Kompetenciák Egyetemek és főiskolák Kutatási intézmények Önkormány- zatok Szak- és felnőttképző intézmények Valamennyi bemutatott intézménynek a hosszú távon fenntartható növekedést lehetővé tevő versenyképes üzleti környezet kialakításában kell szerepet vállalnia A horizontális gazdaságfejlesztés valamennyi szereplőjének közös érdeke a versenyképes üzleti környezet* megteremtése 6 *Általános fizikai és humáninfrastruktúra fejlesztés Forrás:PPI, EPAP

7 Hálózatfejlesztési Iroda 7 Tartalom ● A Pólus Program felépítése – Horizontális gazdaságfejlesztés – Klaszterfejlesztés ● A Pólus Program eredményei ● Hálózatfejlesztési Iroda működése ● ÉM Régió klaszterei

8 Hálózatfejlesztési Iroda 8 Forrás:Porter M.E., Clusters of innovation initiative: San Diego, New York 2001, EPAP elemzés A klaszterek a regionális versenyképességet előmozdító gazdasági szerveződések, amelyeket a magánszféra vezet és piaci logika alapján működnek A klaszterek, mint az innovációt és a versenyképességet elősegítő szerveződések Elhelyezkedés Szereplők Piacorientáltság Klaszter jellemzőiHatás a versenyképességre ● Földrajzilag egymáshoz közel elhelyezkedő vállalkozások alkotják ● Gazdasági és nem közigazgatási régió ● A fizikai közelség megkönnyíti a tudás áramlását a szereplők között ● Az ismeretek áramlása ösztönzi az innovációt ● Elsősorban vállalkozások által vezetett együttműködés ● Tagjai lehetnek egyéb (pl. oktatási, kutató, önkormányzati) intézmények ● A vállalkozások piaci orientációt adnak ● A szükséges erőforrások biztosítása az oktatás, a képzés és a fizikai infrastruktúra területén ● Jól meghatározott iparágban, iparági szegmensben tevékenykedik ● Célja üzleti siker elérése ● Saját piaci érdekek felismerése ● A piaci belépési korlátokat könnyebben lépik át az együttműködő cégek mint az egyedi vállalkozások A klaszter meghatározott iparági szegmensben, földrajzi közelségben működő egymással kapcsolatban álló vállalkozások és kapcsolódó intézmények olyan csoportja, melyet az együttműködés és a verseny egyszerre jellemez A klaszterek, mint az innovációt és a versenyképességet elősegítő szerveződések

9 Hálózatfejlesztési Iroda 9 Forrás:PPI, EPAP A globális versennyel kapcsolatban kialakult, nemzetközileg elfogadott álláspont szerint ma már nem elkülönült vállalatok, hanem a klaszterek az új munkamegosztás alapegységei Klaszterek pozicionálása Együttműködés Klasztertagok Támogatás Vállalat 1 Egyetem Önkor- mányzat Vállalat 2 Vállalat 3 Vállalat 4 Vállalat 5 Vállalat 6 Vállalat 7 Vállalat 8 Vállalat 9 Vállalat n Klaszter- menedzser ▪Az együttműködés akkor sikeres, ha minden résztvevő számára előnyt jelent ▪Nem adják fel egyéni célkitűzéseiket ▪Együttesen lépnek fel ▪Helyi előnyöket használnak ki: –Költségcsökkentés –Innováció serkentés –A legjobb gyakorlatok gyors megismerése –A tranzakciós költségek minimalizálása ▪A Pólus Program célkitűzései között kiemelt súllyal szerepel a klaszterek többszintű, célorientált támogatása ▪A klaszter sikeréhez a támogatási források megléte önmagában nem elegendő ▪Az önszerveződő, kölcsönös előnyökön alapuló gazdasági együttműködések adhatnak valódi választ a globális verseny jelentette kihívásokra

10 Hálózatfejlesztési Iroda 10 Klaszter működési modell A támogatás szempontjából befolyásolni kívánt terület Nem meghatározott struktúrájú, önmagát alakító terület Klaszter tagvállalat Irányítás KM Klaszter Szolgáltatás Ellenszolgáltatás Egységesen értelmezhető működési modell a klasztertámogatási rendszerben Klaszter ● A klaszter szabadon szerveződik, bármilyen struktúrát magára ölthet (egyesület, atípusos szerződés, alapítvány, stb.) ● Irányítása, döntéshozatali rendje a tagok által meghatározott ● Közvetlenül és/vagy szolgáltatási szerződés keretében irányítja a szolgáltatásokat nyújtó KM szervezetet KM szervezet A klaszter tagjainak érdekét szolgálja Szolgáltatásai üzleti jellegűek Ellenőrizhető Számonkérhető Működése átlátható a klaszter tagjai és az intézményrendszer számára A KM szervezet működése és a klaszter irányításának gyakorlata egyaránt elemzendő Forrás:PPI, EPAP

11 Hálózatfejlesztési Iroda ▪A KM szervezet elsődleges feladata, hogy szolgáltatások nyújtásával segítse az adott klaszter tagjait ▪Az együttműködés szabályait a felek szolgáltatási szerződés keretében rögzíthetik ▪A KM szervezet NEM a klaszter csúcsszerve / irányító testülete, a közös döntések meghozatalának rendjét a klaszter tagjai maguk határozhatják meg ▪Célszerű, ha a KM szervezet működési formája megfelel a vállalati szintű ellenőrizhetőség és átláthatóság követelményeinek – mind irányítási, mind számviteli szempontból Közös megjelenés KM lehetséges feladatai Szolgáltatások A klasztermenedzser (KM) szervezet lehetséges feladatai A klasztermenedzsment a klasztertagok megállapodása alapján szolgáltatások nyújtásával segíti a klasztert Forrás:PPI, EPAP 11 ▪Kiadott közös nyomtatott/elektronikus szakmai tájékoztató anyagok ▪Közös honlap fejlesztése ▪Klaszterképviselet rendezvényeken Kooperáció előmozdítása ▪Taggyűlések, rendezvények szervezése ▪Adatbázisok –Piacelemzés –Szabadalmak, licencek, know-how –Vevő- és partneradatbázis –Kompetenciák ▪Projektmenedzsment ▪Stratégia alkotás, folyamatos felülvizsgálat ▪Benchmarking klub ▪Képzések, oktatási programok ▪Tanácsadás –K+F –Jogi és iparjogvédelmi –Pályázati ▪Fordítás, tolmácsolás ▪Marketing ▪Külföldi utak szervezése

12 Hálózatfejlesztési Iroda Akkreditált klaszterek Induló klaszterek Fejlődő klaszterek Fejlődő klaszterek 12 Forrás: PPI, EPAP A hazai klaszterfejlesztés négy egymásra épülő szakaszban valósul meg A pályázati támogatások legfontosabb javasolt paraméterei az egyes szinteken Az akkreditációs címpályázat 2008. május 13-án jelent meg A ROP-ok klaszterpályázatai 2008. október 31-én lezárultak, 2009-ben újra nyílnak Pólus innovációs klaszterek Akkreditáció Klaszter menedzsment Közös szolgáltatás Menedzsment Közös szolgáltatás Közös beruházás Közös szolgáltatások Közös beruházások Támogatható tevékenység Szolgáltatás, beruházás Komplex központok 15-50 millió Ft50-250 millió FtÖsszeg1.500-4.000 millió Ft A klaszterbe szerve- ződő vállalkozások helyzetének megkönnyítése, a kezdeti akadályok legyőzésének segítése Klasztermenedzser szervezet támogatásával olcsón, jó minőségű szolgáltatáshoz juttatni a klaszteresedő vállalkozásokat A működőképes kooperációk támogatása a továbblépéshez A klasztertagok közötti bizalom elmélyítése közös beruházások támogatásával A már akkreditált klaszterek kutatási eredményének hasznosulását elősegítő K+F+I projektek kiemelt támogatása Új, innovatív termékek piacra vitele Bizonyítottan nemzet- közileg is verseny- képes klaszterek kialakulásának elősegítése Támogatás célja A tapasztalatok függvényében a legsikeresebb klaszterek számára komplex háttér- infrastruktúra megteremtése 4-8 milliárd Ft6-20 milliárd Ft15-30 milliárd Ft7 éves keret20-40 milliárd Ft 250 -1.500 millió Ft

13 Hálózatfejlesztési Iroda 13 Akkreditációs modell struktúrája és szempontjai Az akkreditációs modell a program alappilléreit képező együttműködéseket egy szakértői szinten kialakított és klasztereken kalibrált modell segítségével választja ki A kategóriák mögötti szempontok célja Szempontok száma, db I. Klaszteren belül megvalósult együttműködés formái  A klaszter tagok közötti együttműködés tudatosságának és szervezettségének mérése  10* II. Klaszter összetétele  A klasztert alkotó tagok összetételének és számának vizsgálata 22 III. Klaszter tag KKV-k gazdasági teljesítménye  A piacilag visszaigazolt sikerek pozitív diszkriminációja, különös hangsúlyt helyezve az export tevékenységre és a magas hozzáadott értékre 55 IV. Klaszter K+F+I teljesítménye  A klaszterek K+F tevékenységének vizsgálata 44 V. Klaszter stratégiai és cselekvési terv formai és tartalmi értékelése  A klaszter által alkotott jövőkép és stratégia megalapozottságának vizsgálata, a tartalom nélküli együttműködések kiszűrése  14  35  A modell egy öt kategóriába csoportosított, koherens értékelő rendszer  Célja a piacilag visszaigazolt sikereket felmutató együttműködések kiválasztása  Az értékelési rendszer objektivitása átláthatóvá teszi a döntési folyamatot a pályázók számára és megalapozott, védhető döntéseket tesz lehetővé *A „Klaszteren belül megvalósult együttműködés formái” 5 KO kritériumot tartalmaz Forrás: PPI, EPAP

14 Hálózatfejlesztési Iroda 14 Tartalom ● A Pólus Program felépítése – Horizontális gazdaságfejlesztés – Klaszterfejlesztés ● A Pólus Program eredményei ● Hálózatfejlesztési Iroda működése ● ÉM Régió klaszterei

15 Hálózatfejlesztési Iroda 15 Beérkezett pályázatok (db) Induló (db) Fejlődő (db) Rendelkezésre álló forrás (millió Ft) Igényelt támogatás (millió Ft) Megítélt támogatás (millió Ft) Megítélt támogatás / Igényelt támogatás (%) ÉM363241 4031 34496872% KM383081 1301 21263853% DA3727105901 02553052% NYD2321281463628954% ÉA2016480079543955% KD1511475048526054% DD127570050415731% Összesen181144376 1876 0013 28055% ROP induló és fejlődő klaszterpályázatok (3/1) A ROP-ok klaszterpályázataira összesen 181 pályázat érkezett: 144 induló, 37 fejlődő Forrás:ROP IH

16 Hálózatfejlesztési Iroda ROP induló és fejlődő klaszterpályázatok (3/2) 16 Beérkezett pályázatok száma a ROP „induló” klaszterpályázataiban (db) Beérkezett pályázatok száma a ROP „fejlődő” klaszterpályázataiban (db) 33 30 27 21 16 11 7 4 8 10 2 4 4 5 Forrás:ROP IH ▪A ROP-ok „induló” klaszterpályázataira összesen 144 pályázat érkezett ▪77 pályázat esetében született támogató döntés ▪A ROP-ok „fejlődő” klaszterpályázataira összesen 37 pályázat érkezett ▪21 pályázat esetében született támogató döntés Benyújtott pályázatok száma Támogató döntések száma A ROP-ok klaszterpályázataira összesen 181 pályázat érkezett: 144 induló, 37 fejlődő

17 Hálózatfejlesztési Iroda ROP induló és fejlődő klaszterpályázatok (3/3) 17 A ROP klaszterpályázatok keretében a pályázók összesen ~6,0 milliárd Ft-ot igényeltek, amelyből mintegy 3,3 Mrd Ft összegben született támogató döntés Igényelt és rendelkezésre álló források a ROP klaszterpályázataiban (millió Ft) Forráskeret a régióban Igényelt támogatás összege Forrás:ROP IH Megítélt támogatás ▪A ROP-ok klaszterpályázataira ~6,2 milliárd Ft forrás áll rendelkezésre ▪A beadott pályázatok keretében a pályázók összesen ~6,0 milliárd Ft-ot igényeltek ▪Összesen mintegy 3,3 milliárd Ft összegű támogatást ítéltek a pályázóknak

18 Hálózatfejlesztési Iroda 18 *Pl.: fa- és bútoripar, fémipar, műanyagipar, kreatív ipar, média Forrás:PPI, EPAP A nyertes induló és fejlődő klaszterek iparági megoszlása A ROP klaszter- pályázataiban 98 nyertes fog támogatást kapni Nyertes pályázatok iparági megoszlása a ROP „induló” klaszterpályázataiban (db) A nyertes klaszterek között számos informatikai, üzleti szolgáltatásra fókuszáló és környezetiparban tevékenykedő van

19 Hálózatfejlesztési Iroda Eddig tizenöt klaszter kapott „akkreditált innovációs klaszter” címet Akkreditált klaszterek Magyarországon (2/1) 19 Akkreditált klaszterek Iparág Régió Pharmapolis Életminőség Klaszter ▪Biotechnológia, orvostudomány ▪Országos Biotechnológiai Innovációs Bázis ▪Biotechnológia, orvostudomány ▪Dél-Dunántúl Omnipack Csomagolástechnikai Klaszter ▪Csomagolástechnika▪Közép-Magyarország PharmacoFood ▪Biotechnológia▪Dél-Alföld Mobilitás és Multimédia Klaszter ▪IT, média▪Közép-Magyarország ▪Orvosi műszergyártás▪Közép-Magyarország Magyar Medikai Gyártók Orvosi Biotechnológia Innovációs Klaszter ▪Biotechnológia, orvostudomány ▪Közép-Magyarország Pannon K+F+I+O ▪IT▪Közép-Dunántúl Forrás:PPI, EPAP

20 Hálózatfejlesztési Iroda Eddig tizenöt klaszter kapott „akkreditált innovációs klaszter” címet Akkreditált klaszterek Magyarországon (2/2) 20 Akkreditált klaszterek Iparág Régió Goodwill Biotechnológiai Klaszter ▪Biotechnológia, orvostudomány ▪Dél-Alföld Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter ▪IT ▪Dél-Alföld ArchEnerg Regionális Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter ▪Energetika ▪Építőipar ▪Dél-Alföld EnIn Környezetipari Klaszter ▪Környezetipar▪Észak-Magyarország Forrás:PPI, EPAP 3 P Műanyagipari, Csonagolástechnikai, Nyomdaipari Klaszter ▪Műanyagipar ▪Csomagolástechnika ▪Dél-Alföld Pharmapolis Debrecen Innovatív Gyógyszeripari Klaszter ▪Gyógyszeripar▪Észak-Alföld Első Magyar e-Közigatgatási Informatikai Innovációs Klaszter ▪IT▪Közép-Dunántúl

21 Hálózatfejlesztési Iroda 21 Tartalom ● A Pólus Program felépítése – Horizontális gazdaságfejlesztés – Klaszterfejlesztés ● A Pólus Program eredményei ● Hálózatfejlesztési Iroda működése ● ÉM Régió klaszterei

22 Hálózatfejlesztési Iroda HFI-Győr HFI-Budapest HFI-Miskolc HFI-Debrecen HFI-Szeged HFI-Pécs HFI-Veszprém/Székesfehérvár 22 HFI-k feladata: A vállalkozások hálózatosodásának elősegítése, a klaszterek kialakulásának és fejlődésének támogatása Hálózatfejlesztési Irodák (HFI) Forrás: PPI, HFI, EPAP

23 Hálózatfejlesztési Iroda 23 A HFI-Miskolc eddigi és folyamatban lévő feladatai (2/1) Forrás: PPI, HFI, EPAP Rövid leírásHFI-Miskolc Potenciális klaszterek azonosítása A gazdaságfejlesztési és kooperációs potenciál folyamatos feltárása, klaszterfejlesztési területek kiválasztása Adatgyűjtés: tanulmányok, elemzések, média Személyes interjúk alapján Kapcsolat- építés Kulcs szereplők (klaszterek és menedzserek, potenciális klaszterek és tagok) felkutatása Kapcsolattartás Vállalkozások, intézmények felkeresése Kapcsolatépítés vállalkozások között, illetve vállalkozások és intézmények között Közvetítés klaszterek között Klaszterfejlesztési és támogatási politika megismertetése Prezentációk tartása, előadók, work- shopok szervezése Információk, hírlevelek küldése (klaszterpályázatok, rendezvények stb.) Információk kérése Klaszterakkreditáció kalibrálása (klaszterek esetében) A Hálózatfejlesztési Irodák főbb tevékenységei

24 Hálózatfejlesztési Iroda 24 A HFI-Miskolc eddigi és folyamatban lévő feladatai (2/2) Forrás: PPI, HFI, EPAP Rövid leírásHFI-Miskolc Szervezet- építés Ajánlások a klaszter szervezet kialakításához Menedzser szervezet működési formája, felépítése és vezetési mechanizmusa Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma Segítségnyújtás tagtoborzásban, ajánlattétel a klaszter összetételére Projektek Ajánlások a stratégia kialakításához Segítségnyújtás a stratégiai keretek összeállításában Ajánlások a szolgáltatások kialakításához Módszertani ajánlások a kompetencia térkép összeállításához Részvétel a tagok szolgáltatási igényeinek felmérésében Szolgáltatási lehetőségek ajánlása (a klaszter profiljához és a menedzsmenthez igazítva) Stratégia Szolgáltatás Közös projektgenerálás Lehetőség szerint részvétel néhány (kezdeti) projekt megvalósításban (terv) Megtakarítási projektek ajánlása Projektgeneráláshoz fórum, pályázati források, külső partnernek kiajánlása A Hálózatfejlesztési Irodák főbb tevékenységei

25 Hálózatfejlesztési Iroda 25 Tartalom ● A Pólus Program felépítése – Horizontális gazdaságfejlesztés – Klaszterfejlesztés ● A Pólus Program eredményei ● Hálózatfejlesztési Iroda működése ● ÉM Régió klaszterei

26 Hálózatfejlesztési Iroda KlaszterMenedzsment székhelye ENIN Környezetipari Klaszter (akkreditált)Miskolc Magyar Anyagtudományi és Nanotechnológiai KlaszterMiskolc Magyar Űripari KlaszterMiskolc Észak-magyarországi Autóipari Beszállítói Klaszter NOHAC Miskolc Észak-magyarországi Informatikai KlaszterMiskolc Észak-magyarországi Üvegipari KlaszterMiskolc Feltérképezett klaszterek az Észak-magyarországi Régióban (5/1) Forrás:HFI 26

27 Hálózatfejlesztési Iroda KlaszterMenedzsment székhelye Észak-magyarországi KKV Innovációs Szolgáltató Klaszter Miskolc Magyar Ügyfélkapcsolati KlaszterMiskolc Észak-magyarországi Folyamat Innovációs KlaszterMiskolc Gépgyártói, Beszállítói és Technológiai Fejlesztési Klaszter Eger Geotermikus KlaszterEger Észak-magyarországi Energiabiztonsági KlaszterMiskolc Feltérképezett klaszterek az Észak-magyarországi Régióban (5/2) Forrás:HFI 27

28 Hálózatfejlesztési Iroda KlaszterMenedzsment székhelye EGERFOOD Élelmiszerbiztonsági és Technológiafejlesztési Klaszter Eger Mátrai Építőipari és Szolgáltató KlaszterGyöngyös Észak-magyarországi Logisztikai Szolgáltató KlaszterMiskolc Bioenergetikai Innovációs KlaszterGyöngyös Dél-borsodi Egészségügyi és Szociális KlaszterMiskolc Észak-magyarországi Regionális Egészségügyi Informatikai Klaszter Miskolc Feltérképezett klaszterek az Észak-magyarországi Régióban (5/3) Forrás:HFI 28

29 Hálózatfejlesztési Iroda KlaszterMenedzsment székhelye Észak-magyarországi Regionális Pénzügyi KlaszterPásztó Észak-magyarországi Műanyagipari KlaszterMiskolc Borsodi Hotel KlaszterMiskolc Magyar Foglalkoztatási KlaszterMiskolc Észak-magyarországi Ipari Park KlaszterMiskolc Északi Várak Útján Idegenforgalmi KlaszterFüzér Feltérképezett klaszterek az Észak-magyarországi Régióban (5/4) Forrás:HFI 29

30 Hálózatfejlesztési Iroda KlaszterMenedzsment székhelye ÖKOLAND Környezetipari és Hulladékgazdálkodási Klaszter Kazincbarcika Észak-magyarországi Villamosipari KlaszterTiszaújváros Észak-magyarországi Digitális Oktatástechnológiai Klaszter Miskolc Innovatív-medicina KlaszterMiskolc Biomassza Energia KlaszterKál Balassagyarmat Térségi Vendéglátó és Szolgáltató Klaszter Balassagyarmat Feltérképezett klaszterek az Észak-magyarországi Régióban (5/5) Forrás:HFI 30

31 Hálózatfejlesztési Iroda Köszönöm a figyelmet! Nagy Krisztina E-mail: nagy.krisztina@polusiroda.hu Pólus Program Hálózatfejlesztési Iroda - Miskolc 3515 Miskolc-Egyetemváros, E7. épület Mobil: +36 30 824 99 52 Telefon: + 36 46 565 111/1395 Fax: + 36 46 565 241


Letölteni ppt "Hálózatfejlesztési Iroda Nagy Krisztina Pólus Program Hálózatfejlesztési Iroda - Miskolc Klaszterfejlesztés a Pólus Programban Salgótarján, 2009. május."

Hasonló előadás


Google Hirdetések