Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MAGYAR FEJLESZTÉSPOLITIKA IRÁNYAI AZ EURÓPAI UNIÓ 2014-2020-AS KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKÁBAN EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG MINISZTERELNÖKSÉG.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MAGYAR FEJLESZTÉSPOLITIKA IRÁNYAI AZ EURÓPAI UNIÓ 2014-2020-AS KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKÁBAN EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG MINISZTERELNÖKSÉG."— Előadás másolata:

1 A MAGYAR FEJLESZTÉSPOLITIKA IRÁNYAI AZ EURÓPAI UNIÓ AS KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKÁBAN EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG MINISZTERELNÖKSÉG 1

2 Áttekintés A regionális politika alapjai as programozási időszak operatív programjai és rendelkezésre álló forrás Szabályozás, újdonságok Hazai intézményrendszer Operatív Programok (fókuszáltan:TOP,EFOP,GINOP)

3 Egyenlőtlenségek az Európai Unióban Egy főre jutó (GDP) bruttó hazai termék vásárlóerő-egységben (PPS) kifejezve NUTS 2 régiók alapján, 2013 (EU-28 átlag %-a, EU-28=100) Grafika forrása: cs- explained/images/1/1f/Gross_dome stic_product _%28GDP%29_per_inhabitant%2C_in_purchasing_power_standard_%28PPS%29%2C_by_NUTS_l evel_2_region%2C_2013_%28%C2%B9%29_%28%25_of_the_EU-28_average%2C_EU-28_%3D_100%29_RYB15.png cs- explained/images/1/1f/Gross_dome stic_product _%28GDP%29_per_inhabitant%2C_in_purchasing_power_standard_%28PPS%29%2C_by_NUTS_l evel_2_region%2C_2013_%28%C2%B9%29_%28%25_of_the_EU-28_average%2C_EU-28_%3D_100%29_RYB15.png 3

4 Támogatási csatornák 4

5 Beavatkozási logika – Tematikus célkitűzések 11 tematikus célkitűzés K+F+I Éghajlatváltozáshoz alkalmazkodás IKT KKV versenyképesség Környezetvédelem, erőforrás hatékonyság Közlekedés hálózati infrastruktúra Hatékony közigazgatás, kapacitások fejlesztése Oktatás, képzés Társadalmi befogadás, szegénység leküzdése Foglalkoztatás, munkavállalói mobilitás Alacsony CO2 kibocsátású gazdaság GAZDASÁGI KÖRNYEZETI TÁRSADALMI

6 as források megoszlása az egyes alapok között 6

7 A as időszak szabályozása A as időszak irányait megalapozó releváns kormánydöntések 1731/2013. (X. 11.) Korm. határozat a as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről 1814/2013. (XI. 14.) Korm. határozat a as európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának szervezeti kereteiről és az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó egyes feladat- és hatáskörökről, és az e- közigazgatás fejlesztésének jövőbeni irányairól 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 7

8 A as időszak újdonságai a szabályozásban kiemelt fontosságú az adminisztratív terhek csökkentése egységes szabályok (vidékfejlesztési és halászati támogatások is) közvetett költségek szabályozása (következő dián részletesen) forráskoncentráció: nem lehet 1 Mrd Ft alatt és két évnél rövidebb időszakra pályázatot meghirdetni differenciáltabb projekt-kiválasztási eljárások átalány (egység költség) kiterjesztése halasztott önerő lehetősége biztosítéki rendszer enyhítése – Feltétele két objektív szempontnak való megfelelés: Egy lezárt üzleti év és köztartozás-mentesség Szerződésben rögzített mérföldkövekhez igazított kifizetések igénylés, és támogatás folyósítás Lehívható előleg mértékének növekedése 8

9 Közvetett és közvetlen költségek aránya KöltségtípusElszámolható költség/összes elszámolható költség maximális mértéke (%) Projekt előkészítés, tervezés5 Közbeszerzési eljárások lefolytatása1 Terület-előkészítés2 Műszaki ellenőri szolgáltatás1 Projektmenedzsment2,5 Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása0,5 Könyvvizsgálat0,5 Összesen12,5 + ingatlanvásárlás2 + rezsi1 Összesen ingatlannal és rezsivel15,5 9

10 Indikátorok meghatározó szerepe A as programozási időszakban nagyobb hangsúlyt kapnak az indikátorok; Az EU által kijelölésre kerültek olyan indikátorok melyek mérni tudják az operatív program előrehaladását, teljesülését; Ezek az indikátorok a programok tervezés során célértékeket kaptak (un. eredményességmérési keret), melyek nem teljesülése esetén az Európai Unió akár fel is függesztheti az adott operatív program időközi kifizetéseit; Bevezetésre került az eredményességi tartalék, ami a teljes EUs keret 6 %-át jelenti, amelyhez a tagállamok csak akkor jutnak hozzá, ha elérik az előzetesen kitűzött célkitűzéseket; Ezek alapján, az egyes fejlesztési elképzelések esetén kizárólag olyan mértékű indikátor vállalás ajánlott, amely reális és kellően megalapozott; 10

11 Hazai intézményrendszer Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság – FKB Miniszterelnökség – Központi Koordináció Igazoló Hatóság – MÁK Audit Hatóság – EUTAF Szakminisztériumok Irányító Hatóságok – IH Közreműködő Szervezetek – KSz Kormány 11

12 A fejlesztéspolitikai rendszer Repülési szabályzat, biztonsági előírások: EU-s jogszabályok Légi kísérők: KSz feladatokat ellátó főosztályok Időjárás: világgazdasági környezet Légi irányítás: Kormányzat/szaktárcák, ágazati stratégiák Kerozin: Strukturális Alapok, Kohéziós Alap Földi kiszolgálás: monitoring bizottság, audit hatóság, ellenőrző szervek Utasok: projektgazdák, kedvezményezettek Pilóták: Irányító Hatóságok 12

13 ÚJ FINANSZÍROZÁSI ESZKÖZÖK Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés (YEI): 3 milliárd euró EU szinten 49,7 millió euróra jogosult Magyarország Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF): 10 milliárd euró közös kezelésben (DG MOVE) Magyarország 1 milliárd euróval járult hozzá 2017-ig dedikált pályázás, utána nyílt verseny a le nem hívott forrásokért Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap (FEAD): Magyarország részesedése 93,9 millió euró

14 AS FORRÁSOK MEGOSZLÁSA AZ EGYES OP-K KÖZÖTT TOP: Terület-és településfejlesztési OP VEKOP: Versenyképes Közép-Magyarországi OP KÖFOP: Közigazgatás és Közszolgáltatás-fejlesztési OP EFOP: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP IKOP: Integrált Közlekedésfejlesztési OP KEHOP: Környezet és Energiahatékonysági OP GINOP: Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP MAHOP: Magyar Halgazdálkodási OP VP: Vidékfejlesztési Program 14

15 OPERATÍV PROGRAMOK Gazdaságfejlesztési és Innovatív OP(GINOP) – NGM Terület- és Településfejlesztési OP(TOP) – NGM Versenyképes Közép-Magyarország OP(VEKOP) – NGM Integrált Közlekedésfejlesztési OP(IKOP) – NFM Környezet- és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) – NFM Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) – EMMI Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSzTOP) – EMMI Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési OP (KÖFOP) – ME Vidékfejlesztési Program (VP) – ME Magyar Halgazdálkodási OP(MAHOP)– ME 15

16 ÉVES FEJLESZTÉSI KERETEK 2016: TOP: 1005/2016. (I. 18.) KORM. HATÁROZAT VEKOP: 1011/2016 (I. 20.) KORM. HATÁROZAT GINOP: 1006/2016 (I. 18.) KORM. HATÁROZAT KÖFOP: 1004/2016. (I. 18. ) KORM. HATÁROZAT VP: 1248/2016 (V.18.)KORM. HATÁROZAT EFOP: 1037/2016. (II. 9.) KORM. HATÁROZAT MAHOP: 1056/216 (III.17.) KORM. HATÁROZAT KEHOP: 1084/2016. (II. 29.) KORM. HATÁROZAT IKOP: 1247/2016. (V.18.) KORM. HATÁROZAT 2015: RSZTOP: 1119/2015. (III. 6.) KORM. HATÁROZAT 16

17 Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP) Kizárólag a Közép-magyarországi régió (Pest megye) területén KÍVÜL megvalósuló fejlesztések finanszírozására Prioritások / támogatott területek 1.Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 2.Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 3.Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 4.A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 5.Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködés (ESZA) 6.Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban (ERFA-ESZA) 7.Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) 17

18 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Prioritások / támogatott területek 1.Együttműködő társadalom (ESZA) 2.Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében 3.Gyarapodó tudástőke (ESZA) 4.Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében 5.Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések (ESZA) 18

19 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Forrás: 2 382,9 Mrd Ft Prioritások / támogatott területek 1.Kis és középvállalkozások versenyképességének javítása 2.Kutatás, Technológiai fejlesztés és Innováció 3.Infokommunikációs fejlesztések 4.Energia 5.Foglalkoztatás (ESZA) 6.Versenyképes munkaerő (ESZA) 7.Turizmus 8.Pénzügyi eszközök 19

20 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A MAGYAR FEJLESZTÉSPOLITIKA IRÁNYAI AZ EURÓPAI UNIÓ 2014-2020-AS KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKÁBAN EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG MINISZTERELNÖKSÉG."

Hasonló előadás


Google Hirdetések