Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A MAGYAR FEJLESZTÉSPOLITIKA IRÁNYAI AZ EURÓPAI UNIÓ 2014-2020-AS KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKÁBAN EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG MINISZTERELNÖKSÉG.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A MAGYAR FEJLESZTÉSPOLITIKA IRÁNYAI AZ EURÓPAI UNIÓ 2014-2020-AS KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKÁBAN EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG MINISZTERELNÖKSÉG."— Előadás másolata:

1 A MAGYAR FEJLESZTÉSPOLITIKA IRÁNYAI AZ EURÓPAI UNIÓ 2014-2020-AS KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKÁBAN EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG MINISZTERELNÖKSÉG 1

2 Áttekintés A regionális politika alapjai 2014-2020-as programozási időszak operatív programjai és rendelkezésre álló forrás Szabályozás, újdonságok Hazai intézményrendszer Operatív Programok (fókuszáltan:TOP,EFOP,GINOP)

3 Egyenlőtlenségek az Európai Unióban Egy főre jutó (GDP) bruttó hazai termék vásárlóerő-egységben (PPS) kifejezve NUTS 2 régiók alapján, 2013 (EU-28 átlag %-a, EU-28=100) Grafika forrása: http://ec.europa.eu/eurostat/statisti cs- explained/images/1/1f/Gross_dome stic_product _%28GDP%29_per_inhabitant%2C_in_purchasing_power_standard_%28PPS%29%2C_by_NUTS_l evel_2_region%2C_2013_%28%C2%B9%29_%28%25_of_the_EU-28_average%2C_EU-28_%3D_100%29_RYB15.png http://ec.europa.eu/eurostat/statisti cs- explained/images/1/1f/Gross_dome stic_product _%28GDP%29_per_inhabitant%2C_in_purchasing_power_standard_%28PPS%29%2C_by_NUTS_l evel_2_region%2C_2013_%28%C2%B9%29_%28%25_of_the_EU-28_average%2C_EU-28_%3D_100%29_RYB15.png 3

4 Támogatási csatornák 4

5 Beavatkozási logika – Tematikus célkitűzések 11 tematikus célkitűzés K+F+I Éghajlatváltozáshoz alkalmazkodás IKT KKV versenyképesség Környezetvédelem, erőforrás hatékonyság Közlekedés hálózati infrastruktúra Hatékony közigazgatás, kapacitások fejlesztése Oktatás, képzés Társadalmi befogadás, szegénység leküzdése Foglalkoztatás, munkavállalói mobilitás Alacsony CO2 kibocsátású gazdaság 1 2 3 5 6 7 4 8 9 10 11 GAZDASÁGI KÖRNYEZETI TÁRSADALMI

6 2014-2020-as források megoszlása az egyes alapok között 6

7 A 2014-2020-as időszak szabályozása A 2014-20-as időszak irányait megalapozó releváns kormánydöntések 1731/2013. (X. 11.) Korm. határozat a 2014-2020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről 1814/2013. (XI. 14.) Korm. határozat a 2014-2020-as európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer felállításának szervezeti kereteiről és az európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó egyes feladat- és hatáskörökről, és az e- közigazgatás fejlesztésének jövőbeni irányairól 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 7

8 A 2014-2020-as időszak újdonságai a szabályozásban kiemelt fontosságú az adminisztratív terhek csökkentése egységes szabályok (vidékfejlesztési és halászati támogatások is) közvetett költségek szabályozása (következő dián részletesen) forráskoncentráció: nem lehet 1 Mrd Ft alatt és két évnél rövidebb időszakra pályázatot meghirdetni differenciáltabb projekt-kiválasztási eljárások átalány (egység költség) kiterjesztése halasztott önerő lehetősége biztosítéki rendszer enyhítése – Feltétele két objektív szempontnak való megfelelés: Egy lezárt üzleti év és köztartozás-mentesség Szerződésben rögzített mérföldkövekhez igazított kifizetések igénylés, és támogatás folyósítás Lehívható előleg mértékének növekedése 8

9 Közvetett és közvetlen költségek aránya KöltségtípusElszámolható költség/összes elszámolható költség maximális mértéke (%) Projekt előkészítés, tervezés5 Közbeszerzési eljárások lefolytatása1 Terület-előkészítés2 Műszaki ellenőri szolgáltatás1 Projektmenedzsment2,5 Tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása0,5 Könyvvizsgálat0,5 Összesen12,5 + ingatlanvásárlás2 + rezsi1 Összesen ingatlannal és rezsivel15,5 9

10 Indikátorok meghatározó szerepe A 2014-20-as programozási időszakban nagyobb hangsúlyt kapnak az indikátorok; Az EU által kijelölésre kerültek olyan indikátorok melyek mérni tudják az operatív program előrehaladását, teljesülését; Ezek az indikátorok a programok tervezés során célértékeket kaptak (un. eredményességmérési keret), melyek nem teljesülése esetén az Európai Unió akár fel is függesztheti az adott operatív program időközi kifizetéseit; Bevezetésre került az eredményességi tartalék, ami a teljes EUs keret 6 %-át jelenti, amelyhez a tagállamok csak akkor jutnak hozzá, ha elérik az előzetesen kitűzött célkitűzéseket; Ezek alapján, az egyes fejlesztési elképzelések esetén kizárólag olyan mértékű indikátor vállalás ajánlott, amely reális és kellően megalapozott; 10

11 Hazai intézményrendszer Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság – FKB Miniszterelnökség – Központi Koordináció Igazoló Hatóság – MÁK Audit Hatóság – EUTAF Szakminisztériumok Irányító Hatóságok – IH Közreműködő Szervezetek – KSz Kormány 11

12 A fejlesztéspolitikai rendszer Repülési szabályzat, biztonsági előírások: EU-s jogszabályok Légi kísérők: KSz feladatokat ellátó főosztályok Időjárás: világgazdasági környezet Légi irányítás: Kormányzat/szaktárcák, ágazati stratégiák Kerozin: Strukturális Alapok, Kohéziós Alap Földi kiszolgálás: monitoring bizottság, audit hatóság, ellenőrző szervek Utasok: projektgazdák, kedvezményezettek Pilóták: Irányító Hatóságok 12

13 ÚJ FINANSZÍROZÁSI ESZKÖZÖK Ifjúsági Foglalkoztatási Kezdeményezés (YEI): 3 milliárd euró EU szinten 49,7 millió euróra jogosult Magyarország Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF): 10 milliárd euró közös kezelésben (DG MOVE) Magyarország 1 milliárd euróval járult hozzá 2017-ig dedikált pályázás, utána nyílt verseny a le nem hívott forrásokért Leginkább Rászoruló Személyeket Támogató Európai Segítségnyújtási Alap (FEAD): Magyarország részesedése 93,9 millió euró

14 2014-20-AS FORRÁSOK MEGOSZLÁSA AZ EGYES OP-K KÖZÖTT TOP: Terület-és településfejlesztési OP VEKOP: Versenyképes Közép-Magyarországi OP KÖFOP: Közigazgatás és Közszolgáltatás-fejlesztési OP EFOP: Emberi Erőforrás Fejlesztési OP IKOP: Integrált Közlekedésfejlesztési OP KEHOP: Környezet és Energiahatékonysági OP GINOP: Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP MAHOP: Magyar Halgazdálkodási OP VP: Vidékfejlesztési Program 14

15 OPERATÍV PROGRAMOK 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovatív OP(GINOP) – NGM Terület- és Településfejlesztési OP(TOP) – NGM Versenyképes Közép-Magyarország OP(VEKOP) – NGM Integrált Közlekedésfejlesztési OP(IKOP) – NFM Környezet- és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) – NFM Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) – EMMI Rászoruló Személyeket Támogató OP (RSzTOP) – EMMI Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési OP (KÖFOP) – ME Vidékfejlesztési Program (VP) – ME Magyar Halgazdálkodási OP(MAHOP)– ME 15

16 ÉVES FEJLESZTÉSI KERETEK 2016: TOP: 1005/2016. (I. 18.) KORM. HATÁROZAT VEKOP: 1011/2016 (I. 20.) KORM. HATÁROZAT GINOP: 1006/2016 (I. 18.) KORM. HATÁROZAT KÖFOP: 1004/2016. (I. 18. ) KORM. HATÁROZAT VP: 1248/2016 (V.18.)KORM. HATÁROZAT EFOP: 1037/2016. (II. 9.) KORM. HATÁROZAT MAHOP: 1056/216 (III.17.) KORM. HATÁROZAT KEHOP: 1084/2016. (II. 29.) KORM. HATÁROZAT IKOP: 1247/2016. (V.18.) KORM. HATÁROZAT 2015: RSZTOP: 1119/2015. (III. 6.) KORM. HATÁROZAT 16

17 Terület-és településfejlesztési Operatív Program (TOP) Kizárólag a Közép-magyarországi régió (Pest megye) területén KÍVÜL megvalósuló fejlesztések finanszírozására Prioritások / támogatott területek 1.Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére 2.Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés 3.Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken 4.A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése 5.Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködés (ESZA) 6.Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban (ERFA-ESZA) 7.Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) 17

18 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Prioritások / támogatott területek 1.Együttműködő társadalom (ESZA) 2.Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése érdekében 3.Gyarapodó tudástőke (ESZA) 4.Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében 5.Pénzügyi eszközök alkalmazása a társadalmi együttműködés erősítése érdekében, valamint társadalmi innováció és transznacionális együttműködések (ESZA) 18

19 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Forrás: 2 382,9 Mrd Ft Prioritások / támogatott területek 1.Kis és középvállalkozások versenyképességének javítása 2.Kutatás, Technológiai fejlesztés és Innováció 3.Infokommunikációs fejlesztések 4.Energia 5.Foglalkoztatás (ESZA) 6.Versenyképes munkaerő (ESZA) 7.Turizmus 8.Pénzügyi eszközök 19

20 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "A MAGYAR FEJLESZTÉSPOLITIKA IRÁNYAI AZ EURÓPAI UNIÓ 2014-2020-AS KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKÁBAN EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG MINISZTERELNÖKSÉG."

Hasonló előadás


Google Hirdetések