Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Számítógépes domain nevek menedzselése Tartalomjegyzék: A tartománynév (Domain Név) leírása A tartománynevek felépítése Ki működteti az Internet Cím rendszert.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Számítógépes domain nevek menedzselése Tartalomjegyzék: A tartománynév (Domain Név) leírása A tartománynevek felépítése Ki működteti az Internet Cím rendszert."— Előadás másolata:

1 Számítógépes domain nevek menedzselése Tartalomjegyzék: A tartománynév (Domain Név) leírása A tartománynevek felépítése Ki működteti az Internet Cím rendszert Kapcsolatok Kormányokkal, Országokkal és más Szervezetekkel Miért fontos, hogy az egyes kormányok képviseltessék magukat a GAC-ban Miképpen lehet belépni a GAC-ba Magyarországon: Internet Szolgáltatók Tanácsa

2 A tartománynév (Domain Név) leírása: ● A domén a számítógépek (kiszolgálók) azonosítására szolgáló névtartomány. ● Az Internetre csatlakozó összes számítógépnek egyedi azonosítója, ún. IP-címe van, ami hasonló a személyi igazolvány számunkhoz. ● A domén-nevek valójában ezen nehezen megjegyezhető IP-címeket teszik könnyen megjegyezhetővé, egyben egyedivé. ● A domén-nevek - végződésük alapján - alapvetően két nagy csoportba oszthatók: nemzetközi fődomének és nemzeti domének. ● A nemzetközi fődomének (Top Level Domain - Legfelső szintű tartomány) közé tartozik például a.com (kereskedelmi tevékenységet jelöl), a.net (hálózatot - network-öt jelöl) vagy épp a.org (szervezet) kiterjesztésű doménvégződések. ● A nemzeti domének végződései egy-egy ország nevéből képzett rövidítések, lásd:.hu - Magyarország,.at - Ausztria,.de - Németország,.fr - Franciaország vagy távolabbra tekintve:.jp – Japán. ● A doméneket speciális alkalmazások (DNS - névszerverek) tartják számon és böngészés alkalmával azonosítják, párosítják a hozzá tartozó IP-címmel.

3 A tartománynevek felépítése: ● A tartománynevek rendszerének felépítése hierarchikus, vagyis a nevek részei közül egyesek alá vannak rendelve a név más részeinek. ● Hagyományosan a nevek a legalacsonyabb szintű elemmel kezdődnek, ami alá van rendelve az azt követő elemnek, ami az őt követőnek, és így tovább. Az elemeket ponttal választjuk el.

4 Ki működteti az Internet Cím rendszert? ● Több éven keresztül a DNS működtetése és menedzselése nem volt megszervezve, és ad hoc alapon történt. ● A múltban ezeket a feladatokat gyakorlatilag az egyetemi kutatók, műszaki szervezetek, internet szakértők, önkéntesek, illetve az Amerikai Egyesült Államok kormányával szerződéses alapon együttműködő szervezetek globális hálózata látta el. ● Az 1990-es években, az internet jelentőségének felértékelődése l, valamint a kereskedelemben, a tájékoztatásban és az oktatásban betöltött jelentős, globális szerepe szükségessé tette egy egységes, szervezeti rendszer létrehozását, mely a korábban említett feladatokat megfelelően ellátja.

5 ● Az Amerikai Egyesült Államok kormánya, az érdekeltek véleményének figyelembe vételével, megkezdte a DNS menedzselési, valamint az internet működtetésére vonatkozó koordinációs feladatok privatizálását, „nemzetközivé" tételét. ● 1998-ban az amerikai kormány megkezdte a DNS menedzselésének fokozatos átadását a Kijelölt Nevek és Címek Internet Társaságnak (ICANN), mely szervezetet az internet tulajdonosainak nemzetközi közössége hozott létre. ● Az ICANN egy független, non-profit, magán szektorban működő társaság, melynek székhelye Kaliforniában van. ● Az ICANN menedzseli az internetet és ellátja az internet működésének koordinációjára vonatkozó összes feladatot. ● Amennyiben létezik olyan szervezet, amely teljes mértékben felelős az internet műszaki működéséért, akkor az minden bizonnyal az ICANN.

6 ● Az ICANN nemzetközi igazgató tanácsa 19 igazgatóból áll, akiket szakértők segítenek. ● Az ICANN-t támogató három szervezet a DNS és más ügyekre vonatkozó döntéseiben a konszenzus kialakítására törekszik. ● A „támogató szervezetek" különböző érdekcsoportokat tömörítenek, többek között vállalkozókat, fogyasztókat és Internet szolgáltatókat (ISP).

7 Megalakulása óta az ICANN számos fontos kezdeményezést és tevékenységet vitt véghez: ● több mint 100 alcím nyilvántartót vont be a világ különböző tájairól, s ezáltal lehetővé tette a szabad verseny érvényesülését a címek nyilvántartása területén; ● kidolgozta és bevezette az Egységes Címpolitika területén felmerülő Nézeteltérések Megoldását (UDRP) elősegítő Szabályzatot, mely lehetőséget nyújt olyan problémák megoldására, melyek a védjegyekkel rendelkező címek nem az eredeti tulajdonos által történő nyilvántartásba helyezésével kapcsolatosak, a szabályzat kialakítása a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) javaslatai alapján történt; ● kezdeményezte hét ùj felső szintű cím (TLD) kiválasztását,.biz.,.info,.pro,.name,.muzeum,.aero,.coop, - mely a gTLD első kiegészitése a DNS bevezetése óta; ● munkacsoportokat hozott létre, melyek különbözö problémák megoldásával foglalkoznak, többek között a többnyelvű címek, a címnyilvántartás adatbázis, a „WHOIS” koordinációja, az IP számozás kérdése stb.

8 Kapcsolatok Kormányokkal, Országokkal és más Szervezetekkel: ● Az ICANN egyedülálló szervezet, számos általa betöltött műszaki koordinációs feladat hatással van a társadalompolitikára. ● Más területeken, a társadalompolitikára hatással lévő műszaki koordinációs feladatokat ellátó szervezetek kormányközti megállapodás alapján létesülnek, úgy mint a Nemzetközi Távközlési Szövetség (ITU) távközlési ügyekben, vagy a Nemzetközi Polgári Repülés Szervezete, a légi utazások terén. ● Az általános vélemény azonban az volt, hogy jobb az internet menedzselését egy magán szektorban működő szervezetre bízni, mint egy kormányközi megállapodás által létrejött szervezetre.

9 Ez nem jelenti azt, hogy a kormányok nem kapcsolódtak volna be a munkába. ● Az ICANN munkájába a kormányok a Kormányképviseleti Tanácsadó Testületen (GAC) keresztül kapcsolódnak be. ● A GAC fő feladata, hogy társadalompolitikai kérdésekben tanácsot adjon az ICANN-nak. A GAC, különösen nagy figyelmet fordít az ICANN tevékenységének és politikájának azon részére, mely a kormányok hatáskörébe tartozó kérdéseket érintik. ● Ez különösen olyan területekre vonatkozik, melyekre az ICANN politikája hatással lehet, azaz a nemzeti jogrendszerek, illetve a nemzetközi szerződésekre. ● A GAC évente 3-4 alkalommal értekezik, az ICANN üléseivel egy időben. ● Jelenleg több mint 30 ország kormányának képviselői, különböző gazdasági szervezetek, illetve egyéb nemzetközi kormányközi szervezetek, mint pl. az ITU, vagy a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) vesznek részt rendszeresen a GAC ülésein.

10 Miért fontos, hogy az egyes kormányok képviseltessék magukat a GAC-ban? ● Az internet egy olyan globális jelenség, mely óriási lehetőségeket kínál minden ország, gazdaság, illetve állampolgár számára. ● A világ azonban nem egységes, minden országnak, gazdaságnak megvan a saját jogrendszere, politikája, álláspontja. ● A GAC a véleményeknek ezen különbözőségét képviseli az ICANN-nak nyújtott tanácsaiban. ● A GAC-ban való részvétel lehetővé teszi az országoknak és gazdaságoknak, hogy a DNS, illetve maga az internet működésére vonatkozó kérdésekben hangoztathassák a véleményüket. ● Mivel a GAC széleskörű tudás és tapasztalat platformja, ezért a GAC tagság jelentős előnyökkel jár.

11 Milyen kérdésekkel foglalkozik a GAC jelenleg? A GAC többek között bekapcsolódott az alábbi kérdések megoldásába: ● milyen problémákat és társadalompolitikai kérdéseket kell az ICANN-nak figyelembe vennie a generikus felső-szintű címek kiválasztásánál; ● tanácsot adott a többnyelvű cím rendszer kialakításához (pl. cím rendszer kialakítása kínai, orosz, arab nyelvekben), a szellemi tulajdon védelme, fogyasztóvédelem szempontjából, és kulturális kérdésekben; ● tanácsot adott olyan alapelvek kidolgozásában, melyek a jövő cím rendszerek teszt környezetének koordinálását segítik elő, és az újításokat, valamint az alkotó jellegű kísérletezést segítik elő; ● segített kidolgozni a ccTLD magasszintű menedzselését és adminisztrálását elősegítő szabályokat, ezzel kapcsolatosan a GAC kidolgozott egy dokumentumot Az Országos Kóddal Rendelkező Felső-szintű Címek menedzselésére és átadására vonatkozó alapelvek címmel, amely meghatározza az ICANN, a kormányok, és nyilvántartást vezető szervezetek szerepét a ccTLD működésében.

12 A GAC folyamatosan törekszik új tagok bevonására, mivel világszerte növelni szeretné az érdeklődést és részvételt az internet menedzselés fontos kérdéseiben, ezáltal biztosítani szeretné, hogy az ICANN-nak adott tanácsaiban a nemzetközi közvélemény sokszínűsége megmutatkozzon. Ezért a GAC különösen azon országok tagságát ösztönzi, melyekben az internet használata még kezdeti, fejlődő szakaszban van. 1. ábra Érdekes megnézni az egyes európai országok adatait a népesség számához viszonyítva (regisztrált számítógép/1000 fő)

13 Miképpen lehet belépni a GAC-ba ● A GAC-nak jelenleg 100 tagja van, akik közül 40 vesz részt aktívan annak munkájában. ● Tagjai lehetnek kormányok képviselői, akik egy képviselőt és egy tanácsadót delegálhatnak a GAC-ba. ● A GAC Elnökének a meghívására tagjai lehetnek a nemzetközi közvélemény által elismert gazdasági szervezetek, nemzetközi kormányszervezetek, illetve egyéb szerződéses szervezetek. ●

14 ● Az internet egyre fontosabb szerepet tölt be az egyes országok életében, ezért rendkívül fontos, hogy a kormányok képviselői bekapcsolódjanak azoknak a döntéseknek a meghozatalába, melyek az internet menedzselését és működését befolyásolják. ● Az Internet Cím Rendszer képezi azt az infrastruktúrát, amely az internet működését meghatározza és amely hatással van a társadalompolitikára. ● Fontos, hogy minden idevonatkozó vélemény elhangozhasson, ezért lényeges, hogy a részvétel az ICANN Kormányképviseleti Tanácsadó Testületében minél szélesebb körű legyen, s ezáltal az internet igazán nemzetközivé válhasson.

15 Magyarországon: Internet Szolgáltatók Tanácsa : ● Az Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület (rövid nevén ISZT) 1997-ben alakult abból a célból, hogy a magyar internet szolgáltatók közötti szakmai koordinációt és érdekképviseletet biztosítsa. ● Alakulása óta a két legfontosabb tevékenysége a magyar domain név rendszer üzemeltetése és adminisztrációja (".hu" alatti nevek), valamint a BIX adatkicserélő- központ létrehozása és üzemeltetése.domain név ● Az ISzT a magyar domain rendszer üzemeltetője (vagy más néven a "Nyilvántartó szervezet"): az egyesület alkotja és aktualizálja a magyarországi domain rendszer használatára vonatkozó szabályzatot, valamint a vele kapcsolatban levő Domain regisztrátor szervezeteken keresztül végzi a.HU domain nevek regisztrációját, illetve ezen regisztrációk adminisztrációját és törlését. ● Az ISzT tagjai internet szolgáltató cégek lehetnek.

16 1. táblázat. Az interneten lévő számítógépek száma a regisztrációs táblázatok alapján (ezer db) (Az adott év januárja)


Letölteni ppt "Számítógépes domain nevek menedzselése Tartalomjegyzék: A tartománynév (Domain Név) leírása A tartománynevek felépítése Ki működteti az Internet Cím rendszert."

Hasonló előadás


Google Hirdetések