Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A gazdasági társaságok munkavédelmi feladatai. 2013.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A gazdasági társaságok munkavédelmi feladatai. 2013."— Előadás másolata:

1 1 A gazdasági társaságok munkavédelmi feladatai. 2013.

2 2 A munkakultúra és az életminőség egymásra hatása, új kihívások a munkabiztonság területén. DUNAÚJVÁROS 2013. JANUÁR 17.

3 3

4 4 KINEK A FELELŐSSÉGE ? 1. CSAK A MUNKAADÓKÉ ? HAJLAMOS A TÁRSADALOM ERRE A VÉLEMÉNYRE - A TÖRVÉNY IS EZT ERŐSÍTI - A MUNKAVÁLLALÓK IS EZT MONDJÁK

5 5 KINEK A FELELŐSSÉGE ? 2. CSAK A MUNKAVÁLLALÓKÉ ? - A SZEMÉLYES FELELŐSSÉG, A SZEMÉLYES PÉLDAMUTATÁS….

6 6 KINEK A FELELŐSSÉGE ? 3. CSAK A KORMÁNYZATÉ ? - OTT VAN MINDENHOL AZ ÁLLAM…… - SZABÁLYOZ BÜNTET……

7 7 KI TEHET A LEGTÖBBET A MUNKAVÉDELEMÉRT ? 1. A MUNKAADÓK MERT ŐK A MEGRENDELŐI OLDAL, A KONKRÉT FOLYAMATOKAT ELŐRE TERVEZIK ŐK A MEGRENDELŐI OLDAL, A KONKRÉT FOLYAMATOKAT ELŐRE TERVEZIK A TEVÉKENYSÉGÜK KÖZVETLENÜL BEFOLYÁSOLJA A MUNKAVÁLLALÓKAT

8 8 KI TEHET A LEGTÖBBET A MUNKAVÉDELEMÉRT ? 2. A MUNKAVÁLLALÓK MERT ŐK VALÓSÍTJÁK MEG A TERMELÉSI FOLYAMATOT, KÖZVETLEN KONTAKTUSBAN VANNAK A MUNKA ESZKÖZZEL ÉS A MUNKA TÁRGYÁVAL

9 9 KI TEHET A LEGTÖBBET A MUNKAVÉDELEMÉRT ? 3. A KORMÁNYZAT MERT Ő OKTAT, MINDENKIT….. IRÁNYÍT MINDENKIT……. KÖLTSÉGVETÉSÉVEL AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB ANYAGI EREJE KÖLTSÉGVETÉSÉVEL AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB ANYAGI EREJE

10 10 KI TEHET A LEGTÖBBET A MUNKAVÉDELEMÉRT ? A HÁROM SZEREPLŐ EGYÜTT, A TÖRVÉNYNEK MEGFELELŐ ÖSSZHANGBAN TEHET A LEGTÖBBET, HA PARTNEREK. TRIPARTIT FELADAT, ÉS KÖTELESSÉG

11 11 SAJÁT FELADATOK: A GAZDÁLKODÓ SZERVEZET VEZETÉSE, A MUNKÁLTATÓ FELELŐS az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért.

12 12 SAJÁT FELADATOK: A munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse.

13 13 SAJÁT FELADATOK: Az állam - a munkavállalók és a munkáltatók érdekképviseleti szerveivel egyeztetve - meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető követelményeit, irányítási és ellenőrzési intézményeit, valamint kialakítja az egészség, a munkavégző képesség megóvására, a munkabiztonságra és a munkakörnyezetre vonatkozó országos programját, amelynek megvalósulását időszakonként felülvizsgálja. Az állam - a munkavállalók és a munkáltatók érdekképviseleti szerveivel egyeztetve - meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető követelményeit, irányítási és ellenőrzési intézményeit, valamint kialakítja az egészség, a munkavégző képesség megóvására, a munkabiztonságra és a munkakörnyezetre vonatkozó országos programját, amelynek megvalósulását időszakonként felülvizsgálja.

14 14 KÖZÖS FELADAT : A munkáltatóknak és a munkavállalóknak, valamint az állami szerveknek e törvényben és a munkavédelemre vonatkozó más szabályokban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése során együtt kell működniük.

15 15 MUNKAADÓK FELADATAI A MUNKAVÉDELEMÉRT NAGYRÉSZT JOGI ESZKÖZÖKKEL (NEMZETKÖZI EGYEZMÉNYEKKEL, TÖRVÉNYEKKEL, RENDELETEKKEL) SZABÁLYOZOTT ; SZABVÁNYOKBAN MEGFOGALMAZOTT; HELYI UTASÍTÁSOKBAN RÖGZÍTETT; AZ ADOTT SZAKMA ÁLTALÁNOS SZABÁLYRENDSZERE SZERINT KIALAKULT KÖVETELMÉNYEK

16 16 2000. évi LXXXV. törvénnyel kihirdetett, a munkavállalók biztonságáról, egészségéről és a munkakörnyezetről szóló ILO 155. számú Egyezmény A munkavállalót elsősorban nem kártalanítani (baleseti ellátásban részesíteni) kell, hanem meg kellene védeni az egészségre ártalmas, „veszélyeztető” foglalkozási körülményektől. (megelőzés szükségessége)

17 17 MIT KELL TENNI ENNEK ÉRDEKÉBEN A MUNKAADÓI FELADATOKAT VÉGRE KELL HAJTANI HIÁNYTALANUL. MELYEK EZEK A FELADATOK ?

18 18 A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI FELADATAI 1.) MVSZ és más munkavédelemre vonatkozó belső utasítások elkészíttetése, jóváhagyása

19 19 A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI FELADATAI 2.) Tervező- kivitelező írásos nyilatkozat ( Nem kötelező, de célszerű !!!!)

20 20 A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI FELADATAI 3.) Üzemeltető munkáltató veszélyes létesítmény, gép, berendezés használatbavételét, üzemeltetését írásban elrendeli (munkavédelmi üzembe helyezés)

21 21 A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI FELADATAI 4.) Üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat.

22 22 A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI FELADATAI 5.) Időszakos biztonsági felülvizsgálat

23 23 A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI FELADATAI 6.) Több munkáltató munkájának összehangolása, tájékoztatás erről.

24 24 A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI FELADATAI 7.) Egyéni védőeszközöket meg kell határozni.

25 25 A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI FELADATAI 8.) Mentési terv

26 26 A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI FELADATAI 9.) Kockázatértékelés, intézkedési terv. 10.) Kockázatértékelés

27 27 A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI FELADATAI 12.) Munkavállalók oktatásának nyilvántartása, tematika.

28 28 A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI FELADATAI 13.) Egyéni védőeszközök juttatásának belső rendje.

29 29 A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI FELADATAI 14.) Munkavédelmi szaktevékenységet ellátó személy megbízása 15.) Foglalkozás egészségügyi ellátás biztosítása

30 30 A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI FELADATAI 16.) Munkabaleset kivizsgálásával kapcsolatos nyilvántartás, kivizsgálás 17.) Munkavédelmi képviselő kezdeményezése kezelése.

31 31 A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI FELADATAI 18.) Orvosi alkalmasság vizsgálat. 19.) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálat gyakoriságának meghatározása

32 32 A MUNKÁLTATÓK MUNKAVÉDELMI FELADATAI 20.) 4/2002 SZCsM-EüM együttes rendelet - Építési koordinátor megbízása 21.) Működteti az mv. képviseleti rendszert 22.) …………….

33 33 A legfontosabb további jogszabályok 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 3/2002. (II. 20.) SzCsM-MüM rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 3/2002. (II. 20.) SzCsM-MüM rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról 2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

34 34 Munkáltatókkal szembeni legfontosabb követelmények: Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében: –Veszélyek elkerülése –A nem elkerülhető veszélyek értékelése –A veszélyek keletkezési helyükön leküzdése –Az emberi tényező figyelembevétele –A veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbé veszélyessel

35 35 Munkáltatókkal szembeni legfontosabb követelmények: Műszaki fejlődés vívmányainak alkalmazása Műszaki fejlődés vívmányainak alkalmazása Egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása Egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása Kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest Kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest A munkavállalók ellátása megfelelő utasításokkal A munkavállalók ellátása megfelelő utasításokkal

36 36 Munkáltatók kötelezettségei: Szükséges utasítások és tájékoztatás Szükséges utasítások és tájékoztatás A munkakörülmények folyamatos ellenőrzése A munkakörülmények folyamatos ellenőrzése A munkavállalók ismereteinek és az előírások betartásának folyamatos ellenőrzése A munkavállalók ismereteinek és az előírások betartásának folyamatos ellenőrzése Megfelelő munkaeszközök biztosítása Megfelelő munkaeszközök biztosítása Új technológiák előtt tájékoztatás Új technológiák előtt tájékoztatás

37 37 Munkáltatók kötelezettségei: Rendellenesség, bejelentés, veszélyeztetés kivizsgálása Rendellenesség, bejelentés, veszélyeztetés kivizsgálása Munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén eljárás Munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén eljárás Védőeszközök biztosítása Védőeszközök biztosítása A munkakörülmények folyamatos javítása A munkakörülmények folyamatos javítása

38 38 Munkáltatók kötelezettségei: Összehangolás Mvt. 40. § (2) –Több munkáltató munkavállalója –Egyidejűleg –Egy munkahelyen Cél: A munkavégzés a dolgozókra és a tevékenység hatókörében tartózkodókra ne jelentsen veszélyt

39 39 Munkáltatók kötelezettségei: Felelős az összehangolásért: –a szerződésben megjelölt munkáltató vagy –a fővállalkozó vagy –a tényleges irányítást végző személy, szervezet vagy –akinek a területén a munkavégzés folyik

40 40 A munkavédelemmel kapcsolatos kötelezettségek körében: Egyes feladatok ellátásához kapcsolódó kötelezettségek Egyes feladatok ellátásához kapcsolódó kötelezettségek Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakember foglalkoztatásának kötelezettsége a Vhr. 2. sz. melléklet szerint (besorolás a munkáltató feladata) Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakember foglalkoztatásának kötelezettsége a Vhr. 2. sz. melléklet szerint (besorolás a munkáltató feladata) Foglalkozás-egészségügyi szolgáltató feladatai Foglalkozás-egészségügyi szolgáltató feladatai

41 41 A munkavédelmi (munkabiztonsági) tevékenység ellátásának lehetséges módjai A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETBEN Munkaviszonyban Munkaviszonyban Egyéni vállalkozóként Egyéni vállalkozóként Társas vállalkozás Társas vállalkozás

42 42 A munkabiztonsági szakember legfontosabb feladatai vezetésen belül Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat* Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat* veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia üzemeltetésének elrendelését, illetve újraindítását megelőzően Időszakos biztonsági felülvizsgálat Időszakos biztonsági felülvizsgálat fentiekre vonatkozóan Soron kívüli ellenőrzés* Soron kívüli ellenőrzés* egyéni védőeszközre, munkaeszközre, technológiára vonatkozóan, ha közvetlen veszélyeztetés vagy munkabaleset következett be

43 43 Mi a veszélyes? Amit rendeletek annak minősítenek (pld. Vhr. 1/A. és 1/B. melléklet) Amit rendeletek annak minősítenek (pld. Vhr. 1/A. és 1/B. melléklet) Ami hatósági felügyelet alá tartozik Ami hatósági felügyelet alá tartozik (pld. felvonók) (pld. felvonók) Amit a munkáltató maga annak nyilvánít (Pl. egy tengerparti sétány) Amit a munkáltató maga annak nyilvánít (Pl. egy tengerparti sétány)

44 44 A munkabiztonsági szakember legfontosabb feladatai Mentési terv készítésében közreműködés Mentési terv készítésében közreműködés Megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának összeállítása* Megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának összeállítása* Kockázatértékelés* Kockázatértékelés* Munkavédelmi oktatás Munkavédelmi oktatás Egyéni védőeszköz juttatás belső rendje * Egyéni védőeszköz juttatás belső rendje * Súlyos munkabalesetek kivizsgálása Súlyos munkabalesetek kivizsgálása Robbanásvédelmi vizsgálat, dokumentáció Robbanásvédelmi vizsgálat, dokumentáció Biztonsági és egészségvédelmi terv készítése Biztonsági és egészségvédelmi terv készítése –A kiviteli tervhez –A kivitelezéshez

45 45 A munkabiztonsági szakember legfontosabb feladatai Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor Biztonsági és egészségvédelmi koordinátor Munkaeszköz ellenőrző és időszakos ellenőrző felülvizsgálata Munkaeszköz ellenőrző és időszakos ellenőrző felülvizsgálata Megismételt használatbavételi vizsgálat Megismételt használatbavételi vizsgálat Bányászati munkabiztonsági szaktevékenységek Bányászati munkabiztonsági szaktevékenységek Munkáltatói munkavédelmi szabályozások kialakítása Munkáltatói munkavédelmi szabályozások kialakítása Egyéb munkáltatói munkavédelmi feladatokban közreműködés Egyéb munkáltatói munkavédelmi feladatokban közreműködés

46 46 A foglalkozás-egészségügyi szaktevékenység Igénybevétele kötelező! Igénybevétele kötelező! Célja: Célja: –a munkahelyi megterhelés és a munkakörnyezeti kóroki tényezők felkutatása, – ezek szinten tartására javaslattétel, –a munka adaptálása a dolgozók testi, szellemi és lelki egészségi állapotának megfelelően, –a munkavállalók egészségének ellenőrzése.

47 47 A foglalkozás-egészségügyi szaktevékenység Alapszolgáltatás keretében: –Munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése –Foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálása –A munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata –Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás –A munkavállalók felvilágosítása munkakörülményeikkel kapcsolatosan

48 48 A foglalkozás-egészségügyi szaktevékenység Munkaegészségügyi szaktevékenység a közreműködés: –a veszélyes létesítmény, munkahely, technológia munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatában –soron kívüli ellenőrzésben (közvetlen veszélyeztetés vagy munkabaleset esetén) –Kockázatfelmérésben, a megelőzési stratégia kialakításában –Egyéni védőeszköz juttatás rendjének szabályozásában –A diszlekszia kiszűrésében

49 49 A MUNKAVÉDELEM AKTUÁLIS PROBLÉMÁI A FOLYAMATOSAN VÁLTOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS NYILVÁNTARTÁSI VÁLTOZÁSOK AZ ADMINISZTRÁCIÓ A KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALKOZÁSOKNAK KOMOLY TERHEKET OKOZNAK

50 50 A MUNKAVÉDELEM AKTUÁLIS PROBLÉMÁI A MUNKAADÓK CSAK A JÖVEDELEM TERMELŐ KÉPESSÉGÜK ARÁNYÁBAN TUDJÁK VÁLLALNI A MUNKAVÉDELEM KÖLTSÉGEIT. TÁMOGATNI KELL AZT A TEVÉKENYSÉGET IS, AMELY A MUNKAVÉDELEM ÁLTALÁNOS SZABÁLYAINAK MEGFELEL, AZONBAN NEM TELJESKÖRŰ A VÉGREHAJTÁS (PL. HIÁNYZIK 1-2 DOKUMENTUM), (PL. HIÁNYZIK 1-2 DOKUMENTUM),

51 51 KÖZÖS ÉRDEKEK: FELELŐSEN MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁSOK SOKASÁGA, AKIKET REÁLISAN ÉRTÉKELNEK, (NEM ELEVE GYANÚSAK) TELJESKÖRŰ PARTNERSÉG A KORMÁNYZAT, A MUNKAADÓK ÉS A MUNKAVÁLLALÓK KÖZÖTT A MUNKAVÉDELEM GONDJAI MEGOLDÁSÁNAK ÉRDEKÉBEN

52 52 - Szörnyű! - mondja a bálban a férj. - a legnagyobb idiótáknak van a legszebb feleségük! - Te kis hízelgő! - öleli át az asszony.

53 53 A munkakultúra és az életminőség egymásra hatása, új kihívások a munkabiztonság területén. DUNAÚJVÁROS 2013. JANUÁR 17.

54 54 MUNKAKULTÚRA? A korszerű technikák, a munkavégzéssel szorosan összefüggő technológiák szakmai ismeretének és alkotó alkalmazásának, a munkaerő társadalmi méretekben történő felkészültségének, szaktudásának szintjét és hatékonyságát kifejező komplex fogalom.

55 55 MUNKAKULTÚRA: A munkakultúra ezeken túl olyan pozitív személyiségvonásokat is feltételez, mint a munkafeladatokhoz, különösen a szakmában s ált. az életben jelentkező új feladatokhoz való alkotó jellegű hozzáállás, azok jó színvonalú megoldása, a problémák meglátása, pozitív értékű hipotézisekkel való megközelítése.

56 56 MUNKAKULTÚRA: A munkakultúra mindezeken túl a munka szeretete (magasabb szinten szenvedélye), esztétikája és etikája, a munkacsoportokban való pozitív együttműködés képessége, a kezdeményezés és az esetenként nélkülözhetetlen újrakezdés, a következetesség és a célhoz érés kitartása.

57 57 MUNKAKULTÚRA Így a munkakultúra fogalma közeli rokonságban van a művelt, alkotó, kezdeményező, tevékeny ember fogalmával. A munkakultúra fejlettsége meghatározó hatással van az adott ország, nemzetgazdaság fejlődési szintjére, ennek változására. A fejlett ált. kultúra része.

58 58 KUTATHATÓ-E A MUNKAKULTÚRA ? Általános vélemény a multik menedzserei körében, hogy a magyarok nehezen vagy sehogy sem vállalnak felelősséget munkájukért, a hibákért másokat okolnak, és konfliktuskerülők, ami hosszú távon az ellentétek elmérgesedéséhez vezet. Hiányzik itthon az egész munkafolyamatot átlátó, komplex szemlélet, a magyarok pedig nem jó csapatjátékosok: a vezetőket inkább elszigetelik, mintsem együttműködnének velük a közös célok érdekében. Általános vélemény a multik menedzserei körében, hogy a magyarok nehezen vagy sehogy sem vállalnak felelősséget munkájukért, a hibákért másokat okolnak, és konfliktuskerülők, ami hosszú távon az ellentétek elmérgesedéséhez vezet. Hiányzik itthon az egész munkafolyamatot átlátó, komplex szemlélet, a magyarok pedig nem jó csapatjátékosok: a vezetőket inkább elszigetelik, mintsem együttműködnének velük a közös célok érdekében.

59 59 KUTATHATÓ-E A MUNKAKULTÚRA ? A magyarok úgy érzik, hogy a külföldi vezetők lenézik őket, rájuk erőltetik a saját sémáikat, és nem veszik figyelembe a nemzeti sajátosságokat, általánosságban keveset tudnak a magyarokról. A magyarok úgy érzik, hogy a külföldi vezetők lenézik őket, rájuk erőltetik a saját sémáikat, és nem veszik figyelembe a nemzeti sajátosságokat, általánosságban keveset tudnak a magyarokról. Sőt, a multik nem használják ki a magyarok találékonyságát és kreativitását, azt sokszor okoskodásnak vagy okvetetlenkedésnek veszik. Sőt, a multik nem használják ki a magyarok találékonyságát és kreativitását, azt sokszor okoskodásnak vagy okvetetlenkedésnek veszik.

60 60 KUTATHATÓ-E A MUNKAKULTÚRA ? "A munkához való viszonyunk megrekedt a feudalizmusnak azon a szintjén, ahol a jobbágyok röghöz kötöttek voltak, és úgy voltak vele, hogy minek többet termelni, ha úgyis elviszi a földesúr." "A munkához való viszonyunk megrekedt a feudalizmusnak azon a szintjén, ahol a jobbágyok röghöz kötöttek voltak, és úgy voltak vele, hogy minek többet termelni, ha úgyis elviszi a földesúr."

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67 A PÉNZEN MÚLIK?

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74 NAGYOBB TELJESÍTMÉNY KISEBB MÉRET NAGYOBB TELJESÍTMÉNY KISEBB MÉRET

75 75 AZ ÉLETMINŐSÉG az életszínvonalnál tágabb fogalom Az életszínvonal összetevőin kívül magába foglalja az emberek közérzetét befolyásoló egyéb tényezőket is. Ilyen tényezők: a környezet kultúráltsága, esztétikája, a környezet kultúráltsága, esztétikája, a környezetvédelem színvonala a környezetvédelem színvonala az emberi kapcsolatok kultúráltsága az emberi kapcsolatok kultúráltsága a szabadidő mértéke, s annak eltöltési lehetőségei a szabadidő mértéke, s annak eltöltési lehetőségei a kívánt életforma kialakításának lehetősége. a kívánt életforma kialakításának lehetősége.

76 76 KUTATHATÓ –E? 2007. 2007. Szonda Ipsos Szonda Ipsos budapesti életminőség felmérése: budapesti életminőség felmérése:

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81 AZT LÁTTUK EDDIG: KUTATHATÓ A MUNKAKULTÚRA KUTATHATÓ A MUNKAKULTÚRA KUTATHATÓ AZ ÉLETMINŐSÉG KUTATHATÓ AZ ÉLETMINŐSÉG DE: DE: TANULHATÓ- E A MAGASABB SZINTŰ MUNKAKULTÚRA ÉS ÉLETMINŐSÉG TANULHATÓ- E A MAGASABB SZINTŰ MUNKAKULTÚRA ÉS ÉLETMINŐSÉG MILYEN HATÁSSAL VAN EZ A TANULÁS A MUNKAVÉDELEMRE? MILYEN HATÁSSAL VAN EZ A TANULÁS A MUNKAVÉDELEMRE?

82 82 A TÖRTÉNELEM ÉS MI A TECHNIKA ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ FORRADALMÁT ÉLTE MEG AZ EMBERISÉG ELMÚLT 110 ÉVBEN A TECHNIKA ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ FORRADALMÁT ÉLTE MEG AZ EMBERISÉG ELMÚLT 110 ÉVBEN EZ A TECHNIKAI KULTÚRA FORRADALMÁT IS JELENTETTE. EZ A TECHNIKAI KULTÚRA FORRADALMÁT IS JELENTETTE.

83 83

84 84

85 85

86 86 MILYEN KIHÍVÁSOK JELENNEK MEG A MUNKAVÉDELEMBEN? EURÓPAI PROBLÉMÁK: A tartósan meleg időszakok okozta megnövekedő igénybevétel megelőzése A tartósan meleg időszakok okozta megnövekedő igénybevétel megelőzése Az egészségellenőrzés megelőző /stressz/ hatékonyságának növelése Az egészségellenőrzés megelőző /stressz/ hatékonyságának növelése Egyes sérülékeny munkavállalói csoportok (idősödők, migránsok, munkahelyi baleset, foglalkozási megbetegedés, vagy rokkantság miatt rehabilitáltak) munkaerejének regenerálása és visszaillesztésük a munka világába Egyes sérülékeny munkavállalói csoportok (idősödők, migránsok, munkahelyi baleset, foglalkozási megbetegedés, vagy rokkantság miatt rehabilitáltak) munkaerejének regenerálása és visszaillesztésük a munka világába

87 87 MILYEN KIHÍVÁSOK MENTÉN KELL EZT ELVÉGEZNI? + A HAZAI PROBLÉMÁK: GAZDASÁGI VÁLSÁG, GAZDASÁGI VÁLSÁG, A TÁRSADALOM ANÓMIÁS ÁLLAPOTA A TÁRSADALOM ANÓMIÁS ÁLLAPOTA A GAZDASÁGI BEIDEGZŐDÉSÉNEK TOVÁBBÉLÉSE A GAZDASÁGI BEIDEGZŐDÉSÉNEK TOVÁBBÉLÉSE

88 88 Prioritások a munkavédelemben A prevenció a legfontosabb prioritás! A prevenció a legfontosabb prioritás!

89 89 „A megelőz é s hat á sosabb, mint a gy ó gy í t á s” A megelőz é s a munkav é gz é ssel ö sszef ü ggő kock á zatok kezel é s é ről sz ó l, aminek v é gső c é lja a munkahelyi balesetek é s foglalkoz á si megbeteged é sek sz á m á nak cs ö kkent é se é s felsz á mol á sa.

90 90 A korszerű munkavédelem - stratégiai fő irányok A megelőzés elve A megelőzés elve A káros hatások kellő időben történő megelőzése, nem pedig utólagos kezelése.A káros hatások kellő időben történő megelőzése, nem pedig utólagos kezelése. A munkavédelem országos programja /20/2001OGY határozat/

91 91 A második prioritás: A korszerű munkavédelemnek segítenie kell a technológiai fejlődést, az ember - és környezetbarát termékek elterjesztését. A korszerű munkavédelemnek segítenie kell a technológiai fejlődést, az ember - és környezetbarát termékek elterjesztését.

92 92 MIGRÁCIÓ, KULTURÁLIS ÜTKÖZÉSEK

93 93 NE SZEMETELJ EZT MA KI KELL ÍRNI NO LITTERING NO LITTERING

94 94 KI LEHET ÍGY IS ÍRNI:

95 95 EZT MA MÁR NEM KELL KIÍRNI! VÁLTOZIK A KULTURKÖRNYEZET !

96 96 MI IS VÁLTOZIK?

97 97 AZ EGÉSZSÉGEN TÚL: KELL A JOGBIZTONSÁGI ÁTMENET MINDEN MUNKAVÁLLALÓNAK LEGALÁBB EGY EMBERÖLTŐN KERESZTÜL KELL A JOGBIZTONSÁGI ÁTMENET MINDEN MUNKAVÁLLALÓNAK LEGALÁBB EGY EMBERÖLTŐN KERESZTÜL

98 98 PÉLDA A VÁLTOZÁSOKRA: Az 1949. évi XX. tv-ben, az Alkotmányban foglalt munkavédelmi tárgyú rendelkezések és a Magyarország Alaptörvényében foglalt - a munkavédelemre vonatkozó - rendelkezések összehasonlítása 70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabbszintű testi és lelki egészséghez. (2) Ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével, a rendszeres testedzés biztosításával, valamint az épített és a természetes környezet védelmével valósítja meg. XX. cikk (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. (2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének

99 99 MUNKAKUTÚRA- ÉLETMINŐSÉG EGYMÁSRA HATÁSA: EGYMÁSRA HATÁSA: IGEN GYOR KÖVETÉST IS MUTATHAT IGEN GYOR KÖVETÉST IS MUTATHAT

100 100

101 101 MUNKAKUTÚRA- ÉLETMINŐSÉG A LEGKISEBBEKRE IS IGEN GYORSAN HAT, KÜLÖNÖSEN A LEGFIATALABB KOROSZTÁLYRA A LEGKISEBBEKRE IS IGEN GYORSAN HAT, KÜLÖNÖSEN A LEGFIATALABB KOROSZTÁLYRA

102 102

103 103

104 104

105 105 DE A KULTURÁLIS KÜLÖNBSÉGEK MEGJELENNEK AZ ANYAGMOZGATÁSBAN, ANYAGSZÁLLÍTÁSBAN MINDEN ORSZÁGBAN ÉS FÖLDRÉSZEN MA IS. Egyidejűleg van jelen a modern és a hagyományos

106 106

107 107

108 108

109 109

110 110

111 111

112 112

113 113

114 114

115 115 A KULTURA JELENLÉTE AZONBAN NEM MINDIG JELENT BIZTONSÁG - TUDATOS MAGATARTÁST! AZONBAN NEM MINDIG JELENT BIZTONSÁG - TUDATOS MAGATARTÁST! EZ IS ÚJ KIHÍVÁS A MUNKAVÉDELEMBEN EZ IS ÚJ KIHÍVÁS A MUNKAVÉDELEMBEN

116 116

117 117

118 118

119 119

120 120

121 121

122 122 SOKSZOR: KULTÚRÁK ÜTKÖZNEK EGY EGY MOZZANATBAN: KULTÚRÁK ÜTKÖZNEK EGY EGY MOZZANATBAN:

123 123

124 124

125 125

126 126

127 127

128 128 UGYANAKKOR: AZ ÉLETMÓD KULTÚRÁJA ALIG VÁLTOZIK AZ ÉLETMÓD KULTÚRÁJA ALIG VÁLTOZIK

129 129

130 130

131 131

132 132 NÉHA: AZ ÁLLATOK NEVELÉSE HATÉKONYABB MINT AZ EMBEREKÉ AZ ÁLLATOK NEVELÉSE HATÉKONYABB MINT AZ EMBEREKÉ

133 133

134 134 ÉS ENNEK TETEJÉBEN: SOKAN MÉG KEVERIK A RENDSZEREKET SOKAN MÉG KEVERIK A RENDSZEREKET

135 135

136 136

137 137

138 138

139 139 ÉS: NEM ÉRTIK MEG A KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEN MEGJELENŐ INFORMÁCIÓKAT NEM ÉRTIK MEG A KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEN MEGJELENŐ INFORMÁCIÓKAT

140 140

141 141 AZ ANÓMIÁS ÁLLAPOT ÉS A PROPAGANDA: ÉS A PROPAGANDA: KÉNYSZERKÉPZETEKET KELT A TÁRSADALOMBAN KÉNYSZERKÉPZETEKET KELT A TÁRSADALOMBAN

142 142

143 143 AZ IGAZI ÉLETMINŐSÉG ÉS MUNKAKULTÚRA LEGADEKVÁTABB MEGJELENÉSEI: ÉLETMINŐSÉG ÉS MUNKAKULTÚRA LEGADEKVÁTABB MEGJELENÉSEI: Itt helyben fellelhetők Itt helyben fellelhetők

144 144 NEVÉT ADJA VALAKI A MUNKÁHOZ A MUNKÁHOZ ARCÁT ADJA A BIZTONSÁGHOZ ARCÁT ADJA A BIZTONSÁGHOZ BÜSZKE ARRA, HOGY RÉSZESE EGY CSAPATNAK BÜSZKE ARRA, HOGY RÉSZESE EGY CSAPATNAK

145 145 Dr. Markovics György Titkár

146 146 Csányi Erzsébet munkaerő-piaci ügyintéző

147 147 Februárban ismét Vállalkozók Bálja

148 148 A LEGVESZÉLYESEBB MUNKAKÖRÖK EGYIKE:

149 149 TERMÉSZETESEN TERMÉSZETESEN FELVEHETŐ A RITMUS FELVEHETŐ A RITMUS „IDŐSEBBEK IS ELKEZDHETIK” „IDŐSEBBEK IS ELKEZDHETIK”

150 150

151 151

152 152 A KÉPLETES ÉS VALÓSÁGOS LÁNCOK NEM NÖVELIK A BIZTONSÁGOT, CSAK A LÉLEK ÉS A BIZTONSÁGTUDATOS AKARAT NEM NÖVELIK A BIZTONSÁGOT, CSAK A LÉLEK ÉS A BIZTONSÁGTUDATOS AKARAT

153 153

154 154 Kihívások a munkavédelemben A fiatal korosztályok biztonságtudatos nevelése A fiatal korosztályok biztonságtudatos nevelése

155 155

156 156 Kihívások a munkavédelemben AZ EGYÉRTELMŰ ÉS PONTOS KOMMUNIKÁCIÓ????? AZ EGYÉRTELMŰ ÉS PONTOS KOMMUNIKÁCIÓ????? Mert félreérthető a pontatlan, rosszul értelmezhető közlés Mert félreérthető a pontatlan, rosszul értelmezhető közlés

157 157

158 158 Munkavédelmi bizottság Aktuális feladata, amelyhez várja az Önök segítségét is:

159 159 A MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG : Mvt. 78. § 2. / g.pont DÖNT a nevelés és az oktatás területén a biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás területén az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározásával kapcsolatos kérdésekben.

160 160 A biztonságtudatos nevelés célja: a művelt, szuverén, érdekeit objektíve érvényesíteni tudó, öntevékeny, magatartásában egyetemes értékeket követő személyiség kialakítása. AMELY NEM MÁS MINT EGÉSZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS

161 161

162 162 A(z) ……………..azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

163 163 ÚJ KIHÍVÁSOK A MUNKAVÉDELEMBEN MUNKASTÍLUSVÁLTÁS MUNKASTÍLUSVÁLTÁS BIZTONSÁGTUDATOSSÁG ERŐSÍTÉSE BIZTONSÁGTUDATOSSÁG ERŐSÍTÉSE A munkaadói oldalon is !!! A munkaadói oldalon is !!!

164 164 Csak a vezetők 68 %-a mondja azt, hogy a munkavállaló otthon, vagy a főnök szemétől távol is lehet eredményes Csak a vezetők 68 %-a mondja azt, hogy a munkavállaló otthon, vagy a főnök szemétől távol is lehet eredményes

165 165 A vezetők 49%-a úgy gondolja, hogy egy átlagos irodában A vezetők 49%-a úgy gondolja, hogy egy átlagos irodában az alkalmazottak szenvednek a nyakukba ömlő felesleges információktól, a cégek 62%-a pedig nem ragaszkodik ahhoz, hogy az alkalmazottak fix munkaidőben, az irodai asztaluknál ülve dolgozzanak.

166 166 A régi stílus képviselői imádják blokkolóórát és a fix munkaidőt. Az új stílus iránt elkötelezett vezetők Rugalmas munkaidőt biztosítanak ahhoz, hogy az alkalmazott akkor dolgozzon, amikor a legjobban tud összpontosítani a feladataira, A menedzserek 70%-a úgy látja, hogy a rugalmas munkaidő hatékonyabbá teszi az alkalmazottak munkavégzését. (és biztonságosabbá)

167 167 Milyen vezetői viselkedés veszi el a munkakedvet: Tiszteletlen beszéd Tiszteletlen beszéd Nulla szabadságfok, robotként kezelés Nulla szabadságfok, robotként kezelés Agyonellenőrzés, munkatárs tarkóján lihegés Agyonellenőrzés, munkatárs tarkóján lihegés A főnök-beosztott viszony kihangsúlyozása A főnök-beosztott viszony kihangsúlyozása Csak a vezetőnek lehet igaza Csak a vezetőnek lehet igaza Nem kíváncsi a munkatárs véleményére Nem kíváncsi a munkatárs véleményére

168 168 Milyen vezetői viselkedés veszi el a kedvet: Csak azzal foglalkozzon a kolléga, ami rá tartozik Csak azzal foglalkozzon a kolléga, ami rá tartozik Kivételezés Kivételezés A potyautasoktól nem szabadul meg, nem vállalja fel a konfliktusokat A potyautasoktól nem szabadul meg, nem vállalja fel a konfliktusokat Nem tartja be az ígéreteket Nem tartja be az ígéreteket Nem ismeri el, ha hibázott vagy megváltozott a véleménye Nem ismeri el, ha hibázott vagy megváltozott a véleménye

169 169 Mi tartja távol a STRESSZ-t ? Széles körű informálás, képbe helyezés Széles körű informálás, képbe helyezés Bevonás a célok kitűzésébe Bevonás a célok kitűzésébe A lehetőségeken belül minél több dologban maga dönthessen A lehetőségeken belül minél több dologban maga dönthessen Saját megoldások kitalálása, ezáltal sikerélmény, fejlődési lehetőség Saját megoldások kitalálása, ezáltal sikerélmény, fejlődési lehetőség Időt szánni négyszemközti beszélgetésekre Időt szánni négyszemközti beszélgetésekre Biztatás, megerősítés Biztatás, megerősítés

170 170 Mi tartja távol a STRESSZ-t ? Vélemény meghallgatása Vélemény meghallgatása Ad-hoc és rendszeres, tervezett visszajelzés a munkával kapcsolatban Ad-hoc és rendszeres, tervezett visszajelzés a munkával kapcsolatban Tudatos foglalkozás a fejlesztéssel Tudatos foglalkozás a fejlesztéssel Segíteni értelmet találni a munkában, összekapcsolni a személyes és a szervezeti célokat Segíteni értelmet találni a munkában, összekapcsolni a személyes és a szervezeti célokat Odafigyelni az egyének eltérő motivátoraira Odafigyelni az egyének eltérő motivátoraira Dolgozni egy jó közösség kialakításán Dolgozni egy jó közösség kialakításán

171 171 ÚJ KIHÍVÁSOK A MUNKAVÉDELEMBEN MUNKASTÍLUSVÁLTÁS MUNKASTÍLUSVÁLTÁS BIZTONSÁGTUDATOSSÁG ERŐSÍTÉSE BIZTONSÁGTUDATOSSÁG ERŐSÍTÉSE A munkavállalói oldalon is !!! A munkavállalói oldalon is !!!

172 172 A MUNKAVÁLLALÓK SZEMÉLYES FELELŐSSÉG ERŐSÍTÉSE, A SZEMÉLYES PÉLDAMUTATÁS….

173 173

174 174

175 175 A MUNKAVÁLLALÓK NÁLUK KELL LENNI A PRAKTIKUM MAXIMUMÁNAK ! A BIZTONSÁG ZÁLOGÁNAK!!! ŐK VALÓSÍTJÁK MEG A TERMELÉSI FOLYAMATOT, KÖZVETLEN KONTAKTUSBAN VANNAK A MUNKA ESZKÖZZEL ÉS A MUNKA TÁRGYÁVAL

176 176

177 177

178 178 TEHÁT ! TEHÁT ! A MUNKAVÉDELEM ÚJ KIHÍVÁSAIT CSAK A BIZTONSÁGTUDOMÁNY RÉSZEKÉNT LEHET ÉS SZABAD KEZELNI, AMELY CSAK TÁRSADALMI AMELY CSAK TÁRSADALMI MÉRETEKBEN ÉRTELMEZHETŐ MÉRETEKBEN ÉRTELMEZHETŐ

179 179 AZT LÁTTUK EDDIG: TANULHATÓ A MAGASABB SZINTŰ MUNKAKULTÚRA ÉS ÉLETMINŐSÉG TANULHATÓ A MAGASABB SZINTŰ MUNKAKULTÚRA ÉS ÉLETMINŐSÉG EZ A TANULÁS HATÁSSAL VAN A MUNKAVÉDELEMRE! EZ A TANULÁS HATÁSSAL VAN A MUNKAVÉDELEMRE! EHHEZ MIRE VAN SZÜKSÉG? EHHEZ MIRE VAN SZÜKSÉG?

180 180 ARRA, HOGY RENDET ÉS BIZTONSÁGOT AKARJUNK A MUNKA TERVEZÉSÉBEN A MUNKA TERVEZÉSÉBEN A MUNKA IRÁNYÍTÁSÁBAN A MUNKA IRÁNYÍTÁSÁBAN A MUNKA ELLENŐRZÉSÉBEN A MUNKA ELLENŐRZÉSÉBEN MINDEZT TÁRSADALMI MÉRETEKBEN MINDEZT TÁRSADALMI MÉRETEKBEN

181 181 JJUSSUNK EL EGYÜTT A KÉRDÉSEKTŐL A CSELEKVÉSÉIG

182 182 SOKFÉLE KÖVETELMÉNY

183 183 NEM ILYEN RENDET AKARUNK!

184 184 ÉS NEM IS ILYENT !

185 185 AZONBAN EDDIG NEM KELLENE ELJUTNI A STRESSZEL!

186 186

187 187 HAZÁNK IGEN NAGY PROBLÉMÁJA : AZ IDŐSÖDŐ TÁRSADALOM. AZ IDŐSÖDŐ TÁRSADALOM. Az idősödő munkavállaló szerencse vagy átok? Szerencse, mert tapasztalt, kevésbé jó ugyan a gyorsasága, de a biztonságtudatossága sokkal erősebb mint a fiataloké. Az idősödő munkavállaló szerencse vagy átok? Szerencse, mert tapasztalt, kevésbé jó ugyan a gyorsasága, de a biztonságtudatossága sokkal erősebb mint a fiataloké.

188 188 IDŐSÖDŐ TÁRSADALOM

189 189 IDŐSÖDŐ TÁRSADALOM

190 190 Kiemelt korcsoportok százalékos arányának növekedése az össznépességen belül, Magyarországon Életkor/év196020012050 60-6436,125,718,1 65-6925,423,618,3 70-7419,221,020,3 75-7912,316,315,9 80-845,77,411,7 85-2,26,015,4 Összesen (fő)1.372.661 =100 % 2.081.550 =100 % 3.319.324 =100 %

191 191 MILYEN KIHÍVÁSOK JELENNEK MEG A MUNKAVÉDELEMBEN? EURÓPAI PROBLÉMÁK: A tartósan meleg időszakok okozta megnövekedő igénybevétel megelőzése A tartósan meleg időszakok okozta megnövekedő igénybevétel megelőzése Az egészségellenőrzés megelőző /stressz/ hatékonyságának növelése Az egészségellenőrzés megelőző /stressz/ hatékonyságának növelése Egyes sérülékeny munkavállalói csoportok (idősödők, migránsok, munkahelyi baleset, foglalkozási megbetegedés, vagy rokkantság miatt rehabilitáltak) munkaerejének regenerálása és visszaillesztésük a munka világába Egyes sérülékeny munkavállalói csoportok (idősödők, migránsok, munkahelyi baleset, foglalkozási megbetegedés, vagy rokkantság miatt rehabilitáltak) munkaerejének regenerálása és visszaillesztésük a munka világába

192 192 MILYEN KIHÍVÁSOK MENTÉN KELL EZT ELVÉGEZNI? + A HAZAI PROBLÉMÁK: GAZDASÁGI VÁLSÁG, GAZDASÁGI VÁLSÁG, A TÁRSADALOM ANÓMIÁS ÁLLAPOTA A TÁRSADALOM ANÓMIÁS ÁLLAPOTA A GAZDASÁGI BEIDEGZŐDÉSÉNEK TOVÁBBÉLÉSE A GAZDASÁGI BEIDEGZŐDÉSÉNEK TOVÁBBÉLÉSE

193 193 Uniós akcióprogram 2012 – 2013 2012 – 2013 A nagy kihívásokról szól, meg tudjuk- e valósítani a társadalmi békét a munkavédelemben A nagy kihívásokról szól, meg tudjuk- e valósítani a társadalmi békét a munkavédelemben

194 194 2012 – 2013 „ EGYÜTT A „ EGYÜTT A KOCKÁZATOK MEGELŐZÉSÉÉRT” KOCKÁZATOK MEGELŐZÉSÉÉRT” – a vezetők elkötelezettsége – a munkavállalók bevonása

195 195 KAMPÁNYTARTALOM KAMPÁNYTARTALOM speciális kockázatok megelőzése a munkahelyen, ahol kimutatható, hogy a hatékony munkavállalói/ munkavédelmi képviselői részvétel a megoldás hatékony eleme volt, és annak bemutatása, hogyan érték el ezt a részvételt;

196 196 KAMPÁNYTARTALOM KAMPÁNYTARTALOM a munkavállalói/munkavédelmi képviselői részvétel fokozására tett intézkedések; a részvétel eszközei és módszerei; Közvetítők / közbülső felek akciói a munkavállalói / munkavédelmi képviselői részvétel elősegítésére

197 197 A KAMPÁNY GERINCE : A MEGELŐZÉS A MEGELŐZÉS

198 198

199 199 A kampány lényege az együttműködés

200 200 AZ EL- ANYAGIASULT VILÁG VALÓSÁGOS VÁLASZOKAT ADJON A BIZTONSÁGTUDATOS KÉRDÉSEK FELVETÉSÉRE VALÓSÁGOS VÁLASZOKAT ADJON A BIZTONSÁGTUDATOS KÉRDÉSEK FELVETÉSÉRE VALÓSÁGOS ÉRVEKET HASZNÁLJON A BIZTONSÁG ERŐSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN VALÓSÁGOS ÉRVEKET HASZNÁLJON A BIZTONSÁG ERŐSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN

201 201

202 202 TRUMAN TRUMAN

203 203 EISENHOVER

204 204 KENNEDY KENNEDY

205 205 NIXON NIXON

206 206 FORD FORD

207 207 CARTER CARTER

208 208 REAGAN REAGAN

209 209 BUSH BUSH

210 210 CLINTON

211 211 BUSH BUSH

212 212 OBAMA

213 213 II. ERZSÉBET II. ERZSÉBET

214 214

215 215 KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET


Letölteni ppt "1 A gazdasági társaságok munkavédelmi feladatai. 2013."

Hasonló előadás


Google Hirdetések