Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

BS_2 mikroszámítógép Felépítése Egyszerű áramkör Villogó LED Közlekedési lámpa LED kigyújtása alacsony /magas szinttel For…NEXT Változók deklarálása DEBUG.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "BS_2 mikroszámítógép Felépítése Egyszerű áramkör Villogó LED Közlekedési lámpa LED kigyújtása alacsony /magas szinttel For…NEXT Változók deklarálása DEBUG."— Előadás másolata:

1 BS_2 mikroszámítógép Felépítése Egyszerű áramkör Villogó LED Közlekedési lámpa LED kigyújtása alacsony /magas szinttel For…NEXT Változók deklarálása DEBUG Óra- perc-másodperc SOUND Kapcsoló Potenciometer Hétszegmenses kijelző Fényerősség mérése és kijelzése Önálló feladat READ/ WRITE LCD kijelző vezérlése

2

3 A proto felület

4 Egyszerű áramkör

5 Csatlakoztassunk ellenállást a 9V-os generátorhoz

6 Csatlakoztassuk a LED-et!

7 Zárjuk az áramkört!

8 Csatlakoztassuk az ellenállást az egyik porthoz! Például a 14-re.

9

10

11 Írjuk meg az editorban a következő programot!

12 Válasszuk ki az eszközt – BS2 –t, amin futtatni akarjuk a programunkat!

13 LED bekapcsolása

14 Rendőr

15 For_next ciklus

16

17 VAR utasítás - változók deklarálása

18 DEBUG

19 Óra, perc, másodperc

20 SOUND

21

22 Számlálás 1-10-ig

23 Reverzibilis számlánc

24 Bemenet figyelése A kapcsoló lábkiosztása

25 Kapcsoló állapotának figyelése 1kohm

26 BUTTON

27

28 RC -kör töltése- kisütése

29 Fényerősség mérése fotoellenállással

30 Fénykapcsoló

31 Hétszegmenses kijelző Jelenítse meg a számokat 0-tól 9-ig!

32 Hétszegmenses kijelző Jelenítse meg a számokat 0-tól 9-ig!

33

34

35 LOOKUP / LOOKDOWN

36 Fényerősség mérése és kijelzése Készítsen áramkört, amely alkalmas a fényerősség mérésére! A fényerősség változását foto-ellenállással érzékelje! Írjon programot, amely BS_2 mikroszámítógépen futtatva az ellenállás változáshoz számértéket rendel! A fényerősség változását jelenítse meg a hétszegmenses kijelzőn!

37

38

39 Önálló feladat Elemezze a következő programot! Hogyan működik? Írjon a programhoz részletes kommenteket!

40 Az önálló feladathoz tartozó áramkör

41 Önálló feladat

42

43 EEPROM írása/ olvasása

44 Figyelje meg, hogy a beírt adatok és a visszaolvasott adatok nem egyeznek meg! Az eltérés oka az, hogy byte-os szervezésű a memória. Pl.: 1250-et írtam be, majd a kiolvasásnál 226-ot és 4-et olvastam ki.

45 LCD illesztése a BS-2 höz P15 VDD Vss DATA 3 5 6 BS_2 LCD vezérlő

46 LCD kijelző vezérlése

47 SEROUT

48 Ultrahangos távolságmérő Műk ö d é s: A szenzor Trigger l á b á n egy 10us-os High (5V) jelet kell adni a m é r é s megkezd é s é hez. A modul automatikusan kik ü ld nyolc 40 kHz-es n é gysz ö g alak ú impulzust é s automatikusan felismeri a visszaverőd ö tt jelet. Az echo l á b á t HIGH-ba billenti, é s addig marad HIGH-ban am í g é rz é keli a hang visszaverőd é s é t. Amint veszi a visszaverőd ö tt jelet, LOW-ba ker ü l. Ezt az időtartamot kell megm é rni (HIGH_LEVEL_time) a t á vols á g meghat á roz á s á hoz. Ez alapj á n a hang terjed é si sebess é g é nek (~340 m/s) ismeret é ben kisz á molhat ó azon objektum pontos t á vols á ga, melyről a visszaverőd é s t ö rt é nt. (Fontos: a m é r é s eredm é nye a m é rendő t á vols á g k é tszeres é nek megt é tel é hez sz ü ks é ges idő lesz, mert az ultrahang a modul ad ó j á t ó l eljut a t á rgyig, majd onnan visszaverődve t é r vissza a modul vevő szenzor á ig)

49 Ultrahangos távolságmérő Tulajdons á gok: T á pfesz ü lts é g: 5V Á ram felv é tel: <2mA É rz é kel é si sz ö g: 15fok É rz é kel é si t á vols á g: 2cm-450cm Pontoss á g: 0.3 cm Kimeneti jel: TTL PWL jel (5V->0V) Csatlakoz ó k: VCC Trig (T) Echo (R) GND Bemeneti trigger jel: 10usec TTL

50 A távolságmérő tesztelése Állítsuk össze a kapcsolást, a rajz szerint! Futtassuk a ping_test.bs2 programot! a Debug Terminálon a time = 450 körüli értéket jelez 438-tól 467-ig, ha a távolság 15 cm és 16 cm között van szorozzuk meg a mért 0.03434-tel, hogy centiméterben kapjuk a mérendő távolságot! PBASIC–ben a ** operátor végzi ezt a műveletet 0,03434 × 65536 = 2250.5 Felfelé kerekítve, 2251 -gyel kell megszoroznunk a time változó értékét BS_2 HC - SRO4 + 5V GND TRIG ECHO P0 P2

51 Ultrahangos távolságmérő


Letölteni ppt "BS_2 mikroszámítógép Felépítése Egyszerű áramkör Villogó LED Közlekedési lámpa LED kigyújtása alacsony /magas szinttel For…NEXT Változók deklarálása DEBUG."

Hasonló előadás


Google Hirdetések