Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A méréstechnológia, mérésszervezés. Az energetikai szakterület BSC kurzus tananyaga, olyan rendszerekkel, objektumokkal, jelenségek- kel, stb. foglalkozik,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A méréstechnológia, mérésszervezés. Az energetikai szakterület BSC kurzus tananyaga, olyan rendszerekkel, objektumokkal, jelenségek- kel, stb. foglalkozik,"— Előadás másolata:

1 A méréstechnológia, mérésszervezés

2 Az energetikai szakterület BSC kurzus tananyaga, olyan rendszerekkel, objektumokkal, jelenségek- kel, stb. foglalkozik, amelyek jól leírhatók: időinvariáns, lineáris, koncentrált paraméterű, „erősen determinisztikus”, modellekkel.

3 A méréstechnológia, mérésszervezés Így azok a „jelmodellben” statikus, egyhullámú szinuszos, vagy általános periodikus besorolásúak. Nem periodikusPeriodikus Objektumok, folyamatok, rendszerek jelenségek Mérendő jellemzők, jelek, jelhordozók Determinisztikus Sztochasztikus Egyhullámú Szinuszos AC Általános periodikus Kvázi periodikus Tranziens Statikus DC

4 A méréstechnológia, mérésszervezés Áram Feszültség0 – 10, 20 AI > 10, 20 A U > 600 V 600 V.-nál nagyobb Feszültség és áram váltó 40 - 600 V Kis feszültség Közvetlen műszer használat Áram váltó 0 -40 V Törpe feszültség Közvetlen műszer használat Áram váltó

5 A méréstechnológia, mérésszervezés A tananyag elsősorban ismert szerkezetű, felépítésű objektumhoz, vagy jelenséghez tartozó modell elemek és/vagy kölcsönhatások értékeinek, meghatározásához készít fel. Természetesen a megtanulandó ismeretanyag és az ahhoz tartozó problémamegoldó-készségek más feladatok megoldásához is szükségesek és használhatók.

6 A méréstechnológia, mérésszervezés Statikus a rendszermodell, a mérendő jellemző, vagy a jelhordozó, ha a vizsgálat szempontjából a mennyiségek időben állandók. A tananyag elsősorban ismert szerkezetű, fel é p í t é sű objektumhoz, vagy jelens é ghez tartoz ó modell elemek é s/vagy k ö lcs ö nhat á sok é rt é keinek, meghat á roz á s á hoz k é sz í t fel. Term é szetesen a megtanuland ó ismeretanyag é s az ahhoz tartoz ó probl é mamegold ó -k é szs é gek m á s feladatok megold á s á hoz is sz ü ks é gesek é s haszn á lhat ó k.

7 A méréstechnológia, mérésszervezés Statikus a rendszermodell, a mérendő jellemző, vagy a jelhordozó, ha a vizsgálat szempontjából a mennyiségek időben állandók. A tananyag elsősorban ismert szerkezetű, fel é p í t é sű objektumhoz, vagy jelens é ghez tartoz ó modell elemek é s/vagy k ö lcs ö nhat á sok é rt é keinek, meghat á roz á s á hoz k é sz í t fel. Term é szetesen a megtanuland ó ismeretanyag é s az ahhoz tartoz ó probl é mamegold ó -k é szs é gek m á s feladatok megold á s á hoz is sz ü ks é gesek é s haszn á lhat ó k.

8 A méréstechnológia, mérésszervezés Egyhullámú szinuszos a rendszermodell, a mérendő jellemző, vagy a jelhordozó, ha a vizsgálat szempontjából a mennyiségek időbeli lefolyása y = A* sin(  *t) alakú függvénnyel leírható. Például jó közelítéssel ilyen egy hálózati feszültség pillanatértékét kifejező függvény. Ahol az  állandó.. A tananyag elsősorban ismert szerkezetű, fel é p í t é sű objektumhoz, vagy jelens é ghez tartoz ó modell elemek é s/vagy k ö lcs ö nhat á sok é rt é keinek, meghat á roz á s á hoz k é sz í t fel. Term é szetesen a megtanuland ó ismeretanyag é s az ahhoz tartoz ó probl é mamegold ó -k é szs é gek m á s feladatok megold á s á hoz is sz ü ks é gesek é s haszn á lhat ó k.

9 A méréstechnológia, mérésszervezés Általános periodikus a rendszermodell, a mérendő jellemző, vagy a jelhordozó, ha a vizsgálat szempontjából a periodikus meny- nyiségek Fourier sorral közelíthetők. Például egy áramirányító feszültség-idő, vagy áram-idő lefolyása. A tananyag elsősorban ismert szerkezetű, fel é p í t é sű objektumhoz, vagy jelens é ghez tartoz ó modell elemek é s/vagy k ö lcs ö nhat á sok é rt é keinek, meghat á roz á s á hoz k é sz í t fel. Term é szetesen a megtanuland ó ismeretanyag é s az ahhoz tartoz ó probl é mamegold ó -k é szs é gek m á s feladatok megold á s á hoz is sz ü ks é gesek é s haszn á lhat ó k.

10 A méréstechnológia, mérésszervezés A technológiai modellről. A tananyag elsősorban ismert szerkezetű, fel é p í t é sű objektumhoz, vagy jelens é ghez tartoz ó modell elemek é s/vagy k ö lcs ö nhat á sok é rt é keinek, meghat á roz á s á hoz k é sz í t fel. Term é szetesen a megtanuland ó ismeretanyag é s az ahhoz tartoz ó probl é mamegold ó -k é szs é gek m á s feladatok megold á s á hoz is sz ü ks é gesek é s haszn á lhat ó k. P2P2 P1P1 P t1 PvPv P t2

11 A méréstechnológia, mérésszervezés A mérési modellről. A tananyag elsősorban ismert szerkezetű, fel é p í t é sű objektumhoz, vagy jelens é ghez tartoz ó modell elemek é s/vagy k ö lcs ö nhat á sok é rt é keinek, meghat á roz á s á hoz k é sz í t fel. Term é szetesen a megtanuland ó ismeretanyag é s az ahhoz tartoz ó probl é mamegold ó -k é szs é gek m á s feladatok megold á s á hoz is sz ü ks é gesek é s haszn á lhat ó k.

12 A méréstechnológia, mérésszervezés A tananyag elsősorban ismert szerkezetű, fel é p í t é sű objektumhoz, vagy jelens é ghez tartoz ó modell elemek é s/vagy k ö lcs ö nhat á sok é rt é keinek, meghat á roz á s á hoz k é sz í t fel. Term é szetesen a megtanuland ó ismeretanyag é s az ahhoz tartoz ó probl é mamegold ó -k é szs é gek m á s feladatok megold á s á hoz is sz ü ks é gesek é s haszn á lhat ó k.

13 A méréstechnológia, mérésszervezés A tananyag elsősorban ismert szerkezetű, fel é p í t é sű objektumhoz, vagy jelens é ghez tartoz ó modell elemek é s/vagy k ö lcs ö nhat á sok é rt é keinek, meghat á roz á s á hoz k é sz í t fel. Term é szetesen a megtanuland ó ismeretanyag é s az ahhoz tartoz ó probl é mamegold ó -k é szs é gek m á s feladatok megold á s á hoz is sz ü ks é gesek é s haszn á lhat ó k.

14 A méréstechnológia, mérésszervezés A tananyag elsősorban ismert szerkezetű, fel é p í t é sű objektumhoz, vagy jelens é ghez tartoz ó modell elemek é s/vagy k ö lcs ö nhat á sok é rt é keinek, meghat á roz á s á hoz k é sz í t fel. Term é szetesen a megtanuland ó ismeretanyag é s az ahhoz tartoz ó probl é mamegold ó -k é szs é gek m á s feladatok megold á s á hoz is sz ü ks é gesek é s haszn á lhat ó k.

15 A méréstechnológia, mérésszervezés A technológiai modellről. A tananyag elsősorban ismert szerkezetű, fel é p í t é sű objektumhoz, vagy jelens é ghez tartoz ó modell elemek é s/vagy k ö lcs ö nhat á sok é rt é keinek, meghat á roz á s á hoz k é sz í t fel. Term é szetesen a megtanuland ó ismeretanyag é s az ahhoz tartoz ó probl é mamegold ó -k é szs é gek m á s feladatok megold á s á hoz is sz ü ks é gesek é s haszn á lhat ó k. U Ab N C B U AN U Bb U Cb N C B A Z Ab Z Bb Z Cb U BN U CN U AN U BN U CN P 3f R IAIA IBIB ICIC A rotor áll, ezért az s = 1,00 N F UbUb N C ZbZb U1U1 U1U1 ICIC P 1f


Letölteni ppt "A méréstechnológia, mérésszervezés. Az energetikai szakterület BSC kurzus tananyaga, olyan rendszerekkel, objektumokkal, jelenségek- kel, stb. foglalkozik,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések