Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Zuglói Hajós, egy tehetséggondozó általános iskola 2013.05.14. 1 Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Zuglói Hajós, egy tehetséggondozó általános iskola 2013.05.14. 1 Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban."— Előadás másolata:

1 Zuglói Hajós, egy tehetséggondozó általános iskola 2013.05.14. 1 Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban

2 2013.05.14.Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban 2/21 Szükség van utakra, hidakra vasútvonalakra DE! az emberek közötti kapcsolatnak is épülnie kell Magyarországon csak a saját anyanyelvét beszéli: 71% Az ideális európai polgár 2 idegen nyelven is képes kommunikálni

3 2013.05.14.Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban 3/21 A nyelvtanulás egy egész életen át tartó folyamat Korán kell elkezdeni  már az 1. osztályban Tartalomalapú nyelvoktatásban rejlő lehetőségeket is ki kéne aknázni  két tanítási nyelvű program Germán; a latin; és a szláv nyelvcsalád A kommunikáció a különböző országokhoz, kultúrákhoz tartozó emberek között hozzásegít egymás jobb megismeréséhez, csökkenti az idegengyűlöletet és erősíti közös egységhez való tartozás érzését

4 2013.05.14.Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban 4/21 1965-ben épült egy bp-i lakótelepen 60-as évek Magyarországa: általános iskolákban központi célmeghatározás, egységes ismeretátadás 70-es évek: iskolakísérletek kezdete  1971-től sporttagozatos iskola (szűkös feltételek) BVSC-vel együttműködés 1986: BVSC tehetséges úszó kollégistáinak beiskolázása  nemzetközi sportversenyek  orosz helyett angol az idegen nyelv 7-8. osztályban (új igazgató: Valent Györgyné) Kerületben elsőként számítástechnika szaktanterem 1989-90 Magyarországon elsőként magyar-német kéttannyelvű program általános iskolában

5 Magas érdeklődés az iskola iránt: egy utcányira csökkentik a körzetet 1998-99-es tanévtől teljes körzeten kívüliség  csak két tanítási nyelvű osztályok indítása Rendszerváltást követően: szabad iskolaválasztás (  szegregáló iskolarendszer erősödésének veszélye  Pisa felmérések is jelzik)   Körzethatárok szerint kötelező felvétel 2013.05.14. 5/21 Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban Szülő Energia-, idő-, pénzbefektetés a „karrier” reményében Fenntartó homogén iskola, kevesebb stressz, jobb légkör Bejelentkezés vásárlása a körzetbe

6 2013.05.14. 6/21 Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban … a tehetségesek képzése az iskolai oktatásban háttérbe szorult, majd kimaradt” Czeizel Endre „A mai oktatás a legtöbb esetben egységesít: az alulteljesítőket megbélyegzi, a túlteljesítőket pedig visszafogja” Csermely Péter Működik a fűnyíró-elv.

7 A köznevelési törvény szerint megszűnik e képzési forma azokban az iskolákban, ahol a diákok 60%-a nem teljesíti az előírt rész- és kimeneti vizsgákhoz kötött követelményeket. A korai két tanítási nyelvű iskolai oktatásban a célnyelv tanítása és célnyelven történő tanulás egyidejűleg kezdődik. A célnyelvi óraszám évfolyamonként heti 5 óra… 3. évfolyamtól kezdődően az éves órakeretbe épüljön be legalább 5 témazáró dolgozat. 2013.05.14. 7/21 Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban

8 2013.05.14.Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban 8/21 Első perctől német óravezetés, csoportbontás 1-2. osztály: Játék és beszélgetés németül csak szöveges értékelés  csökkenthető a kezdeti szorongás technika óraszáma beépített  „kézműveskedés” is segíti a bevésődést; a heti óraszámot nem növeli Célnyelven oktatott tárgyak (évfolyamonként legalább három tantárgyat célnyelven kell tanulni): Alsó tagozat : ének-zene, testnevelés, rajz, környezetismeret Felső tagozat: természetismeret, országismeret, német nyelvű irodalom Táborozások, diákcsere-utak

9 Szókincs: 1600 aktív és 800 passzív lexikai egység. Beszédértési készség: Szűrje ki a rádióban és a televízióban az őt érdeklő műsorokból a számára fontos információkat, … Beszédkészség: Tudjon külföldi partnerrel is általános és aktuális témakörökben beszélgetést folytatni…. A nyelvhasználat szintje: megegyezik az Európai Tanács által kiadott ajánlás B1 szintjével: B1: „… le tudja írni a tapasztalatait és különböző eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá vázlatosan meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket.” 2013.05.14. 9/21 Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban

10 Cél: a részképesség- zavaros az iskolaéretlen gyerekek kiszűrése a tanulási kudarcok, a túlzott szorongás kialakulásának az elkerülése 2013.05.14.Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban 10/21 mindenki számára elérhető képzés tanulási kudarc elkerülése csökkentett anyanyelvi óraszámok szigorú kimeneti követelmények sokszoros (idén 4.5- szeres) túljelentkezés felvételi eljárás törvényi tilalma DE sport- és művészeti tagozatnál lehet! oktatáspolitikai megfontolások

11 2008/09-es tanév: B1 szint 100% (27 fő), B2 szint, középfokú nyelvvizsga 56% 2009/10-es tanév: B1 szint: 77% (30 fő) B2 szint, középfokú nyelvvizsga 15% (6 fő) 2010/11-es tanév: B1 szint 78% (33 fő) 2011/12-es tanév: B1 szint: 65,5% (19 fő) 2013.05.14. /21 Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban 2012/13-as tanév országos kompetencia mérési eredményei a 8. évfolyamon

12 Nemzeti Tehetség Program A Nemzeti Tehetség Program elfogadásával az Országgyűlés 2008. és 2028. között, 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetségsegítés fejlesztésére… Zuglói Tehetségprogram  sikeres pályázat után csatlakozás Külső szakértőként részt vettünk a pályázatban 2011/12-es tanévtől átgondoltabb tehetséggondozási munka Bemeneti szűrő vizsgálatok: pedagógusok, szülők, diákok megkérdezése; év végén a diákok újabb kikérdezése Folyamatban van az akkreditált tehetségponttá válás 2013.05.14.Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban 12/21

13 2013.05.14.Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban 13/21 38%-uk (100 fő) vett részt tehetségfejlesztő foglalkozáson, a résztvevők 57%-a lány 3. osztálytól folyt a kikérdezés

14 Az iskolai klíma értékelésének változása a tanév során a foglalkozásokra járó, illetve nem járó gyermekek között Az iskolai klíma megítélése a tanév elején és végén a tehetségműhelyek résztvevői között a nemek tükrében 2013.05.14.Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban 14/21 Szignifikáns különbségek; Tanév végére csökkenő értékek  fáradás

15 2013.05.14.Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban 15/21 Részletesebb eredmények A foglalkozások részvevői pozitívabban viszonyulnak iskolájukhoz. Az iskolában megélt jobb hangulat  erősebb motivációt jelez, mely a foglalkozásokra való jelentkezésekben realizálódott. Talán a tanév során tapasztalt érdekes kihívásoknak, (siker) élmények- nek is köszönhető, hogy kevésbé romlik a tanuláshoz fűződő viszony. Ez a vizsgálat is azt mutatja, hogy a lányok viszonyulása az iskolához pozitívabb. A társakhoz fűződő viszonyban nincs jelentős eltérés a csoportok között, és tanév végére sincs csökkenés

16 2013.05.14.Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban 16/21 agresszivitás, iskolai zaklatás??? tehetségesek fokozott érzékenysége verseny- helyzetek stressz… teljesítmény- kényszer  fokozódó szorongás kiscsoportos foglalkozások, kooperatív technikák nonverbális jelek hangsúlyozott figyelése idegen kultúra meg- ismerése

17 Melyik gyerek van bajban? Melyik arckifejezés tükrözi legjobban azt, amit a kép láttán érzel? Mások érzelmeinek észlelése Saját érzelmek észlelése

18 Szignifikáns a különbség az iskola iránti érzelmi viszonyulás, a társas klíma és a zaklatás észlelése között a tehetséggondozó iskola javára 2013.05.14.Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban 18/21

19 Szignifikáns az elmaradás a cselekvéses agresszióban Kiegyenlített értékek a többi alskálában (csak a gúnyolódás, csúfolódás esetében magasabb az érték a Zuglói Hajósban, de nem jelentősen) 2013.05.14.Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban 19/21

20 Szignifikáns különbség a mások érzelmeire való fókuszálásban 2013.05.14.Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban 20/21 Öregdiákok (n=23 fő) átlagéletkor: 26 év, diplomások aránya 34%, felsőfokú tanulmányt folytat jelenleg is 65% Középiskolás korában a válaszolók 100%-a szerzett nyelvvizsgát németből, 57% felsőfokút, 43% középfokút Az elégedettség mutatója lehet a fiatal felnőttek iskolaválasztásra vonatkozó terve:

21 2013.05.14.Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban 21 Köszönjük a figyelmet! Az objektív teljesítménymutatók, és a pszichológiai vizsgálatok eredményei alapján gratulálunk az iskola vezetőségének és tantestületének, támogatjuk az akkreditált tehetségponttá válást, állítjuk, hogy követésre méltó, jól működő a két tanítási nyelvű program 1993


Letölteni ppt "Zuglói Hajós, egy tehetséggondozó általános iskola 2013.05.14. 1 Kompetencia- és tudástranszfer az oktatásban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések