Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A lovagok,a lovagi kultúra és az egyházi lovagrendek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A lovagok,a lovagi kultúra és az egyházi lovagrendek."— Előadás másolata:

1 A lovagok,a lovagi kultúra és az egyházi lovagrendek

2 A lovagság mint társadalmi réteg a 11. századi Nyugat-Európában jelent meg,legkorábban Dél- Franciaországban.

3 Lovag csak nemes ember fia lehetett,de csak akkor,ha rendelkezett hét készséggel:a lovaglás,az úszás,a nyilazás,a vívás,a vadászat,az ostábla vagy sakkjáték és a nevelés tudományával. Ennek érdekében ifjúságát a közeli hűbérúrnál való szolgálattal töltötte. A 7-től a 11. életévéig apródként szolgálva sajátította el a hét készség alapelemeit.A legfontosabb kötelességei a hit és az egyház védelmezése,a fejedelem és a hűbérúr tisztelete,a gyengék oltalmazása,az adott szó betartása, a nők tisztelete. Ha az ifjú elérte a 21. életévét és arra alkalmasnak bizonyult,mert rendelkezett a fő erényekkel:mértéktartás,állhatatos- ság,hűség,erkölcsösség,bőkezűség,becsületesség és bátorság;következhetett a lovaggá avatás.Az avatás előtti napon az ifjú rituális fürdőt vett, az éjszakát virrasztással töltötte,hajnalban misén vett részt,gyónt,áldozott,ezután felöltötte lovagi felszerelését!

4 Így járult ura elé,aki lovaggá ütötte az esküt tett ifjút. Ezután következhetett a lovagi torna,ahol a lovag számot adhatott fegyverforgatási ismereteiből.A lovagok a tornán és az ütközetben egyaránt dárdával igyekeztek a páncélingbe és nehéz sisakba öltözött pajzsos-dárdás ellenfelét a nyeregből kiütni.Ahogy a 12. században nőtt a felszerelés súlya,úgy kellett egyre erősebb lovakat nevelni.A század közepére az ilyen nehézlovasság rohamával szemben a könnyű fegyverzetű ellenfél tehetetlennek bizonyult,ezért a hadsereg fő „fegyverneme” a vértezett lovasság lett.Nagyszámú kiegészítő egység kísérte őket,egy-egy keresztes hadjáratban,például 1000-1200 lovag és mintegy 10- 12000 főnyi segéderő-ijászok,gyalogság vett részt……A 12.századtól a lovagok megkülönböztetése miatt egyre nagyobb szerep jutott a címereknek és a lobogóknak.

5 A lovagi hadviselésnek sok volt a hiányossága.Ezek legfőképpen a keresztes hadjáratok során mutatkoztak meg:a lovasság csak támadni tudott,s a védekező harcokban sokszor hasznavehetetlennek bizonyult.A nagy,számára ismeretlen területen nehezen manőverezett,s képtelen volt a könnyű fegyverzetű, nagy létszámú,gyorsan mozgó ellenféllel megbirkózni.A 12.században Dél- Franciaországban bontakozott ki a lovagi kultúra,mely a 13.század első felére egész Európában elterjedt.A kibontakozó udvari költészet a világ irodalom fellendülését is jelzi,s a líra mellett megjelent a lovagi epika, mely Nagy Sándor „Sándor regény”,Nagy Károly „Roland ének”és a kelta mítoszok alakjait”Perceval”dolgozta fel.Ekkor születtek meg az első irodalmi művek az udvari viselkedésről…és az udvari szerelemről Guillaume de Lorris:”A rózsa regénye”.A 13.századra a lovagi epika központjába a vallásosság került.

6 A lovagi kultúra a 14.században Nyugat- Európában hanyatlásnak indult,a lovagi eszmék és erkölcsi szabályok a 16.századig befolyásolták a nyugati civilizációt.

7 A lovagok résztvevői voltak a keresztes hadjáratoknak is.A keresztes mozgalom lehetőséget nyújtott a szentföldi zarándoklatok fellendüléséhez.A jeruzsálembe igyekvő zarándokokra számtalan veszély leselkedett:éhség,szomjúság,betegség,moszlim harcosok támadása.Épp ezért az utazóknak szállásra,védelemre és ápolásra volt szükségük.Ezeket a feladatokat voltak hivatva ellátni a 11.századtól megalakuló egyházi lovagrendek.

8 Johannita lovagok A jeruzsálemi Szent János kórház lovagjait nevezték johannitáknak.Az 1070 körül alapított ispotály(kórház)központja kezdetben a Keresztelő Szent János templom volt.A szerzetesi közösséghez hasonló regulát elfogadó lovagi szervezet betegápolási céllal jött létre,emellett azonban állandó harckészültségben állt.A rend tagjainak legfontosabb feladata a jeruzsálemi 2000 ágyas ispotály fenntartása volt.Az intézményt lelencház és terhesgondozó egészítette ki,s a kor viszonyaihoz képest igen magas színvonalú munkát végzett.A rend jelképe a 13.századra állandósult:vörös alapon nyolcsarkú fehér kereszt.

9 Templomosok.... A rend 1118-ban jelent meg Jeruzsálemben,s nevét a Salamon temploma mellett álló első rendházukról kapta.A templomosok fő feladatuk a zarándokok megvédése,pusztán katonai tevékenység.Jelképük fehér alapon vörös kereszt.A 13.századra a templomosok hatalmas vagyonra tettek szert.Főleg Bank-és hitelügyletekkel foglalkoztak,de jelentős kereskedelmi pozíciókat is birtokoltak.Szentföld elvesztése után nem hoztak létre önálló államot,számos rendházukat a Párizsban épült „Templom”-ból irányították.A rend nem ismert el mást maga felett,csak a pápát.Szép Fülöp francia király a pápával való harca közben leszámolt a templomosokkal.

10 Német lovagrend A német lovagok által alapított,Szűz Máriáról elnevezett gyógyító rendet 1191-ben hagyta jóvá a pápa.Jelképük fehér alapon fekete kereszt.Szentföldről ll.András király 1211-ben Erdélybe hívta,hogy határvédelmi feladatot lássanak el.Nemsokára viszály támadt a király és a lovagok között,így a király elűzte őket.Később Lengyelországba költöztek,hogy ott részt vegyenek a pogány poroszok elleni keresztes hadjáratban.A lovagrend megszerezte Poroszországot,a Balti partvidéket és Észtországot.Később 1410-ben vereséget szenvednek a lengyel-litván haderőtől.A reformáció korában pedig birtokait kisajátítják.

11 Készítette:Privacsek Éva


Letölteni ppt "A lovagok,a lovagi kultúra és az egyházi lovagrendek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések