Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2016. év. Képviselő testület bizottságainak munkája 2015.01.01. és 2015.12.31. között Pénzügy, Ügyrendi, Humán Városgazdálkodási Bizottság 16 db ülés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2016. év. Képviselő testület bizottságainak munkája 2015.01.01. és 2015.12.31. között Pénzügy, Ügyrendi, Humán Városgazdálkodási Bizottság 16 db ülés."— Előadás másolata:

1 2016. év

2 Képviselő testület bizottságainak munkája 2015.01.01. és 2015.12.31. között Pénzügy, Ügyrendi, Humán Városgazdálkodási Bizottság 16 db ülés 187 db határozat

3 Képviselő -testület összetétele Halászné Kovács Éva Kochné Vadászi Borbála Horváth Péter Kovács Péter Tóth József Roszik Tamás alpolgármester Vörös Sándor polgármester

4 Testületi ülések 2015.01.01. és 2015.12.31. között 24 db ülés 6 db Ebből rendkívüli testületi Zárt ülések száma 6db 1 db közmeghallgatás Hozott határozatok száma: 397 db Rendeletek száma 21 db

5 Önkormányzat és intézményeinek munkája 2016. évben Polgármesteri Hivatal 16 fő (14 fő köztisztviselő, 2 fő technikai) 10’058 db (3250 főszám, 6808 alszám) 2825 db határozat/végzés Méltányossági közgyógy: 93 db Önkormányzati segély: 83 db Lakasáfenntartási támogatás: 153 db Hagyatéki ügyintézés: 344 db

6 Önkormányzat és intézményeinek munkája 2016. évben Óvoda 23 fő (ellátott: 140Fő) Művelődési ház és könyvtár: 3fő Önkormányzat: 13 fő (ÖTI dolgozók, mezőőrök, iskolai takarítók) Szakrendelő: 28 fő Bölcsőde: 8 fő Összesen: 91 fő 59 fő közmunkás

7 Település adatai 20122013 2014 2015 Lakosságszám : 4063 fő 4023 fő 4033 fő 4001fő Születések száma: 35 fő 42 fő 37 fő 43 fő Halálozások száma: 57 fő 62 fő 63 fő 53 fő

8 Vállalkozások számának alakulása (adóbevallás alapján) 2014 évben: 412 db 2015 évben: 423 db

9 Munkahely teremtés Érdeklődők 2015. évben (2 cég) Helyi vállalatok fejlesztési tervei pályázati támogatás esetén

10 Önkormányzati vagyon alakulása 2010. Bruttó érték 1’984’949 eFt 2012. Bruttó érték 2’531’296 eFt 2013. Bruttó érték 2’771’401 eFt 2014. Bruttó érték 2’779’324 eFt 2015. Bruttó érték 4’118’232 eFt Növekmény: 1’338’908 eFt

11 Költségvetés alakulása 2015. évben

12 Költségvetés alakulása Elfogadott költségvetés 2015. évben 0 Ft hiány a tervben Bevételek terv – kiadások Eredeti ei.: 771 372 eFt Módosított ei.: 959 057 eFt

13 2015. Évi költségvetés Gépjármű adó (40%) Elvárt bevétel Kötött felhasználású normatívák Zöldövezet Közvilágítás Igazgatás, településfejlesztés, település rendezés és üzemeltetés, lakás és helységgazdálkodás, vízgazdálkodás Szociális / gyermekjóléti támogatások Dolgozói létszám meghatározása Útkarbantartás Étkezés Könyvtári és közművelődési támogatás

14 Költségvetés alakulása Kiadások 2015.

15 Költségvetés alakulása 2015. Évi bevételek (eFt) Intézményi saját bevétel Sajátos bev. (adók)Összesített bevételek Óvoda0Kommunális11140Intézményi61374 Műv.Ház-Ktár2343IPA114615Közhatalmi140210 Eü-Szoc.7029GJA12887Állami tám.275555 Polg Hiv.2466 Egyéb közhatalmi.1029TB tám.184863 Önkormányzat49535139671Felhalm. Bev.71701 61373 Maradvány igénybevétel95417 Működési célú átvett pénzeszköz11475 Pénzmaradvány 100789 941384

16

17 2015 2016

18 2. sz. melléklet II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1. Óvoda pedagógus bértámogatás 8 hónapra 4 308 00012,8 33 769 600 36 761 600 Kötött felhasználású Óvoda pedagógus bértámogatás 4 hónapra 4 308 00012,8 16 469 600 18 380 800 Óvoda pedagógus bértám 3 hó kiegészítés 35 00012,8416 500448 000 Óvoda segítők bértámogatása 8 hónapra 1 800 00010 12 000 000 Óvoda segítők bértámogatása 4 hónapra 1 800 000106 000 000 2. Óvoda működési támogatás 8 hónap 80 000140,006 113 3337 466 667 Óvoda működési támogatás 4 hónap 80 000140,003 056 6673 733 333 4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás (az Nkt 74-76.§ szerinti feladatok ellátásához) 2 281 500 5. Pedagógusok II. kategóriába sorolásának kiegészítő támogatása 384 0002,00704 000768 000 Kötött felhasználású Összesen: 78 529 700 87 839 900 2015 2016

19

20

21 Költségvetés alakulása 2015 (várható záróadat) Mód. előirányzat TényMód. előirányzat Tény Műv.ház2052519994205252876 Óvoda886108587988610438 Önkormányzat 493266371132493266716581 PH6872363406687233634 SZTK279577277398279577217855 Összesen:950701817809950701941384 KiadásBevétel

22 Költségvetés alakulása 2016 (várható záróadat) Összes kiadás: 817809 eFt Összes bevétel: 941384 eFt Hiány: ------ eFt Hiány: ------ eFt Pénzmaradvány, tartalék Pénzmaradvány, tartalék

23 Fontosabb döntések 2015. évben Gyermekétkeztetés versenyeztetése Iskola üzemletetés 2015. nyarától eszközfejlesztés Felmérés kátyúzás, döntés, útzárás Leader Egyesülethez csatlakozás (Üde - Kunság) Civil szervezetek támogatása Szociális tűzifa

24 Fontosabb döntések 2015. évben Üzlethelyiség bérbeadásának pályázati kiírása (Hajdú Butik, Mozi) Defibrillátor beszerzése Városkert utcai telekrendezés, telek kialakítása Közterület átnevezés Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat feladaellátása Bácsvíz Zrt. Közvillágítás

25 Fontosabb döntések 2015. évben Polgármesteri Hivatal SZMSZ-nek elfogadása Önálló bölcsőde, Bölcsőde vezetői pályázat + döntés Fiatal házasok támogatása 2.000 / 1.000 eFt KEOP-2014-4.10.0/N Napelemes pályázat megvalósítása Bursa Hungarica ösztöndíj pályázaton való részvétel, támogatás Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolatos kiegészítő támogatás

26 2015. Évben lezárult pályázatok KEOP-2014-4.10.0/N Napelemes rendszerek kiépítése Dunavecse város önkormányzati épületein EFI, TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0021 - Kistérségi Egészségfejlesztési iroda Dunavecse városában TÁMOP-6.2.4.B-14/2-2015-0022, Dunavecsei Szakrendelő Foglalkoztatási Program

27 2015. Év nagyobb értékű beszerzései Gyermek étkeztetés KEOP Kátyúzás Útfelújítása

28

29 2015. Év visszatérő problémái Illegális hulladéklerakás Kresz táblák Kóbor kutyák

30 2016. évi költségvetés előirányzatai

31

32 2016. évi költségvetés tervezése Összes kiadás: 824’533 eFt Összes bevétel: 824’533 eFt Kiadási tartalék: 97’888 eFt Működési célú hiány nem tervezhető ! Működési célú hiány nem tervezhető !

33 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás 2016 Települési támogatás Lakhatáshoz kapcsolódó Villany, gáz, víz, stb. – természetbeni 2500 Ft/hó illetve 4000 Ft/hó Gyógyszerkiadáshoz kapcsolódó Rendkívüli Elemi kár, temetési költségek, közüzemi szolgáltatás megszűnésének veszélye, gyermek alapszükséglete stb. Gyermekek szünidei étkeztetése

34 Folyamatba lévő tervek / kidolgozás alatti pályázatok TOP-1.4.1-15 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével VP-6-7.4.1.1-16 „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés STB.

35 2016. évre tervezett Kiemelt terület az útjavítások, kátyúzások Aszfaltpermetes, aszfaltos útzárás a korábban elkészített útalapok esetén, a rossz minőségű utak esetén Járdaépítés, javítás, térkövezés, parkoló építés A már megépült utak karbantartása, padkázások belvíz- és csapadékvíz elvezető árkok folyamatos tisztítása Közvilágítás

36 Egy nap a Városért

37 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "2016. év. Képviselő testület bizottságainak munkája 2015.01.01. és 2015.12.31. között Pénzügy, Ügyrendi, Humán Városgazdálkodási Bizottság 16 db ülés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések