Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2016. év. Képviselő testület bizottságainak munkája 2015.01.01. és 2015.12.31. között Pénzügy, Ügyrendi, Humán Városgazdálkodási Bizottság 16 db ülés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2016. év. Képviselő testület bizottságainak munkája 2015.01.01. és 2015.12.31. között Pénzügy, Ügyrendi, Humán Városgazdálkodási Bizottság 16 db ülés."— Előadás másolata:

1 2016. év

2 Képviselő testület bizottságainak munkája és között Pénzügy, Ügyrendi, Humán Városgazdálkodási Bizottság 16 db ülés 187 db határozat

3 Képviselő -testület összetétele Halászné Kovács Éva Kochné Vadászi Borbála Horváth Péter Kovács Péter Tóth József Roszik Tamás alpolgármester Vörös Sándor polgármester

4 Testületi ülések és között 24 db ülés 6 db Ebből rendkívüli testületi Zárt ülések száma 6db 1 db közmeghallgatás Hozott határozatok száma: 397 db Rendeletek száma 21 db

5 Önkormányzat és intézményeinek munkája évben Polgármesteri Hivatal 16 fő (14 fő köztisztviselő, 2 fő technikai) 10’058 db (3250 főszám, 6808 alszám) 2825 db határozat/végzés Méltányossági közgyógy: 93 db Önkormányzati segély: 83 db Lakasáfenntartási támogatás: 153 db Hagyatéki ügyintézés: 344 db

6 Önkormányzat és intézményeinek munkája évben Óvoda 23 fő (ellátott: 140Fő) Művelődési ház és könyvtár: 3fő Önkormányzat: 13 fő (ÖTI dolgozók, mezőőrök, iskolai takarítók) Szakrendelő: 28 fő Bölcsőde: 8 fő Összesen: 91 fő 59 fő közmunkás

7 Település adatai Lakosságszám : 4063 fő 4023 fő 4033 fő 4001fő Születések száma: 35 fő 42 fő 37 fő 43 fő Halálozások száma: 57 fő 62 fő 63 fő 53 fő

8 Vállalkozások számának alakulása (adóbevallás alapján) 2014 évben: 412 db 2015 évben: 423 db

9 Munkahely teremtés Érdeklődők évben (2 cég) Helyi vállalatok fejlesztési tervei pályázati támogatás esetén

10 Önkormányzati vagyon alakulása Bruttó érték 1’984’949 eFt Bruttó érték 2’531’296 eFt Bruttó érték 2’771’401 eFt Bruttó érték 2’779’324 eFt Bruttó érték 4’118’232 eFt Növekmény: 1’338’908 eFt

11 Költségvetés alakulása évben

12 Költségvetés alakulása Elfogadott költségvetés évben 0 Ft hiány a tervben Bevételek terv – kiadások Eredeti ei.: eFt Módosított ei.: eFt

13 2015. Évi költségvetés Gépjármű adó (40%) Elvárt bevétel Kötött felhasználású normatívák Zöldövezet Közvilágítás Igazgatás, településfejlesztés, település rendezés és üzemeltetés, lakás és helységgazdálkodás, vízgazdálkodás Szociális / gyermekjóléti támogatások Dolgozói létszám meghatározása Útkarbantartás Étkezés Könyvtári és közművelődési támogatás

14 Költségvetés alakulása Kiadások 2015.

15 Költségvetés alakulása Évi bevételek (eFt) Intézményi saját bevétel Sajátos bev. (adók)Összesített bevételek Óvoda0Kommunális11140Intézményi61374 Műv.Ház-Ktár2343IPA114615Közhatalmi Eü-Szoc.7029GJA12887Állami tám Polg Hiv.2466 Egyéb közhatalmi.1029TB tám Önkormányzat Felhalm. Bev Maradvány igénybevétel95417 Működési célú átvett pénzeszköz11475 Pénzmaradvány

16

17

18 2. sz. melléklet II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1. Óvoda pedagógus bértámogatás 8 hónapra , Kötött felhasználású Óvoda pedagógus bértámogatás 4 hónapra , Óvoda pedagógus bértám 3 hó kiegészítés , Óvoda segítők bértámogatása 8 hónapra Óvoda segítők bértámogatása 4 hónapra Óvoda működési támogatás 8 hónap , Óvoda működési támogatás 4 hónap , Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás (az Nkt § szerinti feladatok ellátásához) Pedagógusok II. kategóriába sorolásának kiegészítő támogatása , Kötött felhasználású Összesen:

19

20

21 Költségvetés alakulása 2015 (várható záróadat) Mód. előirányzat TényMód. előirányzat Tény Műv.ház Óvoda Önkormányzat PH SZTK Összesen: KiadásBevétel

22 Költségvetés alakulása 2016 (várható záróadat) Összes kiadás: eFt Összes bevétel: eFt Hiány: eFt Hiány: eFt Pénzmaradvány, tartalék Pénzmaradvány, tartalék

23 Fontosabb döntések évben Gyermekétkeztetés versenyeztetése Iskola üzemletetés nyarától eszközfejlesztés Felmérés kátyúzás, döntés, útzárás Leader Egyesülethez csatlakozás (Üde - Kunság) Civil szervezetek támogatása Szociális tűzifa

24 Fontosabb döntések évben Üzlethelyiség bérbeadásának pályázati kiírása (Hajdú Butik, Mozi) Defibrillátor beszerzése Városkert utcai telekrendezés, telek kialakítása Közterület átnevezés Családsegítés és gyermekjóléti szolgálat feladaellátása Bácsvíz Zrt. Közvillágítás

25 Fontosabb döntések évben Polgármesteri Hivatal SZMSZ-nek elfogadása Önálló bölcsőde, Bölcsőde vezetői pályázat + döntés Fiatal házasok támogatása / eFt KEOP /N Napelemes pályázat megvalósítása Bursa Hungarica ösztöndíj pályázaton való részvétel, támogatás Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolatos kiegészítő támogatás

26 2015. Évben lezárult pályázatok KEOP /N Napelemes rendszerek kiépítése Dunavecse város önkormányzati épületein EFI, TÁMOP / Kistérségi Egészségfejlesztési iroda Dunavecse városában TÁMOP B-14/ , Dunavecsei Szakrendelő Foglalkoztatási Program

27 2015. Év nagyobb értékű beszerzései Gyermek étkeztetés KEOP Kátyúzás Útfelújítása

28

29 2015. Év visszatérő problémái Illegális hulladéklerakás Kresz táblák Kóbor kutyák

30 2016. évi költségvetés előirányzatai

31

32 2016. évi költségvetés tervezése Összes kiadás: 824’533 eFt Összes bevétel: 824’533 eFt Kiadási tartalék: 97’888 eFt Működési célú hiány nem tervezhető ! Működési célú hiány nem tervezhető !

33 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás 2016 Települési támogatás Lakhatáshoz kapcsolódó Villany, gáz, víz, stb. – természetbeni 2500 Ft/hó illetve 4000 Ft/hó Gyógyszerkiadáshoz kapcsolódó Rendkívüli Elemi kár, temetési költségek, közüzemi szolgáltatás megszűnésének veszélye, gyermek alapszükséglete stb. Gyermekek szünidei étkeztetése

34 Folyamatba lévő tervek / kidolgozás alatti pályázatok TOP „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével VP „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés STB.

35 2016. évre tervezett Kiemelt terület az útjavítások, kátyúzások Aszfaltpermetes, aszfaltos útzárás a korábban elkészített útalapok esetén, a rossz minőségű utak esetén Járdaépítés, javítás, térkövezés, parkoló építés A már megépült utak karbantartása, padkázások belvíz- és csapadékvíz elvezető árkok folyamatos tisztítása Közvilágítás

36 Egy nap a Városért

37 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "2016. év. Képviselő testület bizottságainak munkája 2015.01.01. és 2015.12.31. között Pénzügy, Ügyrendi, Humán Városgazdálkodási Bizottság 16 db ülés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések