Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fogyasztók és a tulajdonosok elvárásait megvalósító cégvezetés, gazdálkodás Előadó: Katona Sándorné gazdasági igazgató Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fogyasztók és a tulajdonosok elvárásait megvalósító cégvezetés, gazdálkodás Előadó: Katona Sándorné gazdasági igazgató Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő."— Előadás másolata:

1 A fogyasztók és a tulajdonosok elvárásait megvalósító cégvezetés, gazdálkodás Előadó: Katona Sándorné gazdasági igazgató Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

2

3

4 Távhő hálózat gyarapodása Kiinduló állapot napjainkig

5 Erőműből értékesítésre kiadott hőmennyiség alakulása

6 Eszközök Megnevezés (adatok e Ft-ban) Változás 2013/2008 (%) Befektetett eszközök összesen ,6% Ebből: Immateriális javak ,6% Ebből: Tárgyi eszközök ,3% Befektetett pénzügyi eszközök ,0% Forgóeszközök ,4% Ebből: Készletek ,8% Követelések ,6% Értékpapírok ,0% Pénzeszközök ,1% Aktív időbeli elhatárolások ,6% Eszközök összesen ( ) ,8%

7 Beruházások Megnevezés (adatok e Ft-ban) Változás 2013/2008 (%) Immateriális javak+tárgyi eszközök nettó értéke ,6% Ebből TÁVHŐ ,0% Immateriális javak+tárgyi eszközök bruttó értéke ,7% Tárgyévben megvalósult, aktivált beruházások Ebből nagyobb beruházások 301.HMV hőközpont felújítás I. ütem eFt Fűtőmű vízkezelő rendszer beépítése eFt BAG-900 gázmotor felújítás 9.898eFt CBA távvezeték kiváltás eFt BAG1200 gázmotor felújítás eFt BHK vezeték eFt Fűtőmű műhely épület eFt Opt. Hálózat bf.gerinc 301-c eFt G és F hőközpontok felújítása 6.001eFt Füredi u primer távhővez. felújítás 7.531eFt Toldi u.7.hőközpont felújítás II.ütem 9.793eFt BF400 vezeték eFt Opt.hálózat eFt Libra 6-i távfűtési modul 9.184eFt Nemzetőrsori óvoda szolg-ba kötése 3.111eFt Fűtőmű 1. sz. kémény felújítás 2.701eFt C1 akna C2 hkp közötti tf és hmv vez csere 8.500eFt Kórház eFt

8 Megnevezés (adatok eFt-ban) Vevők Ebből lejárt távfűtés vevők Jogi eljárások ráfordítása Ingatlan nyilvántartásba bejegyzett végrehajtási jog értéke Vevők

9 Források Megnevezés (adatok e Ft-ban) Változás 2013/2008 (%) Saját tőke ,5% Ebből: Jegyzett tőke ,0% Tőketartalék ,0% Eredménytartalék ,1% Lekötött tartalék ,3% Mérleg szerinti eredmény ,6% Céltartalékok ,5% Kötelezettségek ,4% Ebből: Hosszú lejáratú kötelezettség ,0% Rövid lejáratú kötelezettség ,3% Passzív időbeli elhatárolások ,8% Források összesen ( ) ,8% A saját tőke jegyzett tőke arány (%)1262,5%1289,6%1408,6%1464,7%1488,5%1558,9%

10 Megnevezés (adatok e Ft-ban) I.Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Ebből távhőszolgáltatás árbevétele II.Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) III.Egyéb bevételek Ebből közszolgáltatáshoz kapcsolódó támogatás Anyagköltség Ebből gázenergia felhasználás Ebből hőenergia felhasználás Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV.Anyagjellegű ráfordítások ( ) V.Személyi jellegű ráfordítások ( ) VI.Értékcsökkenési leírás VII.Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) B.PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C.SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) D.RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E.ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII.Adófizetési kötelezettség F.ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23) Eredménykimutatás

11 Meghatározó költségek

12

13 Szabályzatok Számviteli politika Számlarend Pénzkezelési szabályzat Leltározási szabályzat Önköltségszámítási szabályzat

14 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "A fogyasztók és a tulajdonosok elvárásait megvalósító cégvezetés, gazdálkodás Előadó: Katona Sándorné gazdasági igazgató Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések