Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Változások a vizsgabizottsági feladatokban (2009.) Tájékoztató a szakmai vizsgákon, a vizsgabizottság munkájában részt vevő szakértők részére Kontér Mária.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Változások a vizsgabizottsági feladatokban (2009.) Tájékoztató a szakmai vizsgákon, a vizsgabizottság munkájában részt vevő szakértők részére Kontér Mária."— Előadás másolata:

1 Változások a vizsgabizottsági feladatokban (2009.) Tájékoztató a szakmai vizsgákon, a vizsgabizottság munkájában részt vevő szakértők részére Kontér Mária 09-05-07

2 Jogszabályi háttér 1.  1993. évi LXXVI. törvény módosítás 2007. évi CII. törvény A szakképzési törvény Vizsgaszervezési jogosultság  9/2008. (VI. 28.) SZMM rendelet 30/2007. (XII. 19.) SZMM  20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet módosítás 19/2008. (XII. 4.) SZMM Szakmai Vizsgaszabályzat Szakmai és vizsgakövetelmények Vizsga- és vizsgáztatási díj  15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet minden szaktárca kiadta  20/2008. (XII. 17) SZMM rendelet 1/2001. (I. 16.) OM rendelet

3 NÉHÁNY ALAPFOGALOM (ismétlés)

4 OKJ Szakképesítés Rész-szakképesítés(ek) R á é p ü l é s (e k) Elágazás 3 Elágazás 2 Elágazás 1

5 A modulzáró vizsga  A képzési programban meghatározott, képzési szakaszt lezáró modul  A szakmai vizsgára bocsátás feltétele  Nem számít bele a szakmai vizsgába (ha az szvk másképp nem rendelkezik)  Képzésben való részvétel nélkül is letehető

6 A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat A szakmai vizsga vizsgaszabályzaton alapuló egyedi szabályait tartalmazza  Bizottsági tagok közötti munkamegosztás, ellenőrzési felelősség  Helyi sajátosságokat figyelembe vevő szabályozás  Vizsga lebonyolítási körülményeinek egyértelműsítése

7 A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat kötelező elemei  Vizsgatevékenységek megkezdése tárgyi feltételeinek megléte (ki ellenőriz?)  Vizsgatevékenységek megkezdésének személyi feltételei (ki van jelen?)  Feladatok értékelése (hogyan?)  A vizsgabizottság munkáját segítő szakértők tevékenységének szabályozása  Központi vizsgaidőponttól eltérés, vizsga hosszabbítás rögzítése (van?, milyen?)

8 A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat nem kötelező elemei (példák) Vizsgarészek, vizsgatevékenységek összevonása Vizsgarészek, vizsgatevékenységek összevonása A vizsgáztatási feladatok vizsgabizottsági tagok (és az elnök) egymás közötti elosztása, (ki a felelős az adott területen folyó munkáért) A vizsgáztatási feladatok vizsgabizottsági tagok (és az elnök) egymás közötti elosztása, (ki a felelős az adott területen folyó munkáért) Mely esetekben kell a teljes bizottság jelenléte, döntése Mely esetekben kell a teljes bizottság jelenléte, döntése

9 A vizsgáztatás változásai A szakmai vizsga lefolytatása A vizsgabizottság tagjai (3fö), A vizsgabizottság tagjai (3fö), a vizsgabizottság munkáját segítő szakértők, jegyző a vizsgabizottság munkáját segítő szakértők, jegyző Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg, illetőleg folytatható Valamennyi vizsgatevékenység csak a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban rögzített vizsgabizottsági tag és a vizsgabizottság munkáját segítő szakértő jelenlétében kezdhető meg, illetőleg folytatható

10 A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatot a vizsgabizottságnak a vizsga megkezdése előtt jóvá kell hagyni!!

11 Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat Az a vizsgabizottság által elfogadott dokumentum Az a vizsgabizottság által elfogadott dokumentum Tartalmazza az adott szakmai vizsgára vonatkozó szabályokat (jogszabályi kereteken belül) Tartalmazza az adott szakmai vizsgára vonatkozó szabályokat (jogszabályi kereteken belül) meghatározza az adott szakmai vizsga lebonyolítása során a bizottsági tagok között kialakított munkamegosztást, ellenőrzési felelősséget. meghatározza az adott szakmai vizsga lebonyolítása során a bizottsági tagok között kialakított munkamegosztást, ellenőrzési felelősséget.

12 Tartalmazza a vizsga lebonyolítása során a helyi sajátosságokat figyelembe véve kialakított minden olyan rendelkezést, amely a vizsgázó és a vizsgaszervező számára egyértelművé teszi az adott vizsga lebonyolításának körülményeit.

13 Vizsgarend megalkotása! A vizsgaszervező által készített azon dokumentum, mely alkalmas a szakmai vizsga, a szakmai vizsgarészek egyértelmű azonosítására, és bemutatja a vizsgatevékenységeket, azok sorrendjét és időpontját A vizsgaszervező által készített azon dokumentum, mely alkalmas a szakmai vizsga, a szakmai vizsgarészek egyértelmű azonosítására, és bemutatja a vizsgatevékenységeket, azok sorrendjét és időpontját

14 Festő, mázoló és tapétázó vizsgarendje 1. nap2. nap3. nap4. nap 8:00- 8:45 8:45- 9:45 10:00- 10:30 11:00-14:00-7:00- 0459-06 1.íb 451.szb 30 0468-06 2.gy 150 3.gy 90 0472-06 0473-06 1.gy 90 0474-06 1.íb 601.gy 90 0475-06 1.íb 30 0886-06 2.szb 45

15 Vizsgaprogram Az a vizsgabizottság által elfogadott dokumentum, amely tartalmazza a vizsgázó adott szakmai vizsga letétele érdekében elengedhetetlen megjelenési kötelezettségeit, annak időpontjával és helyszínével együtt Az a vizsgabizottság által elfogadott dokumentum, amely tartalmazza a vizsgázó adott szakmai vizsga letétele érdekében elengedhetetlen megjelenési kötelezettségeit, annak időpontjával és helyszínével együtt

16 A vizsgáztatás változásai A szakmai vizsga értékelése A vizsgafeladatnál jelenlévő vizsgabizottsági tagok és a vb. munkáját segítő szakértők egymástól függetlenül értékelnek %-osan – szavazással A vizsgafeladatnál jelenlévő vizsgabizottsági tagok és a vb. munkáját segítő szakértők egymástól függetlenül értékelnek %-osan – szavazással Pótló- vagy javító vizsga esetén a vizsgarész (modul) megismétlése szükséges – (50% vagy az alatti teljesítmény esetén) Pótló- vagy javító vizsga esetén a vizsgarész (modul) megismétlése szükséges – (50% vagy az alatti teljesítmény esetén) Előző esetben csak a szakmai vizsgát követő 1 éven belül tehető vizsga, illetve az SZVK megváltozásáig Előző esetben csak a szakmai vizsgát követő 1 éven belül tehető vizsga, illetve az SZVK megváltozásáig

17 példa: Burkoló 33 582 03 1000 00 00 Rész-szakképesítések Hidegburkoló Hidegburkoló 33 582 03 0100 31 01 33 582 03 0100 31 01 Melegburkoló Melegburkoló 33 582 03 0100 31 02 33 582 03 0100 31 02 Parkettás Parkettás 33 582 03 0100 31 03 33 582 03 0100 31 03

18 Bemeneti feltétel: 10. évfolyam elvégzése (1/2006. () OM rendelet 6.§ (9) bekezdés alapján azoktól, akik a 8. osztályt 1999/2000- ben vagy azt követően végezték el – előtte 8. osztály) vagy kompetencia-mérés építészet szakmacsoportra Szakmai alkalmassági és egészségügyi alkalmassági követelmények példa: Burkoló 33 582 03 1000 00 00

19 Burkoló szakmai vizsga moduljai Vizsgarész megnevezése Vizsgatevékenység 0459-06Építőipari közös feladatok I. írásbeli 45 perc gyakorlati 60 perc szóbeli 30 perc 0468-06Speciális burkolat készítése gyakorlati 45 perc gyakorlati 150 perc gyakorlati 90 perc 0472-06Hidegburkolási feladatokgyakorlati 45 perc gyakorlati 45 perc gyakorlati 120 perc gyakorlati 90 perc 0473-06Melegburkolási feladatokgyakorlati 90 perc gyakorlati 90 perc gyakorlati 90 perc 0474-06Parkettázási feladatokgyakorlati 90 perc gyakorlati 60 perc Írásbeli 60 perc 0475-06Burkolás előkészítésegyakorlati 60 perc 0886-06Általános vállalkozási feladatok írásbeli 30 perc szóbeli 45 perc

20 Burkoló 7 modul – 19 vizsgafeladat 3 írásbeli vizsgatevékenység 3 írásbeli vizsgatevékenység 14 gyakorlati vizsgatevékenység 2 szóbeli vizsgatevékenység Egy vizsgázó vizsgaideje: 1335 perc = 22,25 óra  3 nap

21 Szakmai vizsga értékelése (Burkoló) 1. 0459-06 2. 0468-06 3. 0472-06 4. 0473-06 5. 0474-06 6. 0475-06 7. 0886-06 1. feladat 30% 2. feladat 45% 3. feladat 25% 1. feladat 00% 2. feladat 70% 3.feladat 20% 1. feladat 10% 2. feladat 10% 3. feladat 45% 4.feladat 35% 1. feladat 40% 2. feladat 30% 3. feladat 30% 1.feladat 40% 2. feladat 40% 3. feladat 20% 1. feladat 100% 1. feladat 50% 2. feladat 50% 5 %15 %20 % 15 %5%

22 1. vizsgarész 2. vizsgarész 3. vizsgarész 4. vizsgarész 5. vizsgarész 6. vizsgarész 7. vizsgarész 5%15%20%20%20% 15%5% 80%86%71%54%51%65%100% 0,8x0,05 + 0,86x0,15 + 0,71x0,2 + 0,54x0,2 + 0,51x0,2 + 0,65x0,15 + 1x0,05 = 67%

23 Vizsgarészenként elért százalékos teljesítmények átlaga alapján az osztályzat 81-100 % jeles (5) 71-80 % jó (4) 61-70 % közepes (3) 67 %, közepes (3) 51-60 % elégséges (2) 50% agy 50% alatt elégtelen (1) A szakmai vizsga eredménye: szakképesítésenként egy osztályzat – a vizsgarészeken elért, súlyozottan összesített teljesítmény %-ok alapján

24 A vizsgáztatás változásai A szakmai vizsga ellenőrzése Szakmai ellenőrzés: miniszter + kamara Szakmai ellenőrzés: miniszter + kamara Hatósági ellenőrzés: Oktatási Hivatal (közoktatási intézmények), más jogszabályban kijelölt hatóság (feljogosított intézmények) Hatósági ellenőrzés: Oktatási Hivatal (közoktatási intézmények), más jogszabályban kijelölt hatóság (feljogosított intézmények)

25 A szakma vizsga résztvevői  A vizsgabizottság elnöke A területileg illetékes kamarát vagy érdekképviseleti szervet képviselő vizsgabizottsági tag A területileg illetékes kamarát vagy érdekképviseleti szervet képviselő vizsgabizottsági tag A vizsgaszervezőt képviselő tag A vizsgaszervezőt képviselő tag A vizsga jegyzője A vizsga jegyzője A vizsgabizottság munkáját segítő szakértők (kérdező tanár, felügyelő tanár, javító tanár) A vizsgabizottság munkáját segítő szakértők (kérdező tanár, felügyelő tanár, javító tanár) Vizsgázók Vizsgázók

26 A VIZSGABIZOTTSÁG A vizsgabizottság elnöke: megbízója a szakképesítésért felelős minisztérium vagy a területileg illetékes kamara Kamarát vagy kamarai érdekképviseletet, egyéb szakmai szervezetet képviselő vizsgabizottsági tag: megbízója a jelölő szervezet A vizsgaszervezőt képviselő tag: megbízója a vizsgaszervező vezetője

27 Megbízás A megbízó - iskolai rendszerű szakképzésben a vizsgaidőszak első napja előtt - iskolarendszeren kívüli szakképzésben a szakmai vizsga első vizsgatevékenysége előtt 15 nappal értesíti a vizsgaszervezőt

28 A szakmai vizsgáztatás változása Átmeneti időszak Képzés befejezése a kezdés indításakor érvényes feltételekkel Javító, pótlóvizsgák tehetők (régi OKJ esetén) még 1 évig Váltás a moduláris képzésre: Iskolai rendszer: 2008. szeptember 1. Felnőttképzés: 2007. október 1.

29 A szakmai vizsgáztatás változása Vizsgák: Iskolai rendszer Felnőttképzés: 20/2007. (V. 21.) SZMM 20/2007. (V. 21.) SZMM (Szakmai vizsgaszabályzat új rendszerben) (Szakmai vizsgaszabályzat új rendszerben) Szakmai vizsgaszabályzat régi rendszerben) 26/2001. (VII. 27.) OM 26/2001. (VII. 27.) OM ( Szakmai vizsgaszabályzat régi rendszerben)

30 A szakmai vizsgaszabályzat változása 1. Szakmai vizsgára jelentkezés Vizsgára jelentkezés történhet „kompetencia igazolás” birtokában Vizsgára jelentkezés történhet „kompetencia igazolás” birtokában Felmentés: Felmentés: Rögzítésre került, hogy a bizottsági döntésről 3 munkanappal a vizsga megkezdése előtt értesíteni kell a vizsgázót (vb., írásban) Rögzítésre került, hogy a bizottsági döntésről 3 munkanappal a vizsga megkezdése előtt értesíteni kell a vizsgázót (vb., írásban)

31 A szakmai vizsgaszabályzat változása 1. A döntést jkv-ben, törzslapon rögzíteni A döntést jkv-ben, törzslapon rögzíteni Elnöki jelentésben említeni Elnöki jelentésben említeni

32 A szakmai vizsgaszabályzat változása 1.a Szakmai vizsgára jelentkezés Felmentés – SNI - esélyegyenlőség: Felmentés – SNI - esélyegyenlőség: Korábban is volt de most pontos meghatározás van, hogy miről dönthet a bizottság: Korábban is volt de most pontos meghatározás van, hogy miről dönthet a bizottság: Eltérő vizsgatevékenység (ib-szb, szb-ib) Eltérő vizsgatevékenység (ib-szb, szb-ib)

33 Alapja: szakért. rehab. bizottság ill. felülvizsgáló orvos véleménye Követelmények alól nem lehet !!!

34 A szakmai vizsgaszabályzat változása 2. Vizsga bejelentés, előkészítés Vizsga bejelentés/elnöki megbízás kiadás: szaktárca, vagy NSZFI (Szt. alapján), vagy MKIK (együttműködési megállapodás) Vizsga bejelentés/elnöki megbízás kiadás: szaktárca, vagy NSZFI (Szt. alapján), vagy MKIK (együttműködési megállapodás) Gyakorlati vizsgatétel küldés: 10 nappal a vizsga megkezdése előtt (szervező feladata) Gyakorlati vizsgatétel küldés: 10 nappal a vizsga megkezdése előtt (szervező feladata)

35 Vizsga nyelve: Idegen nyelvű tételt a szaktárca biztosítja a modulzáró vizsga mindig magyar

36 A szakmai vizsga szervezése A vizsgázó egy napra eső vizsgatevékenysége nem haladhatja meg a napi 8 órát A vizsgázó egy napra eső vizsgatevékenysége nem haladhatja meg a napi 8 órát Időhatárok a vizsgatevékenységek lehetséges megszervezésére (8-18, 7-19) Időhatárok a vizsgatevékenységek lehetséges megszervezésére (8-18, 7-19) Létszám: 10 fő (kivételek) - legfeljebb 35 fő Létszám: 10 fő (kivételek) - legfeljebb 35 fő Vizsga befejezése 45 napon belül Vizsga befejezése 45 napon belül

37 A vizsgáztatás változásai A szakmai vizsga szervezése A szakmai vizsga időtartama - a vizsgázóra vonatkoztatva -legfeljebb 5+(1) nap Az írásbeli vizsgatevékenység és az utolsó vizsgatevékenység között legalább 3 nap Személyazonosság igazolása nem csak személyi igazolvánnyal

38 A szakmai vizsga szervezése Időhatárok a vizsgatevékenységek lehetséges megszervezésére (8-18, 7-19) Időhatárok a vizsgatevékenységek lehetséges megszervezésére (8-18, 7-19) Létszám: 10 fő (kivételek) - legfeljebb 35 fő Létszám: 10 fő (kivételek) - legfeljebb 35 fő Vizsga befejezése 45 napon belül Vizsga befejezése 45 napon belül

39 Vizsgára jelentkezési lap 6.számú melléklet

40 Modulzáró vizsga igazolása/ Képzés befejezését igazoló lap 7.számú melléklet

41 Igazolás bemeneti kompetencia felméréséről 8.számú melléklet

42 A vizsgáztatás változásai A szakmai vizsga bejelentése Jelentés: szaktárca, kamara, főjegyző Jelentés: szaktárca, kamara, főjegyző Írásbeli, interaktív és gyakorlati vizsgafeladatok egy szakmai vizsgán, Írásbeli, interaktív és gyakorlati vizsgafeladatok egy szakmai vizsgán, szóbeli vizsgafeladatok több szakmai vizsgán – visszavonásig használhatók szóbeli vizsgafeladatok több szakmai vizsgán – visszavonásig használhatók Az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységek országosan egységes vizsgaidőpontjait a szakképesítésért felelős miniszter határozza meg – kötelező közzététel meghatározott időpontig Az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységek országosan egységes vizsgaidőpontjait a szakképesítésért felelős miniszter határozza meg – kötelező közzététel meghatározott időpontig

43 16+11 szakmában a vizsgabizottsági elnök (kamarai elnök, érdekképviseleti tag) delegálása Asztalos Asztalos Kárpitos Kárpitos Kozmetikus Kozmetikus Bőrdíszműves Bőrdíszműves Cukrász Cukrász Festő-mázoló és tapétázó Festő-mázoló és tapétázó Cipőfelsőrész készítő Cipőfelsőrész készítő Épületgépészeti csőhálózat – és berendezés szerelő Épületgépészeti csőhálózat – és berendezés szerelő Hűtő- és klímaberendezés szerelő, karbantartó Hűtő- és klímaberendezés szerelő, karbantartó 1054 Budapest, Kálmán Imre út 20. Tel.: (1) 354-31-40 E-mail: titkarsag@iposz.hu, www.iposz.hu IPOSZ

44 16 +11 szakmában a vizsgabizottsági elnök, tag delegálása (2.) MGYOSZ o oÉpületburkoló o oÁcs-állványozó o oVillanyszerelő o oFémipari megmunkáló- gépsor és berendezés szerelő o oSzerkezetlakatos o oTetőfedő o o1055. Bp. V., Kossuth Lajos tér 6-8.tel:06/1/474- 2041,06/1/474-2044.Www.mgyosz.hu KISOSZ o oSzakács o oPincér o oKereskedő o o4025 Debrecen, Mester u. 33., Telefon: 52/412-342 Fax: 52/412-342 Email: kisosz@vnet.hu, www.kisosz.hu

45 16 +11 szakmában a vizsgabizottsági elnök, tag delegálása (3.) VOSZ VOSZ o Kőműves o Nőiruha készítő o Férfiruha készítő o CNC forgácsoló o Hegesztő o Szerszámkészítő 1107 Budapest, Mázsa tér 2-6.,Telefon: (36-1) 414-2181, 414-2182, Telefax: (36-1) 414-2180 E-mail címe: center@vosz.hu Internet honlap: www.vosz.hu OKISZ OKISZ o Fodrász o Gépgyártósori gépkezelő, gépszerelő o Géplakatos o o 1146 Budapest, Thököly út 58-60. Telefon: 1/343-518, Fax: 1/343-552, E-mail: okisz@okiszinfo.hu; vadasz.gyorgy@okisz.hu, www.okisz.hu

46 16 +11 szakmában a vizsgabizottsági tag delegálása (4.) A kereskedelmi és iparkamarák a vizsgabizottsági tagok listáját, adatait (közös informatikai rendszer, ISZIIR) átadták az érdekképviseleteknek. A kereskedelmi és iparkamarák a vizsgabizottsági tagok listáját, adatait (közös informatikai rendszer, ISZIIR) átadták az érdekképviseleteknek. Az e feladat ellátására vonatkozó új tagi pályázatokat az adott érdekképviselethez kell benyújtani. Az e feladat ellátására vonatkozó új tagi pályázatokat az adott érdekképviselethez kell benyújtani. Tájékozódást az érintett érdekképviseletek nyújtanak. Tájékozódást az érintett érdekképviseletek nyújtanak.

47 Vizsgabizottsági tag delegálása (5.) A 16 + 11 szakmán kívüli vizsgabizottsági tag delegálásokat továbbra is a kereskedelmi és iparkamarák végzik A 16 + 11 szakmán kívüli vizsgabizottsági tag delegálásokat továbbra is a kereskedelmi és iparkamarák végzik Az e szakmákra vonatkozó pályázatokat a területileg illetékes kamarához kell benyújtani a felhívás megjelenésekor. (jelenleg lezárva, kivéve megújítás) Az e szakmákra vonatkozó pályázatokat a területileg illetékes kamarához kell benyújtani a felhívás megjelenésekor. (jelenleg lezárva, kivéve megújítás)

48 Amire figyelni kell!!! Az érvényesség lejárta előtt a meghosszabbítás kezdeményezése. (Megújítás) Az érvényesség lejárta előtt a meghosszabbítás kezdeményezése. (Megújítás) Az elérhetőség, adatok megváltozásának jelzése az illetékes szervezetnek. (miért nem delegálnak?) Az elérhetőség, adatok megváltozásának jelzése az illetékes szervezetnek. (miért nem delegálnak?) Képzésen való folyamatos részvétel. Képzésen való folyamatos részvétel.

49

50

51 Vizsgabizottsági elnök, tag feladata a megbízó felé Összeférhetetlenség jelzése, nyilatkozat (a telefonos egyeztetésnél már kérjük jelezni!!) Összeférhetetlenség jelzése, nyilatkozat (a telefonos egyeztetésnél már kérjük jelezni!!) Titoktartás Titoktartás Visszajelzések fontossága Visszajelzések fontossága - határidő - adatok (pontosság!!) - szakmai tartalommal kapcsolatos észrevételek

52 A VIZSGABIZOTTSÁG A vizsgabizottság elnöke: megbízója a szakképesítésért felelős minisztérium vagy a területileg illetékes kamara Kamarát vagy kamarai érdekképviseletet, egyéb szakmai szervezetet képviselő vizsgabizottsági tag: megbízója a jelölő szervezet A vizsgaszervezőt képviselő tag: megbízója a vizsgaszervező vezetője

53 Megbízás A megbízó - iskolai rendszerű szakképzésben a vizsgaidőszak első napja előtt - iskolarendszeren kívüli szakképzésben a szakmai vizsga első vizsgatevékenysége előtt 15 nappal értesíti a vizsgaszervezőt

54 Feltételek vizsgáztatás nyelvéből felsőfokú nyelvvizsga vizsgáztatás nyelvéből felsőfokú nyelvvizsga kizáró okok – elsősorban az elnökre vonatkoztatva: kizáró okok – elsősorban az elnökre vonatkoztatva: - oktatás a vizsgaszervezőnél (vizsgaszervező alkalmazottja nem lehet) - képzővel munkaviszonyban van, vagy volt az előző 1 évben ( a vizsgacsoportban szereplő vizsgázó, illetve vizsgázók oktatásában vagy a vizsgára történő felkészítésben közvetlenül részt vett - képzővel munkaviszonyban van, vagy volt az előző 1 évben ( a vizsgacsoportban szereplő vizsgázó, illetve vizsgázók oktatásában vagy a vizsgára történő felkészítésben közvetlenül részt vett

55 Megbízás létrejötte Vizsgabizottsági tagság - felkérés, kijelölés elfogadásával jön létre Vizsgabizottsági tagság - felkérés, kijelölés elfogadásával jön létre Határozott időre szól Határozott időre szól Helyettesről a megbízónak kell gondoskodnia Helyettesről a megbízónak kell gondoskodnia addig a vizsga felfüggesztése

56 Az elnök irányítja a vizsgabizottság munkáját, feladata a szakmai vizsga jogszerű és szakszerű megtartásának, zavartalan lebonyolításának a biztosítása Ellenőrzi:  A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatot, vizsgaprogramot + jóváhagyás Nyilvántartásba vétel érvényességét Nyilvántartásba vétel érvényességét (Vizsgafeladatok tárolását), írásbeli, interaktív vizsgatevékenységről készített jegyzőkönyvet (Vizsgafeladatok tárolását), írásbeli, interaktív vizsgatevékenységről készített jegyzőkönyvet a vizsga előkészítését, a szakmai feltételek és az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétét, a vizsga előkészítését, a szakmai feltételek és az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétét, a vizsga letételére való jogosultság feltételeinek meglétét ( a jelentkezési iratok alapján), a vizsga iratait, a vizsgázó személyazonosságát a vizsga letételére való jogosultság feltételeinek meglétét ( a jelentkezési iratok alapján), a vizsga iratait, a vizsgázó személyazonosságát

57 Az elnök Feladata: Vezeti a vizsgát, az értekezleteket, jóváhagyja a jegyzőkönyveket Vezeti a vizsgát, az értekezleteket, jóváhagyja a jegyzőkönyveket A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat alapján gondoskodik az írásbeli, interaktív dolgozatok és gyakorlati munkák értékeléséről A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat alapján gondoskodik az írásbeli, interaktív dolgozatok és gyakorlati munkák értékeléséről Tájékoztatja a vizsgázókat az őket érintő döntésekről, a vizsgarészekkel kapcsolatos tudnivalókról Tájékoztatja a vizsgázókat az őket érintő döntésekről, a vizsgarészekkel kapcsolatos tudnivalókról Elkészíti részletes írásos jelentését, melyet megbízójának a vizsgát követően 1 héten belül megküld + gyakorlati feladatsor értékelőlappal Elkészíti részletes írásos jelentését, melyet megbízójának a vizsgát követően 1 héten belül megküld + gyakorlati feladatsor értékelőlappal Jóváhagyja a gyakorlati vizsgafeladatokat - a kamarai, ill. érdekképviseleti szervet képviselő taggal egyetértésben Jóváhagyja a gyakorlati vizsgafeladatokat - a kamarai, ill. érdekképviseleti szervet képviselő taggal egyetértésben Kihirdeti a szakmai vizsga eredményét, értékeli a szakmai vizsgát Kihirdeti a szakmai vizsga eredményét, értékeli a szakmai vizsgát

58 Kamarai, érdekképviseleti vizsgabizottsági tag Megbízása határozott időre szól, amennyiben nem tudja vállalni, helyettesről a megbízónak kell gondoskodnia. Gyakorlati vizsgatevékenység előkészítése,szakmai feltételek, biztonságos körülmények ellenőrzése Gyakorlati vizsgatevékenység előkészítése,szakmai feltételek, biztonságos körülmények ellenőrzése Gyakorlati vizsgafeladatok jóváhagyása a vizsgabizottság elnökével egyetértésben Gyakorlati vizsgafeladatok jóváhagyása a vizsgabizottság elnökével egyetértésben Elkészült vizsgafeladatok átvizsgálása, értékelése Elkészült vizsgafeladatok átvizsgálása, értékelése

59 Vizsgaszervezőt képviselő tag A szakmai vizsga előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos szervezési feladatok A szakmai vizsga előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos szervezési feladatok Eredményhirdetés előkészítése Eredményhirdetés előkészítése Gondoskodik az iratok szabályszerű kiállításáról és továbbításáról Gondoskodik az iratok szabályszerű kiállításáról és továbbításáról (Minden vizsgatevékenység előtt ( ha egy napon több vizsgatevékenység van, akkor az 1. előtt) ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát) (Minden vizsgatevékenység előtt ( ha egy napon több vizsgatevékenység van, akkor az 1. előtt) ellenőrzi a vizsgázók személyazonosságát) Különösen felel a vizsgázókra vonatkozó információkról történő tájékoztatásért Különösen felel a vizsgázókra vonatkozó információkról történő tájékoztatásért Gyakorlati vizsgatevékenység előkészítése Gyakorlati vizsgatevékenység előkészítése

60 A vizsgabizottság munkáját segítő szakértők A vizsgabizottság munkáját segítik a vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzatban elfogadottak alapján: Gyakorlati vizsgafeladatok összeállítása, munkavédelmi oktatás megtartása, feltételek biztosítása Gyakorlati vizsgafeladatok összeállítása, munkavédelmi oktatás megtartása, feltételek biztosítása Írásbeli és interaktív dolgozatok javítása a javítási- értékelési útmutató alapján, javaslatot tesz a %-os eredményre Írásbeli és interaktív dolgozatok javítása a javítási- értékelési útmutató alapján, javaslatot tesz a %-os eredményre Szabálytalanság esetén a vizsgaszervezőt képviselő tag értesítése, írásos jelentés készítése Szabálytalanság esetén a vizsgaszervezőt képviselő tag értesítése, írásos jelentés készítése A szóbeli vizsgatevékenység esetén javaslattétel a %-os teljesítményre A szóbeli vizsgatevékenység esetén javaslattétel a %-os teljesítményre

61 A szakmai vizsga jegyzője „A vizsga jegyzője a szakmai vizsga előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos írásbeli feladatokat látja el, vezeti a vizsgabizottsági értekezletek jegyzőkönyvét, elkészíti annak mellékletét, kiállítja és vezeti a törzslapot, megírja a bizonyítványt és elvégzi a szakmai vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket.”

62 A SZAKMAI VIZSGAELNÖK, TAG KIJELÖLÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ELVEK  A kijelölés szempontjai  Személyi (névjegyzékben szerepel az adott szakmában)  Összeférhetetlenség  Szakmaiság, felkészültség (szakmai, vonatkozó jogi ismeretek)  Jelentések szakszerűsége, határidőre történő visszajuttatatása  Időbeli (megbízások arányossága)  Földrajzi (területi illetékesség)

63 Tagi jelentések hibái 1.

64 Tagi jelentések hibái 2.

65 Tagi jelentések hibái 3.

66 Tagi jelentések hibái 4.

67 Tagi jelentések hibái 5.

68 Tagi jelentések hibái 6.

69 Tagi jelentések hibái 7.

70 Tagi jelentések hibái 8.

71 Tagi jelentések hibái 9.

72 Új bizonyítvány 1.

73 Új bizonyítvány 2.

74 A szakmai vizsga díjazása 20/2008.(VII.17.) SZMM rendelet Vizsgadíj: vizsgáztatási díj+vizsgáztatók utazási, ill. szállásköltsége (szabályok) Vizsgáztatási díj: szakmai vizsga teljes időtartamára szól Vizsgatevékenységek számától vagy a vizsgázó vizsgatevékenységeinek összidejétől függően 3 kategória (minimálbér adott %-a) I.II.III. Elnök 4,5% 3217 4% 2860 3,5% 2502 Tag 3,5% 2502 3,1% 2216 2,7% 1930 Jegyző 2,05% 1466 1,55 1108 1,05 750Ft

75 A vizsgáztatás díjainak változása Munkavégzéssel arányos díjazás Munkavégzéssel arányos díjazás Alapja a minimálbér (71500,-Ft) Alapja a minimálbér (71500,-Ft) Szakképesítések kategóriákba sorolása: I. 1-5 vizsgatevékenység v. <6 óra, Szakképesítések kategóriákba sorolása: I. 1-5 vizsgatevékenység v. <6 óra, II. 6-12 vizsgatevékenység v. 6-12 óra, III. 12+ Díjazás: 3,5% – 4% – 4,5 % (elnök) Díjazás: 3,5% – 4% – 4,5 % (elnök)

76 A vizsgáztatás díjainak változása. Utazási és szállásköltségre vonatkozó rendelkezések pontosítása Utazási és szállásköltségre vonatkozó rendelkezések pontosítása Jár, ha a vizsga az állandó lakhelyen kívül Jár, ha a vizsga az állandó lakhelyen kívül Vizsgáztató választ eszközt Vizsgáztató választ eszközt Szállás értékhatár Szállás értékhatár Fizetési határidő Fizetési határidő „új” vizsgák: megjelenés után 45 nap „új” vizsgák: megjelenés után 45 nap

77 A vizsgabizottság felelőssége hatályos jogszabályok szerinti lebonyolítás hatályos jogszabályok szerinti lebonyolítás független és objektív mérés független és objektív mérés az általános szakmai színvonal megkövetelése az általános szakmai színvonal megkövetelése a területi eltérések csökkentése a különböző vizsgákon – országosan egységes követelményrendszer érvényre juttatása a területi eltérések csökkentése a különböző vizsgákon – országosan egységes követelményrendszer érvényre juttatása a dokumentáció hitelességének és tényszerűségének biztosítása a dokumentáció hitelességének és tényszerűségének biztosítása (szakmailag ésszerű fejlesztési ötletek megfogalmazása a jogalkotó számára) (szakmailag ésszerű fejlesztési ötletek megfogalmazása a jogalkotó számára)

78 Etikai és szakmai alapkérdések vizsgázókkal való emberséges bánásmód vizsgázókkal való emberséges bánásmód szakmai felkészültség szakmai felkészültség jogszabályi ismeret, gyakorlati alkalmazása jogszabályi ismeret, gyakorlati alkalmazása határozottság határozottság öltözködés, kommunikáció öltözködés, kommunikáció elfogulatlanság a szakmai, piaci konkurens helyzet ellenére elfogulatlanság a szakmai, piaci konkurens helyzet ellenére objektív értékelés objektív értékelés a „hatalmi” pozícióval való visszaélés elkerülése a „hatalmi” pozícióval való visszaélés elkerülése dicséret és kritika pedagógiailag célszerű arányú alkalmazása dicséret és kritika pedagógiailag célszerű arányú alkalmazása

79 A szakmai vizsga dokumentumai a vizsga folyamatában 1. Tanúsítvány, képzési program, napló, felnőttképzési szerződések (képző) 2. Vizsgára jelentkezési lap (vizsgázó), modulzáró vizsga igazolása (képző), képzés befejezését igazoló lap (képző), szakképzés vagy a vizsga megkezdéséhez szükséges bemeneti feltétel igazolása 3. Vizsgarend (vizsgaszervező) 4. Megbízó levelek (elnök, tagok, jegyző, szakértők)

80 A szakmai vizsga dokumentumai a vizsga folyamatában 5. Írásbeli, interaktív, gyakorlati és szóbeli vizsgafeladatok, értékelőlapok, felkészülési lapok 6. Felmentési kérelmek, törzslapmásolatok 7. Vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat (vizsgaszervező, vizsgabizottság) 8. Vizsgaprogram (vizsgaszervező, vizsgabizottság)

81 A szakmai vizsga dokumentumai a vizsga folyamatában 9. Jegyzőkönyvek 10. Osztályozóív: vizsgarészek és vizsgafeladatok teljesítmény%-ainak feltüntetése – súlyozás szerinti értékelés 11. Törzslapok 12. Bizonyítványok 13. Europass bizonyítvány-kiegészítőlap, eXam vizsgaösszesítő adatlap, OSAP

82 82 Köszönöm a figyelmüket! www.hbkik.hu/szakképzés- mesterkép www.isziir.hu www.hbkik.hu/szakképzés www.hbkik.hu/szakképzés


Letölteni ppt "Változások a vizsgabizottsági feladatokban (2009.) Tájékoztató a szakmai vizsgákon, a vizsgabizottság munkájában részt vevő szakértők részére Kontér Mária."

Hasonló előadás


Google Hirdetések