Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Farkasné Egyed Zsuzsanna 2016. „ És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Farkasné Egyed Zsuzsanna 2016. „ És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain,"— Előadás másolata:

1 Farkasné Egyed Zsuzsanna 2016

2 „ És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon… És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, és a földön csúszó-mászó mindenféle állaton” (1Móz 1:26, 28).

3 Mivel a Teremtő önmagához hasonlónak teremtette az embert, Ő a mi példánk, vegyük szemügyre tehát először azt, hogyan viszonyul az alkotásaihoz. "Aki elbocsátja a forrásokat a völgyekbe, hogy folydogáljanak a hegyek között, hogy megitassák a mező minden állatát... Aki füvet sarjaszt a barmoknak és növényeket az emberek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből..." (Zsoltárok 104, 10–11, 14)

4 Isten ismeri a teremtményei szükségleteit, és gondoskodik róluk. Nála mindennek célja van. "Ez a nagy és széles tenger! Itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszómászók, apró állatok, nagyokkal együtt. Mindazok Tereád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben." (Zsoltárok 104,25, 27) Nem véletlenek lánca az élet, hanem Valaki a kezében tartja, átlátja a dolgokat. Jézus Krisztus szavai csengenek a fülünkbe: "Két verebet meg lehet venni egy kis fillérért, és egy sem esik azok közül a földre a ti Atyátok (tudta) nélkül." (Máté 10, 29)

5 A bűn azonban mindezt elrontotta. A vízözön után módosította rendeletét az Úr: " Töltsétek be a földet. Féljen és rettegjen tőletek a föld minden állata, az égnek minden madara, minden, ami nyüzsög a földön, és a tenger minden hala kezetekbe adatott, minden mozgó állat, amely él, hogy legyen nektek eledelül, amint a zöld füvet, nektek adtam mindazokat." (I. Mózes 9, 1–3)

6 A Biblia az ember bűnének büntetéseként mutat rá a természet hanyatlására, de ezt nem Isten idézi elő, hanem csak hagyja beérni tetteink gyümölcsét, az ember föleszméltetése érdekében. "Pusztává lesz a föld a lakói miatt, az ő cselekedeteik gyümölcséért." (Mikeás 7, 13) "Meddig gyászoljon a föld és száradjon el minden fű a mezőn? A benne lakók gonoszsága miatt pusztul el barom és madár..." (Jeremiás 12, 4)

7 "Új egeket és új földet teremtek... A farkas és a bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik, és a kígyónak por lesz az ő kenyere. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol..." "...mert az elsők elmúltak." (Ésaiás 65, 17, 25; Jelenések 21, 4)

8 ZÖLD ÓVODA PROGRAM ALAPOZÓ SZEREP A TEREMTETT VILÁG, A NÖVÉNYEK ÉS ÁLLATOK MEGSZERETTETÉSÉBEN ÓVÓ FELADATA: EZEN ÉLŐLÉNYEK SOKOLDALÚ MEGISMERTETÉSE CÉL: A GYEREKEK ÉRTELMI ÉS ÉRZELMI ALAPON IS ELJUSSANAK ANNAK BELÁTÁSÁHOZ, HOGY AZ ÉLŐLÉNYEKET, ÉLŐHELYEIKET ÓVNI, VÉDENI, GONDOZNI KELL! MÓDSZERE : SZEMLÉLTETÉS, CSELEKEDTETÉS, MUNKÁNK ALAPVETŐ CÉLJA: ÚJ LÁTÁSMÓD KIALAKÍTÁSA, SZEMLÉLET ÉS MAGATARTÁS FORMÁLÁS

9 A természet hatalmas, az ember parányi Szent-Györgyi Albert A természet hatalmas, az ember parányi Szent-Györgyi Albert A természet hatalmas, az ember parányi. Ezért aztán az ember léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel erőit saját hasznára. A múzeumok a múltat őrzik meg, a hulladék- feldolgozók a jövőt. T. AnsonsA múzeumok a múltat őrzik meg, a hulladék- feldolgozók a jövőt. T. Ansons A múzeumok a múltat őrzik meg, a hulladék-feldolgozók a jövőt. A Föld nem magától haldoklik, hanem lassan megölik. A gyilkosainak pedig neve és címe van. Utah Phillips A Föld nem magától haldoklik, hanem lassan megölik. A gyilkosainak pedig neve és címe van. Utah Phillips A Föld nem magától haldoklik, hanem lassan megölik. A gyilkosainak pedig neve és címe van.

10 Ezt herdáljuk. A fákat, a vizeket, az állatokat. Akiktől mindig csak kapunk. S akiket a végsőkig kizsigerelünk. Schäffer Erzsébet Ezt herdáljuk. A fákat, a vizeket, az állatokat. Akiktől mindig csak kapunk. S akiket a végsőkig kizsigerelünk. Schäffer Erzsébet Ezt herdáljuk. A fákat, a vizeket, az állatokat. Akiktől mindig csak kapunk. S akiket a végsőkig kizsigerelünk. Barátunk a teremtett világ A környezettel való harmonikus kapcsolat alakítását segítő nevelés biblikus alapjai és a megvalósulását támogató szempontok Segédanyag a katolikus óvodákban megvalósuló nevelőmunkához Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Budapest, 2011.

11 MIT FELEJTÜNK EL? zold-hid.hu/ovisok_es_a_kornyezet.pdf http://www.zoldmuzeum.hu/kornyezettudatossag- kisgyermekkortol-kezdve https://www.nyf.hu/ttik/sites/www.nyf.hu.ttik/files/doc/kornyezeti _neveles.pdf http://ofi.hu/tudastar/gyakorlatkozelben/kornyezeti-neveles http://okotars.hu/1?gclid=CjwKEAiAgKu2BRDu1OGw3- KXokwSJAB_Yy2Ql3hHozoQ4M6BdNmKjZk6PXFmvV6gYo VFGTxJ-Lc2UxoCmHrw_wcB http://www.csermely.com/csermely-egyesuleti/1/Csermely- Kornyezetvedelmi-Egyesuelet-bemutatkozasa?rss drjm@tvnetwork.hudrjm@tvnetwork.hu Készítette: Dr. Juhász Miklós

12 a természeti és társadalmi környezethez fűződő pozitív érzelmi viszony alakítása a gyermek közvetlen környezetében lévő világ megismerése, megszerettetése. az élő és élettelen környezeti tényezők leglényegesebb összefüggéseinek megláttatása, a helyi sajátosságok bemutatásával olyan szokások, szokásrendszerek, viselkedési formák megalapozása, olyan képességek tudatos fejlesztése, amelyek szükségesek a természetes és az ember által épített, létrehozott, környezettel való harmonikus kapcsolat, a környezeti problémák iránti érzékenység, a helyes értékrendszer a környezettudatos életvitel kialakulásához.

13 A MÓDSZEREK, A MÓDSZERES ELJÁRÁSOK MEGVÁLASZTÁSÁNAK, ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEIT BEFOLYÁSOLJA: 1. A GYERMEK ÉLETKORA 2. A FEJLESZTÉS TARTALMA 3. TUDATOSSÁG 4. SPONTANEITÁS 5. HELY 6. IDŐ 7. AZ ÓVÓNŐ MÓDSZERTANI SZABADSÁGA 8. A KATOLIKUS ÓVODA TÖBBLETFELADATA

14 AZ ÓVÓ FELADATA ÉLETKORNAK MEGFELELŐ TEVÉKENYYSÉG TERVEZÉSE, LEVEZETÉSE ÉRTHETŐ, SZEMLÉLETES, KÉPZELETRE HATÓ, TISZTÁN ARTIKULÁLT, NYELVILEG TÖKÉLETESEN MEGFORMÁLT MINDEN ALKALOMMAL RENDSZEREZETT GONDOLATOK NEM KELL FÖLÖSLEGES SZÓMAGYARÁZAT

15 AZ ÓVÓI MINTA KOMMUNIKÁCIÓ, METAKOMMUNIKÁCIÓ VISELKEDÉS HITELES, NYITOTT, ÉRZÉKENY, ÉRZÉKENYÍTENI KÉPES TÁJÉKOZOTTSÁG, NAPRAKÉSZSÉG SOKAT TEHET A GYERMEK FEJLŐDÉSÉÉRT, HA: KIHASZNÁLJA A NAP SORÁN ADÓDÓ EGYÉNI, PÁROS ÉS CSOPORTOS SZITUÁCIÓKAT BESZÉLGET, MEGHALLGATNI TUDÁS, SZEMLÉLTETÉS, FIGYELEMFELHÍVÁS TALÁLOS KÉRDÉS, ÉNEK, VERS, MESE

16 A GYERMEKET JELLEMZI  ÓVODÁBA LÉPÉSKOR KEDVEZŐ ÉRZELMI HATÁSOK ÉRIK, EZÉRT KÖZÖS ÉLMÉNYEKRE ÉPÜLŐ KÖZÖS TEVÉKENYSÉGEKRE ÖSZTÖNZŐDNEK  CSELEKEDETEIKET MINDIG VALAMILYEN ÉRZELEM KÍSÉRI  A KÖRÜLÖTTÜK LÉVŐ VILÁGOT ÉRZÉKSZERVEIKKEL, TAPASZTALÁS ÚTJÁN ISMERIK MEG  TEVÉKENYEK, AKTÍVAK, NYITOTTAK, KREATÍVAK  ÉRZELMILEG KÖTŐDNEK AZ ŐKET NEVELŐ FELNŐTTEKHEZ " MODELL KÖVETŐK”

17 A NÉGY FŐ TERÜLETE MINDIG A HELYI SAJÁTOSSÁGOKRA ÉPÜL! 1. KÜLSŐ, TERMÉSZETI KÖRNYEZET 2. KÜLSŐ EMBER ALKOTTA (ÉPÍTETT) KÖRNYEZET 3. BELSŐ TERMÉSZETI KÖRNYEZET 4. BELSŐ SZEMÉLYES KÖRNYEZET A KÖRNYEZET: MINDAZ, AMI KÖRÜL VESZ MINKET, AMINEK MI IS ALKOTÓ ELEMEI VAGYUNK, AMIBEN AZ ÉLETTERÜNK VAN, AHONNAN AZ ÉLETFELTÉTELÜNKET BIZTOSÍTJUK

18 A TEREMTETT VILÁG MEGISMERÉSÉNEK NEVELÉS SZÍNTEREI 1. AZ ÓVODA BELSŐ TERE 2. MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK 3. CSALÁD ÉRTÉKRENDJE,NE VELÉSI ATTITŰDJE Csoportszoba, egyéb helységek Természetsarok (élő, élettelen „kincsek”) Szülők, generációk, barátok…

19 4. AZ ÓVODA KERTJE több funkciós (pihenő, játszó, gondolkodó) pihenés (aktív, passzív) testedzés szocializáció (bújó helyek) kerti munka (munka jellegű tevékenység) ültetés, gondozás (a növények életének megfigyelése a magtól a magig) gyógynövény program egészséges gyerek táplálkozás komposztálás - újra hasznosítás életközösségek a kertben: a kertben élő állatok életének megfigyelése, életfeltételeinek biztosítása (pl. bozótos a madaraknak virágos növény : pillangó, méh, stb...) madárvédelem

20 5. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET 6. KÖRNYEZETVÉDEL MI, TERMÉSZETVÉDELM I TAPASZTALATOK Közvetlen környezet, Település épületei, utcái, terei, nevezetességei… Levegő(por, gáz, zaj) Víz Hulladék-szemét Természetvédelem

21 AZ ÓVÓDÁSOK TERMÉSZETVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS TAPASZTALATSZERZÉSE A CSELEKVÉS Fontos a sokoldalú élmény, tapasztalat - és ismeretszerzés, kísérletek elvégzése POZITÍV ÉRZELMI VISZONY alakulhat ki a KÖRNYEZET iránt (mikro - majd makrokörnyezet) megtanul látni, GYÖNYÖRKÖDNI rájön az ÖSSZEFÜGGÉSEKRE KÖRNYEZET TUDATOS NEVELÉSSEL FORMÁLHATJUK a gyermek környezetében élő felnőttek, a CSALÁD TEREMTETT VILÁGHOZ FŰZŐDŐ magatartását, SZEMLÉLET MÓDJÁT IS!

22 AZ ÓVODÁBANOTTHON A SZÜLŐI HÁZBAN; ÉS A JÁTÉKBAN, TEVÉKENYSÉGEKBEN NÖVÉNYEK ÉS ÁLLATOK A LAKÁSBAN, KÖNYVEK, HANGLEMEZEK, VIDEOKAZETTÁK A POLCON; A SÉTÁKONMEGFIGYELÉSEK, MUNKA A KERTBEN, A HÁZ KÖRÜL; A KIRÁNDULÁSOKONCSALÁDI KIRÁNDULÁSOK. ÉLŐSAROK ÓVODAKERT KÖNYVEK “FALIÚJSÁG” A NEVELÉSI LEHETŐSÉGEK ÉS AZOK KAPCSOLATRENDSZERE SOKSZÍNŰ, KOMPLEX TEVÉKENYSÉGEK SZERVEZÉSÉVEL LEHET EZT MEGVALÓSÍTANI.

23 ÉVSZAKOK, IDŐJÁRÁS JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ ÓVODA HAGYOMÁNYAI A víz napja (március 22.) A Föld napja (április 22.) Madarak Fák napja (május 10.) Állatok napja (október 4.) Egyéb társadalmi ünnepek: március 15. augusztus 20. október 23 A hitélethez kapcsolódó ünnepek: Karácsony Húsvét Miklós püspök várása Apák napja Anyák napja,

24 SZABAD JÁTÉK LELKI BESZÉLGETÉSEK, CSENDESPERCEK A KÜLSŐ VILÁG TEVÉKENY MEGISMERÉSE Természet és környezetvédelmi szempontok A népművészet hagyományaihoz kapcsolódás VERSELÉS-MESÉLÉS, BÁBOZÁS RAJZ, FESTÉS MINTÁZÁS, KÉZIMUNKA A gyerekek környezetében megfigyelhető természeti anyagok és feldolgozott anyagok tapasztalati megismerése, jellemző tulajdonságaik vizsgálata tárgyak, modellek készítése során. Az anyagok megfigyelése külső és szerkezeti tulajdonságok alapján.

25 Dalok: Forrai Katalin Ének az óvodában Kodály Zoltán:Kisemberek dalai Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában Mondókák: Főfai Attiláné: Erre kakas erre tyúk Murayné Szy Éva: Játékos beszédművelés Tarbay Ede: Ma szitálok holnap sütök Versek: Kányádi Sándor: Tavaszi tarisznya Szalai Borbála: Csipkebokor csipkeág Zelk Zoltán: Alszik a szél Rigó Béla Nálatok laknak- e állatok Tankó Sirató Károly: Pinty és ponty

26 Mesék: La Fonteine: A tücsök és a hangya Az állatok nyelvén tudó juhász Andersen: A rút kiskacsa A sárga kicsi kígyó Zelk Zoltán A patak meséje, Kismadár kertje Lázár Ervin Öregapó madarai Móra Ferenc: A világ vándora, Nagytakarítás a napnál, A cinege cipője Versek: Csanádi Imre Mókuscsalogató Nagy László Jegesmedve Szalai Borbála :Fut a patak Nemes Nagy Ágnes : Hóesésben

27 Időjósló élővilág: Eső lesz: ha a vakond magasra túrja a földet, mohák zuzmók megduzzadnak, a hangyák a bolyok körül csapatosan mászkálnak Szép hosszú ősz: vadgesztenye, gyümölcsfák újra virágoznak Szólások az állatokról: Szemtelen, mint a légy, mérges mint a pulyka, talpra esik mint a macska, vágtat mint a ló, ártatlan, mint a bárány, bölcs mint a bagoly, keményfejű mint a kos, irigy mint a kígyó, mászik mint a csiga, alszik mint a mormota, Találós kérdések: Erdőn mezőn látod, meg is csíp, ha megfogod. Feje mákszem, hasa bors, szorgalmas és fürge, gyors. Döngicsélve körbeszállok, virágporra rátalálok, Összegyűjtöm,szedem néked, így eheted majd a mézet. Selyempelyhes bóbitámat széthordják a szelek, egy szusszanással szétfújja az ügyes gyerek

28 A természeti környezet anyagainak felhasználása a kézműves tevékenységben - A tárgyalkotás eszközeivel a gyerekek személyiségének és manuális képességeinek fejlesztése - - A formaképzési, anyagalakítási képességek fejlesztése - - A tárgyalkotó tevékenység során próbálják megjeleníteni élményeiket, tapasztalataikat, elképzeléseiket, a megismert hagyományelemeket - - A gyerekek ismerjék meg és használják az önkifejezés, a téri megjelenítés különböző lehetőségeit, technikáit

29

30 Szent Pál, amikor azt mondja: „Ne fáradjunk bele tenni a jót, mert ha kitartunk, annak idején aratni is fogunk” (Gal 6,9).

31 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET


Letölteni ppt "Farkasné Egyed Zsuzsanna 2016. „ És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések