Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Radnóti Katalin ELTE TTK Fizikai Intézet A fizika tantárgy helyzete és fejlesztési lehetőségei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Radnóti Katalin ELTE TTK Fizikai Intézet A fizika tantárgy helyzete és fejlesztési lehetőségei."— Előadás másolata:

1 Radnóti Katalin ELTE TTK Fizikai Intézet A fizika tantárgy helyzete és fejlesztési lehetőségei

2 Országos Közoktatási Intézet Tantárgyi obszervációs vizsgálatok 2000-től A fizika munkacsoport tagjai: Juhász András, Kiss Csilla, Lelik Lászlóné, Martinás Katalin, Nahalka István, Papp Katalin, Poór István, Schuszter Ferenc, Sümegh László, Wagner Éva Tanulmánykötet OKI honlap : www.oki.hu Új Pedagógiai Szemle Fizikai Szemle

3 Kérdőíves adatgyűjtés A kérdőív két részből állt: - közös, minden tantárgy esetében azonos rész, - tantárgyspecifikus rész. 152 általános iskolai tanár, 155 középiskolai tanár.

4 Mi lehet a fizikaoktatás célja? Szaktudományi ismeretek adása a tanulóifjúság számára. Leírja a testek mozgását, az ok-okozati viszonyokra irányítja a figyelmet. Segít eligazodni a valóságos környezet jelenségei között, értelmezi, magyarázza azokat. Megismerési módszert mutat, amellyel lehetővé válik más tantárgyak tanulása is. Bemutatni a fizikai jellegű ismeretek kialakulást és azok jelentségét az emberiség történetében. Társadalomközpontú természettudományos nevelés Az értelmes állampolgári lét alapjainak megteremtése. A döntési kompetenciák kialakítása. A modern technika elmeihez és azok felhasználásával kapcsolatos attitűdök formálása.

5 A fizika tantárgyat érő kihívások Mennyire tartják fontosnak a fizika tantárgyat - a szülők és - a diákok a tanárok szerint? Általános iskola Közép- iskola Szülő3,282,92 Diák3,232,64

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Fontos a tanári munkában? Versenyekre való felkészítés Általános iskola7,24 Közép iskola5,84

20

21 Nem probléma? Elvont gondolatok Nehéz tudomány Sok a tananyag  időhiány Nehéz számolásos példák Nehéz jó jegyet szerezni A tananyag korszerű További vizsgálatok

22 A konstruktivizmus legfontosabb jellemzői 1.A tudást a tanuló aktívan létrehozza, s nem csak passzívan elfogadja. 2.A tanulók az új tudományos ismeretet a már általuk birtokolt tudásra reflektálva, s abba integrálva hozzák létre. 3.Az egyének tanulási folyamataiban a világról egyéni interpretációk születnek meg, amelyek „jóságát” adaptivitásuk dönti el. 4.A tanulás egyéni konstrukciós folyamat, amely azonban nagyon gyakran társas folyamatok során zajlik, melyekben a gondolatok megmagyarázása és megvitatása döntő jelentőségű. 5.A tanulók magukkal hozzák a világról alkotott saját elképzeléseiket az osztályterembe, s meg kell kapniuk minden lehetőséget arra, hogy azokat kifejezhessék.

23 JAVASLATOK A FIZIKA- TANÍTÁS MEGUJÍTÁSÁHOZ 1.A gyermeki előismeretek, a gyermektudomány elemeinek minél szélesebb körű figyelembevétele a tanulási folyamat megtervezésekor. 2. Az új ismeretek feldolgozásakor minden esetben a diákok életének valóságos viszonyaihoz köthető kontextusba kell helyezni a jelenségeket, amelyhez szükségesnek tartjuk, hogy a környezeti problémák mellett történeti elemek is megjelenjenek. 3. A gyerekek megfelelően választott kísérletek alapján történő tapasztalatszerzésének megszervezése, az elmélet irányító szerepének figyelembevétele mellett. 4. A gyermekek tanulási folyamatának megtervezésekor számításba kell venni, hogy a természettudományos ismeretszerzés során az egyéni tudások megkonstruálása társas folyamatokban zajlik, ezért különböző jellegű kollektív munkaformák alkalmazása is szükséges. 5.A különböző természettudományos tantárgyakban szereplő ismeretanyag összehangolása, közös szaknyelv alkalmazása annak érdekében, hogy a diákok a természetet egységes egészként fogják fel, s így az iskolában megszerzett tudásuk hatékony segítség legyen felnőttkori döntéseikben, és mindennapi életükben.

24 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Radnóti Katalin ELTE TTK Fizikai Intézet A fizika tantárgy helyzete és fejlesztési lehetőségei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések