Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új Magyarország az ágazati szociális tervezés helyzete.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új Magyarország az ágazati szociális tervezés helyzete."— Előadás másolata:

1 Új Magyarország az ágazati szociális tervezés helyzete

2 Az I. NFT tapasztalatai a tervező szemével Menet közben tanulunk (tervező, pályázó és végrehajtó)Menet közben tanulunk (tervező, pályázó és végrehajtó) Túl bonyolult eljárások, túl sok szereplő, párhuzamosságok (végrehajtás)Túl bonyolult eljárások, túl sok szereplő, párhuzamosságok (végrehajtás) Szegényes támogatási konstrukciórendszer (nyílt pályázat és központi program)Szegényes támogatási konstrukciórendszer (nyílt pályázat és központi program) Együttműködések, információk, hálózatok hiányaEgyüttműködések, információk, hálózatok hiánya = a (kis) pályázók kiszolgáltatottsága

3 Kohéziós támogatások, 2000-2013. ( Phare, ISPA, SAPARD, Strukturális és Kohéziós Alap)

4 Közösségi Stratégiai Iránymutatások 2007-2013 2007-2013 európai szint Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (NSRK) tagállami szint (= II. NFT) Meghatározza a tagállam fejlesztési prioritásait (helyzetértékelés, célkitűzések, stratégia, OP lista és prioritások rövid tartalma, pénzügyi táblák). Operatív programok „egy alap egy program” (kivéve KA + ERFA) Számukat a Magyar Kormány határozza meg, OP-kat továbbra is az EU Bizottság hagyja jóvá Programozás

5

6 Várható OP-struktúra Tudás-alapú és versenyképes gazdaság, VEGOPTudás-alapú és versenyképes gazdaság, VEGOP Közlekedési infrastruktúra fejlesztése, KOPKözlekedési infrastruktúra fejlesztése, KOP Az emberi erőforrások fejlesztése, EMEROPAz emberi erőforrások fejlesztése, EMEROP Humán infrastruktúra, HIOPHumán infrastruktúra, HIOP Környezet-, víz- és természetvédelem, energia, KOPKörnyezet-, víz- és természetvédelem, energia, KOP Igazgatási rendszer korszerűsítése, IGOPIgazgatási rendszer korszerűsítése, IGOP Konvergencia regionális OP ( Nyugat-Dunántúli ROP Közép- Dunántúli ROP Dél-Dunántúli ROP Észak-Magyarországi ROP Észak- Alföldi ROP Dél-Alföldi ROP)Konvergencia regionális OP ( Nyugat-Dunántúli ROP Közép- Dunántúli ROP Dél-Dunántúli ROP Észak-Magyarországi ROP Észak- Alföldi ROP Dél-Alföldi ROP) Közép-Magyarországi ROP, KMROPKözép-Magyarországi ROP, KMROP Európai területi együttműködésekEurópai területi együttműködések

7 A végrehajtáshoz kapcsolódó új támogatási konstrukciók Előkészítés elve: a projektek tipizálásával az értékelési eljárás gyorsítása, standardizálása és költséghatékonyabbá tétele, a pályázatértékelési holtteher csökkentése Lehetséges támogatási konstrukciók  Tömegpályázatok (jogosultsági szelekció)  Klasszikus pályáztatás (szakaszos és folyamatos)  Két lépcsős” kiválasztás (elsősorban önkormányzati beruházási projekteknél)  Központi programok – nagy projektek  Globális támogatás Terv: forgóalap

8 SZOCIÁLPOLITIKA 2007-2013 FEJLESZTÉSI CÉLOK Cél: erősödjék a társadalmi összetartozás, növekedjék az esélyegyenlőség Cél: erősödjék a társadalmi összetartozás, növekedjék az esélyegyenlőség Ennek érdekében: Ennek érdekében: Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekekre és fiatalokra, hogy sikeres és aktív tagjai legyenek a társadalomnak, hogy a hátrányos helyzetűeknek is esélyük legyen a felzárkózásra.Kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekekre és fiatalokra, hogy sikeres és aktív tagjai legyenek a társadalomnak, hogy a hátrányos helyzetűeknek is esélyük legyen a felzárkózásra. Összehangolt fejlesztésekkel kell támogatni a leghátrányosabb térségek felzárkózását (elsősorban romák által lakott térségek)Összehangolt fejlesztésekkel kell támogatni a leghátrányosabb térségek felzárkózását (elsősorban romák által lakott térségek) Folytatni kell a fogyatékos emberek érdekében az akadálymentesítést, és fejleszteni a rehabilitáció feltételrendszerétFolytatni kell a fogyatékos emberek érdekében az akadálymentesítést, és fejleszteni a rehabilitáció feltételrendszerét Meg kell újítani a szociális ellátórendszert, hogy hatékonyabban támogassa a nehéz helyzetben lévők sikeres munkaerő-piaci integrációját valamint a fokozott segítségre szoruló csoportokat.Meg kell újítani a szociális ellátórendszert, hogy hatékonyabban támogassa a nehéz helyzetben lévők sikeres munkaerő-piaci integrációját valamint a fokozott segítségre szoruló csoportokat. Erősíteni kell a helyi közösségek és a civilek társadalmi részvételét.Erősíteni kell a helyi közösségek és a civilek társadalmi részvételét.

9

10 A társadalmi befogadás és részvétel erősítése EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OP (ESZA ) A rehabilitációs minősítési rendszer átalakításaA rehabilitációs minősítési rendszer átalakítása Helyi közösségek erősítése, aktív állampolgárságra való felkészítésHelyi közösségek erősítése, aktív állampolgárságra való felkészítés - Helyi közösségi kezdeményezések és szakmai hálózatok támogatása, közösségfejlesztés, megalapozó kutatások- Helyi közösségi kezdeményezések és szakmai hálózatok támogatása, közösségfejlesztés, megalapozó kutatások - Közösségi programok indítása, a komplex helyi és térségi programok megalapozása érdekében- Közösségi programok indítása, a komplex helyi és térségi programok megalapozása érdekében - Társadalmi tervezés erősítése, helyi nyilvánosság szélesítése, informálása- Társadalmi tervezés erősítése, helyi nyilvánosság szélesítése, informálása - Önkéntes tevékenység támogatása- Önkéntes tevékenység támogatása - Demokráciaképzések, demokráciaközpontok kialakítása,- Demokráciaképzések, demokráciaközpontok kialakítása, tolerancia növelésetolerancia növelése - Közösségi részvétel és társadalmi ellenőrzés jó gyakorlatainak feltárása, terjesztése, erősítése- Közösségi részvétel és társadalmi ellenőrzés jó gyakorlatainak feltárása, terjesztése, erősítése - Különböző célcsoportokra irányuló tudásközpontok, dokumentumtárak, információs bázisok (beleértve az Ifjúsági Dokumentációs Központot, valamint az ifjúsági információs és tanácsadási szolgáltatást)- Különböző célcsoportokra irányuló tudásközpontok, dokumentumtárak, információs bázisok (beleértve az Ifjúsági Dokumentációs Központot, valamint az ifjúsági információs és tanácsadási szolgáltatást)

11 A társadalmi befogadás és részvétel erősítése EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OP (ESZA) Beruházás a jövőnkbe:Beruházás a jövőnkbe: –gyermek és ifjúsági programok (Biztos Kezdet; hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok oktatási rendszeren kívüli integrációs programjai; deviancia-csökkentés, drog-megelőzés; ifjúsági programok támogatása) A halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkaerő-piaci integrációjának előmozdításaA halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkaerő-piaci integrációjának előmozdítása –”0 lépcső”, felkészítés, személyes és pénzbeli támogatások, információk, hozzáférés stb. A családi és szociális szolgáltatások fejlesztéseA családi és szociális szolgáltatások fejlesztése –a jóléti támogatások munkaerő-piaci ösztönző hatásának növelése; innováció; együttműködés, HEF képzés; szükségletalapú tervezés, minőségbiztosítás. A tolerancia növeléseA tolerancia növelése – helyi közösségek, kulcsszereplők kezdeményezéseinek támogatása, médiakampányok az előítéletek csökkentésére; az érintett szakemberek humánerőforrás- és adminisztratív kapacitás fejlesztése, képzése.

12 Alkalmazkodóképesség EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OP (ESZA) A vállalkozások társadalmi felelősségvállalásának fokozásaA vállalkozások társadalmi felelősségvállalásának fokozása A fogyasztók és ellátottak védelmének megerősítéseA fogyasztók és ellátottak védelmének megerősítése –Fogyasztóvédelem szervezetrendszerének fejlesztése –Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek megerősítése –Békéltető testületek fejlesztése –Beteg-ellátott és gyermekjogi munka és szervezeteik erősítése Civil szervezetek kapacitásainak bővítése, valamint, szolgáltatói szerephez való alkalmazkodásuk segítése –Programmegvalósításhoz hitel –Intézményi fejlesztések, közép- és hosszútávú stratégiák kidolgozása program –Kapacitás-bővítés – képző, oktató, segítő trénerek, képzők képzése –Kisösszegű támogatási program –Civil szektor megerősítését szolgáló speciális programok Együttműködések erősítése szektorok és ágazatok közöttEgyüttműködések erősítése szektorok és ágazatok között A nonprofit szektor társadalmi kommunikációjának erősítéseA nonprofit szektor társadalmi kommunikációjának erősítése

13 Humán infrastruktúra fejlesztése OP (HIOP) Fő cél: humánerőforrások minőségének javítása Fő cél: humánerőforrások minőségének javítása –Az oktatási, képzési infrastruktúra fejlesztése –Az egészségügyi infrastruktúra –fejlesztése –A társadalmi befogadást és részvételt támogató infrastruktúra fejlesztése –A munkaerőpiaci részvételt támogató infrastruktúra fejlesztése –A kulturális infrastruktúra fejlesztése – Az e-közigazgatás és e-közszolgáltatások infrastruktúrájának kiépítése

14 A társadalmi befogadást és a munkaerőpiaci részvételt támogató infrastruktúra fejlesztése (ERFA- HIOP) –… –Fizikai és kommunikációs akadálymentesítés, e- esélyegyenlőség –A rehabilitáció infrastrukturális hátterének biztosítása, korszerűsítése –A bentlakásos intézmények modernizációja nagy létszámú intézmények kitagolása –A szociális szolgáltatások modernizációja Informatikai fejlesztések (e-szociális, e-nyugdíj)Informatikai fejlesztések (e-szociális, e-nyugdíj) Innovatív, integrált térségi szolgáltatásokInnovatív, integrált térségi szolgáltatások Integrált szociális és foglalkoztatási rendszer kialakításához a szociális szolgáltatások megerősítéseIntegrált szociális és foglalkoztatási rendszer kialakításához a szociális szolgáltatások megerősítése –A családi élet és a munkavégzés összehangolását segítő szolgáltatások fejlesztése

15 Regionális programok –Alapszolgáltatások (oktatási, egészségügyi, szociális) –Komplex térségfejlesztés (romák által lakott, szegregált térségek) –Hozzáférés fejlesztése (pl. falu- és tanyagondnoki ellátás, közlekedés, információs szolgáltatás)

16 További információk www.nfh.hu www.fejlesztespolitika.gov.hu www.szmm.huwww.fejlesztespolitika.gov.hu www.szmm.hu /Fejlesztés-koordináció/ www.fejlesztespolitika.gov.hu www.szmm.huhonlapokon Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Új Magyarország az ágazati szociális tervezés helyzete."

Hasonló előadás


Google Hirdetések