Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ráckeresztúr ökofejlesztése a sarkon, fordulj be! RÁCKERESZTÚR.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ráckeresztúr ökofejlesztése a sarkon, fordulj be! RÁCKERESZTÚR."— Előadás másolata:

1 Ráckeresztúr ökofejlesztése a sarkon, fordulj be! RÁCKERESZTÚR

2 A TEREMTŐ EMBERI ELME ÉS HUMÁNUM REHABILITÁLÁSÁHOZ – LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE – IDŐT, ENERGIÁT, HELYSZÍNT BIZTOSÍTUNK AZ ÁTMENETILEG TÁVOL ESŐ GAZDASÁGI ERŐFORRÁST KIBOCSÁTÓ FŐVÁROSTÓL. ….. Jövőkép formálóan kell választ adnunk legfontosabb kirívó problémáinkra: Az intézményi hálózat elmaradott. Óvodánk kicsi és elavult. Iskolánk két épületének állaga tönkrement. (Holott kiemelkedő szerepe van az alsó tagozatoknak.) Az orvosi rendelő nem felel meg a XXI. századi követelményeknek. A polgármesteri hivatal a volt gyógyszertárban működik. A csapadékvíz elvezetés és az utak állapota leromlott. (Intézményeink ezáltal nehezen megközelíthetőek.) A helyi vállalkozások száma alacsony, így az intézmények eltartása nehézkes. Kicsi az agrár-ipari területünk. A vidéki turizmus meglévő hőforrásaink hasznosításával fejlesztésre vár! ….. RÖNK ÖKOCENTRUM A RÖNK demonstrációs feladata rövidtávon: az ÖKOCENTRUM terepén végrehajtani a jövedelemtermelő BIOGÁZ-ERŐMŰ és az N ULLA E NERGIÁJÚ K ASTÉLY R EHABILITÁCIÓ által lehatárolt területek energiafelhasználásának minimalizálását példát mutatva.

3 V ÖLGY V IDÉK Új szemléletet, vidéki térségünk megújhodását szolgálja a háromoldalú partnerségen { KÖZSZFÉRA – MAGÁN SZEKTOR ( KÜL - ÉS / VAGY BELHONI BEFEKTETŐ ) – NONPROFIT SZERVEZET } alapuló, sajátos { ÁGAZATKÖZI MEGKÖZELÍTÉS } irányítási és finanszírozási módszerek alkalmazása az éghajlatilag, földrajzilag, gazdaságilag összefüggő V ÖLGY V IDÉK fejlesztési egységünkön. ….. Legfontosabb táj-specifikus lehetőségeink: Településünk sajátossága a saját közműhálózat. A környezetóvó energetikai innovációk lakosságunk érzékenyítésével az egészségtudatosság/környezetgondosság iránt adottság. Különösen fiataljaink helyzetbehozásával ökoturizmusfejlesztési lehetőséget is kínál. A főváros közelsége folytán hagyományőrző közösségünk igényli a felépülő biogáz üzem profitjából képezhető ÖNKORMÁNYZATI MASSZAKASSZA megteremtését. ÖKOCENTRUM Szelektív támogatásával, az ÖKOCENTRUM terepén feléleszthetjük a korábbi századokban elfoglalt helyünkhöz méltóan a szermaradvány-mentes helyi agrár-ipari prímőr kertészeti hálózatot. Reálissá vált az Európai Kutatási Kis Térség tudásközponti megteremtése a Pannon Egyetem(PE) és a Dunaújvárosi Főiskola(DUF) tudományos felügyeletével, az É/D-i transzeurópai közlekedési folyosó csatlakozási pontja mentén. Az agrárium és a felépülő Észak-kelet Fejér Ipari Parkba betelepülő számos technológia- és tudás-intenzív KKV, spin-off cég energia kiadásait mérsékeljük. Kistérségi feladatunk a hallás és látássérült gyermekek integrált oktatása is, megoldására tett lépéseink szintén példaértékűek. A szakmai vonzerő kihasználása feltétlen indokolt.

4 ÖKOCENTRUM / Ráckeresztúr Innovációs Program Projektek Menetrend VázlataProjektek Menetrend Vázlata BIOGÁZ-ERŐMŰ 1.) Jövedelemtermelő BIOGÁZ-ERŐMŰ telepítése kooperálva a tőszomszédos II. ütemben fejlesztendő szennyvízművel. Ö KOCENTRUM 2.) Ö KOCENTRUM /Innovációs Központ életre hívása olyan hatósági háttér adminisztratív és intézményi kapacitások kisrégiós megerősítésével, melyek felkészültsége elmaradott a régebbi uniós tagállamokéhoz képest, ami egyúttal szakmai bázisként { REFERENCIAKÖZPONT } is funkcionál. A Leader Program favorizálása mellett, ökogazdálkodási rendszermintákat kívánunk honosítani az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézettel, az ÖKOpolisz Klaszterrel, a PE és a DUF Biotechnológiai Tanszékeivel karöltve; 2/A.) R EGIONÁLIS HőKútFő K ÖZPONT létesítése a végfelhasználói energia-megtakarítás ösztönzésére. Folyamatmegjelenítő, hőkamerás, fényképfelvételekkel alátámasztott veszteségfeltáró vizsgálatai, hiteles alapját képezhetik az energiahatékonysági és a megújuló energiákhoz kapcsolódó, kimutatható energiatakarékossági hozadékkal járó beruházásoknak. 2/B.) R ÁCKERESZTÚR S ZÍVÜGYE átfogó projekt végrehajtása a humánintézmények terepszemlével előkészített földhőt hasznosító infrastrukturális felújítása, párosítva az integrált kompetencia tartalmú nevelés-oktatás megújításával, 3D-s szakirányú felnőttképzéssel az egész életen át tartó tanulás ösztönzésére az LSI-vel kooperálva { KIHELYEZETT EGYETEMI KUTATÓKÖZPONT }; 3.)Szent László-víz revitalizációja. Referencia tófelület helyreállítása, kooperálva a Sze-Lá-ví Környezetvédelmi és Kulturális Alapítvánnyal. Grinzing típusú vendéglátásra szakosodott kulturális-szórakoztató-turisztikai negyed kiépítése, üzemeltetése a faluturizmus bekapcsolásával, megbecsülve a helyi természeti és kulturális értékeket a létesülő séta-, lovas-és kerékpárutak mentén; 4.)Bioetanol Üzemanyaggyár szabadegyházaiakkal egyeztetett létesítése a kiépülő Észak-kelet Fejér Ipari Parkban, az M6 autósztráda szomszédságában, cca. 7 km csővezeték távolságra a százhalombattai MOL-teleptől; 5.) Az igényként felmerülő, szermaradvány-mentes száraz alapanyag {lágy- és keményszárú növény} termelés helyszíneinek aktivizálása a felépülő biogáz és bioetanol üzemek számára; 6.) A kulturális negyedben ifjúsági terek nyitása Biotechnológiai Szakközépiskola létesítésével az uniódíjas TSW Techniker Schule Butzbach mintája alapján. Ahová a jelenleg tervezés alatt lévő vízibuszjárattal és az újjáépülő turisztikai és hivatásorientált igényeket kiszolgáló kisvasúttal ¾ óra alatt csengetésre megérkezhet a fővárosból is a diákság; 7.) Szent László Egészségközpont{ ÉLMÉNYKOMBINÁT }: Strandfürdő-gyógyfürdőház, Sport Centrum { FITTNESS - WELNESS }, Gyógyszálloda, Ifjúsági Hotel { KOLLÉGIUM } táj-specifikus megvalósítása. Környezetében elhelyezve a Generációk palotája- médiacentrumot, a Fényművészeti Központot a művészetek 8 stúdiójával, az Olimpiai csarnok, Extrémsport-park sorával, a múltat idéző régészeti leleteket bemutató Faluházával, és a Jövő Tudományos Múzeuma létesítésével; Európai Kutatási Kis Térség 8.) Ökotudás koncentrálása. Európai Kutatási Kis Térség (EKkT) életre hívása a Bécs-Pozsony-Győr-Budapest uniós fejlesztés tengelyén {pl.: a Peltier-effektuson alapuló Szilárdtest Elektromos Rendszer bevezetése, Hidrogéngyártó Üzem felépítése az Ipari Parkban, új KUTATÓEGYETEM telepítése az élettudományok területén: GENOMIKAI KUTATÁS [ K VANTUM PÖTTY ] – FEJLESZTÉS! }.;

5 ● Hazánknak, így kistájunknak is 18-20 éven belül szigorúan újrahasznosító reálgazdasággal kell rendelkeznie a tőketranzít, a kereskedelmi és turistaútvonalak honi metszéspontjában. MEG KELL TÖRNÜNK AZT AZ ÁTKOT, HOGY AZ IZOLÁLT KISTÉRSÉGEKBEN NEM SZÜLETNEK ÁTFOGÓ, NAGY ÍVŰ PROGRAMOK. A RÉSZPROJEKTEK NEM ÁLLNAK ÖSSZE EGYSÉGES RENDSZERRÉ. AZ INTÉZKEDÉSEK AHELYETT, HOGY ÖSSZEKAPCSOLÓDNÁNAK, EGYMÁST KIOLTÓ AKARATKÉNT HIÚSULNAK MEG. ● Hazánknak, így kistájunknak is 18-20 éven belül szigorúan újrahasznosító reálgazdasággal kell rendelkeznie a tőketranzít, a kereskedelmi és turistaútvonalak honi metszéspontjában. RÖNK Közösségi Programunk ● Emisszió csökkentő RÖNK Közösségi Programunk ® olyan karbon semlegesítési területeket határol le, amelyek egybefüggő egységként értelmezhető. ● A tervezett emisszió csökkentés jól látható és monitoringozható rendszerben kezelhető. Több célterülethez is kapcsolódik. ● Az egymásra épülő és egymást kiegészítő, informatikailag vezérelt 10 előzetes tervszinten kidolgozott projekt egy nagyobb ökofejlesztés integrált részét képezi. ● A természeti és történelmi tájkép rehabilitációja együttesen jelenik meg a fejlesztésben a településkép és a környezet állapotának javítása, vonzerejének növelése céljából.

6 A kistájunkon keletkező, levegőt mérgező metán 23-szor károsabb az emberi egészségre, mint az annyit hangoztatott CO 2 -hatás. A BIOGÁZ-ERŐMŰ társadalmi tudatformáló ereje és környezetóvó szerepe páratlanul hasznos! A biomasszát magyar találmányok alkalmazásával feldolgozó 100 ezer t/év kapacitású, 0,8-1,8 MW teljesítményű, akusztikai előkezelő egységű üzem felépítésének költsége cca.: 1,600 mft. Minimálisan 4,7 millió m³/év metán termelésére, kiaknázására alkalmas a szomszédos önkormányzati szennyvíz-telep szűrt vizének ipari vízként történő hasznosításával. MAGYAR GÜSSING A klímaváltozás fékezéséhez, az életminőség innovatív javításához és az izoláció felszámolásához időszerűvé vált Ráckeresztúron a „ MAGYAR GÜSSING ” kiépítése. Az energiaigény teljes mennyiségének alternatív energiaforrásokból történő kielégítése, követendő jó példát nyújthat a V ÖLGY V IDÉK É RTÉKTÁRA P ROGRAM 17 társult települése mikroközösségei és a megújhodó KKV-k számára. Csupán így kerülhet izolált kistájunk figyelemre méltó módon az Európai Unió élvonalába, a PE, az ÖKOpolisz Klaszter és a DUF Természettudományi és Környezetvédelmi Intézete tudományos felügyeletével. Többlépcsősen munkahelyeket teremthetünk a növekvő munkanélküliséggel sújtott szakképzetlen és diplomás lakosságunk tömegei számára.

7 …. A RÖNK újdonságtartalmának térségfejlesztő hatása!  Piacirésbe nyomuló termékskála {áram, hő, biotrágya} kifejlesztése, a fővárost ellátó gázművek gerincvezetékének szomszédságában {már most szívesen fogadná a metánt!}; {}  K+F+I munkánk {hidrolízis felgyorsítása kavitácíós sejtfalroncsolással} állattartó telepeink ártalmatlanítási problémáira, felszíni és felszín alatti vizeink szennyezésének megelőzésére, revitalizációjára nyújt rentábilis megoldást. Hatékonyan alkalmazható a szennyvíziszap szakszerű kezelésére is;  A lakossági és kommunális energiaszámlák jelentős mérvű csökkentésére demonstrációs eljárás kifejlesztése, mellyel a kitermelhető felesleges metánt saját vezetékrendszerbe {mely ritkaság az országban!} táplálhatjuk. Kiszolgálhatjuk a MOL megalakuló Közép-európai Gázszállítók közös társaságát is;  A vonzáskörzet agrár- és a kiépülő Ipari Park vállalkozásai versenyképességének javítása a szubszidiaritás jegyében, a gyártott termékekkel {pl.: a Keresztúri Palántázó Byocseréppel ® } történő folyamatos ellátásuk révén. (Időközben e gyártandó vadonatúj termékkel innovációs szakmai díjat nyertünk.); ÖKOCENTRUM  Az ÖKOCENTRUM { REFERENCIAKÖZPONT } keretében Regionális Vállalati Központ kifejlesztése, mely a betelepülő KKV-k számára nyújthat többrétű szolgáltatást, a teljes vertikumot felölelő {T ERMELŐ -S ZOLGÁLTATÓ } önkormányzati résztulajdonú energiaszolgáltató projektcég profittermelő működtetése nyomán {T ELEPÜLÉSRENDEZÉSI T ERV : 9.§.(6), (3)-(4) alapján!}.

8 ÚJ MAGYAR CSÚCSTECHNOLÓGIA BIOGÁZ ÜZEMEKBEN AZ ANAEROB FERMENTÁCIÓ HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSÉRE Legalább 10 – 30%-al több a metántermelés! Fonalas baktériumok miatti habosodás, és a szalma összekeményedésének megelőzése Szigorúan környezetbarát technológia (káros anyagot, szennyezést, stb. nem bocsát ki!) A fizikai- és biokémiai alapokig visszanyúlóan igazolható, hogy a technológia energiahatékonysága a legjobb. Emberre, természetre veszélytelen az üzemmenete, kezelése egyszerű Növelhető az üzem stabilitása Kevesebb a végtermék (szállítás!) Jobb vízteleníthetőség a végtermékben (szállítás olcsóbb, kevesebb a mentesítendő vegyszer!) Az elméletileg kimunkált elérhető maximumától alig marad el. A technológia három fő része: 1. SPECIÁLIS MECHANIKAI EGYSÉG 2. AKUSZTIKAI, SZONOKÉMIAI FÁZIS 3. BIOKÉMIAI KEZELÉS

9

10

11 1 Mechanikus előkészítés 2 Előgyűjtő 3 Anaerob reaktor 4 Kapcsolt gázgyűjtő 5 Tartály a kierjesztett anyagnak 6 Kiszállítás 7 Kierjedt anyag szeparátor 8 Vízgyűjtő tartály 9 Biológiai kénmentesítő 10 Gázfelhasználás

12 BIOGÁZ-ERŐMŰ   SZENNYVÍZMŰ BIOGÁZ-ERŐMŰ   SZENNYVÍZMŰ RÖVID TÁV ● Minden olyan a mikroszervezetek által megbontható szerves anyag, amely az életfunkciókhoz szükséges energia-mennyiséget biztosítani képes, alkalmas alapanyagnak. ● A biztonságos üzemeltetés szempontjából fontos, hogy a fermentorokba kerülő keverék állandó összetételű legyen, ez a biztosítéka a kiegyensúlyozott mikrobiológiai tevékenységnek. ● Lényeges a tápanyag megfelelő szén/nitrogén aránya (3/1), ezt a különféle anyagok keverésével szakszerűen beállítható. ● További fontos paraméterek a kémhatás (a semleges tartomány az ideális), a nedvességtartalom (0,1–60 % szárazanyag tartalom) és a hőmérséklet (30-65 o C). Ezek az adott technológiának megfelelően az alábbi táblázatban megadott értékek között mozoghatnak. Egy köbméter biogáz fűtőértéke 22 MJ, ami megfelel 0,66 m 3 földgáz-, 0,61 l fűtőolaj fűtőértékének, vagy 6,1 kWh villamos energiának. Energetikai célokra minden olyan technológiában alkalmazni lehet, ahol földgázt vagy PB gázt használnak. Kogenerációs erőművekben közel 40 % hő-, és 40 % villamos energia nyerhető.

13 INPUT - Szarvasmarha trágya kb. 13 m³ /nap 20% szárazanyag tartalommal - Szarvasmarha almos trágya kb. 45 t /nap 40% szárazanyag tartalommal - Sertés híg trágya kb. 55 t /nap 10% szárazanyag tartalommal - Sertés almos trágya kb. 10,4 t /nap 30% szárazanyag tartalommal - Kukorica szilázs kb. 6,8 t /nap 40% szárazanyag tartalommal Előkészítő medencében bekeverve a fenti alapanyag, hígítva cca.: 58 m³ víz/nap, ill. cca.: 50 t/nap szeparált folyadékkal adja a homogenizált nyersanyag összesen mennyiségét. Beviteli alapanyag tartalom cca.: 240 m³/nap, 87.600 m³/év 12% szárazanyag tartalommal INPUT - Szarvasmarha hígtrágya 140 m³ /nap 10% szárazanyag tartalommal - Sertés hígtrágya 10 m³ /nap 7% szárazanyag tartalommal - Bioetanolból (kukorica) leerjedt iszap 150m³ 14-15% szárazanyag tartalommal Előkészítő medencében bekeverve a fenti alapanyag adja a homogenizált nyersanyag mindösszesen mennyiségét. Beviteli alapanyag cca.: 300m³/nap, 109.500 m³/év cca.: 12-15 % szárazanyag tartalommal 1 MWh teljesítménynél a becsült adatok alapján a termelhető BIOGÁZ mennyisége cca.: 10.960 m³/nap, min. ~ 4 millió m³/év Az üzem működési költsége az elektromos energia max.5%-a. A fermentorok fűtésének hőigénye a motor hulladékhőjéből cca.: 25-30% OUTPUT (leerjedt anyag) – Szeparálás nélkül: a leerjedt alapanyag kb. 220 m³ /nap, cca.: 7% szárazanyag tartalommal – Szeparálva a szilárdanyag cca.: 53 t / nap 19.345 to/év cca.: 28 % szárazanyag tartalommal – A leszeparált folyadék kb. 167 m³ / nap kb. 0,5% szárazanyag tartalommal Visszaforgatható hígításra kb. 50 m³ folyadék, így a végtározóba kerülhet 117 m³/ nap. Ebből következik a téli tározó nagysága legalább 18 – 21 ezer m³ kell, hogy legyen. 2.180.681 m³/év tisztított 97%-os NH 4 termelhető: 99.546.218HUF értékben 1,2 MWh teljesítménynél a becsült adatok alapján a termelhető BIOGÁZ mennyisége cca.: 13.000 m³/nap, min. ~ 4,7 millió m³/év (54.166 m³/nap esetén, 6,2 millió m³/év adódik) Áramtermelés esetén: 1200KWhx24hx28800x365 = 10.512KWh/évx26,60HUF= 279.619.200 HUF árbevétel OUTPUT (leerjedt anyag) – Szeparálás nélkül: a leerjedt alapanyag kb. 275 m³ /nap, cca.: 7% szárazanyag tartalommal – Szeparálva a szilárdanyag cca.: 66 t /nap, 24.090 to/év cca.: 28 % szárazanyag tartalommal – A leszeparált folyadék kb. 209 m³ / nap kb. 0,5% szárazanyag tartalommal 2.562.300 m³/év tisztított 97%-os METÁNGÁZ termelhető: 116.936.330HUF értékben INPUT - Szarvasmarha hígtrágya 140 m³ /nap 10% szárazanyag tartalommal - Sertés hígtrágya 10 m³ /nap 7% szárazanyag tartalommal - Bioetanolból (kukorica) leerjedt iszap 150m³ 14-15% szárazanyag tartalommal Előkészítő medencében bekeverve a fenti alapanyag adja a homogenizált nyersanyag mindösszesen mennyiségét. Beviteli alapanyag cca.: 300m³/nap, 109.500 m³/év cca.: 12-15 % szárazanyag tartalommal OUTPUT (leerjedt anyag) – Szeparálás nélkül: a leerjedt alapanyag kb. 275 m³ /nap, cca.: 7% szárazanyag tartalommal – Szeparálva a szilárdanyag cca.: 66 t /nap, 24.090 to/év cca.: 28 % szárazanyag tartalommal – A leszeparált folyadék kb. 209 m³ / nap kb. 0,5% szárazanyag tartalommal 2.562.300 m³/év tisztított 97%-os METÁNGÁZ termelhető: 116.936.330HUF értékben 1,2 MWh teljesítménynél a becsült adatok alapján a termelhető BIOGÁZ mennyisége cca.: 13.000 m³/nap, min. ~ 4,7 millió m³/év (54.166 m³/nap esetén, 6,2 millió m³/év adódik) Áramtermelés esetén: 1200KWhx24hx28800x365 = 10.512KWh/évx26,60HUF= 279.619.200 HUF árbevétel

14 …. [Az Országos Területfejlesztési Koncepció fontos, új eleme a 7-es korridor fejlesztése!] Mi is a rendkívül kedvező megtérülés alapja:

15 … A lehetséges biomassza beszolgáltatók 20 km-en belül: A LEGFONTOSABB ÁLLATTARTÓ TELEPEK RÁCKERESZTÚR KÖRZETÉBEN 1./Ráckeresztúr „Március 15” Mg. Szövetkezet {szarvasmarha} 2./Ráckeresztúr Szeminátor Kft {szarvasmarha} 3./Ráckeresztúr László-puszta Prograg-agrárcentrum Rt {szarvasmarha} 4./Baracska „Új Élet” Mg. Szövetkezet {sertés, szarvasmarha} 5./Baracska Anna-major Célgazdaság {sertés, szarvasmarha} 6./Gyúró „Gazda” Szövetkezet {szarvasmarha} 7./Tárnok Agri Futura Rt {szarvasmarha} 8./Százhalombatta „Tejelő” Tehenészet {szarvasmarha} 9./Ercsi Szakolczi Csaba magángazdasága {sertés} 10./ Ercsi Sina-telep {szarvasmarha} 11./ Besnyő „Sallai” Mg. Szövetkezet {szarvasmarha} KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓK RÁCKERESZTÚR TÉRSÉGÉBEN 1./ Ráckeresztúr 2./ Baracska 3./ Ercsi 4./ Százhalombatta 5./ Érd

16 Tárnok Besnyő SINA - telep

17 Helyszín Felszíni víz * - kívánatos hé. tűrhető - II.o. Héreg fölött - forrásvidék Héreg alatt Tarján - marhatelep Vasztély - Tiborc t. Bicske - tisztító alatt Diana tó kifolyásnál Vadex - híd alatt Tordas - közúti híd Tordas alatt - Tordas tábla Martonvásár alatt Rácker. - tisztító fölött - tisztító alatt Sina telep - híd alatt HelyszínDátumÓrahőm.pHammóniumnitritnitrátfoszfát Pkarbonát k.össz.kemoxigénvez.kép C mg/l dd μSμS Felszíni víz * - kívánatos hé. 256,5-8,510,1201 6800 tűrhető - II.o. 306,5-8,52,50,3403 4 1600 Héreg fölött - forrásvidék 2006.08.1712:40197,500,0330,63346 Héreg alatt 2006.08.1713:3020800,03713950 Tarján - marhatelep 2006.08.1712:0020800,04100,853254 Vasztély - Tiborc t. 2006.08.1710:00198,200,0220,12433 Bicske - tisztító alatt 2006.08.1714:15237,80,10,071533335 Diana tó kifolyásnál 2006.08.2913:00198,50,5010 1290 Vadex - híd alatt 2006.08.2911:301380,20,1100,223326,51195 Tordas - közúti híd 2006.08.1618:0021800,0730 0,729377 Tordas alatt - Tordas tábla 2006.08.2415:3019800,1530 0,823335 Martonvásár alatt 2006.08.2414:30207,60,20,4540 0,829414 Rácker. - tisztító fölött 2006.08.2413:00207,7>30,5401,5 1 - tisztító alatt 2006.08.2412:30207,4>>3>0,525>5 5 Sina telep - híd alatt 2006.08.2411:15197,8>3>0,5 81,5 3133 2006.08.2913:00178>3>0,5 204 213271415   Biológiai szempontból kívánatos határértékek S Sze-Lá-ví Alapítvány 2463 Tordas, Petőfi u.

18 Szent László patak a dunai torkolata előtt SINA - telep Szent László patak a dunai torkolata előtt …. a hígtrágya, stb. beömlése miatt, ilyen szennyezett! A víz nem szokásos kereskedelmi termék, hanem örökség, amit ennek megfelelően óvni, védeni, készleteivel okosan gazdálkodni, azokat hosszú távon megőrizni kell. A revitalizáció mielőbbi közös végrehajtása rendkívül indokolt!  Egészsége védelme, élete lényege!

19  K O N K L U Z Í Ó Az 1,600 mft értékű környezetóvó, energetikai innováció utat nyithat hosszú távon a profit termelésre az Ö ÖÖ ÖNKORMÁNYZATI MASSZAKASSZA javára, annak közcélokat szolgáló, józan igényeket kielégítő, távlatos időhorizontú gazdaságfejlesztő-ösztönző forrásrendszerének kialakítására, az éghajlatilag, közlekedés-földrajzilag, gazdaságilag összefüggő tájegységünkön. Európa tranzit útvonalainak metszésében regionalizálódás indulhat reálgazdaságunk térszerkezete energiatakarékos át- és kialakítása nyomán, Z ZZ ZÖLDFOLYOSÓRENDSZER létesítésével osztrák/holland minta alapján. Fontos alapfeltétel, hogy településünk, kisrégiónk a tájat, a földet mindenütt arra és olyan intenzitással használja táj- specifikusan, amire az a legalkalmasabb, amit képes még károsodás nélkül elviselni. Tájegységünkön az új üzletág beindításával határtalan lehetőségek nyílnak a Régión belüli és kívüli kisebb esélyeink intenzív növelésére a vertikális integráció során. Jövedelemtermelő projektünk innovációja oly kitörési pontnak minősíthető, mellyel megakadályozható a kirekesztetettség, a tartós szegénység tovaterjedése, a növekvő lélekszámú mikroközösségeink részekre való szakadása, ahol a szak- képzetlenek növekvő aránya tárgyévben már meghaladta az 50%-ot. Sőt, csökkenthető a kirívó pazarlás, nő a higiéniára, illetve az emberi szervezet immunrendszere erősítésére való általános törekvés követendő példát adva. Egyúttal mérsékelhető az állam népjóléti, közegészségügyi, megelőző, valamint a gyógyításra fordítható és szociális kiadásai.

20 NullaEnergiájú Épületek építése, átalakítása NullaEnergiájú Épületek építése, átalakítása BIOGÁZ-ERŐMŰ   SZENNYVÍZMŰ BIOGÁZ-ERŐMŰ   SZENNYVÍZMŰ (volt) SZŰTS KASTÉLY 3 hektáron Ö NINFORMÁCIÓS E URÓPA K ÖRNYEZETVÉDELMI ÉS B EMUTATÓKÖZPONT TOVÁBBIAKBAN:ÖKOCENTRUMMEGÚJULÓTECHNOLÓGIÁKOKTATÁSIKÖZPONTJA R ÁCKERESZTÚRI I NNOVÁCIÓS I FJÚSÁGI C ENTRUM (Kossuth u.37.) I NFO P ONT (Kossuth u.19.) (volt) SZŰTS KASTÉLY 3 hektáron Ö NINFORMÁCIÓS E URÓPA K ÖRNYEZETVÉDELMI ÉS B EMUTATÓKÖZPONT TOVÁBBIAKBAN:ÖKOCENTRUMMEGÚJULÓTECHNOLÓGIÁKOKTATÁSIKÖZPONTJA R ÁCKERESZTÚRI I NNOVÁCIÓS I FJÚSÁGI C ENTRUM (Kossuth u.37.) I NFO P ONT (Kossuth u.19.)

21 Köszönöm a figyelmet! ÓNÓDY Miklós szakközgazdász-szerves vegyész Önkormányzati programgazda Tel/fax: (1) 342-4421, mobil: +36 30/942-4421 E-mail: budapesti. kepviselet@t-online.hu  cím: 1071 Budapest, Damjanich u. 42. Telephely: 8147 Balatonkenese, Kikötő u. 12.


Letölteni ppt "Ráckeresztúr ökofejlesztése a sarkon, fordulj be! RÁCKERESZTÚR."

Hasonló előadás


Google Hirdetések