Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Helyi jó gyakorlatok Fejér megyében.  Fejér Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (Velence)  Kossuth Zsuzsanna.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Helyi jó gyakorlatok Fejér megyében.  Fejér Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (Velence)  Kossuth Zsuzsanna."— Előadás másolata:

1 Helyi jó gyakorlatok Fejér megyében

2  Fejér Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (Velence)  Kossuth Zsuzsanna Gyermekotthon (Bicske)  Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (Székesfehérvár)

3 Fejér Megyei illetékességű ellátottak száma (2015. november 15.) Velence 46 Fő 5,3% Bicske 55 fő 6,3 % (gyermekvédelmi gyámság) FMGYK és TEGYESZ 769 Fő 88%

4 A Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Tegyesz célkitűzései: - színvonalas szakmai szolgáltatás, - gyermekközpontú ellátás, - a gyermekek sokirányú megsegítése, útkeresés.

5 „Utak úgy lesznek, hogy járunk rajtuk…” (Hans Kudszus)

6 - Szakmai igény, - Az új kihívásoknak való megfelelés, melynek hátterében az egyre sérültebb, összetettebb problémákkal küzdő ellátotti kör áll.

7 A teljesség igénye nélkül: a) Állatterápiák (kutya, ló, állatmenhely) b) Terápiás kézműves programok (agyag, festés,gyöngy, textil) c) Festőtábor d) Tánc (hiphop, country, cigánytánc) e) Közös programok(Gyermekvédelmi Napok, Adventi kézműves programok, Jótékonysági vásár, Nevelőszülői Klub, Családi nap…)

8 f) Sport (Gassrouds program, Gyermekvédelmi vándorkupa, helyi sportkörökkel közös prg.) g) Generáli Mosolyvadász prg. (Egészséges életmód, Hagyományőrzés, Környezetvédelem) h) UNION prg. (tábor, kirándulás, közös önkéntes munka, fotószakkör, kiállítás) i) Közös szereplések (gyermekek és szakemberek)

9 j) Szakmai programok - „Segítő kéz”fejlődési állapotfelmérés és fejl. jav. - „Út a jövőbe”pályaválasztási és pályaorientációs program - „Egy hullámhosszon” környezeti nevelési prg. - Drogprevenciós és bűnmegelőzési programok - Önismereti és személyiségfejlesztő prg. - Erdei iskola - Csapatépítő program k) Folyamatosan bővített társadalmi kapcsolatok (társadalmi felelősségvállalás lehetőségei)

10 „Egy hullámhosszon”Környezeti nevelés a gyermek- és lakásotthonokban

11 „A Földet nem örökségül kaptuk, hanem gyermekeinktől kölcsönözzük…”

12  Felmérés és tematikus beszélgetés alapján megállapítottuk: ◦ az egészséges életmód, ◦ a környezet és természet védelme, ◦ az egészség megőrzése kevésbé fontos ellátottaink számára

13  A gyermekek közel 80 %-a erős dohányos,  Többen fogyasztottak, fogyasztanak alkoholt,  Vannak, akik a kábítószert is kipróbálták.  Pozitív minta hiányában nem ismerik a kultur- növények házi termesztésének praktikáit, hasznosításuk lehetőségeit.  Nem ismerik a környezetükben lévő természeti kincseket, védett értékeket.

14  Környezettudatos magatartás, környezetért felelős életvitel kialakításának elősegítése  Minta közvetítés, amellyel tudatosítható az egészség, valamint a környezeti értékek megőrzésének fontossága,  olyan gondolkodásmód kialakítása, amely felnőtt életük során felelős gondolkodást, szerepvállalást tesz lehetővé  Motivációjuk javítása, aktivitásuk fokozása a téma iránt.  Új ismeretek szerzése a környezetüket illetően.

15  Erősíteni a gyermekeket saját egészséges életmódjuk kialakításában, a káros szenvedélyek mellőzésének hangsúlyozásával.  Megismertetni az élővilág sokszínűségét, annak szépségét.  Ráirányítani a figyelmet annak sérülékenységére, és a pusztításából fakadó következményekre.  Megtanítani, hogy egyénileg miként tudnak hozzájárulni a megóvásához, regenerálásához

16 5 fő témakör köré szervezetten: 1. A víz 2. A Föld 3. Az energia 4. Az épített környezet értékei 5. Egészségünk védelmében

17 Széleskörű szakmai összefogással, a szakmai szervek, intézmények szakembereinek bevonásával: – Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli Kirendeltsége – Depónia Hulladékkezelő Kft. – FM. Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve – Palánta Gyermek- és Ifjúsági Misszió

18 1. Csoportos foglalkozások, tréningek 2. Szituációs játékok 3. Tanulmányi kirándulások keretében közvetlen élményszerzés, tapasztalás - állatkertben, - hulladékkezelő telepen, - Gánt elhagyatott bányaüzem területén- Vértes Tájvédelmi Körzet - Rétimajor madármegfigyelőben - Szennyvíztisztító és vízszolgáltató üzemben, 4. Kérdőíves felmérés, elemzés, értékelés 5. Táborozás erdei iskolában, 6. Önkéntes munkavégzés 7. Egyéni konzultációk

19 Azok a 12-16 év közötti gyermekek, akik  beállítódásuk, érdeklődésük alapján nyitottak,  Motiválhatóak a témák iránt,  kevés ismeretanyaggal rendelkeznek,  nincs kialakult gondolkodásuk a környezetük iránt

20  Értékelés alapja: - a résztvevő gyermekek beállítódása változása, - életmódbeli változás, - környezettudatos magatartásuk alakulása, - tartós ismeretek szerzése, - a megszerzett ismeretek alkalmazása.

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Pályaválasztást segítő, pályaorientációs program a gyermekotthonokban és lakásotthonokban nevelkedő gyermekek számára

30 „ Az emberek ritkán érnek el sikert abban, amit nem szívesen csinálnak.” (Johann Wolfgang von Goethe)

31 Tapasztaláson alapult. Kérdéseink: - ismerik-e önmagukat? - Ismerik-e a szakmákat? - Ismerik-e az iskolákat? - Tervezik-e jövőjüket? - Vannak-e ismereteik a munka világáról?

32  A megkérdezettek 70%-a érdemi választ nem tudott adni!  Néhány jellemző a célcsoportról: tanuláshoz való viszony destruktív, nehezen motiválhatóság, jelentős lemaradások, tanulási problémák, elérhetetlennek tűnő sikeres pálya, alacsony önértékelés, magatartási és beilleszkedési problémák.

33  A pályaválasztás előtt álló gyermekek döntési helyzetének megsegítése,  Lehetőségek megismertetése,  Saját képességek, adottságok reális ismeretén alapuló pálya, szakma, hivatás választásának előkészítése,  Szakmák és oktatási intézmények megismerése, motiváció a tanulásra.

34  Önismeret 16 óra  Pályaismeret20 óra  Pályaválasztási, tovább- tanulási ismeretek 12 óra  Pályaorientáció és munkába állás10 óra  Pályaválasztási döntés6 óra  Kommunikációs tréning 8 óra  Konfliktuskezelő tréning 8 óra  Összesen: 80 óra

35  Székesfehérvári VIII. számú sz. e. 12 fő  Sárbogárdi I. sz. szakmai egység12 fő  Előszállási III. sz. szakmai egység12 fő

36 1. Csoportos foglalkozások, szituációs játékok, trénig jellegű foglalkozások,

37

38

39 2. Szerepjátékok,játékos egyéni és csoportos feladatok, döntési helyzet teremtése

40 3. Tanulmányi kirándulások oktatási intézményekbe, munkahelyekre, kiállításra, Munkaügyi Központba

41

42

43

44

45

46

47 4. Nyári táborozás, egy kis önkéntes munka

48

49

50  Fejér Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály  Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,  Középfokú oktatási intézmények

51  Csoportban történő munkavégzés,  Reálisabb önértékelés,  Szakmák, munkahelyek megismerése, érdeklődés szerint,  Középfokú tanintézmények megismerése,  Továbbtanulási lehetőségek megismerése,  Kommunikációs és konfliktuskezelő technikák elsajátítása,  Iskolaváltoztatás arányának csökkenése,

52  Lehetőségek és elképzelések közelítése,  Szélesebb látókör kialakítása,  Pályaválasztás kérdésével való foglalkozás központba helyezése,  Pályaválasztási elképzelések körvonalazódása,  Szabályok betartására motiválás,  Értelmes, hasznos szabadidő eltöltés.

53  Heterogén összetétel,  Változás a csoport összetételében,  Nehezen motiválhatóság.

54 "Csak aki magában bízik, bízhat másokban is. S a másokban való hit alapja a rendíthetetlen önbizalom. A két hit: egy. Ha bármelyik hitet elveszti az ember, olyan lesz, mint a félszárnyú madár. Nem tud repülni." Müller Péter


Letölteni ppt "Helyi jó gyakorlatok Fejér megyében.  Fejér Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (Velence)  Kossuth Zsuzsanna."

Hasonló előadás


Google Hirdetések