Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MRSZ Budapest 2016.05.26.. Egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés célcsoportjai Orvosok, Fogorvosok, Gyógyszerészek, Klinikai szakpszichológusok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MRSZ Budapest 2016.05.26.. Egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés célcsoportjai Orvosok, Fogorvosok, Gyógyszerészek, Klinikai szakpszichológusok."— Előadás másolata:

1 MRSZ Budapest 2016.05.26.

2 Egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés célcsoportjai Orvosok, Fogorvosok, Gyógyszerészek, Klinikai szakpszichológusok.

3 Szakképzés formája 1. / Támogatott szakképzés A központosított rendszerben a rezidensek bére központi költségvetési forrásból kerül biztosításra, munkáltatójuk az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK), amely a munkáltatói jogköröket a képző intézményekkel (kórházakkal), mint „elsődleges képzési” helyekkel megosztva gyakorolja. 2. / Költségtérítéses szakképzés

4 Támogatott rezidens kapcsolata Rezidens Felsőoktatási intézmény (pl. SE) ENKK és akkreditált elsődleges képzőhely (pl. Bethesda, Semmelweis Egyetem, kórházak) Szakképzési jogviszonyMunkáltatói jogviszony GrémiumvezetőTutor Rezidens Szövetség

5 Munkáltató a szakorvos képzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv költségtérítéses képzésben résztvevő jelöltet a képzés teljes időtartama alatt foglalkoztató, a szakképzésre akkreditált egészségügyi szolgáltató

6 Elsődleges képzőhely a támogatott szakképzésben a szakorvos képzésért felelős egészségügyi államigazgatási szerv által a szakképzés lefolytatására munkavégzési helyként elsődlegesen kijelölt egészségügyi szolgáltató

7 Szakképzés oktatói Grémiumvezető: a szakterület egyetemi képviselője, adott szakterület szakképesítésével és minősítéssel rendelkező személy Tutor: adott szakterületen minimum 5 éve megszerzett szakképesítéssel, szakmai tapasztalattal rendelkező személy, aki az ENKK által vezetett tutori névjegyzékben szerepel.

8 Jelölt (rezidens) A hazai felsőoktatási intézmény által kiadott vagy honosított, vagy a külön jogszabály szerint elismert, a szakképesítés megszerzéséhez megfelelő végzettséget igazoló oklevéllel rendelkező, a szakképzésre az egyetemmel szakképzési megállapodást létesített személy.

9 Keretszámok típusai 2016 a szakképzési és szakmai jellemzők alapján kiemelt szakorvosi szakmák országos keretszáma, előző pontba nem tartozó szakorvosi szakképesítések keretszámai fővárosi és megyénkénti bontásban, a kórházi-klinikai szakgyógyszerészi szakképzés országos keretszáma, a háziorvostan szakképzés keretszáma egyetemenként, a házi gyermekorvosi ellátás biztosítása érdekében betölthető országos keretszám és az egyetemi oktatói utánpótlást szolgáló, az egyetemek által betölthető szakfogorvosi, – a kórházi-klinikai szakgyógyszerész kivételével – szakgyógyszerészi és szakpszichológusi keretszámok.

10 Keretszámok Budapest203 Összes beérkezett igény643 Ebből hiányszakmában118 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 9 Betegápoló Irgalmasrend Budai Irgalmasrendi Kórház 5 Budai Egészségközpont Kft.1 Diagnoscan Magyarország0 Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet 19 Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 3 Heim Pál Gyermekkórház8 Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 3 Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház Rendelőintézet 11 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ 22 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza 3

11 Nyírő Gyula Kórház - Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet 5 Országos Klinikai Idegtudományi Intézet 2 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 2 Országos Mentőszolgálat5 Országos Onkológiai Intézet6 Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 2 Országos Vérellátó Szolgálat3 Péterfy Sándor Utcai Kórház- Rendelőintézet és Baleseti Központ 14 Semmelweis Egyetem41 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház 10 Szent János Kórház és Észak- budai Egyesített Kórházak 14 Szent Margit Kórház3 Uzsoki Utcai Kórház12 Budapest203 Összes beérkezett igény643 Ebből hiányszakmában118 Keretszámok

12 Rendszerbevételi eljárás kiemelt szakorvosi szakmák (honvéd-, katasztrófa- és rendvédelmi orvostan, idegsebészet, plasztikai és égés- sebészet) valamint háziorvostan szakmában 60 nappal előtte az egyetem honlapján közzéteszi az időpontot és tájékoztatót ad ki Jelentkezni lehet több helyre és több szakra is Legalkalmasabb, legfelkészültebb kiválasztása Megfelelő készségek, ismeretek ellenőrzése Összesített pontszám alapján alakul ki a sorrend Egyeztetett egyetemi szabályzat alapján zajlik a jelentkezések elbírálása Pontszámítás…

13 ADMINISZTRATÍV TEENDŐK egyetemi utánpótlás és egyetemhez rendelt helyek, valamint a rendszerbevételi eljárás esetén 1.) Önéletrajz és motivációs levél leadása, rendszerbevételi eljárás esetén l. egyetemi tájékoztató 2.) A szakmai beszélgetésen és rendszerbevételi eljáráson, értesítés szerinti megjelenés 3.) Sikeres felvételt követően a munkaviszony létesítésének kezdeményezése - szándéknyilatkozat 4.) Szakképzési szerződés megkötése az egyetemmel: a.) munkaszerződés b.) szakképzési szerződés (elfogadott egyéni szakképzési munkaterv, munkahelyi kinevezés

14 ADMINISZTRATÍV TEENDŐK Költségtérítéses képzésben résztvevő Munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesít a Jelölt Jelentkezik a grémiumvezetőnél a szakképzési teendők megbeszélése érdekében Szakképzési jogviszonyt létesít az egyetemmel, és képzési díjat rendszeresen befizeti

15 1. PÁLYÁZAT Az egészségügyi szolgáltató által PÁLYÁZAT útján elnyert szakképzési helyek kihirdetése, az egyetem által PÁLYÁZAT NÉLKÜL (egyetemi utánpótlás és egyetemhez allokált) betölthető helyek kihirdetése. 2. JELENTKEZÉS az egészségügyi szolgáltatónál JELENTKEZÉS a kiírt álláshelyre amennyiben rendszerbevételi eljárásra kerül sor jelentkezés a TÁJÉKOZTATÓ szerint 3. DÖNTÉS I. az egészségügyi szolgáltató döntése az álláshelyről, ha SIKERES pályázó, akkor SZÁNDÉKNYILATKOZAT kitöltése Rendszerbevételi eljárás, annak szabályai szerint A központi foglalkoztatású rezidens alkalmazásának folyamatábrája A központi foglalkoztatású rezidens alkalmazásának folyamatábrája I.

16 4. DÖNTÉS II. szándéknyilatkozat megküldése az ENKK-nak, ahol DÖNTÉS és HATÁROZAT a központi foglalkoztatásról; annak megküldése az egészségügyi szolgáltatónak és a Jelöltnek, a KINEVEZÉS KEZDEMÉNYZÉSE 5. MUNKAVISZONY a munkaviszony létesítése, mely központilag az ENKK-val jön létre, azonban az egészségügyi szolgáltatóhoz vagy a Szak- és Továbbképzési Igazgatósághoz kell leadni az alább felsorolt és nevesített formai előírású dokumentumokat A központi foglalkoztatású rezidens alkalmazásának folyamatábrája II.

17 LEADANDÓ DOKUMENTUMOK Személyazonosító igazolvány másolat* Lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolat TAJ kártya másolat Adókártya másolat Diploma másolat (általános orvosi, gyógyszerészi, stb.) Nyelvvizsga másolat Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolat Előző munkaviszony igazolások (kilépőpapírok) másolatai (ha volt előző munkahely) Nyilatkozat 16 éven aluli eltartott gyermekek számáról Egészségügyi alkalmassági vizsgálat eredményét igazoló dokumentum Személyi adatlap Tudományos fokozat igazolása Egyéb végzettségeket igazoló dokumentumok hitelesített másolatai Bankszámlaszám, bank megnevezése Kamarai tagság igazolása Működési nyilvántartásba vétel igazolása A központi foglalkoztatású rezidens alkalmazásának folyamatábrája III. * Az egészségügyi szolgáltató vezetője nyilatkozik arról, hogy az eredetivel mindenben megegyeznek

18 6. SZAKKÉPZÉSI SZERZŐDÉS, KÉPZÉSI TERV A KINEVEZÉS kézhez vételét követően azonnal a választott egyetem Dékáni Hivatalát fel kell keresni: a kitöltött és grémiumvezető által elfogadott egyéni SZAKKÉPZÉSI TERVVEL (további információk: http://semmelweis.hu/aok/szakorvoskepzes), hogy SZAKKÉPZÉSI SZERZŐDÉST köthessenek. A központi foglalkoztatású rezidens alkalmazásának folyamatábrája IV. A szakképzési szerződés dátuma a szakképzés kezdetének időpontja!

19 Szakorvosképzés struktúrája TÖRZSKÉPZÉSI PROGRAM TÖRZSKÉPZÉSI PROGRAM [24 hónap] SZAKGYAKORLATI KÉPZÉS SZAKGYAKORLATI KÉPZÉS [legtöbb szak esetén 36 hónap] ÉS! Az egyes szakorvosi alap-és ráépített szakképesítések során a szakvizsgára bocsátás feltételeként elvégzendő beavatkozások, műtétek, vizsgálatok Képzés kizárólag szakképzésre akkreditált képzőhelyen történhet!

20 Törzsképzési gyakorlat Sürgősségi betegellátási gyakorlat: –gyakorlat Intenzív Terápiás Osztályon –SBO gyakorlat (II. vagy III. progresszivitás) –transzfúziós tanfolyam –OMSZ mentőgyakorlat Szakspecifikus törzsképzés Tanfolyamok 1 hó törzsképzési tanfolyam KÖTELEZŐ!

21 Szabadság beszámítása 1–4 hónap időtartamú képzési elemnél az adott képzési elem egyötöd részét, 5–12 hónap időtartamú képzési elemnél az egy hónapot, 12 hónap időtartamot meghaladó képzési elemnél arányosan az éves rendes szabadság mértékét nem haladja meg.

22 Ügyeleti tevékenység A törzsképzési idejét töltő szakorvos jelölt ügyeleti tevékenységbe csak abban az esetben vonható be, ha a törzsképzési időszakra előírt sürgősségi gyakorlatot teljesítette. Elsődleges képzőhellyel létesített szellemi szabadfoglalkozású jogviszony keretében végezhető.

23 Részmunkaidős teljesítés gyermekgondozási segély (GYES) jogosultsági ideje alatt, nappali tagozatos képzés keretében doktori fokozat megszerzésének ideje alatt, vagy újabb alap, vagy ráépített szakképesítés teljesítésének ideje alatt (az egyetem döntése alapján)Kivétel: 1.ortopédia és traumatológia 2.idegsebészet

24 Hiányszakmák I.

25 Hiányszakmák II.

26 Alapnyilvántartásba vétel Az egyetem intézi Elküldi a végzett hallgatók adatait az alapnyilvántartást vezető intézménynek: Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK) Az alapnyilvántartásba vétel után mindenkinek lesz egy alapnyilvántartási száma = PECSÉTSZÁM

27 Alapnyilvántartásba vétel II. ● Azt a személyt, aki Magyarországon az állam által elismert oktatási intézményben szerzett vagy külföldön szerzett és Magyarországon honosított, vagy elismert egészségügyi szakképesítéssel rendelkezik, az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzését követően alapnyilvántartásba kell venni. ● Az alapnyilvántartásba vétel tehát hivatalból történik. Az alapnyilvántartás célja a megszerzett szakképesítés közhiteles tanúsítása.

28 Mit kell Nektek intézni? Minden mást...

29 Minden más... / I. - okmányok ● A legelső teendő az új személyazonosító igazolvány igénylése okmányirodában (lakcímkártyával együtt) ● A többi igazolványt is le kell cserélni ● Adóigazolványt a NAV-nál: névváltozás érinti az adókártyáján feltüntetett nevét, új adókártyát kell igényelnie a ’T34-es nyomtatványon (www.nav.gov.hu)www.nav.gov.hu ● TAJ-kártyát az OEP-nél (www.oep.hu)

30 Minden más... / II. Pecsét ● az alapnyilvántartásba vételt követően az EEKH intézi, továbbítja az adatokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztárhoz (OEP) ● Az OEP-től lehet átvenni (www.oep.hu)

31 Minden más... / III. - MOK tagság ● 2011. április 1-től Magyarországon orvosi tevékenységet ismételten csak olyan orvos végezhet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának: KÖTELEZŐ ● online kitöltendő felvételi kérelem űrlap segítségével (www.mok.hu)www.mok.hu ● ki kell nyomtatnia a generált PDF dokumentumot, majd azt el kell juttatni az illetékes MOK területi szervezetéhez

32 Minden más... / IV. - Recept, azaz vény ● Orvosi vény: - finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosa számára - pro família jogcímen, munkáltató nélkül is lehetséges ● Igényelni az OEP-től lehet

33 Vényigénylés

34 Minden más... /V. Működési nyilvántartás ● Az 1997. évi CLIV. tv. (Eü. Törvény) és a 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet szabályozza ● Az ENKK tartja nyilván, hozzájuk kell benyújtani ● Egészségügyi tevékenység önállóan vagy felügyelet mellett végezhető. ● Egészségügyi tevékenységet felügyelet mellett az a személy végezhet (2012. január 1-jétől módosult): - aki a szakképesítése megszerzéséhez szükséges képzésben vesz részt ● A működési nyilvántartás időtartama 5 év

35 Működési nyilvántartásba vétel II.

36 Működési nyilvántartásba vétel IV.

37 Belépés a szakképzési programba Szerződéskötés munkáltatóval (ENKK) Szakképzési Szerződés megkötése a választott felsőoktatási intézményben (egyetemek) Szakképzési terv elkészítése, aláíratás a grémiumvezetővel Index Szakképzési terv folyamatos követése, SZABADSÁGOK! Szakképzés havi igazolása Tutor

38 Ösztöndíjak Markusovszky Lajos Ösztöndíj Méhes Károly Ösztöndíj Gábor Aurél Ösztöndíj Hiányszakmás ösztöndíj – havi nettó xxx.xxx Ft – szakképesítésének megszerzése után az Ösztöndíj folyósítása időtartamának megfelelő ideig itthon kell dolgozni – vállalni kell hogy nem fogad el paraszolvenciát

39 Magyar Rezidens Szövetség Rezidensek, szakorvosjelöltek érdekképviselete Elnök: Dr. Sipka Balázs 4 regionális szervezet: Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged Elérhetőség: – http://www.rezidens.hu http://www.rezidens.hu – rezidens@gmail.com rezidens@gmail.com – 4032 Debrecen, Móricz Zsigmond krt. 22. (III. Kollégium)

40 Jogszabályok 16/2010. (VI. 15.) EüM rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól 122/2009. (VI. 12.) Korm. Rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről 2006. évi XCVII. törvény az egészségügyben működő szakmai kamarákról 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről 20/1991. (XI. 5.) NM rendelet az orvosi bélyegzőkről 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 162/2015. Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

41 ● okmányok - személyi, lakcímkártya, adókártya, TAJ ● pecsétfelvétel, majd kötelező pecsétavató ünnep ● MOK tagság ● vényigénylés - pro familia alapnyilvántartásba vételt követően lehetséges ● működési nyilvántartásbavétel ● szakképzés programba lképés - ● szerződések ● szakképzési terv ● index ● tutori lapok havi leadása ● ösztöndíjak

42 Köszönöm a figyelemet!


Letölteni ppt "MRSZ Budapest 2016.05.26.. Egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés célcsoportjai Orvosok, Fogorvosok, Gyógyszerészek, Klinikai szakpszichológusok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések