Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) gazdasági felzárkózást támogató intézkedései Kükedi Zsolt hálózatfejlesztési munkatárs Terület-

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) gazdasági felzárkózást támogató intézkedései Kükedi Zsolt hálózatfejlesztési munkatárs Terület-"— Előadás másolata:

1 A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) gazdasági felzárkózást támogató intézkedései Kükedi Zsolt hálózatfejlesztési munkatárs Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) energetikai tervező helyi gazdaságfejlesztési szakértő Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Területi és Egyedi Ágazati Fejlesztési Főosztály Egyedi Ágazati Fejlesztési Osztály „A társadalmi-gazdasági fejlődés jövőképe a helyi esélyegyenlőségi programokban” projekt záró konferencia Budapest, 2014. december 8.

2 AMIRŐL SZÓ LESZ 1.Esélyegyenlőség „gazda”-ság nélkül? 2.2014-2020-as tervezési időszak 3.A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) szerkezete 4.Milyen források, milyen területi és tematikus megbontásban állnak majd rendelkezésre? 5.Hol tartunk a területi tervezési folyamatban, mi következik most?

3 1. Esélyegyenlőség „gazda”-ság nélkül?

4 SEM Fél szavakból … IS Fél szavakból értjük egymást!

5 FELEL FELELŐS GAZDASÁG GAZDAGSÁGGAZDASÁG A felelős gazdaság… SÁGGAZDA A JÓ ETE VÁLASZA ŐS ET GAZDA FELELŐS GAZDASÁG … édes anyanyelvünk szerint …

6 TÁRSADALMI GAZDASÁG A társadalmi gazdaság… SZOCIÁLIS GAZDASÁG Az (angol) Social Economy =

7 KÖZÖSSÉGI MŰVELŐDÉS Közügyek, vagy a közösség ügyei KÖZMŰVELŐDÉS

8 + Esélyegyenlőség + „gazda”-ság Hogyan bánik a többség a kisebbséggel? Hogyan bánunk a ránk bízott értékekkel, javakkal, talentumokkal, embertársainkkal?

9 2. A 2014-2020-as tervezési időszak

10 Kutatás- fejlesztés Az éghajlat- változás elleni küzdelem Információs és kommunikációs technológiák A kkv-k versenyképessége Alacsony CO 2 kibocsátású gazdaság Környezetvédelem és erőforrás- hatékonyság Fenntartható közlekedés Jobb közigazgatás Hatékonyabb oktatás és képzés Társadalmi befogadás Foglalkoztatás és mobilitás 5 6 7 1 2 3 4 8 9 10 11 11 tematikus EU célkitűzési terület Európa 2020 intelligensfenntarthatóinkluzív növekedés stratégiája

11 A 20–64 évesek legalább 75 %-ának munkahellyel kell rendelkeznie; Az EU GDP-jének 3 %-át a K+F-re kell fordítani; Energia/klíma: Az üvegház hatású gázok kibocsátásának 20%-os csökkentése; Energiahatékonyság 20%-os növelése; Megújuló energia részarányának 20%-os növelése. Az iskolából kimaradók aránya maximum 10 %; A felsőfokú végzettségűek aránya minimum 40 %; A szegénység kockázatának kitett lakosok számát 20 millióval kell csökkenteni. Hazai célkitűzések a Nemzeti Reform Programban (NRP) 2020 Foglalkoztatási ráta 75% -ra emelkedik K+F szintje a GDP 1,8% -ra nő Megújuló energia-források részaránya 14,6% -ra nő Energia- hatékonyság 10% -os növelése ÜHG- kibocsátás legfeljebb 10%- os növelése 2005- höz képest Felsőfokú, ill. annak megfelelő végzettségűek aránya a 30-34 éves népességen belül 30,3% -ra nő A korai iskolaelhagyók aránya 10%-ra csökken a 18-24 évesek között A szegény- ségben élő népesség száma 450.000 fővel csökken Konkrét EU és hazai célkitűzések EU 2020 célkitűzések

12 Az OP-k pénzügyi keretei Összes forrás: 25,4 Mrd € A Partnerségi Megállapodás alapján

13 3. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) szerkezete

14 A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Célja Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosításaGazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása Vállalkozásbarát város/településfejlesztés, az életminőség javításához szükséges helyi feltételek biztosításaVállalkozásbarát város/településfejlesztés, az életminőség javításához szükséges helyi feltételek biztosítása A térségi sajátosságoknak és szükségleteknek megfelelő, térségre szabott gazdasági fejlesztésekA térségi sajátosságoknak és szükségleteknek megfelelő, térségre szabott gazdasági fejlesztések A térségek belső erőforrásaira építkező, azokat kibontakoztató gazdasági fejlesztésekA térségek belső erőforrásaira építkező, azokat kibontakoztató gazdasági fejlesztésekCélterület EU besorolás szerint „kevésbé fejlett régiók”: az ország Budapesten és Pest megyén kívüli területe (18 megye)EU besorolás szerint „kevésbé fejlett régiók”: az ország Budapesten és Pest megyén kívüli területe (18 megye)Kedvezményezettek elsősorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít forrásokatelsősorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít forrásokatFunkciója a vidéki térségek fejlesztése, város-vidék kapcsolatok erősítésea vidéki térségek fejlesztése, város-vidék kapcsolatok erősítése a társadalmi-gazdasági szempontból leszakadó térségek fejlesztéséhez a társadalmi-gazdasági szempontból leszakadó térségek fejlesztéséhez A megvalósítás Területi szinteken megvalósított decentralizált programcsomagokTerületi szinteken megvalósított decentralizált programcsomagok Előre tervezhető, ismert (dedikált) forráskeretek a területi szintekenElőre tervezhető, ismert (dedikált) forráskeretek a területi szinteken Közösség által irányított helyi fejlesztések (CLLD) összehangolt fejlesztésekKözösség által irányított helyi fejlesztések (CLLD) összehangolt fejlesztések

15 Indikatív források - TOP PRIORITÁSTENGELYEK OP-n belüli arány Indikatív forráskeret (nemzeti társfinanszírozással).Térségi gazdaságfejlesztés 1.Térségi gazdaságfejlesztés a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében24,13% 298,5 Mrd Ft településfejlesztés 2.Vállalkozásbarát és népességmegtartó településfejlesztés11,95% 147,8 Mrd Ft Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaság 3.Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten városi területeken16,25% 201,0 Mrd Ft A helyi közösségi szolgáltatások 4.A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése4,99% 61,8 Mrd Ft emberi erőforrás fejlesztések 5.Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi együttműködés és foglalkoztatás-ösztönzés7,25% 89,7 Mrd Ft Fenntartható városfejlesztés 6.Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban31,30% 387,0 Mrd Ft (CLLD) 7.Városi közösségek identitásának, összetartozásának és elégedettségének fejlesztése (CLLD)4,12% 45,6 Mrd Ft Összesen100,0% 1 231,4 Mrd Ft Az EU Bizottság számára 2014. november 17-én átadott TOP alapján, és 310,1 Ft/EURO árfolyamon

16 Önkormányzatok számára…(1) 1.prioritás – Térségi gazdasági környezet ­fejlesztése a foglalkoztatási helyzet elősegítésére Célja:helyi gazdaságfejlesztés és az ahhoz kapcsolódó foglakoztatás növelése Támogatást nyújt: Önkormányzati gazdasági infrastruktúra – önkormányzati üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztésére Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztésre Gazdaságfejlesztést, munkaerő mobilitást szolgáló közlekedésfejlesztésre A foglalkoztatás segítésére és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésére (óvodák, bölcsődék) 2.prioritás – Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés Célja:vonzó városi, települési környezet kialakítása, gazdaságösztönzés, fiatalok, népesség megtartása Támogatást nyújt: Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztésre Helyi kereskedelmet, szolgáltatásokat élénkítő, gazdasági tevékenységeket ösztönző fejlesztésre Család- és klímabarát településfejlesztésre, zöldfelületek megújítására és növelésére Az EU Bizottság számára 2014. november 17-én átadott TOP alapján Önkormányzat által támogatott, vagy gazdasági szemléletű önkormányzati beavatkozásokat támogatunk! Ezt kiszolgáló infrastruktúrát (óvodákat, utakat) építünk! Önkormányzat által támogatott, vagy gazdasági szemléletű önkormányzati beavatkozásokat támogatunk! Ezt kiszolgáló infrastruktúrát (óvodákat, utakat) építünk! Készülünk a megváltozó klímahelyzetre és élhető városi környezetet alakítunk ki!

17 Önkormányzatok számára…(2) 3.prioritás – Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten városi területeken Célja:a települési közlekedésfejlesztés és önkormányzati épületállomány energetikai korszerűsítése Támogatást nyújt: Fenntartható települési közlekedésfejlesztésre A települési önkormányzatok energiahatékonyságának fokozása és a megújuló energiaforrások részarányának növelésére 4.prioritás – A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése Célja:önkormányzati intézmények szolgáltatási minőségének és infrastruktúrájának fejlesztése Támogatást nyújt: Az egészségügyi alapellátást biztosító intézmények, szociális intézmények szolgáltatási minőségének és infrastruktúrájának fejlesztésére, az elérhetőség javítására Leromlott városi területek rehabilitációjára Az EU Bizottság számára 2014. november 17-én átadott TOP alapján Önkormányzati épületeket szigetelünk, megújuló energiát használó fűtőműveket építünk! Orvosi rendelőket újítunk fel, bővítünk, a szociálisan nehéz helyzetű városrészeket újítjuk meg! Orvosi rendelőket újítunk fel, bővítünk, a szociálisan nehéz helyzetű városrészeket újítjuk meg!

18 Önkormányzatok számára…(3) 5.prioritás – Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi együttműködések és foglalkoztatás-ösztönzés Célja: a megyei gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatási célú támogatások, a szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó közösségi, humán fejlesztések támogatása, a helyi identitás és kohézió erősítése Támogatást nyújt: A térségi gazdaságfejlesztési prioritáshoz kapcsolódó foglalkoztatási célokra Közösségi, humán fejlesztésekre Helyi identitás és kohézió erősítésére (civil szervezetek helyi identitással, kulturális örökséggel, településfejlesztéssel kapcsolatos programjaira) Az EU Bizottság számára 2014. november 17-én átadott TOP alapján A gazdaságfejlesztést foglalkoztatási támogatással segítjük, növeljük a helyi öntudatot, együttműködést !

19 Önkormányzatok számára…(4) 6.prioritás – Fenntartható városfejlesztés a megyei jogú városokban Célja:a megyei jogú városok önkormányzatainak gazdasági és közszolgáltatási fejlesztése Támogatást nyújt: Gazdasági környezetének fejlesztésére, foglalkoztatás növeléséreGazdasági környezetének fejlesztésére, foglalkoztatás növelésére Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatéréséhez a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésére, bővítéséreKisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatéréséhez a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésére, bővítésére Vállalkozói tevékenységek ösztönzésére a népesség megtartására városfejlesztési beavatkozásokkalVállalkozói tevékenységek ösztönzésére a népesség megtartására városfejlesztési beavatkozásokkal Fenntartható közösségi mobilitás elősegítő fejlesztésekreFenntartható közösségi mobilitás elősegítő fejlesztésekre Energiahatékonysági és megújuló energia fejlesztésekre Közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének fejlesztésére A leromlott városi területeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése A leromlott városi területeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítására, a társadalmi aktivitás, társadalmi összetartozás növelésére Az EU Bizottság számára 2014. november 17-én átadott TOP alapján Kifejezetten városfejlesztési céllal gazdaságot és közszolgáltatást fejlesztünk a megyei jogú városokban!

20 Önkormányzatok számára…(5) 7.prioritás - Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) Célja: A LEADER tapasztalatok felhasználásával, a helyi kezdeményezésű fejlesztések a helyi közösségi összetartozás és identitástudat erősítése valamint a fiatalok helyben maradásának elősegítése érdekében Támogatást nyújt: a helyi fejlesztési stratégia (HFS) alapján Közösségi terek, kulturális intézmények infrastrukturális és szolgáltatásfejlesztésére Helyi közösségfejlesztésre, kulturális és közösségi programokra Helyi gazdaságfejlesztést segítő terekre és programokraFókuszterület: 20-30 db városi CLLD tervezett Fő kedvezményezettek: Városi Helyi Akciócsoportok (HACS); közvetetten önkormányzatok, közintézmények, vállalkozások, civil szervezetek, egyházak Az EU Bizottság számára 2014. november 17-én átadott TOP alapján Civil és önkormányzati összefogásban közösségileg tervezünk! (kísérleti jelleggel) Civil és önkormányzati összefogásban közösségileg tervezünk! (kísérleti jelleggel)

21 4. Milyen források, milyen területi és tematikus megbontásban állnak majd rendelkezésre?

22 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozatban meghatározott megyei jogú városi keret (Mrd Ft)

23 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozatban meghatározott megyei keret megyékre bontva (Mrd Ft)

24 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozatban meghatározott megyei + megyei jogú városi keret megyékre bontva (Mrd Ft)

25 Fajlagos mutató (egy főre jutó megyei+járási+MJV keret - megyei szinten) (Ft/fő)

26 6. Hol tartunk a TOP tervezésre vonatkozóan és a területi tervezési folyamatban? Mi következik most?

27 A területi tervezési folyamat

28 PM aláírás Az OP-k hazai elfogadása Benyúj- tásuk a Bizottság- hoz Tárgyalások Konstrukciók kidolgozása OP elfogadás Pályázati kiírások Út a pályázatokig… 2014. szeptember 11. 9 db pályázati kiírás 2014. október 10.

29 Mi következik most? 1.A júniusban benyújtott TOP verzióra adott EU bizottsági vélemények alapján az új TOP verziót feltöltöttük az EU Bizottság informatikai rendszerébe. 2.A feltöltött TOP társadalmasítása lezajlott: http://palyazat.gov.hu/2014_2020_as_operativ_programok_tarsad almi_egyeztetese oldalon. http://palyazat.gov.hu/2014_2020_as_operativ_programok_tarsad almi_egyeztetese http://palyazat.gov.hu/2014_2020_as_operativ_programok_tarsad almi_egyeztetese 3.A területi tervezők elkészítették Integrált Területi Programjaikat és azt benyújtották a területfejlesztésért felelős minisztériumnak. 4.Az OP-k elfogadásával párhuzamosan a végrehajtás rendszerének kialakítása folyik. Készülnek a pályázatokat és az egyéb típusú végrehajtást megalapozó szakmai követelmények. A konkrét kiírások előtt már fontos a projektötletek összeírása és a felkészülés a benyújtásukra.

30 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Kükedi Zsolt Tel.: (06-1) 795-1218 E-mail: kukedi.zsolt@nth.gov.hu kukedi.zsolt@nth.gov.hu Figyelem! Az előadás anyaga a 2014. november 17-én, majd társadalmi vélemények beépítése után a december 4-én az Európai Bizottság részére átadott TOP szerkezetet, tartalmat tükrözi. Kérjük látogassanak el a http://palyazat.gov.hu/2014_2020_as_operativ_programok_tarsadalmi_ egyeztetese oldalra a TOP társadalmasításra bocsátott verziójáért! http://palyazat.gov.hu/2014_2020_as_operativ_programok_tarsadalmi_ egyeztetese Figyelem! Az előadás anyaga a 2014. november 17-én, majd társadalmi vélemények beépítése után a december 4-én az Európai Bizottság részére átadott TOP szerkezetet, tartalmat tükrözi. Kérjük látogassanak el a http://palyazat.gov.hu/2014_2020_as_operativ_programok_tarsadalmi_ egyeztetese oldalra a TOP társadalmasításra bocsátott verziójáért! http://palyazat.gov.hu/2014_2020_as_operativ_programok_tarsadalmi_ egyeztetese


Letölteni ppt "A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) gazdasági felzárkózást támogató intézkedései Kükedi Zsolt hálózatfejlesztési munkatárs Terület-"

Hasonló előadás


Google Hirdetések