Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik.”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik.”"— Előadás másolata:

1 „Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik.”
Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetés „Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik.”

2 Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése
Számviteli beszámolóval már lezárt üzleti év(ek) számviteli (és adózási) nyilvántartásainak utólagos felülvizsgálata Ellenőrzések az időszak lezártsága szerint Számviteli beszámolóval le nem zárt időszak Számviteli beszámolóval lezárt időszak Stornó: következmény nélküli hibajavítás. A vállalkozás havi ÁFA bevalló! Adózási időszak le nem zárt Adózási időszak lezárt Adózási időszak le nem zárt Adózási időszak lezárt Hiba kelte Javítás kelte Ilyen nem lehet! M é r l e g k é s z í t é s u t á n Számvitelben Stornó Stornó Ellenőrzések számvitele!!! Adózásban Stornó Önellenőrzés

3 Összege az Art-ben meghatározott
Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése Ellenőrzések fajtái, terhei Önellenőrzés (önrevízió) Adóellenőrzés (adórevízió) Számviteli (és adózási) nyilvántartások saját hatáskörű felülvizsgálata Számviteli (és adózási) nyilvántartások adóhatósági felülvizsgálata Tágan értelmezve: helyi adó, vám, TB is. Önellenőrzési pótlék Késedelmi pótlék Adóbírság Mulasztási bírság Összege az Art-ben meghatározott Kérelemre mérsékelhető, illetve elengedhető A szankciókat a hiba feltárásának időszakában egyéb ráfordításként kell elszámolni! Az önellenőrzési pótlék kivételével adóalap növelő tétel!

4 Az adózó érdeke, hogy minél hamarabb benyújtsa!
Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése Az önellenőrzés és az adóellenőrzés időbeli kapcsolata X nap 15 nap A hiba észlelése Nyilvántartásba vétel A hiba bevallása, továbbá az adóhiány és az önellenőrzési pótlék megfizetése A 15 napos szabály 2012-től megszűnt, az önellenőrzési pótlékot a benyújtás napjáig kell számítani. Csak az adóellenőrzés megkezdése előtti napon benyújtott bevallás esetén jogszerű az önellenőrzés! Nem lehet önellenőrzéssel helyesbíteni az adóbevallás késedelmes benyújtását adózó adóbevallási szisztéma szerinti választását Vámhatóság miatt tévesen kivetett ÁFÁ-t adóhatóság által ellenőrzött időszakot

5 Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése
Alapfogalmak HIBA HIBAHATÁS Nem megfelelő elszámolás, nyilvántartás, bevallás Az eredeti hiba által okozott újabb hiba Jelentkezhet: a hibázás évében a hibázást követő időszakban a hibafeltárás időszakában ez nem tartozik az ellenőrzések számvitelébe, mert nem beszélhetünk beszámolóval lezárt időszakról

6 Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése
Hibák (és hibahatások) csoportosítása TARTALOM szerint NAGYSÁGREND szerint Csak adóbevallási hibák Nyilvántartási és bevallási hibák Csak nyilvántartási hibák Jelentős Nem jelentős Nincs helyesbítő könyvelés, de van bevallás és lehet pénzügyi rendezés Helyesbítő könyvelés van, ami lehet Nem lényeges Lényeges Költségvetés Megszűnt a lényeges hiba fogalma, így az ismételt közzétételi kötelezettség is! E/F K/R/B

7 Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése
Hibák (és hibahatások) minősítése Jelentős összegű hiba Ha évenként és együttesen – az eredményre, saját tőkére gyakorolt hatásának előjeltől független összege - meghaladja a számviteli politikában rögzített mértéket, értéket, de a rögzített érték nem lehet nagyobb a mérlegfőösszeg 2 %-ánál, illetve 1 millió forintnál. Következmény El nem számolt bevétel El nem számolt adóráfordítás Saját tőkét érintő hatás Összesített hatás Elkülönítés Az előjeltől független összeg értelmezése Ezt kell viszonyítani a mérlegfőösszeghez! Beszámolóban Könyvvitelben 3 oszlopos mérleg és eredménykimutatás (Középső oszlop adatokat tartalmaz) Szintetikában Analitikában A KM-ben évenkénti részletezés Szintetikában és analitikában

8 Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése
Hibák (és hibahatások) minősítése Nem jelentős összegű hiba Ha nem minősül jelentős összegűnek Következmény Két oszlopos mérleg és eredménykimutatás A tárgyév adatai között szerepel az előző év(ek) hatása is Eredményre gyakorolt hatás esetén adóalap korrekció kapcsolódik hozzá! Célszerű az elkülönített nyilvántartás a korrekciós tételek könnyebb megállapítása érdekében

9 Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése
Kérdés Nem jelentős összegű hiba esetén az eredménykimutatás melyik sorában kell szerepeltetni a társasági adóhiányt vagy adótöbbletet? Válasz Adóhiányt/adótöbbletet az adófizetési kötelezettség sorban kell szerepeltetni!

10 Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése
Nem jelentős összegű hiba [7. § (1) bekezdés u) pont, 8. § (1) bekezdés p) pont), 8. § (8) bekezdés 2014-től a társasági adóhatását önellenőrzéssel nem kötelező helyesbíteni, ha az adózó javára mutatkozik az eltérés és a hibával érintett adóévi adóalapja meghaladja a nem jelentős összegű hiba összegét. Ebben az esetben tehát nem szükséges önellenőrzéssel helyesbíteni a korábbi évek adóalapját, így nem merül fel adóalap-korrekciós tétel sem.

11 Az ellenőrzések könyvviteli elszámolása
Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése Az ellenőrzések könyvviteli elszámolása Kérdés: mikor és hogyan könyveljünk? Mikor??? Adóellenőrzéskor a határozat jogerőssé válásának napján Önellenőrzés esetén a nyilvántartásba vétel napján Ha a fenti időpontok a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja közé esnek a fordulónapra számoljuk el a gazdasági eseményeket Hogyan könyveljünk??? a beszámolóval lezárt időszakra vonatkozó megállapításokat a jogkövetkezményeket

12 Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése
Az ellenőrzések könyvviteli elszámolása Kérdés: mikor és hogyan könyveljünk? Hogyan könyveljünk??? a beszámolóval lezárt időszakra vonatkozó megállapításokat: a rosszul könyvelt tételeket könyveljük vissza, majd könyveljük le úgy, ahogyan azt helyesen kellett volna. a terheket: b: az ellenőrzés befejezésének napja b1 b2 h1 F h2 b3 h: a határozat jogerőssé válásának napja b4 h3 M h4 b5 h5 Időbeli elhatárolás Céltartalék lehet Nincs teendő Önellenőrzésnél: nincs határozathozatal napja, csak befejezés napja. (b1, b3, b5)

13 17. Ellenőrzések könyvviteli elszámolása, beszámolóban való szerepeltetése
adatok E Ft Sor- szám A tétel megnevezése 2007. év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 12 D. Saját tőke 13 I. JEGYZETT TŐKE 14 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 15 III. TŐKETARTALÉK 16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK X 17 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 20 E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek 22 HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 23 HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 25 G. Passzív időbeli elhatárolások 26 Források összesen Három oszlopos mérleg és eredménykimutatás esetén a mérleg tárgyév oszlopa tartalmazza, az eredménykimutatás tárgyév oszlopa pedig nem tartalmazza a középső oszlopban szereplő adatokat. Zárás előtt a középső oszlopban szereplő mérleg szerinti eredményt ne felejtsük átvezetni az eredménytartalékba!

14 Ellenőrzések számvitele
Az ellenőrzés munkafázisai 1. A hiba írásos megfogalmazása 2. A rossz és a jó könyvelés bemutatása évenkénti bontásban 3. Hiba, hibahatások megállapítása, írásos rögzítése 4. Ellenőrzés és minősítés. (nehogy újabb hiba keletkezzen, jelentős, nem jelentős, lényeges) 5. Javító könyvelés 6. Tárgyévre áthúzódó hibahatások rendezése 7. Lényeges hiba esetén az ismételt közzétételhez szükséges munkálatok Példa megoldás


Letölteni ppt "„Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik.”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések