Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A számvitel szerepe az adójogban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A számvitel szerepe az adójogban"— Előadás másolata:

1 A számvitel szerepe az adójogban
Dr. Békés Balázs PPKE Pénzügyi jogi tanszék

2 Tartalom Bevezetés Számviteli alapelvek Példamegoldás Részletszabályok

3 Számvitel funkciója Megbízható és valós kép Szt. preambuluma

4 A gazdasági esemény, bizonylat és a könyvvitel összefüggése
Könyvelés (bizonylatfeldolgozás és nyilvántartás) Összesítő-ellenőrző kimutatás

5 Szt. alapelvei Általános Vállalkozás folytatásának az elve
Tartalmi alapelvek Teljesség elve Valódiság elve Óvatosság elve Összemérés elve

6 Szt. alapelvei Kiegészítő alapelvek
Tartalom elsődlegessége a formával szemben Egyedi értékelés elve Bruttó elszámolás elve Időbeli elhatárolás elve Lényegesség elve Gazdaságosság elve

7 Szt. alapelvei Formai alapelvek Világosság elve Folytonosság elve
Következetesség elve

8 Szt. alapelvei Nem nevesített alapelvek Hasznosíthatóság elve
Semlegesség elve Időszerűség elve

9 A beszámoló részei Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet
Üzleti jelentés

10 E = F A mérleg Vállalati vagyon
A vállalat rendelkezésére álló anyagi javak összessége Eszközök Források Az újratermelési folyamatban betöltött szerepük, megjelenési formájuk szerinti csoportosítása Származásuk, eredetük szerinti csoportosítása E = F

11 Összefüggések a vállalat eszközei és forrásai között az eredménymegosztás előtti állapotban
Eszközök Források Befektetett Eszközök Saját forrás Idegen forrás Forgóeszközök Eredmény (felosztás előtt) nyereség

12 A vállalat eszközeinek csoportosítása
megjelenési forma (összetétel) szerint Eszközök Forgóeszközök Befektetett eszközök Pénz eszközök Érték-papírok Köve- telések Készletek Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök

13 A források (a vállalati vagyon eredete szerinti) csoportosítása
Saját források Eredmény (nyereség) Idegen források (tartozások) Állammal/Bankkal/Más vállalattal/ Dolgozókkal szemberi kötelezettségek Előző évek áthozott vesztesége Vállalatnál maradó rész (mérleg szerinti eredmény Elvonásra kerülő rész (adó és osztalék) Munkabér és egyéb tarzozás Jegyzett tőke Tartalékok Szállítók Forgóeszköz hitel Adótartozás Állami kölcsön Beruházási hitel Saját források Idegen források (tartozások)

14 Az alapvető gazdasági események megjelenése a főkönyvi számlákon
T Eszköz számlák K T Forrás számlák K E nő és E csökken F nő és F csökken E nő és F nő E csökken és F csökken

15 Eredménykimutatás A Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
B Pénzügyi műveletek eredménye C Szokásos vállalkozási eredmény D Rendkívüli eredmény E Adózás előtti eredmény F Adózott eredmény G Mérleg szerinti eredmény

16 Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény
Az eredménykimutatás Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Adófizetési kötelezettség Mérleg szerinti eredmény Jóváhagyott osztalék

17 A könyvvizsgálói jelentés tartalma
Címzett Az adott beszámoló azonosítói Az elvégzett vizsgálatok jellege, összefoglaló bemutatása Könyvizsgálói jelentés 156.§(5) Keltezés Vélemény, álláspont arról, hogy a beszámolóban foglaltak megfelelnek-e a jogszabályban foglaltaknak Záradék, vagy a záradék megadásának elutasítása A könyvvizsgáló neve, aláírása, címe, kamarai bejegyzési száma, illetve társaság esetén még a képviseletre jogosult neve, aláírása, a társaság megnevezése, címe, kamarai nyilvántartási száma

18 A könyvvizsgálói jelentés és a záradék, illetve a záradék megadásának elutasítása
a, A záradék megadásának elutasítása b, A könyvvizsgálói záradék 158.§: elutasító hitelesítő, a következő szöveget is magában foglalja korlátozott

19 A könyvvizsgálói záradék
„A könyvvizsgálat során a vállalkozó éves beszámolóját (egyszerűsített éves beszámolóját), annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót (az egyszerűsített éves beszámolót) a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az éves beszámoló (az egyszerűsített éves beszámoló) a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és való képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.”


Letölteni ppt "A számvitel szerepe az adójogban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések