Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Meixner Ildikó: Játékház Képes olvasókönyv I.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Meixner Ildikó: Játékház Képes olvasókönyv I."— Előadás másolata:

1 Meixner Ildikó: Játékház Képes olvasókönyv I.
Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995

2 Betűsorrend a – i – ó - m,s,t – v – e – l – ú – p – c– k – á – f – h – z –ő – d – ö – j – é – n– sz – g – r – ü,ű – b – gy – cs - A,I,Í,O,Ó,M,S,T - Z,P,H – ny -U,Ú,E,Á,K,L,N – zs - Ö,Ő,É,V,B,C – ty -Ü,Ű,F,G,J – ly - D,R,Sz,Ty,Cs - Gy,Zs,Ny,Ly, – dz,dzs – y – w

3 Nyomtatott kisbetűkkel kezdi Már korán elkezdi az összeolvastatást
3 mgh és 3 msh megtanítása után már összeolvasást tanít!!! 40. óráig mgh-val kezdi az összeolvasást (nagy segítség a gyerekeknek)

4 A betűsorrend variálását kerül
Pl.: áv, vá, ává A részképesség gyenge gyerekek számára növelné a zavart Oszlopban tanítva azonosak a msh Sorban tanítva azonosak a mgh

5 A kisbetűk tanítása közé ékelődik be a nyomtatott nagybetű
A hosszú és rövid mgh-kat, csak az ü,ű tanításakor kezdi párban tanítani Utolsó kicsi mgh-ként (102.o.) Pozitívum: a gyerekek gyakran nem tudnak egyszerre figyelni a betűre és a hosszúságra is A kisbetűk tanítása közé ékelődik be a nyomtatott nagybetű egy órán akár 6 is (A,I, Í, O, Ó, M, S, T) De nincs olyan betű közöttük, amit akusztikusan, optikusan vagy beszédmotorosan téveszteni tud Mindig figyelve a homogén gátlás elkerülésére

6 Az olvasás anyaga mindig a tanult vagy differenciált betűkből álló szavak
Megfelelő szótípusban, pl.: 2+3 (82.o.)

7 Sokáig olvastat szótagolva
A különböző szótípusú szavakat nehezítettségi fokban felépítve tanítja 2+2 : ka-pu 1+3: e-tet 2+3: ka-bát 2+2+2: fe-ke-te 3+2: bor-dó 3+3: har-sány 2+2+3: bo-rí-ték 3+2+2: kály-ha-cső

8 Alkalmanként visszatér a már tanult szótípushoz (sokat ismétel és gyakoroltat)
Elég időt hagy a szótípus olvasásának elmélyülésére Bizonyos mennyiségű új betű megtanítása után, rendszeresen beiktat betűdifferenciálási órákat, mely még egyszer lehetőséget teremt a pontos betűhasználatra

9 Részképességek fejlesztése
Az első órák anyaga lehetőséget ad a részképességek feltérképezésére Az egész év során folyamatosan végezteti a feladatokat

10 1. Beszédészlelés fejlesztése
Mgh-k ajakállással való azonosítása Hosszú-rövid hangzók differenciálása Értelmes szótagok keresése Hanganalízis Szógyűjtés Zöngésség érzékeltetése Mondatalkotás Szóritmus (pl.:szótagolva tapsoltatás)

11 Nyelvi-grammatikai rendszer felépítése beszédben a valódi nyelvtan tanítása előtt
Végig veszi a jelek, ragokat eseményképek segítségével

12 2. Orientációs gyakorlat
Bal-jobb differenciálása Téri relációk gyakorlása Oszlopban vagy sorban olvastatás

13 3. Verbális emlékezet fejlesztése
(74.o.)

14 4. Szókincsbővítés Szószedet anyaga mindig tartalmaz a gyermek számára ismeretlen szavakat

15 5. Grafomotoros fejlesztés
Sok a kiszínező, összekötő feladat Az íráselemek tanítása sokáig zajlik, ami nagyban támogatja a gyermek fejlődését

16 Szövegértés fejlesztése
Beszédészlelés nagyon hangsúlyos Rengeteg és nagyon változatos feladatokban gyakoroltatja A mondatalkotás az első óráktól fontos feladat Toldalékok gyakoroltatása beszédben Értelmes szavak keresése már szótagokban is Szó és kép egyeztetése Történet elmondása képről Mondat és kép egyeztetése Összefüggő mondatok olvasása Közmondásokat rendszeresen tanít Igaz-hamis feladatok alkalmazása Találós kérdések (nem konkrét jelentéstartalmak megértését segíti elő)

17 Az összefüggő szövegek érdekesek, tartalmilag összekapcsolódnak

18 Szóanalízis fejlesztése
Folyamatosan fontos feladatnak tekinti A betűtanítás végéig a nehezebb szavakat szótagolja, az egyszerűbbeket már egybe írja

19 ÖSSZEFOGLALÁS Előnyei:
Nagyon alkalmas mind a részképesség gyenge, mind a gyengébb értelmi képességű gyerek számára Megkönnyíti a dekoncentrált gyermekek olvasástanulását is!!! Homogén gátlást elkerüli Opikusan (b-d), akusztikusan (ty-cs, sz-z) és beszédmotoros (s-cs) szempontból is

20 Hátrányai: A feladatlapokat fel kell vágni, borítékban tárolni


Letölteni ppt "Meixner Ildikó: Játékház Képes olvasókönyv I."

Hasonló előadás


Google Hirdetések