Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A diszlexia-veszélyeztetettség és a diszlexia jelenségköre Diszgráfia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A diszlexia-veszélyeztetettség és a diszlexia jelenségköre Diszgráfia"— Előadás másolata:

1 A diszlexia-veszélyeztetettség és a diszlexia jelenségköre Diszgráfia

2 Mi a diszlexia? NORMÁL ÉRTELMI KÉPESSÉG ELLENÉRE:
Az olvasásba befektetett óriási energia Vesződés a betűkkel Küzdelem a megértéssel gyenge eredmény!!

3 a populáció 5-7 % diszlexiás fiúk között nagyobb az előfordulás
A diszlexia fajtái, tünet, megjelenési forma szerint: súlyos betűtanulási nehézség Litterális diszlexia Szavakra kiterjedő probléma Verbális diszlexia Agysérülés következtében Szerzett diszlexia Fejlődéses diszlexia Fonológiai hibák

4 A diszlexia okai: Örökletes okok
A jó nyelvi készség megkönnyíti az olvasás elsajátítását Az öröklött, vagy szerzett beszédzavarok esetében is megjelenik az olvasási nehézség Beszédzavar a domináló tényező Szerzett probléma Organikus, sérülést feltételez Méhen belüli vagy szülés körüli sérülés Az esetek többségében oxigén hiányos állapot Percepciós, mozgás zavar a domináló

5 A diszlexia tünetei Olvasásban, írásban megjelenő tünetek
Betűtévesztések Optikus (t-f) Fonológiai(f-v) Betűkihagyások, betoldások Körte-köre Virsli-virisli Szótagkihagyások, betoldások Pipitér-Piptér Kerek-kerekek

6 Reverziók (megfordítás) ól-ló kis-sik Rossz kombinációk
A szó első betűi, feltűnő jegyei alapján próbál gyorsabban haladni de ez sikertelen Megtapadás egy korábbi szónál, ismételgetések, betűk összeolvasásának súlyos megkésése A szó olvasás megtagadása „nem tudom” Az olvasás tempójának lassúsága A szövegértés zavara

7 a diszlexiás gyerekek többségének vannak nyelvfejlődési elmaradásai
2. Beszédben megjelenő tünetek: a diszlexiás gyerekek többségének vannak nyelvfejlődési elmaradásai megkésett a beszédfejlődésük makacs beszédhibákkal küszködnek ügyetlenek a beszédszervi mozgásaik nehezen utánoznak szokatlan nyelvmozdulatokat gyakran jellemzőjük a szűk aktív szókincs szókincsük nehezen bővül gyakran vannak szótalálási nehézségeik mondataik gyakran rövidebbek és grammatikailag helytelenül szerkesztettek gyenge a verbális emlékezetük(nehezen tanulnak verset) rossz a nyelvi elemzőképességük, nehezen tagolnak szavakat, hangokra, mondatokat szavakra, szótagokra hangokkal nehezen manipulálnak, nehezen megy a nyelvtan, nyelvtanulás

8 3. Tünetek a magatartásban
védekezési, kitérési mechanizmusok( iskolakerülés, lopás, hazudozás) agresszivitás kompenzáció (bohóckodás, veszélyes merészség, evés, félelemmel teli visszahúzódás (szorongás, depresszió, elszigetelődés, pszichoszomatikus tünetek) 4. Egyéb tünetek Fejletlen ritmusérzék lehet dominanciazavar ügyetlen lehet a mozgásuk nehezen tájékozódnak térben és időben nehezen követnek kötött szekvenciákat (szerialitás) A tünetek- az olvasás és írásban megnyilvánuló kivételével- már iskoláskor előtt is felismerhetők!!

9 Diszlexia-veszélyeztetettség
- A diszlexia-veszélyeztetettség az olvasástanulás megkezdése előtt diagnosztizálható, és megfelelő terápia biztosítása révén a diszlexia kialakulása meg is előzhető. - Meixner Ildikó dolgozta ki a diszlexia-prevenció és -reedukáció módszertanát Játékház olvasókönyvcsalád MÓDSZERTANI ALPELVEK

10 Aprólékosan felépített fokozatosság elve
A gondolkodás merevségének oldása Speciális taneszközrendszer alkalmazása Szorongások oldása Hármas asszociáció elve Homogén gátlás figyelembevételének elve

11 A diszlexia terápiája CÉL: Nem pusztán a hibákat kell korrigálnunk, hanem az egész személyiségükre kell hatást gyakorolnunk, harmonikus, motivált, olvasni akaró és kedvelő emberré válásukat kell segítenünk!!

12 ELVEI, GYAKORLATA egyéni és csoportos terápia szótagsoros, szósorok olvasása írás diktálás után nyelvtani, nyelvhelyességi feladatok, szókincsbővítés összefüggő szöveg olvasása játékok számítógép alkalmazása a fejlesztő órákon A diszlexiás gyermekek problémái, és megoldásuk olyan összetett feladat elé állítja a gyermek környezetét, hogy mindenkinek ki kell vennie a részét belőle!! Szakember ( logopédus, fejlesztő pedagógus) a problémát komolyan vevő és segítő szülő megértő, módszertanilag felkészült TANÍTÓ

13 diszgráfia ÍRÁSZAVAR

14 A diszgráfia fogalma A részképesség-zavarok egyik fajtája, mely szorosan kapcsolódik a diszlexiához. helyesírászavar Tartalmi elemek Alaki elemek

15 Az írómozgások kivitelezésében megjelenő eltérések:
Az írás folyamata Az írómozgások kivitelezésében megjelenő eltérések: Rossz kéztartás Rossz ceruzafogás Horogfogás Hüvelykujjhajlatba fogott A 2. és a 3 ujj közé fogott 5. Ujj irányító szerepe 3.ujj irányító szerepben 4. Ujj irányító szerepe

16 AZ ÍRÁS EREDMÉNYESSÉGE
Merevség, görcsösség gyenge tapintási finomság írásmozgások problémái együttmozgások AZ ÍRÁS EREDMÉNYESSÉGE AZ ÍRÁS KÜLALAKJÁBAN MEGJELENŐ TÜNETEK AZ ÍRÁS TARTALMÁBAN MEGJELENŐ TÜNETEK A HELYESÍRÁSI SZABÁLYOK ALKALMAZÁSI NEHÉZSÉGEI

17 Az írás külalakja - Sorkövetés elégtelensége - Változó betűméret - Szabálytalan betűformák

18 - Betűkapcsolások hiánya
- átírások - Betűkapcsolások hiánya

19 2. Az írás tartalmában megjelenő tünetek
betűtévesztés betűkihagyás

20 Diktált szöveg reprodukciója
Lassú írástempó erősen kell koncentrálni a diktált szöveg felidézésekor mást ír a diktált szöveg helyett helytelen ragok használata

21 3. A helyesírási szabályok alkalmazási nehézségei
Fejlett nyelvi készség jó ritmus-és zenei érzék szóképessé vált olvasás megfelelő emlékezeti struktúra Magán és mássalhangzók idejének jelöletlensége

22 Egybe és különírás, ragok különírása
ly-j helyesírása

23 4. A részképesség-kiesés okai
Mozgáskoordinációs nehézségek érzékszervi „elégtelenség” (hallás, látás, tapintás) gyakorlatlanság éretlenség 5. terápia Szemmozgások tudatos irányítása formafelismerés fejlesztése nagymozgások fejlesztése finommotorika fejlesztése tapintás fejlesztése írásfejlesztése egyébkészségek fejlesztése ( figyelem, monotónia tűrés,)

24 A XI. Kerületi Logopédiai Intézet tevékenysége a diszlexiával kapcsolatban
minden év áprilisában felkeressük az iskolák 1. osztályát és a pedagógusok jelzése alapján elvégezzük a szükséges vizsgálatokat a következő évben beosztjuk a terápiára a kiszűrt gyerekeket 5. osztálytól az intézetben látjuk el a tanulókat számítógép alkalmazása a terápia során szakvélemény készítése az osztályzás alóli felmentéshez tanácsadás a gyakorláshoz 2 évenkénti kontrollvizsgálat a felmentésekhez konzultáció a pedagógusokkal


Letölteni ppt "A diszlexia-veszélyeztetettség és a diszlexia jelenségköre Diszgráfia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések