Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MAG Megelőzés Alkalmazkodás Gondoskodás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MAG Megelőzés Alkalmazkodás Gondoskodás"— Előadás másolata:

1 MAG Megelőzés Alkalmazkodás Gondoskodás
Készítette: Szilágyiné Dorcsi Gabriella NKI Babay József Általános Iskola és Sportiskola

2 Instrukció - Kapcsolat
MAG Instrukció - Kapcsolat MÁTRIX CELLA: KAPCSOLAT KOMPETENCIA AUTONÓMIA INTERAKCIÓ INSTRUKCIÓ OSZTÁLY-SZERVEZÉS

3 Instrukció - Kapcsolat „Tartozom valahová, ahol fontos vagyok.”
MAG Instrukció - Kapcsolat „Tartozom valahová, ahol fontos vagyok.” Minden embernek szüksége van arra, hogy kapcsolatba kerüljön más emberekkel.

4 Instrukció - Kapcsolat
MAG Instrukció - Kapcsolat A pedagógus és a tanulók kölcsönösen befolyásolják egymás viselkedését. A pedagógus verbális és nem verbális kifejezései irányítják a tanulók viselkedését, és ez fordítva is igaz.

5 Instrukció - Kapcsolat
MAG Instrukció - Kapcsolat Mit tegyen a pedagógus? Interaktív tanítás: a párbeszéd megtanítása Gondolkodjunk velük együtt hangosan! Kérdezzünk rá a gondolkodási folyamataikra! Hagyjuk, hogy a gyerekek egymásnak magya rázzanak el dolgokat!

6 Instrukció - Kapcsolat
MAG Instrukció - Kapcsolat Próbáljuk meg elérni, hogy a gyerekek érezzék magukat biztonságban akkor, amikor kérdéseket teszünk fel, vagy feladatot adunk nekik! Mutassuk ki, hogy felismertük a tanuló erőssé geit és problémáit! Szorgalmazzuk a kölcsönös megbeszélést, vitát! Segítsük az együttműködésre épülő tanulást!

7 Instrukció - Kapcsolat
MAG Instrukció - Kapcsolat A gyerekeknek szóló megjegyzéseket és kérdéseket pozitív hangnemben kezeljük! Próbáljunk meg minél több tanulót bevonni a tanítási folyamatba! Legyünk fogékonyak a tanulók jelzéseire, és azonnal reagáljunk azokra! Beszéljünk kevesebbet!

8 Instrukció - Kapcsolat Kalandok a matematika birodalmában
MAG Instrukció - Kapcsolat Kalandok a matematika birodalmában célcsoport: általános iskola 3.osztály (8-9 éves gyerekek) Cél, hogy a gyerekek átismételjék, felelevenítsék a harmadik osztályban tanult matematikai műveleteket, feladattípusokat. A közös, csoportos megoldások lehetőséget biztosítanak azoknak a tanulóknak is, akik frontális osztálykeretben nem, vagy csak nagyon kis mértékben érnek el sikereket; bíztatni, segíteni kell nekik.

9 Instrukció - Kapcsolat
MAG Instrukció - Kapcsolat A feladatok ismert tananyagra épültek. Minden diák számára volt olyan feladat, amit szívesen oldott meg. A gyerekek 4 fős csoportokban dolgoztak. Képességeiket, nemüket tekintve vegyesek. Téma: A számfogalom és az írásbeli műveletek gyakorlása, felelevenítése az 1000-es számkörben. Az óra elején: Játékos bemelegítő gyakorlat labdaadogatással: Láncszámolás Gondoltam egy számot…

10 Instrukció - Kapcsolat
MAG Instrukció - Kapcsolat Feltételek: tanterem elrendezése a csoportoknak megfelelően színes papírok, filctoll, feladatlapok, felelősök táblái tanulók: tudjanak csoportban dolgozni, rendelkezzenek az alapkészségekkel az adott témakörben tanító: ismerje a gyerekek képességeit

11 Instrukció - Kapcsolat
MAG Instrukció - Kapcsolat Kedves Gyerekek! Ma a matematika birodalmában bolyongunk egy kicsit. Tartsatok velem, fedezzük fel a számok nagy birodalmát! Dolgozzatok az alábbi játékszabályoknak megfelelően! Ha minden csoporttag végzett a saját feladatával, a feladathoz tartozó javítókulcs borítékjában találhatjátok az eredményeket. Ha jól számoltatok, a számok hátoldalán található betűkből értelmes szavakat kaptok. Ha nem egyezik számításotok valamelyik javítókulcs eredményével, akkor számoljátok ki újra! Írjátok a feladatlapra a megfejtéseket! A feladatok végén, ha ügyesen dolgoztok, teljes mondat birtokában lesztek! Minden feladatnál ezt a sorrendet kövessétek, csak a javítókulcs színe fog változni! Vigyázzatok a számkártyákra, mert minden feladatnál szükség lesz rájuk! Jó munkát!

12 Instrukció - Kapcsolat
MAG Instrukció - Kapcsolat 1. erőpróba: Válogassátok szét színek szerint a lapokat! Minden csoporttag egy-egy szín számait adja össze a füzetében! A kapott eredményeket rendezzétek növekvő számsorrendbe! Ellenőrizzétek az eredményt a javítókulccsal! A megfejtés: ______________________________________________ lila

13 Instrukció - Kapcsolat
MAG Instrukció - Kapcsolat

14 Instrukció - Kapcsolat
MAG Instrukció - Kapcsolat 2. erőpróba: Keressétek ki a színes számhalmazból az alábbi számokat: legnagyobb kétjegyű szám: ______ legkisebb háromjegyű szám: _____ legkisebb kétjegyű szám: _____ legnagyobb háromjegyű szám: _____ Vonjátok ki ezeket a számokat –ből egymás után! Mindenki egy kivonást végezzen! Egy számot csak egyszer vonjatok ki! Ellenőrizzétek az eredményt a javítókulccsal! A megfejtés: ______________________________________________ piros

15 Instrukció - Kapcsolat
MAG Instrukció - Kapcsolat

16 Instrukció - Kapcsolat
MAG Instrukció - Kapcsolat 3. erőpróba: Igaz vagy hamis? (I – H) Döntsétek el közösen az első feladatnál kapott eredményekről, hogy igazak –e rájuk az alábbi állítások: Minden szám több, mint az ezer felének a fele:__ Minden szám páros:__ Van olyan szám, amelyhez ha 86-ot adunk, pontosan ezret kapunk:__ Van olyan szám, amelynek százasokra kerekített értéke ezer:__ Egyetlen szám sem kisebb a háromszáz háromszorosánál:__ Ellenőrizzétek az eredményt a javítókulccsal! A megfejtés: _____________________________________________ kék

17 Instrukció - Kapcsolat
MAG Instrukció - Kapcsolat

18 Instrukció - Kapcsolat
MAG Instrukció - Kapcsolat 4. erőpróba: Keressétek ki azt a négy számot a számhalmazból, amelyekre gondoltam! Elárulok róluk néhány érdekességet: kék, páratlan, 200-nál több: ____ narancssárga, páros, tízesekre kerekített értéke 150: ____ rózsaszín, a százasok és egyesek helyén álló szám szorzata adja a tízesek helyén álló számot: ____ vajszínű, a legnagyobb és legkisebb helyi értéken is páratlan szám áll: __ zöld

19 Instrukció - Kapcsolat
MAG Instrukció - Kapcsolat Minden csoporttag válasszon egy számot az előbbiek közül! Szorozza meg kettővel mindenki a saját számát! Tegyétek az eredményeket csökkenő sorrendbe! Ellenőrizzétek az eredményeket a javítókulccsal! Véget értek az erőpróbák. Rakjátok össze a kapott mondatot! Megfejtés: ______________________________________________

20 Instrukció - Kapcsolat
MAG Instrukció - Kapcsolat Egy csoport csak akkor lehet sikeres, ha minden tagját segíti, meghallgatja, ha pontos instrukciók alapján tud dolgozni.

21 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "MAG Megelőzés Alkalmazkodás Gondoskodás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések