Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Strukturális Alapok rendszere, tervezése és végrehajtása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Strukturális Alapok rendszere, tervezése és végrehajtása."— Előadás másolata:

1 A Strukturális Alapok rendszere, tervezése és végrehajtása

2 2 Az EU költségvetése

3 3 A regionális politika eszközei Strukturális Alapok (1260/99. EK): –Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA, ERDF) (1783/99) –Európai Szociális Alap (ESZA, ESF) (1784/99) –Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs Szekció (EMOGA, EAGGF-GS, FEOGA) (előfutára: SAPARD) (1257/99) –Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE, FIFG) (1263/99) Kohéziós Alap (nagy projektek, közlekedés és környezetvédelem) (csak 1993 óta) (előfutára: ISPA) (1264, 1265/99) Közösségi kezdeményezések - Interreg (regionális együttműködés), Urban (városrehabilitáció), Leader (vidékfejlesztés), Equal (esélyegyenlőség)

4 4 Strukturális Alapok: a fő cél A Szerződés 158. Cikkelye szerint: „gazdasági és szociális kohéziójának megerősítése érdekében, a Közösség célul kell, hogy kitűzze az egyes régiók fejlettségi szintje közötti eltéréseknek és a leghátrányosabb helyzetű régiók – beleértve a vidéki területeket - elmaradottságának csökkentését”

5 5 1. célkitűzés alá eső régiók

6 6 Támogatási területek – példák I.: ERFA: –Infrastruktúra: Közlekedési (pl: utak, tömegközlekedés, vasút, repülőterek); Környezetvédelmi (pl: hulladékgazd., ivóvíz, szennyvíz, levegőtisztaság) –Termelő szektor: vállalkozásfejlesztés (nagy cégektől a mikrovállalkozásokig pl: gépbeszerzés, tanácsadás) ezen belül a mezőgazdaságban pl. berendezés-fejlesztés, minőségjavítás, környezetvédelem (hulladékgazdálkodás) –K+F; Információs társadalom; Energetika; Turizmus –Vidékfejlesztés, városfejlesztés EMOGA: Vidékfejlesztés HOPE: Halászat, halfeldolgozás

7 7 Támogatási területek – példák II. - ESZA (1784/99 2. cikk) Munkanélküliség, tartós munkanélküliség leküzdése Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon a társadalmi kirekesztetteknek Élethosszig való tanuláshoz kapcsolódó oktatás, képzés, tanácsadás Alkalmazkodóképesség; vállalkozókészség; K+F- hez kapcsolódó humánerőforrás-fejlesztés Női esélyegyenlőség

8 8 Támogatható tevékenységek – ESZA (1784/99 3. cikk) Oktatás és szakképzés; Foglalkoztatáshoz ill. önfoglalkoztatáshoz támogatás; K+F posztgraduális és egyéb oktatás; Új foglalkoztatási formák.

9 9 Hogyan lehet pénzhez jutni I. NEM egyedi pályázatok Brüsszelbe - tervek, programok! (EU: 2000-06-ig; Mo: 2004-06) 1260/99, 15. Cikk: „Az 1. Célkitűzés … tekintetében a tagállamok tervet nyújtanak be a bizottsághoz.” 13. Cikk: „… a terv…főszabályként a NUTS II szinthez tartozó egyetlen régióra terjed ki”

10 10 Hogyan lehet pénzhez jutni II. Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Ennek “részletezése”: operatív programok (OP) (horizontális (szektorális); regionális) Tárgyalás és megállapodás EU-val NFT-ről és OP-ről Pályáztatás nemzeti szinten ill. “lejjebb” (minisztériumok és/vagy ügynökségeik, régiók)

11 11 Amit a tagállam készít: 1. lépés: Nemzeti Fejlesztési Terv 3. lépés: Operatív Programok (tervezet) Amikor a Bizottság elfogadja: 2. lépés:Közösségi Támogatási Keret (Community Support Framework, CSF) 4. lépés:Operatív programok (elfogadott) Intézkedések és Programkiegészítő: országon belül (Monitoring Bizottság) Tervek és elfogadott dokumentumok

12 12 Terv szerkezete Nemzeti Fejlesztési Terv (és a Közösségi Támogatási Keret) szerkezete: Helyzetleírás Cél(ok) és a kapcsolódó fejlesztési területek (prioritások) Előzetes (ex-ante) értékelés Konzisztencia más politikákkal Pénzügyi táblák (költségvetés) Partnerség Lebonyolítás: a monitoring és értékelés rendszere

13 13 Operatív Program szerkezete (Helyzetleírás, célok (pl. a régióban)) Fejlesztési területek, prioritások (alprogramok) Intézkedések (pályázati rendszerek v. konkrét projektek) Indikátorok Pénzügyi terv (költségvetés) Megvalósításról szóló intézkedések Program szerkezete

14 14 Milyen a jó programvégrehajtás? Jó programmenedzsmenttel rendelkező fejlesztési program = jó pénzfelvevő képességű program

15 15 A pénzügyi felvevőképesség négy pillére Makrogazdaság Finanszírozás Projekttömeg Lebonyolítás

16 16 Makrogazdaság Effektív korlátok a Strukturális Alapok vonatkozásában: a GDP 4 %-a Konjunktúra Gazdasági szerkezet

17 17 Finanszírozás Társfinanszírozás minden szinten –mennyiség –szerkezet Költségvetés-tervezés Az addicionalitás másik oldala

18 18 Projekttömeg Szükséges egy olyan tevékenység tömeg, amely képes felszívni a támogatást –Jogosultság (elfogadható költségek, versenyszabályok) –Megvalósíthatóság (pénzügyi és nem pénzügyi megtérülés, költségek és hasznok)

19 19 Lebonyolítás Intézményrendszer –Strukturális Alapok szabályrendszere –Felelősség és hatáskörök –Hatékonyság: intézményi modellek Folyamatok –Strukturális Alapok szabályai –lebonyolítás, értékelés, ellenőrzés, monitoring, kifizetés…


Letölteni ppt "A Strukturális Alapok rendszere, tervezése és végrehajtása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések