Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola MSZ EN ISO 9001:2000 Minőségirányítási rendszere.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola MSZ EN ISO 9001:2000 Minőségirányítási rendszere."— Előadás másolata:

1 Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola MSZ EN ISO 9001:2000 Minőségirányítási rendszere

2 3/2002 (II.15) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről A közoktatási intézmény:  -folyamatos önértékelésen alapuló minőségfejlesztési tevékenységet folytat  -azonosítja partnereit, méri azok igényeit, elégedettségét  -a tervek megvalósítását értékeli, azok eredményeit felhasználja működésének folyamatos fejlesztéséhez

3 A MIR dokumentumai: VEZETŐI NYILATKOZATOK MIR KÉZIKÖNYV FOLYAMATLEÍRÁSOK SZABÁLYZATOK

4 Vezetői nyilatkozatok  Küldetés nyilatkozat  Értéknyilatkozat  Jövőkép nyilatkozat

5 Küldetés nyilatkozat  Az iskola középfokú szakképzést végez, közel egy évszázados, képzési tapasztalatokra és hagyományokra építve.  A szakmai igényességre törekedve, stabil ismeretekre alapozva végezzük tevékenységünket, figyelembe véve, a munkaerőpiac és képzett szakmák igényeit és változásait.  Képzésünk célja kettős:  -minőségi szakemberképzés  -egyetemi és főiskolai képzésre való felkészítés.  Alapvető értékünknek tartjuk, hogy diákjainkban kialakítjuk, az állandó önképzés igényét, a szakmai és emberi értékek iránti igényességet.

6 Értéknyilatkozat  A ZKMSZ vezetése értékként tekinti:  -múltjának legendás igazgató, tanár és diákegyéniségeit;  -képzett, aktív elméleti tanárait és gyakorlati oktatóit;  -az elért országos és régiós, szakmai és sport sikereket;  -diákjaink továbbtanulási eredményességét;  -diákhagyományainkat;

7 Értéknyilatkozat  -iskolánk műszaki felszereltségét;  -informatikai rendszerünket, hálózatunkat;  -pályázati eredményességünket;  -ismertségünket és elismertségünket a régióban, az országban;  -előnyöket hozó kapcsolatainkat a partner üzemekkel és szervezetekkel;  -külföldi társintézményi kapcsolatainkat;  -volt diákjaink kötődését az almamaterhez;

8 Jövőkép nyilatkozat  A munkatársaink legyenek képzettek, elkötelezettek és elégedettek munkájukkal, valamint legyenek képesek az új kihívások kezelésére.  A ZKMSZ tartsa meg régióban meghatározó középfokú szakképző intézmény rangját.  Az iskola tantestülete valósítsa meg, az emberi és szakmai értékek harmonikus egységét.  Kiemelt célunk a Szakközépiskola folyamatos fejlődése, ennek érdekében kiépítjük, fenntartjuk és erősítjük a partneri kapcsolatainkat a teljes munkatársi kör bevonásával.

9 Minőségirányítási kézikönyv  Bemutatkozás  Minőségpolitika /üzenet a partnereinknek/  Minőségirányítási rendszer F1…F8  A vezetőség felelősségi köre  Gazdálkodás az erőforrásokkal  Oktatás-nevelési és képzési folyamat  Mérés, elemzés és fejlesztés  Melléklet: Célkitűzések /2005-2006-os tanévre/

10 Célkitűzések  Az ISO 9001:2000 tanúsítvány megszerzése.  Az automatizálási szak gyakorlati képzés fejlesztéséhez rugalmas gyártórendszer kiépítse, saját erőforrás illetve pályázat útján.  Az új technológiákat működtető tanárok folyamatos, át és továbbképzése.  Oktatástechnikai eszközök fejlesztése önerőből és eredményes pályázatok segítségével.  Az oktatás hatékonyságának növelése a vezetői ellenőrzési rendszer következetes betartásával.  A felnőttképzési rendszer bővítése új szakok beindításával.  A tanulók neveltségi szintjének folyamatos javítása a felülvizsgált Házirend betartatásával.

11 Minőségirányítási folyamatok  F-1: Vezetési tevékenység folyamata  F.2: A működés erőforrásainak biztosítása  F-3: Képzésfejlesztés  F-4: Nappali képzés szabályozása  F-5: Felnőttképzés szabályozása  F-6: Képzési adminisztráció szabályozása  F-7: Partnerekkel való kapcsolattartás  F-8: Mérés, elemzés, értékelés folyamata

12 F-1: Vezetési tevékenység folyamata:  -a vezetői stratégia meghatározása;  -a tervezési feladatok kijelölése;  -a tanév előkészítésének, éves ellenőrzésének és értékelésének meghatározása;

13 F-2: A működés erőforrásainak biztosítása Magába foglalja:  -a működéshez szükséges források megszerzését, kezelését;  -beszerzések bonyolítását, a működéshez szükséges vállalkozói és óraadói igénybevételt;  -az ajánlattételi és szerződéses tevékenységeket.

14 F-3: Képzés fejlesztés  Az új szakok indításának feltételeivel;  a tantervek és tantárgyi programok készítésével;  a korszerű képzési módszerek képzésbe való integrálásával;  az új tantárgyak képzésbe történő bevezetésével;  a folyamatos tantárgy és tananyagfejlesztésének a képzés taneszközeinek előállításának, fejlesztésének szabályozásával foglalkozik.

15 F-4: Nappali képzés szabályozása Tartalmazza:  a tanítási, képzési tevékenységet valamint a vizsgáztatás folyamatát;  a tehetségek gondozását és a felzárkóztatást;  a beiskolázási tevékenység eredményessége érdekében végzett felvételi előkészítést;  a szakképzési tevékenységet;

16 F-5: Felnőttképzés szabályozása Szabályozza a felnőttképzés során végrehajtandó feladatokat:  az iskolarendszerben történő képzéseknél;  az iskolarendszeren kívüli képzéseknél;  iskolarendszerű felsőfokú képzés esetében;

17 F-6: Képzési adminisztráció szabályozása Szabályozza:  A Szakközépiskola belső és külső minőségirányítási és képzési dokumentumainak valamint feljegy- zéseinek kezelését  Meghatározza a dokumentumfajtát, a dokumentum kezelésével megbízott felelőst  A dokumentumok és feljegyzések felügyeletével megbízott munkatársakat

18 F-7: Partnerekkel való kapcsolattartás:  partneri igényfelmérés, igények feldolgozása;  partneri kommunikáció, kapcsolattartás  partneri elégedettség mérése, értékelése;

19 F-8: Mérés, elemzés, értékelés folyamata Olyan rugalmas felmérési és értékelési szabályozás, amely alkalmas:  reális és érdemi következtetések levonására;  segíti a Szakközépiskola vezetését az irányításban;  a képzés színvonalát és a megszerzett ismeretek piaci versenyképességét folyamatosan emeli;  illeszkedik az európai elvárásokhoz és követelményekhez.

20 F-8: Mérés, elemzés, értékelés Elégedettség mérése:  Tanulók:  első kör: 9-11. évfolyamon májusban;  második kör: 12-13.évfolyamon vizsgák után;  harmadik kör: ötéves érettségi találkozón.  Szülők:  első szülői értekezleten.  Felnőttképzés megrendelői:  előzetes tájékozódás, interjúk alapján.

21 Tanúsító audit jelentés  Észrevételek:  -a jóváhagyott Kézikönyv és a SZMSZ-ben szereplő szervezeti séma nem azonos;  -a beszállítók alvállalkozók értékelésének, nyilvántartásának szabályozása nem egyértelmű;  -a partnerlista nem tartalmaz minden partnert (pl.: TISZK);

22 Tanúsító audit jelentés  Pozitívumok:  -a vezetőségi átvizsgálás jegyzőkönyve, annak tartalma példás;  -a vezetők pozitív hozzáállása a minőségirányítási rendszerhez;  -pályázati munka hatékonysága;  -partneri kapcsolattartás színvonala és eredményessége;

23 Tanúsító audit jelentés  Fejlesztési ajánlatok:  -az SZMSZ 21. Minőségirányítással foglalkozó fejezetét célszerű aktualizálni;  -a gyakorlati képzés során használt kompresszorok (nyomástartó edények) felülvizsgálata nem dokumentált;  -raktárrend a selejtezés végrehajtásával növelhető;  -a helyettesítési rendszer dokumentumainak elérhetősége nem minden esetben biztosított;

24 Tanúsító audit jelentés  Fejlesztési ajánlások:  -az óralátogatások, azok szabályozása felülvizsgálandó;  -a minőségirányítási kézikönyv, folyamatleírások azonosított, nyomon követett kiosztása nem biztosított;  -az oktatások hatékonyságát mérni szükséges;  -az F-2 folyamatleírás kiegészítése egy „pályázatkövető” lap bevezetésével átláthatóbbá válhat;

25 A tanúsítvány érvényességi területe:  -középfokú iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzés;  -nappali, esti, levelező közép- és felsőfokú szakképzés;  -vizsgaszervezés és vizsgáztatás;


Letölteni ppt "Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola MSZ EN ISO 9001:2000 Minőségirányítási rendszere."

Hasonló előadás


Google Hirdetések