Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MIÉRT?. Valaki értünk szenvedett, bár szeretni érkezett. Hiszen a bűn elítéli az ártatlanságot, mert nem mer szembenézni önmagával. Hallotta az ítéletet.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MIÉRT?. Valaki értünk szenvedett, bár szeretni érkezett. Hiszen a bűn elítéli az ártatlanságot, mert nem mer szembenézni önmagával. Hallotta az ítéletet."— Előadás másolata:

1 MIÉRT?

2 Valaki értünk szenvedett, bár szeretni érkezett. Hiszen a bűn elítéli az ártatlanságot, mert nem mer szembenézni önmagával. Hallotta az ítéletet és nem védekezett. Engedte, hogy kiéljük rajta tomboló ösztönünk. A fény a sötétségbe jött, de a sötétség nem fogadta be. Sokszor minket is elítélnek. Néha ok nélkül, de legtöbbször jogosan. Mit teszünk? Védekezünk? Mi ellen? Ki ellen? Mire tanít minket a SZERETET?

3 Valaki örömmel ölelte át a keresztjét, mert ismerte szenvedésének értelmét. Ettől nem lett könnyebb a kereszt, de sürgette Őt a SZERETET. Mi mit teszünk a kereszt láttán? Félünk? Menekülnénk? Egyáltalán felismerjük? Őbenne értelmet nyer minden szenvedés…

4 A keresztet mi faragtuk. Minden bűnünk egy-egy darabkája. Ő vállalta az elesést, mert tudta: az ember megváltását várja. Oly nehéz lett, emberi erő nem állja. Ez adott erőt a felállásra, a gyötrelmes folytatásra. Kínos nekünk elesni?Mindenki látja gyengeségünk?Szétfoszlik presztizsünk? Lesz-e erőnk felállni?Értelmet nyerhet-e a vétek? Minden kérdés semmivé lesz, ha belenézünk szemébe a földön, és engedjük, hogy fölsegítsen…

5 A legnagyobb fájdalom: Ha szenvedni lát, aki szeret. Tehetetlenül nézi Gyötrődését az Egyetlennek. Merek-e szembe nézni a fájdalommal? Erőt adni a szenvedőnek? A bizalom erőt ad elviselni az elviselhetetlent… Hol ember már nem segíthet, hitet sugározni tekintetemmel?

6 Váratlan érkezik a kereszt. Elmenekülni előle nem lehet. Lázadhatok, vagy elfogadhatom: Ettől függ, hogy kettőnké, vagy egyedül hordozom. Merek-e szembe nézni gyengeségemmel? Segítséget kérni, ha már egyedül nem bírom? Bevallom? Akár csak magamnak is ? Annyival lesz könnyebb saját keresztünk, amennyit testvérünkéből hordozni merünk…

7 A szeretet nem mérlegel, Megteszi, mit tennie kell. Kendőt nyújt a szenvedőnek. Önmagával nem törődve Ha megtesszük, szívünk kendőjén örök nyomot hagy… Vállalom a kockázatot? Tudok sírni a síróval? Magamat feledve csak vele törődni?

8 Ismét a földön. Mélyülnek a sebek. Nő az alázat. Emberként még Ő is „a szenvedésből tanult engedelmességet…” Akarok engedelmességet tanulni? Miért fáj az elesés? Lekerültem a piedesztálról, amire állítottam magam? Hasonlítani Hozzá? Hiszem, hogy itt is, most is szeret? „Benne nyertük el, vére árán a megváltást, bűneink bocsánatát.”

9 Borzalmas látni szerettünk szenvedését, Tehetetlenül nézni gyötrődését. Ő mégis azt mondja, bűnünket sirassuk, Zöldellő fácskánkat szívünkben tápláljuk! Megfeledkezem-e a magam bajáról mások szenvedése láttán? Merek vigaszt adni annak, akin már csak a csoda segíthet? Hiszek ebben a csodában? Miért sírok? Magamat sajnálom, vagy bűnömet siratom? Boldogok, akik sírnak, mert ők majd vigasztalást nyernek. (Mt 5,4)

10 Mi nem tudunk olyan mélyre zuhanni, ahová Ő ne nyúlhatna utánunk… Elmerülve mélyen a porba A tehetetlenség iszonyata magával rántja. Erőt kap a felállásra. S mikor önmagát egészen odaadja annak, ki hívja, Hogyan hat rám a tehetetlenség? Lázadok? Hiszek? Tanulok belőle? Ott is ki tudom-e mondani: „legyen nekem a Te akaratod szerint?”...

11 Nem adott még mindent oda? Kevés a megaláztatása? Teste mezítelenségében Felragyog tiszta lelke dicsősége. Én hogy tűröm a megaláztatást? A lenézést, a kigúnyolást? Nyújtom arcom a tépdesőknek? Acsarkodóknak, köpködőknek? Vagy elbújok, hol nem láthatnak? S élek könnyed kis álmaimnak? Aki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. (Jn 12,26)

12 Mi tartotta a kereszten? Ki adott neki erőt legyőzni önmagát? Hisz egy szavára megszűnhetett volna a világ… S ahelyett ezt mondta: „Bocsáss meg nekik Atyám, hisz nem tudják, mit cselekszenek!” ( Lk 23,34) Tudok-e imádkozni azért, aki sebeimben vájkál? Egyáltalán akarok? Megpróbálom? Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad. (Fil 4,13)

13 3 hosszú óra… „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?!” „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” „Íme a te anyád, íme a te fiad!” „Még ma velem leszel a Paradicsomban!” „Szomjazom!” Rád… „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!” „Beteljesedett …” MIÉRT?

14 Fájdalom Tehetetlenség Remény HIT Szeretet Bizalom Így lesz a halálból élet. Bízom minden ígéretében? Merem remélni a mennyei boldogságot? Hiszem a láthatatlant?Az Ő Országát közöttünk? Tehát mondhatom, hogy szeretem Őt? Ha engedjük, akkor a fájdalom poklát a hit Mennyországává változtatja bennünk…

15 Sírban fekszik, eltemetve. Előtte kő, s őrszemek. De győzelmét a halál felett Elvenni többé nem lehet. Mit jelent számomra élete? Életté lett bennem minden tanítása? Meghaltam-e Benne már a bűnnek? Elmondhatom: „Nem én élek, hanem Krisztus él bennem” ?

16 MIÉRT? Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16) Legyőzte az élet a halált, Isten dicsősége felragyogott Urunk Jézus Krisztus feltámadásában! Bízzuk életünket Őrá, aki vére árán bizonyította szeretetét, hisz boldogságunk Őbelé rejtette teremtő Atyánk!


Letölteni ppt "MIÉRT?. Valaki értünk szenvedett, bár szeretni érkezett. Hiszen a bűn elítéli az ártatlanságot, mert nem mer szembenézni önmagával. Hallotta az ítéletet."

Hasonló előadás


Google Hirdetések