Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

dr. Németh Rita iü. pszichológus szakértő

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "dr. Németh Rita iü. pszichológus szakértő"— Előadás másolata:

1 dr. Németh Rita iü. pszichológus szakértő 2013. 06. 28.
A pszichológus szakértő szerepe a belátási képesség büntetőjogi szempontú vizsgálatában dr. Németh Rita iü. pszichológus szakértő

2 Fő kérdések: Mit? Ki? Hogyan? Mikor vizsgáljon?

3 I. Mit vizsgáljunk? Definíciós kérdések, mit értünk belátási képesség alatt?
2012. C. tv. 16.§-ból: a tizenkettedik életévét betöltötte, és az elkövetéskor rendelkezett a bűncselekmény következményeinek felismeréséhez szükséges belátással. LÜ. kommentár: „ez tartalmilag nem jelent mást, mint a „beszámítási képesség” Előzmények a hazai jogrendszerben: 1878. évi. V. tv. Csemegi kódex: bűnösségük felismeréséhez a szükséges belátással bírtak, akkor büntethetők voltak a évesek. as novella (18 éves korig az fk): "szükséges értelmi és erkölcsi fejlettséget" megkövetelte a büntetőjogi felelősségre vonhatásához (1950-ig)

4 Ez utóbbit a bíróság a tárgyalás során "külön kérdés" feltevése útján ellenőrizte – „Tízparancsolat teszt”. Belátási képesség: a fiatalkorú az elkövetett konkrét cselekmény vonatkozásában erkölcsileg és értelmileg kellően fejlett volt-e ahhoz, hogy felismerje cselekménye jogellenességét, valamint hogy e felismerésének megfelelően cselekedjen. /Dr. Vaskuti András/

5 A fiatalkorú „érettségéhez nem elégséges a tudásnak és a vallásnak bizonyos legkisebb mértéke. Az is szükséges, hogy akaratereje ellenállni bírjon a bűncselekményre vezető csábításoknak, hogy vágyait és érzelmeit fékezni bírja, hogy az élet kísértéseit és környezetének csábításait le tudja küzdeni”. Kognitív képességek→különbséget tud tenni jogos és jogtalan között Voluntatív /akarati/ képességek→ 1) bűn és bűnösség megélése→ 2) norma-interiorizáció /belsővé tétel/ szintje→ 3) „rossz”-nak való ellenállás képessége→ 4) saját magatartás megfelelő kontrollja. /Dr. Ligeti Miklós/

6 A büntetőjogi belátási képesség vizsgálata komplex vizsgálatot igényel: - szellemi /kognitív, intellektuális/ érettség, - erkölcsi érettség / alapvető normákkal való azonosulás színvonala; a bűn, a bűnösség megélésének élménye/, ill. - önkontroll / külső és belső kényszereknek való ellenállás képessége, belső tartás/.

7 Konklúziója: „A fiatalkorú elérte-e azt a szellemi-erkölcsi-érzelmi érettséget, mely a büntetőjogi felelősség megállapításához, szankciók alkalmazásához szükséges.” /Dr. Kovács Ervin/

8 A svájci büntetőjog: A fiatalkorú cselekménye jogellenességének felismeréséhez, valamint a felismerésének megfelelő cselekvéshez szükséges belátási képességgel kell rendelkezzen ahhoz, hogy felelőssége egyáltalán vizsgálható legyen. /dr. Dénes Veronika/

9 A német bírói gyakorlatot is idézik, mely tíz szempontot vizsgál:
a reális életterv, a képesség az önálló, indokolt döntésre, és a jövőre is figyelmet fordító gondolkodásra, valamint az érzelmek értelemnek való alárendelésére, a személyiség bizonyos fokú önállósága a szülőkkel szemben, illetve a napi feladatok önálló intézése, képesség a tartós kötődésre, a felnőttes szexualitás, reális beállítottság az iskola, illetve a munka vonatkozásában. (Csemánné dr. Váradi Veronika)

10 Tehát a pszichológus szakértő vizsgálni képes a kérdés megválaszolásához eszközei révén:
- kognitív képességeket, intellektust /beszámítási képességhez is/ személyiség érettségét, kontrollfunkcióit (értelmi és viselkedésszabályozási képességet) - befolyásolhatóságot, sodorhatóságot önkontrollt, normakövetés képességét szociabilitást érzelmi fejlettséget morális fejlettséget /?/

11 A személyiségfejlődés vizsgálata tehát központi kérdés, az intellektus vizsgálata ennél egyszerűbb, konkrétabb, egyértelműbb. Nagy egyéni különbségek, de általában: egy 12 éves gyermek személyiségfejlődése még folyamatban van, ösztönein és érzelmein sokszor kevésbé képes uralkodni, befolyásolható, csábítható – főként egy olyan gyermek, aki bűncselekmény elkövetésébe keveredik.

12 II. Ki vizsgálja? „Elsősorban pszichológus szakértő igénybe vétele indokolt…” – LÜ. Miután azonban azonosítja a beszámítási képességgel, indokolt az elmeorvos szakértő igénybevétele lenne, pszichológus bevonásával. Milyen pszichológus szakértő, arra egyértelmű a válasz: Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt és gyermek szakpszichológia területére kijelölt szakértő. Nincsen önálló gyermekpszichológiai szakértői terület! Nem is szükséges, hogy legyen ennek a kérdésnek a vizsgálatához. (9/2006. IMr.)

13 Nem előny, tehát nem szükséges: gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus /a szakértői területi besorolások okán/ – de persze nem negatívum általában. Előny lehet: igazságügyi klinikai pszichológiai szakvizsgával rendelkező szakértő, gyermekvédelmi tapasztalattal rendelkező szakértő /erről megbízható info azonban ?/

14 III. Hogyan vizsgálja? Szakértői kompetencia a módszerek kiválasztása a Módszertani levelek szerint, de Exploráció /pszichológiai beszélgetés/ elengedhetetlen. - Intellektust – intelligencia-tesztekkel. De! Az értelmi képesség nem szűkíthető le az IQ-ra! - Személyiség érettségét, - Befolyásolhatóságot - önkontrollt, személyiség- normakövetés képességét, stb. vizsgálatokkal

15 Bizonyos iratok beszerzése javasolt:
Pedagógia vélemény Környezettanulmány Gyámhivatal, Gyermekjóléti Szakszolgálat, Gyámhatóság megkeresése előzmények miatt /pl. védelembe vétel, alapellátás, családgondozás fontos előzményi információkat adhat/ Lehetőleg mindezt a szakértői vizsgálatra már. A LÜ. is kiemeli az iskolai vélemény és környezettanulmány beszerzését.

16 IV. Mikor? A lehető legkorábban a bűncselekmény elkövetését követően!
Fontos az idői faktor, később (különösen évekkel később) ez a kérdés nehezen vizsgálható, hisz az idő előrehaladtával a személyiség érhet, változhat.

17 Köszönöm a figyelmet!

18 Bibliográfia: Csemáné Dr. Váradi Erika: Életkor és belátási képesség a német és az osztrák büntetőjogban - jogalkalmazási kérdések; in.: Dr. Ligeti Miklós (2007). Életkor és belátási képesség - összefoglaló a Magyar Kriminológiai Társaság tudományos üléséről, Dr. Dénes Veronika: Életkor és belátási képesség a svájci büntetőjogban - különös tekintettel a jogalkalmazási kérdésekre. In: Dr. Ligeti Miklós (2007). Életkor és belátási képesség - összefoglaló a Magyar Kriminológiai Társaság tudományos üléséről. Dr. Ligeti Miklós: A gyermek- és fiatalkori bűnözés kezelésének kérdései. Dr. Vaskuti András: Életkor és belátási képesség a magyar büntetőjogban - jogalkotási és jogalkalmazási kérdések. In.: Dr. Ligeti Miklós (2007). Életkor és belátási képesség - összefoglaló a Magyar Kriminológiai Társaság tudományos ülésér


Letölteni ppt "dr. Németh Rita iü. pszichológus szakértő"

Hasonló előadás


Google Hirdetések