Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Foglalkoztatást elősegítő programok SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet Szeged, 2009/2010 I. félév.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Foglalkoztatást elősegítő programok SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet Szeged, 2009/2010 I. félév."— Előadás másolata:

1 Foglalkoztatást elősegítő programok SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet Szeged, 2009/2010 I. félév

2 Új Magyarország Fejlesztési Terv célja Foglalkoztatás bővítése Foglalkoztatás bővítése Tartós növekedés feltételeinek megteremtése Tartós növekedés feltételeinek megteremtése↓ Állami és uniós fejlesztések Gazdaság Gazdaság Közlekedés Közlekedés Társadalom Társadalom Környezet és energetika Környezet és energetika Területfejlesztés Területfejlesztés

3 Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében elfogadott operatív programok Ágazati operatív programok Gazdaságfejlesztési OP Gazdaságfejlesztési OP Közlekedési OP Közlekedési OP Társadalmi megújulás OP Társadalmi megújulás OP Társadalmi infrastruktúra OP Társadalmi infrastruktúra OP Környezet és energia OP Környezet és energia OP Államreform OP Államreform OP Elektronikus közigazgatás OP Elektronikus közigazgatás OP Végrehajtás OP Végrehajtás OPRegionális operatív programok Nyugat-dunántúli OP Nyugat-dunántúli OP Dél-alföldi OP Dél-alföldi OP Észak-alföldi OP Észak-alföldi OP Közép-magyarországi OP Közép-magyarországi OP Észak-magyarországi OP Észak-magyarországi OP Közép-dunántúli OP Közép-dunántúli OP Dél-dunántúli OP Dél-dunántúli OP

4 1) TÁMOP Társadalmi megújulás operatív program Célja: munkaerő-piaci részvétel növelése munkaerő-piaci részvétel növelése↓ Emberi erőforrások minőségének javítása Specifikus célok megvalósítása ↓ Foglalkoztatás eszközrendszere Oktatás és képzés eszközrendszere Szociális terület eszközrendszere Egészségügy eszközrendszere Kultúra és közművelődés eszközrendszere Adminisztrációs eszközök

5 Specifikus célok A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összhangjának javítása Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése Az aktivitás területi különbségeinek csökkentése A változásokhoz való alkalmazkodás segítése A változásokhoz való alkalmazkodás segítése Az egész életen át tartó tanulás elősegítése Az egész életen át tartó tanulás elősegítése Az egészségi állapot és a munkavégző-képesség javítása Az egészségi állapot és a munkavégző-képesség javítása A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása A társadalmi összetartozás erősítése, az esélyegyenlőség támogatása

6 Prioritási tengelyek és beavatkozások I 1) A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése, integrált munkaügyi és szociális rendszer kialakítása A foglalkoztatási szolgálat fejlesztése, integrált munkaügyi és szociális rendszer kialakítása Munkaerő-piaci aktivizálás, megelőzés és képzés Munkaerő-piaci aktivizálás, megelőzés és képzés Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások Szociális gazdaság, innovatív és helyi foglalkoztatási kezdeményezések és megállapodások

7 Prioritási tengelyek és beavatkozások I 2. Alkalmazkodóképesség javítása A képzéshez való hozzáférés segítése A képzéshez való hozzáférés segítése A munkaerő-piaci alkalmazkodást segítő intézményrendszer fejlesztése A munkaerő-piaci alkalmazkodást segítő intézményrendszer fejlesztése A szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztése A szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztése

8 Prioritási tengelyek és beavatkozások I 3. Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek A kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatása A kompetencia alapú oktatás elterjedésének támogatása A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás

9 Prioritási tengelyek és beavatkozások I 4. A Felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében A felsőoktatás minőségének javítása az egész életen át tartó tanulással összhangban A felsőoktatás minőségének javítása az egész életen át tartó tanulással összhangban A felsőoktatás kapacitásainak bővítése a vállalkozásokkal való szerves együttműködés kiépítésének szolgálatában A felsőoktatás kapacitásainak bővítése a vállalkozásokkal való szerves együttműködés kiépítésének szolgálatában

10 Prioritási tengelyek és beavatkozások I 5. Társadalmi befogadás, részvétel erősítése A kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek, valamint a településen belüli szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása A kiemelt leghátrányosabb helyzetű térségek, valamint a településen belüli szegregáció csökkentését célzó komplex fejlesztések támogatása Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok Beruházás a jövőnkbe: gyermek és ifjúsági programok A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerő-piaci integrációjuk előmozdítása érdekében A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása munkaerő-piaci integrációjuk előmozdítása érdekében A szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása A szociális ellátórendszer fejlesztése, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása A helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése A helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése A társadalmi kohézió erősítése bűnmegelőzési és reintegrációs programokkal A társadalmi kohézió erősítése bűnmegelőzési és reintegrációs programokkal

11 Prioritási tengelyek és beavatkozások I 6. Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés Egészségfejlesztés és egészségtudatos magatartásra ösztönzés Egészségfejlesztés és egészségtudatos magatartásra ösztönzés Egészségügyi szerkezetátalakítást támogató humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztés Egészségügyi szerkezetátalakítást támogató humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztés

12 Prioritási tengelyek és beavatkozások I 7. Technikai segítségnyújtás a konvergencia régiókban 8. Az operatív program prioritási tengelyeinek megvalósítása a Közép- magyarországi régióban 9. Technikai segítségnyújtás a Közép- magyarországi régióban

13 Zászlóshajó programok „A tudás – esély” „A tudás – esély” „Gyermekesély” „Gyermekesély” „A 21. század iskolája” „A 21. század iskolája” „Nem mondunk le senkiről” – Esély a leghátrányosabb kistelepülésen élőknek”- komplex térségfejlesztési program „Nem mondunk le senkiről” – Esély a leghátrányosabb kistelepülésen élőknek”- komplex térségfejlesztési program „Versenyképességi Pólus program „Versenyképességi Pólus program „Magyar Géniusz” „Magyar Géniusz” „Rugalmas képzés” „Rugalmas képzés” „Meggyógyítjuk az Egészségügyet” „Meggyógyítjuk az Egészségügyet” „Egyenlő esélyű hozzáférés Magyarországon” „Egyenlő esélyű hozzáférés Magyarországon”

14 2) Egész életen át tartó tanulás program alprogramjai Comenius (közoktatás) Comenius (közoktatás) Erasmus (felsőoktatás) Erasmus (felsőoktatás) Leonardo (szakmai képzés) Leonardo (szakmai képzés) Grundtvig (felnőttoktatás) Grundtvig (felnőttoktatás)

15 2/a) Leonardo Da Vinci pr. általános célkitűzései az ismeretek, készségek és képesítések megszerzése és felhasználása céljából tartott képzéseken és továbbképzéseken részt vevő személyek támogatása a személyes fejlődés, a munkavállalói esélyek és az európai munkaerőpiacon való érvényesülés megkönnyítése érdekében az ismeretek, készségek és képesítések megszerzése és felhasználása céljából tartott képzéseken és továbbképzéseken részt vevő személyek támogatása a személyes fejlődés, a munkavállalói esélyek és az európai munkaerőpiacon való érvényesülés megkönnyítése érdekében a szakoktatási és -képzési rendszerek, intézmények és gyakorlatok minőségi javításának és az e téren megvalósuló innovációnak a támogatása a szakoktatási és -képzési rendszerek, intézmények és gyakorlatok minőségi javításának és az e téren megvalósuló innovációnak a támogatása a szakoktatás, -képzés és mobilitás vonzóbbá tétele a munkáltatók és magánszemélyek számára, valamint a szakképzésben részt vevő munkavállalók mobilitásának elősegítése a szakoktatás, -képzés és mobilitás vonzóbbá tétele a munkáltatók és magánszemélyek számára, valamint a szakképzésben részt vevő munkavállalók mobilitásának elősegítése

16 Operatív célkitűzései I a szakmai alapozó oktatásban és szakképzésben és továbbképzésben érintett személyek egész Európára kiterjedő mobilitása minőségének javítása és mennyiségének növelése azzal a céllal, hogy a vállalkozásoknál folyó gyakorlatok száma az egész életen át tartó tanulás programjának végére legalább évi 80 000-re növekedjen; a szakmai alapozó oktatásban és szakképzésben és továbbképzésben érintett személyek egész Európára kiterjedő mobilitása minőségének javítása és mennyiségének növelése azzal a céllal, hogy a vállalkozásoknál folyó gyakorlatok száma az egész életen át tartó tanulás programjának végére legalább évi 80 000-re növekedjen; az oktatási és képzési szolgáltatást nyújtó intézmények vagy szervezetek, a vállalkozások, a szociális partnerek és más érintett szervek közötti európai szintű együttműködés minőségének javítása és mennyiségének növelése; az oktatási és képzési szolgáltatást nyújtó intézmények vagy szervezetek, a vállalkozások, a szociális partnerek és más érintett szervek közötti európai szintű együttműködés minőségének javítása és mennyiségének növelése;

17 Operatív célkitűzései II az innovatív gyakorlatok fejlesztésének elősegítése a felsőfokútól eltérő szintű szakoktatás és -képzés terén, valamint e gyakorlatoknak átadása; az innovatív gyakorlatok fejlesztésének elősegítése a felsőfokútól eltérő szintű szakoktatás és -képzés terén, valamint e gyakorlatoknak átadása; a képesítések és a kompetenciák – köztük a nem formális és informális tanulással szerzettek – átláthatóságának és elismerésének javítása; a képesítések és a kompetenciák – köztük a nem formális és informális tanulással szerzettek – átláthatóságának és elismerésének javítása; a modern idegen nyelvek tanulásának ösztönzése; a modern idegen nyelvek tanulásának ösztönzése;

18 Mobilitás és partnerség 1) a szakmai alapképzés bármely formájában részt vevő gyakornokok és a szakmai továbbképzésben részt vevő munkaerő-piaci szereplők mobilitása. 2) a szakképzési szakemberek mobilitása.

19 Kik pályázhatnak I Minden olyan szervezet pályázhat, amely a szakképzés valamely szintjén tevékenykedik, a szakmai oktatásban – képzésben együttműködik, a felsőoktatás szintjétől eltekintve Minden olyan szervezet pályázhat, amely a szakképzés valamely szintjén tevékenykedik, a szakmai oktatásban – képzésben együttműködik, a felsőoktatás szintjétől eltekintve A szakképzés területén (a felsőoktatástól eltekintve) oktatást - képzést nyújtó intézmények, szervezetek A szakképzés területén (a felsőoktatástól eltekintve) oktatást - képzést nyújtó intézmények, szervezetek A szakképzésbe bekapcsolódó egyesületek, szövetségek (hallgatói – oktatói szövetségek, szülő-szervezetek stb.) A szakképzésbe bekapcsolódó egyesületek, szövetségek (hallgatói – oktatói szövetségek, szülő-szervezetek stb.) Vállalkozások, szociális partnerek és a munka világának egyéb képviselői, beleértve a kamarákat és más érdekképviseleti szervezeteket is (pl. munkaadói, munkavállalói szervezetek) Vállalkozások, szociális partnerek és a munka világának egyéb képviselői, beleértve a kamarákat és más érdekképviseleti szervezeteket is (pl. munkaadói, munkavállalói szervezetek)

20 Kik pályázhatnak II Az egész életen át tartó tanulás szempontjaihoz kapcsolódóan pályatanácsadással és információ- nyújtással foglalkozó szervezetek Az egész életen át tartó tanulás szempontjaihoz kapcsolódóan pályatanácsadással és információ- nyújtással foglalkozó szervezetek Az egész életen át tartó tanulás szempontjait felölelő szakmapolitika és működési rend irányelveit alakító testületek helyi, regionális és nemzeti szinten Az egész életen át tartó tanulás szempontjait felölelő szakmapolitika és működési rend irányelveit alakító testületek helyi, regionális és nemzeti szinten Kutatóintézetek, amelyek az egész életen át tartó tanulás kérdéseivel foglalkoznak Kutatóintézetek, amelyek az egész életen át tartó tanulás kérdéseivel foglalkoznak Felsőoktatási intézmények. Felsőoktatási intézmények.

21 2/b) Grundtvig pr. Célja: Európai együttműködési tevékenységek révén elősegítse a felnőttoktatás európai dimenziójának kialakulását. Európai együttműködési tevékenységek révén elősegítse a felnőttoktatás európai dimenziójának kialakulását. Hozzájárul ahhoz, hogy a felnőtt tanuló teljes értékű, aktív tagja lehessen a társadalomnak, bővüljenek a más kultúrákról szóló ismeretei, életminősége, és munkaerő-piaci esélyei javuljanak.

22 3) START programok Célja: A munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű egyes társadalmi csoportok és a munkaerőpiactól tartósan távollevők, foglalkoztatásuk érdekében és munkaerő-piaci versenyképességük kiegyenlítése érdekében támogatást kapjanak. A munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű egyes társadalmi csoportok és a munkaerőpiactól tartósan távollevők, foglalkoztatásuk érdekében és munkaerő-piaci versenyképességük kiegyenlítése érdekében támogatást kapjanak.

23 Tartósan távollévő személy a pályakezdő fiatal a pályakezdő fiatal az a személy aki, a gyermekgondozási segély (gyes), a gyermekgondozási díj (gyed), a gyermeknevelési támogatás (gyet), továbbá az ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni az a személy aki, a gyermekgondozási segély (gyes), a gyermekgondozási díj (gyed), a gyermeknevelési támogatás (gyet), továbbá az ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni aki a gyermek egyéves korának betöltését követően, a gyermek után igénybe vett gyes folyósítása mellett kíván munkát vállalni, feltéve, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll aki a gyermek egyéves korának betöltését követően, a gyermek után igénybe vett gyes folyósítása mellett kíván munkát vállalni, feltéve, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll maga a tartósan álláskereső maga a tartósan álláskereső

24 START-kártya kiváltására jogosult  a huszonötödik életévét, felsőfokú végzettség esetén a harmincadik életévét még nem töltötte be, tanulmányait befejezte vagy megszakította, valamint a tanulmányainak befejezését követően első ízben létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt, és e jogviszony létesítését megelőzően megbízási szerződés, vállalkozási szerződés alapján vagy egyéni vállalkozóként sem végzett munkát.

25 Munkaadót megillető járulékkedvezmény mentes a tételes egészségügyi hozzájárulás alól mentes a tételes egészségügyi hozzájárulás alól a munkaadói járulék és a huszonkilenc százalékos társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér tizenöt százalékának, második évében huszonöt százalékának megfelelő fizetési kötelezettség terheli. a munkaadói járulék és a huszonkilenc százalékos társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér tizenöt százalékának, második évében huszonöt százalékának megfelelő fizetési kötelezettség terheli.

26 START PLUSZ kártya kiváltására jogosult a gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási díj, a gyermeknevelési támogatás, továbbá az ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni, a gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási díj, a gyermeknevelési támogatás, továbbá az ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni, vagy aki a gyermek egyéves korának betöltését követően, a gyermek után igénybe vett gyes folyósítása mellett kíván munkát vállalni, feltéve, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll, illetve a tartósan álláskereső. vagy aki a gyermek egyéves korának betöltését követően, a gyermek után igénybe vett gyes folyósítása mellett kíván munkát vállalni, feltéve, hogy foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban nem áll, illetve a tartósan álláskereső.

27 Munkaadót megillető járulékkedvezmény mentes a tételes egészségügyi hozzájárulás alól, mentes a tételes egészségügyi hozzájárulás alól, a munkaadói járulék és a huszonkilenc százalékos társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér tizenöt százalékának, második évében huszonöt százalékának megfelelő fizetési kötelezettség terheli. a munkaadói járulék és a huszonkilenc százalékos társadalombiztosítási járulék együttes összege helyett a foglalkoztatás első évében a bruttó munkabér tizenöt százalékának, második évében huszonöt százalékának megfelelő fizetési kötelezettség terheli.

28 START EXTRA kártya kiváltására jogosult ha az ötvenedik életévét betöltötte, ha az ötvenedik életévét betöltötte, vagy akkor ha életkorra való tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik. vagy akkor ha életkorra való tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.

29 Munkaadót megillető járulékkedvezmény a tételes egészségügyi hozzájárulás alól mentesség illeti meg a tételes egészségügyi hozzájárulás alól mentesség illeti meg a foglalkoztatás első évében a munkaadó mentesül a munkaadói járulék megfizetése alól a foglalkoztatás első évében a munkaadó mentesül a munkaadói járulék megfizetése alól mentesül a huszonkilenc százalékos társadalombiztosítási járulék megfizetése alól mentesül a huszonkilenc százalékos társadalombiztosítási járulék megfizetése alól

30 4) Lépj egyet előre II. program Célja: Az alacsony iskolai végzettségű, illetve szakképzetlen felnőttek képzése. Az alacsony iskolai végzettségű, illetve szakképzetlen felnőttek képzése. Az állásban lévők közül minél több munkavállaló tarthassa meg munkahelyét Az állásban lévők közül minél több munkavállaló tarthassa meg munkahelyét A munkanélküliek pedig minél nagyobb számban juthassanak munkához. A munkanélküliek pedig minél nagyobb számban juthassanak munkához.

31 Program általi támogatások Képzési költség megtérítése Képzési költség megtérítése Egyhavi minimálbérnek megfelelő pénzbeli támogatás Egyhavi minimálbérnek megfelelő pénzbeli támogatás tankönyvtámogatás tankönyvtámogatás

32 Támogatás alanyai I Az a felnőtt, aki rendelkezik legalább a 6. osztály befejezését igazoló bizonyítvánnyal, és alapfokú iskolai végzettség megszerzésére irányuló képzésben kíván részt venni; Az a felnőtt, aki rendelkezik legalább a 6. osztály befejezését igazoló bizonyítvánnyal, és alapfokú iskolai végzettség megszerzésére irányuló képzésben kíván részt venni; Az a felnőtt, aki a 6. osztály befejezését igazoló általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik, és a szakképzés megkezdéséhez szükséges közismereti és szakmai kompetenciák megszerzésére irányuló felzárkóztató képzésben, s ezt követő szakképzésben kíván részt venni; Az a felnőtt, aki a 6. osztály befejezését igazoló általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik, és a szakképzés megkezdéséhez szükséges közismereti és szakmai kompetenciák megszerzésére irányuló felzárkóztató képzésben, s ezt követő szakképzésben kíván részt venni; Az a felnőtt, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de nem rendelkezik szakképzettséggel, és szakképesítés megszerzésére irányuló szakképzésben kíván részt venni; Az a felnőtt, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de nem rendelkezik szakképzettséggel, és szakképesítés megszerzésére irányuló szakképzésben kíván részt venni;

33 Támogatás alanyai II Az a felnőtt, aki érettségivel rendelkezik, de nem rendelkezik szakképzettséggel, és olyan képzésben kíván részt venni, amelyre a munkaerő-piacon kereslet mutatkozik; Az a felnőtt, aki érettségivel rendelkezik, de nem rendelkezik szakképzettséggel, és olyan képzésben kíván részt venni, amelyre a munkaerő-piacon kereslet mutatkozik; azok a felnőttek, akik már rendelkeznek valamilyen szakmai előképzettséggel, lehetőséget kapnak magasabb szintű, hiányszakmára irányuló szakképesítés megszerzésére; azok a felnőttek, akik már rendelkeznek valamilyen szakmai előképzettséggel, lehetőséget kapnak magasabb szintű, hiányszakmára irányuló szakképesítés megszerzésére; az elavult szakmával rendelkező felnőttek számára lehetőséget biztosít a program olyan új szakképesítés megszerzésére, amely iránt kereslet mutatkozik a munkaerőpiacon. az elavult szakmával rendelkező felnőttek számára lehetőséget biztosít a program olyan új szakképesítés megszerzésére, amely iránt kereslet mutatkozik a munkaerőpiacon.

34 Elavult szakma Az a szakképesítés, amit a felnőtt 15 éve szerzett és legalább 5 éve nem dolgozik az adott munkakörben, vagy egészségkárosodás miatt nem tud gyakorolni és a szakma még rész-szakképesítésként sem található meg az OKJ-ben. Az a szakképesítés, amit a felnőtt 15 éve szerzett és legalább 5 éve nem dolgozik az adott munkakörben, vagy egészségkárosodás miatt nem tud gyakorolni és a szakma még rész-szakképesítésként sem található meg az OKJ-ben.

35 Nem támogatható a képzése annak a felnőttnek, aki I Felsőfokú végzettséggel rendelkezik Felsőfokú végzettséggel rendelkezik iskolai tankötelezettségének nem tett eleget (1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról), iskolai tankötelezettségének nem tett eleget (1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról), egyéb, az állam által támogatott képzésben vesz részt - beleértve az iskolarendszerű szakképzés keretében folyó képzéseket is, egyéb, az állam által támogatott képzésben vesz részt - beleértve az iskolarendszerű szakképzés keretében folyó képzéseket is,

36 Nem támogatható a képzése annak a felnőttnek, aki II  már rendelkezik piacképes szakképzettséggel, és olyan szakképesítést kíván megszerezni, mely az eredeti szakképzettség fejlesztését nem biztosítja,  olyan képzésben vesz részt, amely a támogatási szerződés megkötését megelőzően megkezdődött,  nyelvi képzésben kíván részt venni,  olyan képzési programban kíván részt venni, amely olyan szakképzettséggel zárul, mely az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) információi alapján túltelített szakmának minősül,

37 Nem támogatható a képzése annak a felnőttnek, aki III a HEFOP 3.5.3 "Lépj egyet előre" programban támogatást nyert, de a képzést annak elvégzése előtt neki felróható okból abbahagyta, és ezzel szerződésszegést követett el, a HEFOP 3.5.3 "Lépj egyet előre" programban támogatást nyert, de a képzést annak elvégzése előtt neki felróható okból abbahagyta, és ezzel szerződésszegést követett el, a HEFOP 3.5.3 "Lépj egyet előre" program keretében szakképesítést szerzett, és a jelen programban átképzés céljából kíván részt venni, a HEFOP 3.5.3 "Lépj egyet előre" program keretében szakképesítést szerzett, és a jelen programban átképzés céljából kíván részt venni, a HEFOP 3.5.3 "Lépj egyet előre" programban támogatást nyert, és a képzés jelen programmal egyidejűleg zajlik. a HEFOP 3.5.3 "Lépj egyet előre" programban támogatást nyert, és a képzés jelen programmal egyidejűleg zajlik.

38 Támogatások I a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők a mindenkori minimálbér egy havi összegének megfelelő pénzbeli támogatásban részesülnek minden 150 óra teljesített képzési idő után; az utolsó időegységre jutó támogatás csak a képzés eredményes befejezése után kerülhet kifizetésre a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők a mindenkori minimálbér egy havi összegének megfelelő pénzbeli támogatásban részesülnek minden 150 óra teljesített képzési idő után; az utolsó időegységre jutó támogatás csak a képzés eredményes befejezése után kerülhet kifizetésre

39 Támogatások II az alapfokú iskolai végzettségnél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők a mindenkori minimálbér egy havi összegének megfelelő utólagos pénzbeli támogatásban részesülnek, amennyiben a képzést eredményesen befejezik az alapfokú iskolai végzettségnél magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők a mindenkori minimálbér egy havi összegének megfelelő utólagos pénzbeli támogatásban részesülnek, amennyiben a képzést eredményesen befejezik

40 Támogatások III a tananyagokat a képző intézmények biztosítják, amelyekért résztvevőnként legfeljebb bruttó 16 ezer Ft-ot számlával igazoltan számolhatnak el az FSZH felé. Ahhoz, hogy elszámolható legyen a költség, az elektronikus rendszerben a tanfolyam indulását megelőzően rögzíteni kell a részletes tankönyvlistát a szerző, a cím, a kiadó, valamint a megjelenés évének feltüntetésével. Csak lektorált tankönyv árát tudják megtéríteni. Amennyiben a tananyagot a képző intézmény saját maga állítja elő, úgy köteles abból képzésenként egy példányt elektronikusan eljuttatni a hivatalhoz. a tananyagokat a képző intézmények biztosítják, amelyekért résztvevőnként legfeljebb bruttó 16 ezer Ft-ot számlával igazoltan számolhatnak el az FSZH felé. Ahhoz, hogy elszámolható legyen a költség, az elektronikus rendszerben a tanfolyam indulását megelőzően rögzíteni kell a részletes tankönyvlistát a szerző, a cím, a kiadó, valamint a megjelenés évének feltüntetésével. Csak lektorált tankönyv árát tudják megtéríteni. Amennyiben a tananyagot a képző intézmény saját maga állítja elő, úgy köteles abból képzésenként egy példányt elektronikusan eljuttatni a hivatalhoz.

41 5) Új Pálya program Célja: A közszférát érintő szerkezetváltási folyamatok kedvezőtlen foglalkoztatási hatásainak mérséklése azáltal, hogy a programban résztvevő munkavállalók számára piacképes ismeretek megszerzését teszi lehetővé, illetve már az állás elvesztését megelőzően is segítséget nyújt a pályamódosításra szoruló közszférában dolgozók számára. A közszférát érintő szerkezetváltási folyamatok kedvezőtlen foglalkoztatási hatásainak mérséklése azáltal, hogy a programban résztvevő munkavállalók számára piacképes ismeretek megszerzését teszi lehetővé, illetve már az állás elvesztését megelőzően is segítséget nyújt a pályamódosításra szoruló közszférában dolgozók számára.

42 Akik a programban részt vehetnek akinek munkaviszonya 2006. július 1- ét követően létszámleépítés miatt szűnt meg akinek munkaviszonya 2006. július 1- ét követően létszámleépítés miatt szűnt meg vagy akár részmunkaidős foglalkoztatássá alakult vagy akár részmunkaidős foglalkoztatássá alakult vagy majd a közeljövőben kerül leépítésre a közszférából, de erről már tájékoztatta a munkáltatója vagy majd a közeljövőben kerül leépítésre a közszférából, de erről már tájékoztatta a munkáltatója pedagógus vagy egészségügyi végzettségű regisztrált álláskereső (beleértve a pályakezdőket is) pedagógus vagy egészségügyi végzettségű regisztrált álláskereső (beleértve a pályakezdőket is)

43 Támogatható képzések Munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, piacképes ismeretek megszerzését célzó szakmai jellegű képzések (gazdasági, informatikai jellegű képzések) Munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, piacképes ismeretek megszerzését célzó szakmai jellegű képzések (gazdasági, informatikai jellegű képzések) Nyelvi képzések Nyelvi képzések Saját vállalkozás indításához és működtetésével kapcsolatos jogi-, gazdasági ismeretek elsajátítását segítő képzések Saját vállalkozás indításához és működtetésével kapcsolatos jogi-, gazdasági ismeretek elsajátítását segítő képzések

44 6) Munkahelyi képzések támogatása Alanyai: Olyan gazdasági társaságok, szövetkezetek és egyéni vállalkozók, amelyek a törvény szerint kis- és középvállalkozásoknak minősülnek, és amelyek legalább egy főt foglalkoztatnak Olyan gazdasági társaságok, szövetkezetek és egyéni vállalkozók, amelyek a törvény szerint kis- és középvállalkozásoknak minősülnek, és amelyek legalább egy főt foglalkoztatnak Nagyvállalkozások Nagyvállalkozások

45 Mire kapható támogatás? Minden akkreditált, illetve az Országos Képzési Jegyzékben szereplő képzésre, amely akkreditált intézményben folyik. Minden akkreditált, illetve az Országos Képzési Jegyzékben szereplő képzésre, amely akkreditált intézményben folyik.

46 Képzéstípusok a vállalkozás tevékenységéhez szorosan kapcsolódó szakmai, illetve uniós képzés a vállalkozás tevékenységéhez szorosan kapcsolódó szakmai, illetve uniós képzés idegennyelv-tanulás idegennyelv-tanulás informatikai ismeretek megszerzése informatikai ismeretek megszerzése a cég irányítóinak vezetői továbbképzése a cég irányítóinak vezetői továbbképzése a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések (pénzügyi, számviteli, adó, vám, társadalombiztosítási stb.); a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések (pénzügyi, számviteli, adó, vám, társadalombiztosítási stb.); a vállalkozás tevékenységével összefüggésben környezetgazdálkodással kapcsolatos képzés; a vállalkozás tevékenységével összefüggésben környezetgazdálkodással kapcsolatos képzés; munka-, illetve egészségvédelmi tanfolyamok munka-, illetve egészségvédelmi tanfolyamok

47 Támogatás adható Képzések kapcsán felmerülő költségek megtérítésére Képzések kapcsán felmerülő költségek megtérítésére Tanfolyam díjának megtérítésére Tanfolyam díjának megtérítésére Utazási költségek megtérítésére Utazási költségek megtérítésére Tankönyvköltség megtérítésére Tankönyvköltség megtérítésére Vizsgák árának megtérítésére Vizsgák árának megtérítésére Képzések adminisztratív terheinek megtérítésére Képzések adminisztratív terheinek megtérítésére

48 Felnőttképzési 1×1 Célcsoportjai: tanulni vágyó felnőttek (foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetűek, alacsony iskolai végzettségűek, fogyatékkal élők, munkaerőpiacra visszatérni kívánó, jelenleg gyesen, gyeden lévő nők)tanulni vágyó felnőttek (foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetűek, alacsony iskolai végzettségűek, fogyatékkal élők, munkaerőpiacra visszatérni kívánó, jelenleg gyesen, gyeden lévő nők) felnőttképzést folytató intézményekfelnőttképzést folytató intézmények MunkáltatókMunkáltatók foglalkoztatást és képzést segítő szervezetek és azok munkatársaifoglalkoztatást és képzést segítő szervezetek és azok munkatársai

49 Honlap tartalma: felnőttkori tanulással kapcsolatos általános információkfelnőttkori tanulással kapcsolatos általános információk szakképzési, felnőttképzési, foglalkoztatási fogalmak, jogszabályok és azok magyarázatátszakképzési, felnőttképzési, foglalkoztatási fogalmak, jogszabályok és azok magyarázatát pályaválasztást, pályaorientációt segítő információkpályaválasztást, pályaorientációt segítő információk felnőttképzést folytató iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli intézmények aktuális képzési kínálataitfelnőttképzést folytató iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli intézmények aktuális képzési kínálatait képzéskeresőképzéskereső intézménykeresőintézménykereső támogatási lehetőségektámogatási lehetőségek pályázatfigyelőpályázatfigyelő információkat a képzés és foglalkoztatásról az Európai Unióban valamint a felnőttkori tanulásrólinformációkat a képzés és foglalkoztatásról az Európai Unióban valamint a felnőttkori tanulásról linkgyűjteménytlinkgyűjteményt vendégkönyvetvendégkönyvet fórumot.fórumot.

50 Felnőttképzési 1×1 nyomtatott formája tartalmazza : alapfokú iskolai végzettségűek esetében: a célcsoport számára legfontosabb tudnivalókat, valamint a jogszabályokat,alapfokú iskolai végzettségűek esetében: a célcsoport számára legfontosabb tudnivalókat, valamint a jogszabályokat, gyesen, gyeden lévők esetében: a védőnői hálózat segítségével jutnak el a füzetek az érintettekhez. Számukra fontos tudnivalókat tartalmaz a felnőttképzésről, pénzbeli juttatásokról, tanulási támogatás formáiról.gyesen, gyeden lévők esetében: a védőnői hálózat segítségével jutnak el a füzetek az érintettekhez. Számukra fontos tudnivalókat tartalmaz a felnőttképzésről, pénzbeli juttatásokról, tanulási támogatás formáiról. Fogyatékkal élők esetében: tájékoztatást nyújt az elhelyezkedni kívánó, tanulni vágyó megváltozott munkaképességűek lehetőségeiről, támogatási formákról, jogszabályokról.Fogyatékkal élők esetében: tájékoztatást nyújt az elhelyezkedni kívánó, tanulni vágyó megváltozott munkaképességűek lehetőségeiről, támogatási formákról, jogszabályokról.


Letölteni ppt "Foglalkoztatást elősegítő programok SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet Szeged, 2009/2010 I. félév."

Hasonló előadás


Google Hirdetések