Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lőrincz Ildikó, NYME AK ECML-CELV, Graz CARAP/FREPA Referenciakeret a plurális nyelvi programokhoz Fókuszban a többnyelvűség Budapest, 2008.03.17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lőrincz Ildikó, NYME AK ECML-CELV, Graz CARAP/FREPA Referenciakeret a plurális nyelvi programokhoz Fókuszban a többnyelvűség Budapest, 2008.03.17."— Előadás másolata:

1 Lőrincz Ildikó, NYME AK ECML-CELV, Graz CARAP/FREPA Referenciakeret a plurális nyelvi programokhoz Fókuszban a többnyelvűség Budapest, 2008.03.17.

2 Az előadás vázlata Az ALC-projekt (2004-2007) A plurális nyelvi programok rövid ismertetése Többnyelvűségi és plurikulturális kompetencia A CARAP (többnyelvűségi programok referenciakeret) felépítése általános kompetenciák (táblázat) részképességek (források) – listák és állítások Példák ALC projekt folytatása – CARAP projekt

3 ALC CARAP/FREPA Modern Nyelvek Európai Központja, Graz CARAP/FREPA, Referenciakeret a plurális nyelvi programokhoz Framework of reference for pluralistic approaches FREPA ALC-projekt (2004-2007) eredménye ALC: Across Languages and Cultures ALC: A travers des Langues et des Cultures www.ecml.at/mtp2/ALC/html/ALC_E_mat.htm

4 ALC célja A plurális nyelvi programok (többnyelvű, interkulturális programok, projektek) által fejleszthető kompetenciák feltérképezése, rendszerbe foglalása Didaktikai cél (tudatos tanulás fejlesztése, önirányítás, nyelvi tudat) Oktatáspolitikai cél (nyelvi változatosság az iskolában) Nyelvészeti (szociolingvisztikai, nyelvpolitikai) cél: nyelvi változatosság tudatosítása, társadalmi presztízsének növelése

5 Plurális nyelvi programok Intercomprehension between related languages / intercompréhension entre langues parentes/szövegértés rokon nyelveken Integrated language learning/didactique intégrée des langues/integrált nyelvpedagógia Awakening to languages/ éveil aux langues / nyelvi fogékonyságfejlesztés

6 Plurális kompetencia Többnyelvűségi és plurikulturális kompetencia (KER, p.161-164) A plurális nyelvi és plurikulturális kompetencia nem egy-egy különálló, az ismert nyelvenként, nyelvváltozatonként jól lehatárolt kommunikációs kompetencia, hanem különböző, átmeneti profilú, váltakozó körvonalú de mégis egy egységet képező kompetencia, amely magában foglalja a nyelvhasználó teljes nyelvi repertoárját

7 Pedagógiai szinten- többnyelvűségi programok A plurális nyelvi repertoárt úgy tehetjük működőképessé (azaz a nyelvi kompetenciák szinergiáját, szerves egységét úgy érhetjük el), ha a nyelvi tevékenység, a nyelvtanulás folyamatában a nyelveket egységben fejlesztjük. Azaz a nyelvhasználó által ismert nyelvi változatokat (L1, L2, L3 stb.)nem részenként, hanem egy egységes kompetenciaként közelítjük meg […] (Guide pour l’élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe, p. 71)

8 Awakening to languages/ éveil aux langues / nyelvi fogékonyságfejlesztés Nyelvi változatosság élménye Nyelvi tudatosság (metanyelvi képességek) fejlesztése számos ismeretlen nyelv egyidejű megfigyelésével, manipulálásával

9 Nyelvi fogékonyságfejlesztés= ? Angolul : Újabb megnevezés: Awakening to languages = nyelvi, nyelvtani tudat, a nyelvi gondolkodás, a nyelvről való gondolkodás Az ismertebb elnevezés (Hawkins, 1984) Language awareness

10 8-9 évesek -Bevezetés a témába -Hipotézis: vajon milyen nyelvekről lehet szó?

11

12 Identifier,,repérer, sélectionner Probléma-helyzet : A mese kínai címe

13 Intercomprehension between related languages / intercompréhension entre langues parentes/szövegértés rokon nyelveken Egy ismeretlen nyelven írt szöveg értelmezése egy másik ismert/tanult nyelvre támaszkodva (rokon nyelvek didaktikája)

14 A nyelvrokonságra építve kontrasztív szemlélet kialakítása A rokon nyelvek értelmezésének képessége a nyelvi előismereteken és a tanuló/nyelvhasználó már részben kiépült önálló tanulási képességén alapszik

15 A nyelvi-kommunikációs transzfer A nyelvhasználó egy mentálisan már létező kompetenciára (nyelvi, kommunikációs, stratégiai, metanyelvi stb.) támaszkodva old meg egy nyelvi probléma-helyzetet A dekódolás minden esetben valamilyen forma vagy jelentés azonosítását feltételezi

16 A szövegértelmezés alapja – és a tevékenység eredménye A transzfer alapját képező nyelvi/kulturális/enciklopédikus előismeretek Következmény:önálló tanulás képességének fejlődése (nyelvi tudat fejlődése, stratégiai komponens fejlődése, önbizalom növekedése stb.)

17 Konrad Adenauer 1876-1967 Premier chancelier de la RFA (1949-63) et leader démocrate-chrétien, est indiscutablement associé à la recupération de l’économie et du prestige de l’Allemagne dans le post-guerre (après-guerre). L’ex-bourgmestre de Cologne, demi (démettre) et deux fois pris par les nazis, réussit, avec l’appuie occidental, à remettre son pays entre les plus influents du Monde. Il fut (était) un des fondateurs de la CEE et de l’OTAN/NATO et appuya la ligne gaulliste de l’unité européenne avec la création de l’axe Paris-Bonn.

18 Integrált nyelvtanulás Roulet, 1882, L2 tanulás az L1-re építve, majd L3 L1 és L2-re építve – a nyelvtanuló értelmi fejlődésének függvényében Magyarország: MTA Fehér Könyve, Szépe, Szende, Dezső, Tálasi, 1976, 1980 (tanuló nyelvi reprertoárjához igazodó nyelvi tartalmak, L1 és L2 terminológia, egységesítése, kontrasztív nyelvszemlélet, curriculumok harmonizálása)

19 Általános metanyelvi képességek Nyitottság a nyelvi/kulturális változatosságra Nyelvi/kommunikációs kompetencia 2, 3 … L Integrált nyelvtanulás

20 Általános metanyelvi képességek Nyitottság a nyelvi/kulturális változatosságra Nyelvi/kommunikációs kompetencia 3, 4, 5 … L Szövegértés rokon nyelveken

21 Általános metanyelvi képességek Nyitottság a nyelvi/kulturális változatosságra Nyelvi/kommunikációs kompetencia 20, 30 … L (másodlagos) Nyelvi fogékonyságfejlesztés

22 CARAP/FREPA tartalma A – Általános ismertető B – Az általános kompetenciák (competence) C – Ismeretek (részképesség) (knowledge) D – Attitűdök (részképesség) (attitudes) E – Képességek (részképesség) (skills)

23 Kompetencia (Perrenoud, 1999) « az egyén képessége belső és külső részképességek (források - ressources) (ismeretek, attitűdök, képességek) integrált előhívására és felhasználására, összetett feladat, probléma hatékony megoldása érdekében » Cselekvésközpontú megközelítés –társadalom kontextusa –vö. KER

24 Részképességek (ressources) Egy kompetencia részképességekből áll, adott probléma, feladat (feladattípus) megoldásához kötődően Belső részképességek: mentálisan léteznek = a 3 « hagyományos » részképesség, azaz ismeret, képesség, attitűd Külső források egy szótár, egy repülőgép – segít egy probléma megoldásában

25 A kompetencia három aspektusa: A kompetencia a részképességeket integrálja (nem csak szelektálja, hanem működésüket össze is hangolja…) részképességeket feltételez; a részképességek előhívásának képessége adott helyzetben

26 B – Általános kompetenciák Általános kompetenciáknak tekintjük esetünkben azon kompetenciákat amelynek fejlődését a plurális nyelvi programok kifejezetten, bár nem kizárólagosan segítik..

27 Olyan kompetenciák meghatározása, melyek az interakcióban és általában a cselekvés során, valamint a gondolkodás és tanulás során olyan ismereteket, készségeket és attitűdöket mozgósítanak amelyek alkalmazhatók minden nyelvre és minden kultúrára; - amelyek a nyelvek és a kultúrák közti viszonyokra vonatkoznak

28 C2 : Plurális nyelvi és kulturális repertoár fejlesztésének képessége (~ tanulás) C1 : A nyelvi és kulturális kommunikációra való képesség a másság kontextusában  (kommunikáció/interakció) C1.2. Tárgyalási képesség C3. Decentrációs képesség C5.Kívülállás (distantiation) képessége C7. A Másik, a másság elismerésének képessége C1.1. Konfliktusok félreértések megoldásának, akadályok leküzdésének képessége C2.1. Képesség a saját interkulturális és nyelvközi tapasztalatok kiaknázására C2.2. Képesség tudatosabb, szisztematikusabb tanulási folyamatokban történő részvételre a másság kontextusában C6. Képesség arra, hogy kritikailag elemezzük azt a kommunikációs vagy tanulási helyzetet, vagy tevékenységet, amelyben éppen részt veszünk. C1.3. Közvetítési képesség C4. Képesség ismeretlen nyelvi és kulturális elemekből jelentés alkotására C1.4. Adaptációs képesség 2 A kompetenciák magukban foglalják:

29 C2 : Plurális nyelvi és kulturális repertoár fejlesztésének képessége (tanulás) C1 : A nyelvi és kulturális kommunikációra való képesség a másság kontextusában  (kommunikácó) C1.2. Tárgyalási képesség C3. Decentrációs képesség C5.Kívülállás (distantiation) képessége C7. A Másik, a másság elismerésének képessége C1.1. Konfliktusok félreértések megoldásának, akadályok leküzdésének képessége C2.1. Képesség a saját interkulturális és nyelvközi tapasztalatok kiaknázására C2.2. Képesség tudatosabb, szisztematikusabb tanulási folyamatokban történő részvételre a másság kontextusában C6. Képesség arra, hogy kritikailag elemezzük azt kommunikációs vagy tanulási helyzetet, vagy tevékenységet, amelyben éppen részt veszünk. C1.3. Közvetítési képesség C4. Képesség ismeretlen nyelvi és kulturális elemekből jelentés alkotására C1.4. Adaptációs képesség 2 A kompetenciák magukban foglalják: A kommunikáció lebonyolítását

30 C2 : Plurális nyelvi és kulturális repertoár kiépítésének képessége (tanulás) C1 : A nyelvi és kulturális kommunikációra való képesség a másság kontextusában  (kommunikácó ) C1.2. Tárgyalási képesség C3. Decentrációs képesség C5.Kívülállás (distantiation) képessége C7. A Másik, a másság elismerésének képessége C1.1. Konfliktusok félreértések megoldásának, akadályok leküzdésének képessége C2.1. Képesség a saját interkulturális és nyelvközi tapasztalatok kiaknázására C2.2. Képesség tudatosabb, szisztematikusabb tanulási folyamatokban történő részvételre a másság kontextusában C6. Képesség arra, hogy kritikailag elemezzük azt a kommunikációs vagy tanulási helyzetet, vagy tevékenységet, amelyben éppen részt veszünk. C1.3. Közvetítési képesség C4. Képesség ismeretlen nyelvi és kulturális elemekből jelentés alkotására C1.4. Adaptációs képesség 2 A kompetenciák magukban foglalják: A kommunikáció képességét Egyén fejlődés, tanulás képességét

31 C2 : Plurális nyelvi és kulturális repertoár fejlesztésének képessége (tanulás) C1 : A nyelvi és kulturális kommunikációra való képesség a másság kontextusában  (kommunikácó ) C1.2. Tárgyalási képesség C3. Decentrációs képesség C5.Kívülállás (distantiation) képessége C7. A Másik, a másság elismerésének képessége C1.1. Konfliktusok félreértések megoldásának, akadályok leküzdésének képessége C2.1. Képesség a saját interkulturális és nyelvközi tapasztalatok kiaknázására C2.2. Képesség tudatosabb, szisztematikusabb tanulási folyamatokban történő részvételre a másság kontextusában C6. Képesség arra, hogy kritikailag elemezzük azt a kommunikációs vagy tanulási helyzetet, vagy tevékenységet, amelyben az egyén éppen részt vesz. C1.3. Közvetítési képesség C4. Képesség ismeretlen nyelvi és kulturális elemekből jelentés alkotására C1.4. Adaptációs képesség 2 A kompetenciák magukban foglalják: A kommunikáció lebonyolítását Egyén fejlődését Köztes zóna, amely C1 és C2- höz is tartozik…

32 C2 : Plurális nyelvi és kulturális repertoár fejlesztésének képessége (~tanulás) C1 : A nyelvi és kulturális kommunikációra való képesség a másság kontextusában  kommunikácó C1.2. Tárgyalási képesség C3. Decentrációs képesség C5.Kívülállás (distantiation) képessége C7. A Másik, a másság elismerésének képessége C1.1. Konfliktusok félreértések megoldásának, akadályok leküzdésének képessége C2.1. Képesség a saját interkulturális és nyelvközi tapasztalatok kiaknázására C2.2. Képesség tudatosabb, szisztematikusabb tanulási folyamatokban történő részvételre a másság kontextusában C6. Képesség arra, hogy kritikailag elemezzük azt kommunikációs vagy tanulási helyzetet, vagy tevékenységet, amelyben az egyén éppen részt vesz. C1.3. Közvetítési képesség C4. Képesség ismeretlen nyelvi és kulturális elemekből jelentés alkotására C1.4. Adaptációs képesség 2 A kompetenciák magukban foglalják: A kommunikáció lebonyolítását Egyén fejlődését Köztes zóna, amely C1 és C2- höz is tartozik… Definíciók, pontosítások Tovább

33 C2 : Plurális nyelvi és kulturális repertoár fejlesztéséenk képessége (tanulás) C1 : A nyelvi és kulturális kommunikációra való képesség a másság kontextusában  kommunikácó C1.2. Tárgyalási képesség Decentrációs képesség C5.Kívülállás (distantiation) képessége C7. A Másik, a másság elismerésének képessége C1.1. Konfliktusok félreértések megoldásának, akadályok leküzdésének képessége C2.1. Képesség a saját interkulturális és nyelvközi tapasztalatok kiaknázására C2.2. Képesség tudatosabb, szisztematikusabb tanulási folyamatokban történő részvételre a másság kontextusában C6. Képesség arra, hogy kritikailag elemezzük azt kommunikációs vagy tanulási helyzetet, vagy tevékenységet, amelyben az egyén éppen részt vesz. C1.3. Közvetítési képesség C4. Képesség ismeretlen nyelvi és kulturális elemekből jelentés alkotására C1.4. Adaptációs képesség Releváns az aszimmetrikus nyelvi és kulturális helyzetekre is Kiválóan fejleszthető plurális kontextuson kívül is, sőt egyéb tanulási helyzetben is (managertréningek stb.), de többnyelvűségi helyzetben alapvető a szerepe, ahol ui. a nyelvi és kult. Különbségek az interakcióban résztvevő szereplőktől különleges odafigyelést kívánnak meg Alkalmazkodás, adaptáció = « minden olyan részképessség, amely lehetővé teszi, hogy az egyén az eltérőhöz, a különbözőhöz közeledjék ». decentráció = « a plurális nyelvi programok célkitűzéseinek fontos eleme, amely nézőpont-változást, a viszonyítási pontok kimozdulását, relativizálást jelent az attitűdök, az ismeretek és a készségek terén » Kívülállás (distanciation) = « számos részkompetenciára alapozva kritikai hozzáállsát tesz lehetővé adott komm. helyzetben, magasabb szintű tudatosságot eredményez és lehetővé teszi, hogy a kommunikációt vagy a tanulás tárgyát kívülről közelítsük meg ». (meta szint)

34 Példa : adaptációs képesség cf. CARAP B-2 Meghatározásunk : A megszokottól eltérő iránti érdeklődés, ahhoz történő közeledés

35 Compétences / ressources Quelle organisation pour le CARAP ? Pourquoi ?Un exemple Adaptációs képesség Néhány részképesség melyet ez a kompetencia « mozgósít»: 1) Ismeretek : 11.1 Tudom, hogy léteznek kulturális különbséget 6.10. Tudom, milyen viselkedési formákkal reagálhat az egyén a társadalmi gyakorlatban jelentkező különbségekre 8.2. Tudom, hogy egy másik kultúrában a társas viselkedést specifikus szabályok irányítják 9.4.2 Tudom, hogy viselkedésünket mások tőlünk teljesen eltérően értelmezhetik. stb., stb. …

36 Compétences / ressources Quelle organisation pour le CARAP ? Pourquoi ?Un exemple Adaptációs képesség 2) Életvezetési kompetencia (attitűd) : 7.2 Az egyén kész a többnyelvű (plurális) verbális/nem verbális kommunikációra a kontextusnk megfelelő szabályok és rítusok szerint 15.1 Az egyén képesnek érzi magát arra, hogy komplex, változatos kommunikációs helyzetben többnyelvű partnerekkel interakcióba lépjen. ° 1.1.1 A kommunikáció verbális és nem verbális jeleire irányított figyelem képessége 6.1 A különbségek és a változatosság tiszteletben tartása (többnemzetiségű kontextus stb., stb. …

37 Compétences / ressources Quelle organisation pour le CARAP ? Pourquoi ?Un exemple Adaptációs képesség 3) Készségek : 2.6.4. Az egyén képes felderíteni, beazonosítani a kulturális különbségekből adódó viselkedéstípusokat 1.3.2. Képesség a kommunikáció kulturális eredetű jelenségeit felismerni, nyomon követni 3.9.2.1. Képesség saját nyelvi viselkedésünk összehasonlítására másnyelvűek nyelvi viselkedésével 2.6. Az egyén képes felismerni, beazonosítani, tudatosítani egy kultúra sajátosságait, kulturális jelenségeket° stb., stb. …

38 Az ismeretek (knowledge/savoirs) szerveződése a CARAP referenciakeretben Minden részképességet, így az ismereteket is bizonyos számú állítás (descripteur) listájával adtunk meg A listát az ismeret tárgya szerint rendeztük Nyelv-kultúra mesterséges szétválasztása módszertani és didaktikai okokból Nyelv: részképességek rendezése nyelvi szintenként (fonetika, morfológia, stb.) és átfogó kategóriákban (tanulás, nyelvi változatosság stb.)

39 Főbb kategóriák A1. Nyelv, mint jelrendszer 1.3. Knows that languages are based on rules.. 1.3.1.Knows that these rules can be intentionally broken. A2. Nyelv és társadalom 2.1. Has knowledge about synchronic social variations of languages {regional variants, variations related to age, professional status etc.} A3. Verbális és nemverbális kommunikáció 3.2. Is aware of some of the characteristics which make human language different from other forms of language (/animal communication/…)

40 Átfogó kategóriák A4. A nyelvek fejlődése (kontaktus-helyzetek) 4.3. Is aware of the existence of words loaned from one language to another A5. Többnyelvűség (egyén és társadalom szintjén) 5.5. Knows that multilingual, plurilingual situations are in constant evolution. A6 Nyelvek hasonlósága és különbözősége 6.3Knows that the categories mother tongue / language of education are not defined in the same way in another language A7 A nyelvek és a tanulás/elsajátítás 7.3 Knows that basing learning on similarities (structure / discourse / pragmatic rules) makes it easier.

41 B. Kultúra B1. Kultúra és társadalmi gyakorlat B2. Kultúra és reprezentációk (pl. sztereotípiák) B3. Kulturális referenciák Átfogó kategóriák B4. A kultúrák változatossága B5. Kultúra és identitás

42 Gyakorlati alkalmazhatóság Portfóliók, nyelvi naplók > tanulásirányítás > értékelés Tantervkészítés Közös Európai Referenciakeret kiegészítése: nyelvi szintekhez rendelt részképességek tartalma Pl. milyen részképességek szükségesek az önálló L2 szövegalkotáshoz B2 szinten többnyelvű megközelítésben?

43 ALC folytatása: CARAP 2007-2010 CARAP referenciakeret állításainak életkorhoz kötése Hipertext segítségével konkrét óratervek kapcsolása az egyes állításokhoz Többnyelvűséghez kapcsolódó problémahelyzet megoldására sémák Projektek lebonyolítása többnyelvűségi helyzetben

44 Vége (legalábbis egyenlőre !)


Letölteni ppt "Lőrincz Ildikó, NYME AK ECML-CELV, Graz CARAP/FREPA Referenciakeret a plurális nyelvi programokhoz Fókuszban a többnyelvűség Budapest, 2008.03.17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések