Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bazsa György, elnök Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság MRK plénum Budapest 2012. február 2. Korszakváltás a magyar felsőoktatás minőségügyében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bazsa György, elnök Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság MRK plénum Budapest 2012. február 2. Korszakváltás a magyar felsőoktatás minőségügyében."— Előadás másolata:

1 Bazsa György, elnök Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság MRK plénum Budapest 2012. február 2. Korszakváltás a magyar felsőoktatás minőségügyében

2 Az ESG-ről az MRK plénumon 2011. március 24-én tartott prezentáció üzenete ez volt: a)A belső és külső minőségbiztosítás szerepe növekszik a felsőoktatásban – vs. lásd problématérkép („csökken”). b)Az ESG ennek az európai és hazai vezérfonala. c)A jogalkotó állam (a fenntartó), az autonóm intézmények és a független akkreditáció közös minőségpolitikája a hiteles és nyilvános minőség feltétele. Mostanra kiderült: ez nem megvalósuló jövőkép, hanem elbocsátó, szép üzenet lett.

3 Miket bocsát el ezek közül az új törvény? ESG (European Standards and Guidelines …) minőségpolitika (ágazati) minőségbiztosítás (belső, a FOI-ban) autonóm felsőoktatási intézmény akkreditáció (külső minőséghitelesítés) független (a MAB státusza) Ezek a szavak – nyilván nem véletlenül – (így) elő sem fordulnak az új törvényben. Σ: A nagy vesztes: az autonómia és a minőségügy, a nagy nyertes: a centralizáló állam! (Csak zárójelben kérdezem: és maga a felsőoktatás?)

4 Majd’ húsz éves minőségügyünk forrása az 1993-as (!) Ftv: 1.A Kormány … meghatározza a felsőoktatás minőség- politikai követelményrendszerét. 2.A felsőoktatási intézmény Szabályzatában … meghatározza minőségbiztosítási rendszerét. 3.A MAB jogi személy, a magyar felsőoktatást szolgáló független szakmai testület, titkársága teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 4.A MAB működésének fedezetét az Országgyűlés az éves központi költségvetés keretében elkülönítetten biztosítja. 5.A MAB rendszeresen, de legalább nyolcévenként hitelesíti (akkreditálja) az egyes felsőoktatási intézményekben a képzés és a tudományos tevékenység minőségét. 6.A MAB jóváhagyja a doktori iskolák működését, … 7.A MAB véleményezi az egyetemi tanári pályázatokat. 8.A MAB közvetlen kapcsolatban van az intézményekkel.

5 Az új korszak kezdetei: 2012. január 1. – egy cím és más semmi 2012. február 29. – a jelen MAB & FTT menesztése 2012. június 30. – intézményfejlesztési tervek (Miért nem a tárca fejlesztési terve készül el először?) 2012. szeptember – (féloldalas) hallgatói szerződések 2015. szeptember 1-ig a többi rész is hatályba lép Korszakváltás a magyar felsőoktatás minőségügyében ?

6 Az új korszakból kiszorított korábbi törvényelemek: 1.--- (nincs ágazati minőségpolitika) 2.--- (nem kötelező a FOI-kben a minőségbiztosítás vs NKE) 3.A MAB a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység tudományos minőségének ellenőrzését, biztosítását és értékelését elősegítő (de nem akkreditáló és nem független !!!) országos szakértői testület, (amiben nincs hallgatói és munkáltatói képviselet) 4.--- (nincs a MAB működésének garantált fedezete) 5.--- (nincs akkreditáció, sem 5, sem 8, sem X évenként) [lesz akkreditáció nélkül több külföldi hallgatónk? NCFMEA?] 6.doktori iskolák véleményezése (de a miniszter nincs kötve a MAB véleményéhez – szemben az Alaptörvénnyel) 7.a MAB véleményezi az egyetemi tanári pályázatokat – az egyetlen változatlan (és közvetlen ) elem 8.--- (nincs tovább közvetlen FO(i)–MAB kapcsolat) [OH!]

7 Milyen ez a korszak Európában? Egy kis válogatás: Románia Ausztria University of Oxford Universität Wien EUA (European University Association) ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) ESG (European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) MAP-ESG – az ESG értékelése és javaslatok az áprilisi bukaresti bolognai miniszteri értekezletre

8 Önálló törvények a (felső)oktatás minőségügyéről: Románia (2006): ha az ARACIS nem ESG konform – nincs ARACIS. Van! (Most 100 román egyetemet minősít az EUA!) Ausztria (2011): 3 akkreditációs ügynökséget egyesítettek ---------------------- UNIVERSITY OF OXFORD Education Committee QUALITY ASSURANCE HANDBOOK ----------------------------- The UNIVERSITY OF VIENNA is currently announcing the position of the Head of the Quality Assurance Unit. (Full time) The University of Vienna with its 18 faculties, 94.00 employees, 180 degree programmes and 91.000 students considers quality assurance as especially important and has, therefore, created the Unit for Quality Assurance in 2004. This Unit currently has 6 staff members.

9 ESG: a „Bologna” miniszterek, köztük a magyar is, 2005- ben Bergenben fogadták el. Európai sztenderdek és irányelvek … 1. az intézmények belső minőségbiztosításához Mit és hogyan tesz az intézmény? 2. az intézmények külső minőségbiztosításához Mit értékel az intézményben a MAB? 3. külső minőségbiztosítási szervezetek értékeléséhez Mit tesz és milyen a MAB? „It would be extremely regretful to lose such an active and well respected member of the Association as HAC.” ENQA President, 30.01.2012. (www.mab.hu – Friss hírek)www.mab.hu

10 EUA: Key principles of university quality assurance i.Primary responsibility for quality assurance lies with universities themselves. The role of external quality evaluation is to review internal processes while respecting and promoting the primary responsibility of higher education institutions. ------------------------------- „ENQA considers the autonomy of institutions and independence of quality assurance agencies within national HE systems as a necessary conditi-on to ensure the full exercise of their responsibili-ties, notably with regard to the provision of accura-te and consistent information to the general public.” -------------------------------- Ezekből az látszik: felsőoktatásunk távolodik Európától, a MAB pedig az ENQA tagságtól!

11 S ha már (korszak) határon vagyunk: „A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni, nem újrarendezgetni azt, ami már megvan benne, hanem hozzáadni mindig.” (Medve Bébének, Ottlik Géza: Iskola a határon) -------------------------------- A jelen MAB febr. 29-ig tisztességgel csinálja, teszi dol- gát (24-én lesz a mai testület utolsó ülése), hozzáadja mindig a minőség világához amit kell és amit tud. ------------------------------ Az új MAB március 1-én megalakul. De az új MAB már nem a magyar felsőoktatásé, hanem az Oktatási Hivatalé. A MAB az OH-nak szakért, s az OH dönt.

12 Az MRK plénumán most a megrövidített mandátumú MAB testület nevében, én 3+2 év elnökség után búcsúzom. Köszönöm az együttműködést, a meg- értést a hibákért, a segítséget és a jogos kritikát is. Ha olykor okkal haragudtunk, mindig csak értetek! A magyar felsőoktatás minőségügyében csak azért vagyok optimista, mert öt év során nagyon kevés kivétellel mindenki az első szóra vállalta a felkérést, az akkreditációs feladatot, megtisztelőnek tartotta, tette, miként a nagyszerű titkárság, tisztességgel a dolgát, ezzel hozzáadott valamit ehhez a világhoz. „I have a dream”: egy új törvény ismét, európai módon felkarolja a minőségügyet és ezzel a minőség ügyét. Addig viszont, kedves Rektor hölgyek és urak, Ti otthon, az MRK itthon,Ti vigyétek át a Szerelmet túlsó partra!


Letölteni ppt "Bazsa György, elnök Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság MRK plénum Budapest 2012. február 2. Korszakváltás a magyar felsőoktatás minőségügyében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések