Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyar felsőoktatási akkreditációs helyzete, tervek Bazsa György, a MAB elnöke Felsőoktatási és Tudományos Tanács Mezőkövesd, 2009. június 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyar felsőoktatási akkreditációs helyzete, tervek Bazsa György, a MAB elnöke Felsőoktatási és Tudományos Tanács Mezőkövesd, 2009. június 16."— Előadás másolata:

1 A magyar felsőoktatási akkreditációs helyzete, tervek Bazsa György, a MAB elnöke Felsőoktatási és Tudományos Tanács Mezőkövesd, 2009. június 16.

2 „Elnöki beszámoló a MAB 2008. évi tevékenységéről Célkeresztben a MAB – ám ezzel együtt a minőség is!” 1.Európai háttér (EHEA, ERA): Bologna, ESG, Register/ENQA 2.Alapképzési szakok indítása 3.Mesterképzési szakok létesítése és indítása 4.Doktori iskolák akkeditációja 5.Intézmény- és párhuzamos szak-akkreditációk 6.A Bologna-folyamat értékelése 7.Egy + három törvénymódosítási javaslat 8.Közeledik a MAB ciklus vége

3 A MAB él és működik, a felsőoktatási szférában (és azon kívül is) hazai elfogadottsága és támogatott- sága van, európai elismertséget ért el, élvezi a bizalmat és fogadja a jogos kritikát. Egyeztet és kooperál a szférában. Partnerek: •OKM •MRK •ODT •FTT •DOSZ •HÖOK? •NBB.

4 Összesítő a tevékenységünkről 2005200620072008 +2008 - Alapszak létesítés4235415 Alapszak indítás603142972640 Mesterszak létesítés281252082135 Mesterszak indítás-74252366187 Egy. tanári pályázat23715217110550 Intézményakkreditáció 2 (5 kar) 15 (27) 12 (21) 13 Párhuzamos szak-akkreditáció - 4+1 (90) --- Új doktori iskola37258

5 1.Európai háttér: Bologna, ESG, Register/ENQA 2009. április 28-29. Belgium: 46 miniszter találkozója. Tanulás a jövőnek: a következő évtized prioritásai •A szociális dimenzió: méltányos hozzáférés és a tanulmányok sikeres befejezése •Az egész életen át tartó tanulás •Foglalkoztathatóság •Hallgató-központú tanulás és a felsőoktatás feladata az oktatás terén •Oktatás, kutatás és innováció •Nemzetközi nyitottság •Mobilitás •Adatgyűjtés •Többdimenziós átláthatósági eszközök •Finanszírozás

6 1.Európai háttér: Bologna, ESG, Register/ENQA 2010. március 11-12. Budapest–Bécs: ünnepi Bologna konferencia. – NBB, OKM szervezi (még nincs honlap!) EHEA + ERA: fokozatosan alakul, nyilván nem megy gyorsan. ESG: European Standards and Guidelines for Quality Assurance: a MAB és a magyar felsőoktatási intézmények is elfogadták és követik az ESG-t. EQAR = Register (E4: EUA, ENQA, ESU, EURASHE + 26 minisztérium) – elkezdte működését: külső értékelés alapján regisztrál (listáz) ESG-nek megfelelő minőségbiztosítási ügynökségeket. Eddig 9 ügynökséget regisztrált. ENQA: European Association for Quality Assurance in Higher Education. A MAB kezdettől tag, kétszer ment át sikeresen külső értékelésen (OKM+MRK koordinációban). 41 tag.

7 2. Alapképzési szakok (létesítése) és indítása -Az alapszakok rendszere beállt (bevált?), évi 1-2 új kezdeményezés van. A mostani felülvizsgálat nem céloz meg érdemi módosítást az alapszak-rendszerben. Sőt! -1-2 osztott mesterszakot osztatlanná kívánnak vissza- alakítani (építész, erdőmérnök). -A 7. összefüggő gyakorlati félév több helyen nem oldható meg, bontását kérte az MRK is. -A 2006-ban kezdő első teljes évfolyam 2009-ben nem tölti fel a 21.700-es finanszírozott mesterképzési keretet. 2-3 év alatt áll be a „steady state”, a 35%-os arány végül elég jó lehet. -A MAB-nak e téren már viszonylag kevés teendője van: havi tíz-húsz alapszak indítási beadvány érkezik. -A felsőoktatásnak viszont igen: tájékoztatni kell mindenkit a végzettek felkészültségéről, kompetenciáiról!

8 3. Mesterképzési szakok létesítése és indítása Túl vagyunk a nagy létesítése hullámon: kb. 225 mesterszak Bölcsészettudomány 71 Orvos- és eü. Tudom. 11 Műszaki 42 Nemzetvéd./katonai 6 Művészetek 34 Informatika 5 Természettudomány 21 Jogtudomány 4 Agrártudomány 19 Sporttudomány 4 Gazdaságtudomány 14 Pedagógia 1 Társadalomtudomány 13Összesen: 225 Tanári mesterszak:83 szakképzettség 9 műveltségi területen + 5 szakképzési területen + 1 a hitéleti képzésben. Elbírálás alatt van kb. 30 mesterszak létesítési beadvány. Szakirányok továbbra is rendezetlenek, burjánzanak.

9 4. Doktori iskolák akkreditációja Fő cél: a doktori képzés és a fokozatok jobb minősége! 16 új beadvány – 8 igen + 6 nem + 1 elbírálásban + 1 FvB-nél. 170 folyamatosan működő DI: a www.doktori.hu adatbázison (az ODT tulajdona; az ODT-nek hasznos, a MAB-nak fontos). 2009-es akkreditáció: ODT + MRK (= intézmények, ezen belül a DI-k) és az OKM folyamatos tájékoztatást kapnak és visszajeleznek. Nem módosítunk, csak pontosítunk (tudom- nyos közlemény, társ-témavezetés, eredményesség) Formai: (lassan) mind a 170 megfelelt. Tartalmi: •szakértők + KÁB-ok most dolgoznak (kis korrekció lehet) •doktori bizottság: szeptemberben értékel •plénum: októberben dönt. 2010-ben: tanulságok és teendők ODT/MAB és FOI szinten.

10 5. Intézmény- és párhuzamos szak-akkreditációk Az intézmény akkreditáció 2. körét 2009/10-ben befejezzük. A komplex intézményértékelés 2004-ben kezdett szétválni a történelem (+ 4 főiskolai), pszichológia; majd orvos, fogorvos, gyógyszerész; végül jogász egyetemi szakok párhuzamos akkreditációjával. 2008: általánossá tettük a szétválást (Ftv. kell hozzá) Intézmény-akkreditáció témái: (LB összetételt bővítjük) •stratégia, szervezet, vezetés, oktatás/kutatásszervezés •minőségbiztosítás (meta-akkreditációs perspektívával) •minőségfejlesztési javaslatokat fogalmaz meg a MAB Párhuzamos szak-akkreditáció: •meg kellett várni az új alapképzési szakok első végzőseit •informatikával indulunk 2009-ben •a doktori iskolákat az adatbázis alapján és után ennek keretében a helyszínen értékeljük

11 6. A Bologna-folyamat első átfogó értékelése •OKM kezdeményezésre: NBB, MRK, MAB, OKT, FTT, HÖOK? OKM? •Mi a cél: tapasztalatgyűjtés és „finomhangolás”. (Szép szó, de mit jelent ez konkrétan?) •A munkaadói szféra is értékel, de nem szervezetten és nem hatékonyan: ő még csak most szerezheti meg az első tapasztalatokat. Szükséges lenne benne és vele szervezetten kooperálni! •Az Akadémián elnöki (felső)oktatási bizottság kezdte el működését (nem csak a Bologna-rendszer). •Erősödő kritikai hangulat érezhető a szférán belül és kívül is (pl. a médiában). •A Bologna-folyamat nem fordítható vissza. •Bologna messze több, mint a lineáris ciklusos rendszer!

12 7. Egy + három törvénymódosítási javaslat: célkeresztben a MAB és a magyar FOI-k. 2008. december – elfogadva, hatályba lépett: XCVII/2008. 2009. március (T9329): nemzetközi jogállású felsőoktatási intézmény 2009. május (T9591): nemzetközi szakértő MAB-nál; elveszi a hallgató +2 finanszírozott félévét 2009. június: az OKM tervezete – a MAB funkció, hatáskör és szervezet jelentős átalakítása, általában erős redukciója. Indok: részben az ENQA tagsági nemzetközi értékelés, részben racionalizálás, részben …

13 7. Egy + három törvénymódosítási javaslat 2008. december (Magyar Bálint, Sándor Klára) – elfogadva, hatályba lépett: XCVII/2008 (M.K. 183) A MAB márc. 31-ig módosította SZMSZ-ét (OKM?) •összeférhetetlenség biztosítása minden eljárásban; •„az általa elfogadott szakértői vélemények [de nem a szakértők] megismerhetősége” az érintettek kérésére; •EU és EGT akkreditált képzési programok itthon a MAB szakértői véleménye nélkül indíthatók. 22 külföldi felsőoktatási intézmény működik hazánkban az OH honlapja szerint: •16 engedéllyel, 6 anélkül •17 magyar FOI-val vagy FOI-ben, 5 másként •7 a Felvételi tájékoztatóban is meghirdeti a felvételt Ezt a kérdést az MRK keretein belül meg kellene beszélni!

14 7. Egy + három törvénymódosítási javaslat 2009. március (T9329) [Magyar Bálint, Sándor Klára, Hankó Faragó Miklós, Szabó Zoltán]: nemzetközi jellegű felsőokta- tási intézmény kategória létrehozása - külön törvényben Két ok: •A Közép-európai Egyetem és az Andrássy Egyetem kivételezett helyzetének stabilizálása – kivételek széles körével (pl. a vezető nem csak rektor lehet vs. Alkotmány) •Még tágabb kapuk a külföldi felsőoktatási intézmények előtt – hazai akkreditáció nélkül (Geberle E. 2 módosítója: külföldi FOI-k magyar oklevelet is kiadhatnak.) Külföldi felsőoktatási intézmény a hatályos Ftv-ben: 116.§ (1) engedéllyel működhet itt, ha otthon is: külföldi oklevél 116.§ (3) nemzetközi szerződés alapján működhet itt: AE/KEE 106.§ (7) [friss]: EU és EGT országokból megállapodással

15 7. Egy + három törvénymódosítási javaslat 2009. május (T9591) [Magyar Bálint, Sándor Klára, Magda Sándor, Szabó Zoltán]: •a FOI kérheti a MAB-nál más ENQA-tag szervezet szakértőjének közreműködését (angol beadvánnyal) •Támogatási idő = Képzési idő (megszűnik a +2 félév) •HÖOK képviselet feltétele a választási részvétel •A FOI keretgazdálkodó egységeitől központi célra mindenből 1-15%-ot központosíthat

16 7. Egy + három törvénymódosítási javaslat 2009. június: az OKM tervezete – a MAB funkció, hatáskör és szervezet jelentős átalakítása, általában erős redukciója. Indokok: részben az ENQA tagsági nemzetközi értékelés, részben racionalizálás, részben … •A FOI-k pontosabb és több minőségügyi feladat-leírása •Egy szakért egy FOI-ban csak egy egység felelős •Közös oklevélkiadás rendezése, könnyítése (a MAB szerint: az IC professzorság új változata) •Tárt kapuk a mesterszakok indítása előtt: az eddigi mester- szak indítási akkreditáció lenullázása stb. STORNÓ! •Egyetemi tanári véleményezés új rendje: FOI javasol saját véleményező bizottság alapján – az OKM MAB véleményt kér – az OKM mérlegel – KE kinevez (nincs FvB) •Megszűnik a MAB minőséghitelesítő funkciója: csak külső értékelést végez (súlytalanná válik) •MAB: 19 tag (11 + 3 + 4 + 1) – FvB: 2:1 helyett 1:2.

17 8. Közeledik a MAB ciklus vége MAB plénum: 29 vagy 19 tag MAB bizottságok: biztosan új rendszer (TÁB – KÁB – TÁB?) Felülvizsgálati Bizottság (FvB) 2009. július 1-től (döntés): Róna-Tas AndrásSzekeres Júlia Biró PéterMichelberger Pál Szekeres JúliaPléh Csaba

18 A felsőoktatási szféra konszenzusos álláspontja megalapozott szakmai érveléssel érvényesíthető, de ehhez össze kell fognunk. Köszönöm a meghívást és a figyelmet!


Letölteni ppt "A magyar felsőoktatási akkreditációs helyzete, tervek Bazsa György, a MAB elnöke Felsőoktatási és Tudományos Tanács Mezőkövesd, 2009. június 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések