Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyíregyháza, 2009. december 2. A cselekvőképesség új filozófiája Horváth Péter SZMM, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkár.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyíregyháza, 2009. december 2. A cselekvőképesség új filozófiája Horváth Péter SZMM, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkár."— Előadás másolata:

1 Nyíregyháza, 2009. december 2. A cselekvőképesség új filozófiája Horváth Péter SZMM, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkár

2 Nyíregyháza, 2009. december 2. Fogyatékosság értelmezése A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása, 2001 WHO (FNO)

3 Nyíregyháza, 2009. december 2. Egészségi állapot Környezeti tényezők Személyes tényezők Testi funkciók és testi struktúrák TevékenységRészvétel A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása, 2001 WHO (FNO)

4 Nyíregyháza, 2009. december 2. Környezeti tényezők Termékek és technológia –akadálymentes kommunikáció eszközei Támaszok és kapcsolatok –bizalmi kapcsolaton alapuló támogató személy Attitűdök –hit a képességek fejleszthetőségében Szolgáltatások –fejlesztő foglalkozások Szabályozások –új Polgári Törvénykönyv

5 Nyíregyháza, 2009. december 2. A fogyatékosságügyi politika  kompenzáció-orientált: –orvosi modell –jövedelem-kiesés kompenzálása, többletköltségek biztosítása –cselekvőképesség kizárása – helyettesítő gondoskodás, állami védelmi modell  rehabilitáció-orientált: –szociálpolitikai modell vagy gazdasági modell –keresőképesség fenntartása, munkanélküliség megelőzése –foglalkoztatás elősegítése –cselekvőképesség korlátozása – van, aki alkalmatlan (lásd még képzési kötelezettség)  részvétel-orientált: –emberi jogi modell –antidiszkrimináció, egyenlő bánásdmód, esélyegyenlőség, akadálymentesség, egyenlő esélyű hozzáférés, –támogatás a döntéshozatalban – mindenkinek joga, hogy részt vegyen az élethelyzetekben

6 Nyíregyháza, 2009. december 2. Hogyan kell megvédeni az embereket?  védelemre szorulás minősítése –orvos – orvos, gyógypedagógus, pszichológus  védelemre szorulás „alapesete” –kommunikációra képtelen – kommunikációra segédeszközzel képes  védelem jellege –a cselekvés lehetőségének a kizárása –a cselekvés lehetőségének a biztosítása  a védelem mértékének biztosítása –fokozatosság és arányosság elve

7 Nyíregyháza, 2009. december 2. A cselekvés képessége  kommunikációs képesség –személyek közötti interakció közben valósul meg  a döntés képessége –legalább két „dolog” közötti választás –következmények végiggondolása (szisztematikus, következtető gondolkodás)  érzelmi, pszichés  jogi  pénzügyi –a következmények összehasonlítása, mérlegelés –a tévedés lehetősége, joga

8 Nyíregyháza, 2009. december 2. A kommunikációs és a döntési képességről  fejleszthető-e: igen - nem  milyen helyzetben fejleszthető? –mesterséges helyzetekben –természetes döntési helyzetekben  a döntési helyzetek gyakorlásának következményeiről –önbizalom –önérvényesítés

9 Nyíregyháza, 2009. december 2. A döntés következményeiről  néhány lényeges ügycsoport –választások –házasságkötés –munkavállalás –gazdálkodás a vagyonnal  az emberek mely csoportjait kell megvédeni döntéseik következményeitől –értelmi képesség alapján –pszichés állapot szerint –szenvedélybetegség esetén

10 Nyíregyháza, 2009. december 2. Az új Ptk. (releváns) előzményei oFogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény oEurópa Tanács Miniszteri Bizottságának R (99) 4-es Ajánlása a Cselekvőképtelen Nagykorúak Jogi Védelméről oszükségesség, arányosság elve oorvosi kontra társadalmi modell ocselekvőképesség védelmének elve oCivil szervezetek: ÉFOÉSZ, MDAC és az Országos Fogyatékosügyi Tanács oCsehország: 30.000 fő oSzlovákia: 13.000 fő oSvédország: 3.500 fő o2001. évi Ptk. módosítás tapasztalatai

11 Nyíregyháza, 2009. december 2. Gondnokoltak számának alakulása 20032008 Gondnokság helyezettek száma 60 636 fő 70 068 fő Kizáró gondnokság 35 957 fő 42 873 fő Korlátozó gondnokság 13 047 fő 22 774 fő Meghatározott ügycsoportokban korlátozás ? 14 359 fő

12 Nyíregyháza, 2009. december 2. Leglényegesebb változások  Kizáró és általánosan korlátozó gondnokság megszűnése  Előzetes jognyilatkozat lehetősége  Kevésbé korlátozó megoldás bevezetése –támogatott döntéshozatal  hivatásos támogatás  Cselekvőképesség csak meghatározott ügycsoportra korlátozható

13 Nyíregyháza, 2009. december 2. Előzetes jognyilatkozat tartalma  belátási képessége csökkenése esetére milyen döntések érvényesüljenek személyi és vagyoni ügyei tekintetében –dönthet arról, hogy ki legyen a támogatója, kit nevezzenek ki gondnokául –kizárhat egyes személyeket a támogatók, gondnokok köréből –kezdeményezheti vagy megtilthatja bentlakásos szociális intézményben való elhelyezését –kiskorú gyermeke számára gyámot nevezhet meg vagy zárhat ki –meghatalmazást adhat vagyoni ügyeinek kezelésére –rendelkezhet vagyona, jövedelme kezelésének módjáról

14 Nyíregyháza, 2009. december 2. Támogatott döntéshozatal I. egyéni szükségleten alapuló döntési segítség biztosítása a cselekvőképesség korlátozása nélkülegyéni szükségleten alapuló döntési segítség biztosítása a cselekvőképesség korlátozása nélkül tapasztalatok: Svédország, Kanada, Németországtapasztalatok: Svédország, Kanada, Németország támogatott döntéshozataltámogatott döntéshozatal megállapodás a támogatott és támogató személy között:megállapodás a támogatott és támogató személy között: közokiratbanközokiratban ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratbanügyvéd által ellenjegyzett magánokiratban gyámhatóság vagy bíróság előtt személyesen tett nyilatkozatbangyámhatóság vagy bíróság előtt személyesen tett nyilatkozatban bíróság dönt a támogató személy kinevezésérőlbíróság dönt a támogató személy kinevezéséről külön erre irányuló eljárásbankülön erre irányuló eljárásban gondnokság alá helyezési eljárás során.gondnokság alá helyezési eljárás során. közhiteles nyilvántartásközhiteles nyilvántartás

15 Nyíregyháza, 2009. december 2. Támogató jogköre  jogosult a támogatott személy jognyilatkozatainak megtételekor jelen lenni,  tanácsaival és tájékoztatással a nyilatkozattételt elősegíteni  aláírásával látja el a jognyilatkozatot, ha jelen volt  megtámadási jog: ha a támogatott személy a támogató részvétele és a jognyilatkozat megtételéről való tudomása nélkül köt szerződést vagy tesz más jognyilatkozatot a támogató is jogosult a támogatott személy javára eljárva a törvény szerinti megtámadási jog érvényesítésére

16 Nyíregyháza, 2009. december 2. Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Nyíregyháza, 2009. december 2. A cselekvőképesség új filozófiája Horváth Péter SZMM, az Országos Fogyatékosügyi Tanács titkár."

Hasonló előadás


Google Hirdetések