Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A lokalitás szerepe a munkaerőpiaci folyamatok alakításában László Gyula Pécs, 2006. május 19.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A lokalitás szerepe a munkaerőpiaci folyamatok alakításában László Gyula Pécs, 2006. május 19."— Előadás másolata:

1 A lokalitás szerepe a munkaerőpiaci folyamatok alakításában László Gyula Pécs, 2006. május 19.

2 A befolyásolás lehetséges szintjei 1)Az Európai Unió szintje 2)A nemzeti szint 3)A helyi szint  Regionális és/vagy  Lokális szint

3 Az Európai Unió szintje + a közösség politikai akarata nyilvánul meg a kinyilvánított stratégiában, menetrendben + progresszív késztetés, nyomásgyakorlás a fejlesztésre, reformokra (nyitott koordináció) + sémát és keretet ad a megvalósítást szolgáló intézkedési tervekhez + finanszírozási támogatást nyújt a közösségi célokhoz kapcsolódó fejlesztésekhez (ESZA) - „csak” iránymutatás és koordináció - átfogó, ezért általános

4 Nemzeti szint + egy tagállam politikai akaratát fogalmazza meg + illeszkedik az európai irányvonalakhoz, élvezhet uniós támogatásokat, + kormányzati döntés alapján támogatást nyerhet más szakpolitikáktól, + a kormányzat rendelkezik a forrásallokáció eszközével, –nem elégséges –nem rugalmas –nem veszi figyelembe az eltérő helyi adottságokat –nem mozgósítja a helyi energiákat

5 Helyi: regionális / lokális szint + a generális megoldásokkal szemben figyelembe vehetők az eltérő helyi adottságok + a versenyben építeni kell és lehet a helyi szintek specifikus erősségeire + jobban mozgósíthatók a helyi erőforrások - ellentétes a „hagyományokkal”, új struktúrákat igényel - nincs hatalma, jogosítványa, ereje - csak hiányosan állnak rendelkezésre a szükséges feltételek

6 Az EU a helyi szintről Korábban csak marginális jelentőséggel bírt → fontos lehetőségekkel rendelkezik → erősíteni kell az európai foglalkoztatási stratégia lokális dimenzióját! Az illetékesség elsősorban a tagállamoké, a Bizottság mégis azt szorgalmazza, hogy erősödjön a lokális szint szerepe. KOM(2001) 629 end. 06.11.2001. Lokális fejlesztési és foglalkoztatási kezdeményezések: regionális és helyi foglalkoztatási szövetségek - harmadik szektor - a lokális tőke a szociális célokért

7 2000. évi 12. irányvonal A tagállamok támogatják azokat a megoldásokat, amelyekkel teljes mértékben ki lehet használni az új munkahelyek teremtésében rejlő lehetőségeket helyi szinten és a szociális gazdaságban... Ebben fokozott mértékben szükséges figyelembe venni a regionális és lokális partnerek, valamint a szociális partnerek különleges szerepét és felelősségét. … érvényesíteni kell az állami munkaerőpiaci szervezetek szerepét a helyi foglalkoztatási lehetőségek közvetíté- sében és egy jól működő helyi munkaerőpiac biztosításában.

8 2001. évi 11. irányvonal Regionális és lokális foglalkoztatási kezdeményezések A regionális és lokális szint valamennyi szereplőjét – ide értve a szociális partnereket is – mozgósítani kell az európai foglalkoztatási stratégia megvalósítására: közre kell működniük a munkahely- teremtési potenciál lokális szintű feltárásában, és az ehhez szükséges partnerség megerősítésében. 11. A tagállamok saját nemzeti foglalkoztatáspolitikájukban a szükséges mértékig figyelembe veszik a regionális fejlesztési dimenziót; saját nemzeti foglalkoztatáspolitikájukban a szükséges mértékig figyelembe veszik a regionális fejlesztési dimenziót; a lokális és regionális hatóságok szintjén kezdeményezik a foglalkoztatási stratégia kialakítását; a lokális és regionális hatóságok szintjén kezdeményezik a foglalkoztatási stratégia kialakítását; támogatják a szociális szektor versenyképességének és munkahely- teremtési potenciáljának megerősítésére irányuló intézkedéseket; támogatják a szociális szektor versenyképességének és munkahely- teremtési potenciáljának megerősítésére irányuló intézkedéseket; erősítik az állami munkaerőpiaci szolgálat szerepét a lokális szintű foglalkoztatási lehetőségek feltárásában és a lokális munkaerőpiacok működésének javításában. erősítik az állami munkaerőpiaci szolgálat szerepét a lokális szintű foglalkoztatási lehetőségek feltárásában és a lokális munkaerőpiacok működésének javításában.

9 A lokális dimenzió értelmezése az európai foglalkoztatási stratégiában A lokális fejlődés egy sajátos kettősségben valósulhat meg: egyrészt horizontális (keresztmetszeti) szempont, amelyet valamennyi prioritásnál figyelembe kell venni, egyrészt horizontális (keresztmetszeti) szempont, amelyet valamennyi prioritásnál figyelembe kell venni, másrészt speciális intézkedéseket jelent a lokális foglalkoztatási kezdeményezések és a szociális gazdaság támogatására. másrészt speciális intézkedéseket jelent a lokális foglalkoztatási kezdeményezések és a szociális gazdaság támogatására. KOM(2001) 629 end. 06.11.2001.

10 A NAP a helyi szintről II.1.1. A K+F-eredmények hasznosulásának javítása, együttműködések kialakítása a gazdasággal A világ élvonalába tartozó szakterületi és regionális vonzáscentrumok jöjjenek létre II.1.3.A vállalati innováció és innovációs készségek erősítése A regionális innovációs hálózatok kialakítása és megerősítése; a regionális innovációt ösztönző intézkedések decentralizálása. III. 9. 1. A foglalkoztatást elősegítő tevékenységek helyi koordinációjának támogatása Helyi/kistérségi/regionális foglalkoztatási stratégiák, foglalkoztatási megállapodások, együttműködési hálózatok kialakítása. III. 9. 2. Non-profit foglalkoztatási projektek megvalósítása a szociális gazdaságban Új munkalehetőség a harmadik szektorban és a szociális gazdaságban, a hátrányos helyzetű, tartósan munka nélkül lévők számára. III.14. 2. A regionális igényekhez igazodó képzések támogatása Megfelelő szakmai ismeretekkel rendelkező munkaerő biztosítása a szakemberhiánnyal küzdő kulcsfontosságú ágazatokban.

11 A helyi szintek szereplői a) Regionális területfejlesztési tanácsok, ügynökségek b) Megyei / települési önkormányzatok c) Kistérségi társulások d) Gazdasági kamarák e) Szociális partnerek f) Foglalkoztatási szolgálat g) Közép- és felsőfokú képző intézmények h) Kutatóhelyek i) Vállalkozások j) Harmadik szektor k) Civil szervezetek

12 Mi legyen a „lokális” dimenzió tartalma? (1) A „lokális” dimenzió: A) a nemzeti foglalkoztatáspolitika végrehajtásának (passzív) eszköze? B) egy (az egyik) horizontális cél az európai, illetve nemzeti program számára? C) a nemzeti foglalkoztatáspolitika keretében a sok lehetséges eszköz egyike?

13 Mi legyen a „lokális” dimenzió tartalma? (2) A „lokális” dimenzió: D) a foglalkoztatáspolitika rendszeralkotó belső egysége, a regionális szereplők bevonása? E) a munkaerőpiac alakításának rendszerbe illeszkedő, relatív autonómiával is rendelkező dimenziója? F) egy integrált lokális fejlesztéspolitika egyik eleme?

14 Következtetések (1) Tézis 1): Önmagában nem elég egyik szint sem, kell mindegyik, megfelelő munkamegosztással. A lokális szint ebben relatív autonómiával kell, hogy rendelkezzen: egy átfogó rendszer része, de nem passzív végrehajtója Tézis 2): A munkaerőpiaci probléma nem(csak) foglalkoztatási: regionális és lokális szinten is integrált stratégiák és akciók szükségesek

15 Következtetések (2) Tézis 3): A helyi (regionális és lokális) szint számára meg kell teremteni a lehetőséget, a keretfeltételeket feladata ellátásához (lokális kormányzás, kompetenciák, eszközök, források, információs rendszerek, indikátorok stb.) Tézis 4): A helyi szintet fel kell készíteni erre, és a helyi szintnek fel is kell vállalnia ezt


Letölteni ppt "A lokalitás szerepe a munkaerőpiaci folyamatok alakításában László Gyula Pécs, 2006. május 19."

Hasonló előadás


Google Hirdetések