Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Foglalkoztatási paktumok helyzete Magyarországon, jó gyakorlatok Örkény 2010. június 24.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Foglalkoztatási paktumok helyzete Magyarországon, jó gyakorlatok Örkény 2010. június 24."— Előadás másolata:

1 1 Foglalkoztatási paktumok helyzete Magyarországon, jó gyakorlatok Örkény 2010. június 24.

2 2 Mi a foglakoztatási paktum?  A foglalkoztatási paktum a térségi foglalkoztatáspolitika szervezeti keretbe foglalt eszköze.  Működése a helyi partnerségen alapul, segítségével összhangot lehet teremteni a térségi gazdaságfejlesztés, a területfejlesztés és humánerőforrás fejlesztés céljai között.

3 3 Territoriális foglalkoztatási paktum, mint „best practice” Követelmények:  Helyi kezdeményezések legyenek  Széles körű és hatékony partnerségen alapuljanak  Integrált és innovatív stratégiával rendelkezzenek Eredmények:  a térségi szereplők együttműködésének új kultúrája  képesek a gazdaság szükségleteit kifejezni a humánerőforrás vonatkozásában  legitimitást biztosítanak a munkaerő-piaci beavatkozásokhoz  a foglalkoztatást a helyi társadalom ügyévé teszik  hatékonyabbá válik az információáramlás  erőforrások (ember, eszköz, pénz) hatékony felhasználása

4 4 A lényeg A foglalkoztatási paktum nem verseny, hanem méltányos együttműködés a remélt közös haszon érdekében ! Legfontosabb működési elve a partnerség. A partnerségről EU-s összefüggésben: 1083/2006 EK rendelet szabályozza a partnerséget - regionális, helyi hatóságok, egyéb illetékes közhivatalok - gazdasági, szociális partnerek - civil szervezetek - bármely egyéb illetékes szerv (pl. képző intézmények) Stratégiai és operatív kapcsolatok rendszere, programok kialakítását, előkészítését, menedzselését jelenti.

5 5 Paktum helyzetkép 2010- jellemző a változatosság Források szerint: ROP 3.2.1. PHARE CBC Szlovén – magyar INTERREG Osztrák – magyar INTERREG TÁMOP 1.4.4. Egyéb  Területi hatály szerint: Települési Kistérségi Megyei Regionális Határon átnyúló kistérségi Határon átnyúló regionális

6 6 Tapasztalatok - tennivalók  létrejött 47 foglalkoztatási paktum, megkezdődött újabb 16  Változó együttműködési hajlandóság, eltérő működési színvonal  Finanszírozási problémák  Szakmai, módszertani támogató háttér hiánya, létre kell hozni  Kutatás - konklúziók

7 7 Problémák  Politikailag sérülékeny  Illúziók, sokan hiszik, hogy pénz jár vele  Forráshiány miatt nem tudott nagy projekteket végig vinni  Programfinanszírozás szükségessége

8 8 Eddigi eredmények  Térségi foglalkoztatási helyzetfeltárás  Térségi foglalkoztatási stratégiák (integrált és innovatív), akciótervek  Ember-,eszköz-, forráskoordináció  Forrásszerző képesség  Projektgenerálás és megvalósítás a szubszidiaritás elvén  Partnerségi kultúra fejlesztése, terjesztése

9 9 Alapvetések  A paktum szervezeti keret a lokális munkaerő-piac releváns szereplői számára.  Alapvető céljai A munkanélküliség leküzdése A foglalkoztatottság és a foglalkoztathatóság növelése

10 10  Működésének alapelve a motivált partnerség, amelynek szereplői Önkormányzatok Munkaügyi szervezetek Szociális partnerek Képző intézmények Nonprofit szervezetek + mindenki, aki egyetért és képes tenni a paktum céljainak eléréséért.

11 11  Szervezeti keret + egyszerű és hatékony döntéshozatali mechanizmus + világos felelősségi viszonyok.  Fontos az egyes szereplők folyamatos aktivitása + működőképessége + megfelelő kapacitás + területi jelenlét.  A működés fontos kritériumai: Nyitott együttműködés Nyilvánosság  társadalmi legitimáció Rendszeres és hatékony információáramlás Folyamatos monitoring

12 12 A paktum működésének egész időtartamában elengedhetetlenül fontos: Átlátható tevékenység Folyamatos belső és külső kommunikáció, problémákról és eredményekről.

13 13 A partnerség esély  Közös információs bázis (infrastruktúra, emberi erőforrás, fejlődési utak, prognózis) kialakítására  Közös stratégia megalkotására  Összehangolt intézkedésekre  Erőforrás-koordinációra és koncentrációra (pénz, intézmény, ember)  Összehangolt programokra  Innovációra

14 14 A helyi partnerségek lehetőségei  a helyi problémák, kihívások és lehetőségek azonosítása,  helyi, valós igényekre épülő cselekvési tervek kidolgozása,  a foglalkoztatás szempontjainak érvényesítése egyéb fejlesztésekben,  az érintettek és az erőforrások mobilizálása a foglalkoztatás bővítése érdekében. Tanulási folyamat: új együttműködési formák és szemlélet elsajátítását igényli.

15 15 Feladatok – hasznok  Helyzetfeltárás, szükséglet-meghatározás  Stratégia elkészítése  Erre épülő program – végrehajtást szolgáló projektek  Monitoring  Eredmények – jó gyakorlatok multiplikálása  Nyilvánosság

16 16  A paktumok célrendszerének megvalósulását szolgáló legfontosabb eszközök a projektek.  Minden egyes projektnek önállóan is és egymáshoz kapcsolódóan is a paktum stratégiáját kell szolgálniuk.  Az egyes projektek létrehozásában és megvalósításában jelenik meg konkrétan a motivált partnerség.  A projektek révén nyert források koordinációja és integrációja bizonyíték a helyi foglalkoztatási partnerség hasznosságára.  Együttműködési kultúra fejlődése, (érdekegyeztetés a kistérségben)foglalkoztatáspolitika társadalmasítása, helyi politikák integrált megvalósítása.

17 17 lehetőségek  Fenntarhatóság segítése működtetés szempontjából (OFA –pályázatok)MPA  Pályázati lehetőségek: TÁMOP, ROP, ETE, IPA, ENPI (INTERREG) 2007-2013 között  Regionális hálózati fejlesztések: koordináció informatikai támogatás, módszertani fejlesztések, minőségvizsgálat, tudásátadás  Országos ernyőszervezet létrehozása  Európai hálózatokhoz történő csatlakozás

18 18 Köszönöm figyelmüket! Gombás József


Letölteni ppt "1 Foglalkoztatási paktumok helyzete Magyarországon, jó gyakorlatok Örkény 2010. június 24."

Hasonló előadás


Google Hirdetések