Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc."— Előadás másolata:

1 Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

2 ÚMVP III. tengely A vidéki foglalkoztatás bővítése, a tevékenységek diverzifikálása 44. lecke

3 III. tengely:A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása  A vid é ki gazdas á g diverzifik á l á s á ra ir á nyul ó int é zked é sek  Nem mez ő gazdas á gi tev é kenys é gg é t ö rt é n ő diverzifik á l á s  Mikrov á llalkoz á sok l é trehoz á s á nak é s fejleszt é s é nek t á mogat á sa  A turisztikai tev é kenys é gek ö szt ö nz é se  A vid é ki ter ü letek é letmin ő s é g é nek jav í t á s á ra ir á nyul ó int é zked é sek  A vid é ki gazdas á g é s a lakoss á g sz á m á ra ny ú jtott alapszolg á ltat á sok  Falumeg ú j í t á s é s -fejleszt é s  A vid é ki ö r ö ks é g meg ő rz é se é s fenntarthat ó fejleszt é se A. A kultur á lis ö r ö ks é g meg ő rz é se B. Natura 2000 fenntart á si/fejleszt é si tervek k é sz í t é se  K é pz é s é s t á j é koztat á s  Készségek elsajátítása, ösztönzés és végrehajtás Célja a vidéki térségeken az életminőség javítása, valamint a gazdasági tevékenység diverzifikálásának ösztönzése. Intézkedések:

4 Nem mez ő gazdas á gi tev é kenys é gg é t ö rt é n ő diverzifik á l á s Az intézkedés célja az elsősorban mezőgazdaságból élő vidéki népesség jövedelmi helyzetének javítása, az elsődleges szektoron kívüli munkahelyteremtés és – megtartás, valamint a helyi termékek/szolgáltatások minőségének fejlesztése. Mikrov á llalkoz á sok l é trehoz á s á nak é s fejleszt é s é nek t á mogat á sa Az intézkedés a nem mezőgazdasági tevékenységek széles körét támogatja, melyek közül leginkább preferált a helyi kistérségi fejlesztési stratégiába illeszkedő, több mikrovállalkozás hálózatosodásával, együttműködésével megvalósuló fejlesztések. A turisztikai tev é kenys é gek ö szt ö nz é se Az intézkedés a helyi turisztikai szolgáltatások bővítése és minőségének fejlesztése révén a települések vendégfogadó-képességének és egyéni arculatának erősítését a falusi értékek megőrzését és hasznosítását tűzi ki céljául.

5 A vid é ki gazdas á g é s a lakoss á g sz á m á ra ny ú jtott alapszolg á ltat á sok Az intézkedés célja a vidéki térségek településein az alapszolgáltatások elérhetőségének javítása, a szolgáltatások körének bővítése. Falumeg ú j í t á s é s -fejleszt é s Az intézkedés célja, hogy a vidéki települések vonzerejének fokozásával javítsa életszínvonalukat az elvándorlás, valamint a kedvezőtlen gazdasági és társadalmi tendenciák, illetve a vidék elnéptelenedésének visszafordítása érdekében. A kultur á lis ö r ö ks é g meg ő rz é se Az intézkedés célja a vidéki települések képének és környezetének javítása, az épített, a természeti és a kulturális örökség és a kapcsolódó zöld területek megóvása és megújítása, a helyi öntudat fejlesztése, valamint az említett települések vonzóerejének növelése. Natura 2000 fenntart á si/fejleszt é si tervek k é sz í t é se A vidéki térségek természeti értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez, fenntartható hasznosításához való hozzájárulás.

6 K é pz é s é s t á j é koztat á s Az intézkedés célja a vidéki térségekben élők ismereteinek, információinak és készségeinek fejlesztése a vidéki gazdaság diverzifikációjához, a nem mezőgazdasági vállalkozások fejlesztéséhez, a jövedelmi és foglalkoztatási helyzet javításához, a vidéki élet és élettér minőségének javításához. Készségek elsajátítása, ösztönzés és végrehajtás Az intézkedés célja, hogy a HVI koordinálásával a területfejlesztési kistérségre vidékfejlesztési stratégia készüljön az önkormányzati, gazdasági és civil szereplők részvételével.

7 2010. április 6-i dátummal döntött az ÚMVP Irányító Hatóság az IKSZT-pályázat eredményeiről, ezáltal összesen 25,4 milliárd forint uniós támogatás segítségével közel 600 kistelepülés lehet gazdagabb az ott élők számára kulcsfontosságú közösségi és szolgáltató térrel. Az egyes pályázók - akik egy címbirtokosi pályázaton már sikerrel helyt álltak - különféle, a helyi igényeket leginkább kielégítő funkciókat terveztek be az általában felújítandó épületek falai közé. A forrás lehetővé teszi az épületek rekonstrukcióján, bővítésén túl a szükséges eszközök beszerzését, valamint három éven keresztül hozzájárulhat a működtetési költségekhez is. A várakozások szerint a nyertes falvak lakói ezentúl számos olyan szolgáltatáshoz juthatnak hozzá helyben, amelyekhez eddig utazniuk kellett, emellett pedig lendületet kaphatnak az eddig infrastrukturális hiányosságok miatt megakadt, vagy döcögve haladó közösségfejlesztési folyamatok. 2010. április 6-i dátummal döntött az ÚMVP Irányító Hatóság az IKSZT-pályázat eredményeiről, ezáltal összesen 25,4 milliárd forint uniós támogatás segítségével közel 600 kistelepülés lehet gazdagabb az ott élők számára kulcsfontosságú közösségi és szolgáltató térrel. Az egyes pályázók - akik egy címbirtokosi pályázaton már sikerrel helyt álltak - különféle, a helyi igényeket leginkább kielégítő funkciókat terveztek be az általában felújítandó épületek falai közé. A forrás lehetővé teszi az épületek rekonstrukcióján, bővítésén túl a szükséges eszközök beszerzését, valamint három éven keresztül hozzájárulhat a működtetési költségekhez is. A várakozások szerint a nyertes falvak lakói ezentúl számos olyan szolgáltatáshoz juthatnak hozzá helyben, amelyekhez eddig utazniuk kellett, emellett pedig lendületet kaphatnak az eddig infrastrukturális hiányosságok miatt megakadt, vagy döcögve haladó közösségfejlesztési folyamatok.

8 2009. július 31-ig kb. 80 milliárd forintos támogatási összeg érkezett a vidéki térségek önkormányzataihoz, vállalkozóihoz, civil és társadalmi szervezeteihez, várhatóan 120-140 milliárd forint értékű fejlesztésnek teret nyitva az elkövetkező egy évben A programnak nagy sikere volt ugyanis 5844 db kérelmet nyújtottak be az ügyfelek, az általuk igényelt támogatási összeg 115 591 003 940 Ft, melynek megosztását az alábbi táblázat szemlélteti: Benyújtott kérelmek Igényelt támogatás Előzetes helyszíni szemlére kijelölt ügyfél Falumegújítás és fejlesztés: 1677 db 27 505 926,99 1022 Vidéki örökség 905 db 22 768 041,12 849 Mikrovállalkozás 1688 db 28 282 817,94 399 Turisztikai tev. ösztönzése 1574 db 37 040 217,89 716 összesen: 5844 db 115 591 003,94 2986 Benyújtott kérelmek Igényelt támogatás Előzetes helyszíni szemlére kijelölt ügyfél Falumegújítás és fejlesztés: 1677 db 27 505 926,99 1022 Vidéki örökség 905 db 22 768 041,12 849 Mikrovállalkozás 1688 db 28 282 817,94 399 Turisztikai tev. ösztönzése 1574 db 37 040 217,89 716 összesen: 5844 db 115 591 003,94 2986

9 KÖSZÖNÖM A FIGYELMÜKET!


Letölteni ppt "Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc."

Hasonló előadás


Google Hirdetések