Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázati lehetőségei (III.-IV. tengely)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázati lehetőségei (III.-IV. tengely)"— Előadás másolata:

1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázati lehetőségei (III.-IV. tengely)

2 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I.tengely: A minőség és a hozzáadott érték növelése a mező- és erdőgazdaságban, valamint az élelmiszer-feldolgozásban II.tengely: A földhasználat racionalizálása a környezeti és természeti értékek figyelembe vételével III.tengely: A vidéki foglalkoztatás bővítése, a tevékenységek diverzifikálása IV.tengely (LEADER): Helyi közösségek fejlesztése

3 Mezőgazdaság- és vidékfejlesztés 2007-2013 Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) Közös programozási, finanszírozási, monitoring és ellenőrzési jogszabályok IV. Tengely LEADER I. Tengely Mezőgazdaság és erdészet versenyképes- ségének fejlesztése II. Tengely Agrár- környezet gazdálkodás fejlesztése III. Tengely Vidéki életminőség javítása

4 III. tengely 3.1. A vidéki gazdaság diverzifikálására irányuló intézkedések 3.1.1. A nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás Az intézkedés céljai: • a mezőgazdaságból élő vidéki lakosság keresőképességének javítása • agrárágazaton kívüli munkahelyek megteremtése és megtartása • a mezőgazdaságból származó jövedelemmel rendelkező háztartások egyéb jövedelemtermelő, termelő és szolgáltató tevékenységeinek ösztönzése, a helyben előállított termékek piacra vitelének támogatása Kedvezményezettek: Gazdálkodók – regisztrált természetes és jogi személyek –, valamint a gazdálkodó háztartásokban élők.

5 III. tengely 3.1. A vidéki gazdaság diverzifikálására irányuló intézkedések 3.1.1. A nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás Az intézkedés tartalma: Támogatás az alábbi tevékenységekre adható: • technológiai fejlesztés • a beruházáshoz kapcsolódó szabadalom, engedély vagy gyártási technológia megvásárlása • a beruházáshoz kapcsolódó marketingtevékenység • nem élelmiszeripari minőségbiztosítási rendszerek bevezetése Szabadalom és engedély megvásárlása, valamint nem élelmiszeripari minőségbiztosítási rendszer bevezetése kizárólag beruházás keretében támogatható. Az intézkedés keretében termőföld vagy ingatlan vásárlása nem támogatható.

6 III. tengely 3.1. A vidéki gazdaság diverzifikálására irányuló intézkedések 3.1.1. A nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás A diverzifikáció érintett területei: • agroturizmus; • kézműves tevékenység és műszaki szolgáltatások; • szociális szolgáltatások; • szabadidős tevékenységek; • erdészeti faiskola létrehozása; • Non-Annex termékek feldolgozása; • megújuló energiaforrások használatához kapcsolódó tevékenységek. A támogatás típusa: Vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke: Az elfogadott költségekhez képest a közpénz aránya: max. 45%.

7 III. tengely 3.1. A vidéki gazdaság diverzifikálására irányuló intézkedések 3.1.2. Vállalkozás-létrehozási és -fejlesztési támogatás Az intézkedés céljai: •vidéki területekre jellemző mikro-vállalkozások létrehozása és fejlesztésének ösztönözése •munkahelyteremtés megvalósítása •elvándorlás mérséklése A kedvezményezett vállalkozások típusai: •Magyarországi székhelyű bejegyzett vállalkozások, szövetkezetek, valamint egyéni vállalkozások; •Gazdasági szereplőként nem bejegyzett természetes személyek, akik vállalják, hogy a sikeres pályázati eljárást követően a projekt első kifizetésének időpontjáig regisztráltatják magukat.

8 III. tengely 3.1. A vidéki gazdaság diverzifikálására irányuló intézkedések 3.1.2. Vállalkozás-létrehozási és -fejlesztési támogatás A támogatott tevékenységtípusok: - Beruházási támogatás; - A vállalkozásindítás támogatása (a kezdeti személyi költségekre kiterjedően). Az intézkedés keretében támogatható bármely olyan nem mezőgazdasági jellegű, üzemen kívül végzett tevékenység, mely nem tartozik a nem támogatható tevékenységek körébe. Nem támogathatók az alábbi tevékenységek: • Az EK-Szerződés 1. mellékletében felsorolt termékek előállítása és elsődleges feldolgozása, • idegenforgalmi fejlesztések, • nagykereskedelmi tevékenység, • bányászat, • járműkereskedelem és üzemanyag-kiskereskedelem, • pénzügyi és ingatlanforgalmazási szolgáltatások, • közigazgatási és oktatási tevékenységek.

9 III. tengely 3.1. A vidéki gazdaság diverzifikálására irányuló intézkedések 3.1.2. Vállalkozás-létrehozási és -fejlesztési támogatás Elsőbbséget kell biztosítani azoknak a fejlesztéseknek, melyek elősegítik a munkahelyek teremtését. Az előbb felsorolt támogatásra jogosult tevékenységekhez kapcsolódóan többek között • technológiai fejlesztés, • szabadalom, engedély vagy gyártási technológia megvásárlása, • marketingtevékenység, • minőségbiztosítási rendszer bevezetése támogatható. Támogatási intenzitás: Az elfogadott költségekhez képest a közpénz aránya: maximum 40%.

10 III. tengely 3.1. A vidéki gazdaság diverzifikálására irányuló intézkedések 3.1.3. A turisztikai tevékenységek ösztönzése Az intézkedés céljai: •A helyi turisztikai szolgáltatások bővítése és minőségének fejlesztése révén a települések vendégfogadó-képességének és egyéni arculatának erősítése. •A mezőgazdasági termelés és helyi értékesítés összekapcsolása a falvak turisztikai kínálatával, a falusi értékek megőrzése és hasznosítása. Minőségi szolgáltatásokat nyújtó falusi szálláshelyek létrehozása, a már működő szálláshelyek és szolgáltatások felújítása, korszerűsítése és fejlesztése, valamint a piacra jutás segítése a marketing fejlesztésével. •A térség turisztikai vállalkozások, szolgáltatók együttműködésének támogatása, az ehhez szükséges informatikai fejlesztések, minősítési, minőségbiztosítási szabványok bevezetésének ösztönzése.

11 III. tengely 3.1. A vidéki gazdaság diverzifikálására irányuló intézkedések 3.1.3. A turisztikai tevékenységek ösztönzése Kedvezményezettek: •Természetes személyek, •bejegyzett mikro-, kis- és középvállalkozások, melyek Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókirodával rendelkeznek •helyi önkormányzatok •helyi önkormányzatok társulásai •non-profit szervezetek, valamint a fentiek társulásai.

12 III. tengely 3.1. A vidéki gazdaság diverzifikálására irányuló intézkedések 3.1.3. A turisztikai tevékenységek ösztönzése A támogatható tevékenységek köre és költségei • szálláshelyhez vagy tervezett szolgáltatáshoz kapcsolódó épület építése, épületgépészeti munkái, felújítása és korszerűsítése • szabadtéri, illetve zárt térben végzett szabadidős tevékenység ingatlanfejlesztéséhez kapcsolódó szolgáltatáshoz szükséges eszköz és felszerelés beszerzése • nem élelmiszeripari minőségirányítási rendszerek és minőségbiztosítási szabványok bevezetése • általános kiadások: mérnöki, szakértői és tanácsadói díjak a fejlesztés elfogadott összköltségének 12%-áig (a folyó kiadások nem támogathatók) • a beruházáshoz kapcsolódó egyéb költségek.

13 III. tengely 3.1. A vidéki gazdaság diverzifikálására irányuló intézkedések 3.1.3. A turisztikai tevékenységek ösztönzése Támogatási intenzitás: Az elfogadott költségekhez képest a közpénz aránya: Ha a pályázó a) természetes személy, mikro-, kis vagy középvállalkozás: -az elfogadott összköltség 45%-a b) helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyházak és non-profit szervezetek esetében: az elfogadott összköltség 100%-a

14 III. tengely 3.2. A vidéki területek életminőségének javítására irányuló intézkedések 3.2.1. Alapszolgáltatások a gazdaság és a vidéki lakosság részére Az intézkedés célja: a vidéki térségek településein az alapszolgáltatások elérhetőségének javítása, a szolgáltatások körének bővítése, ezáltal a vidéki térségek népességmegtartó erejének növelése. •többfunkciós szolgáltató központok létrehozása •a kistérségi közlekedési szolgáltatások támogatása Kedvezményezettek: •a helyi önkormányzatok •Önkormányzati társulások •non-profit szervezetek •egyházak

15 III. tengely 3.2. A vidéki területek életminőségének javítására irányuló intézkedések 3.2.1. Alapszolgáltatások a gazdaság és a vidéki lakosság részére Az intézkedés tartalma: 1.Többfunkciós szolgáltató központok • Többfunkciós szolgáltató központ létrehozása hiányzó, szükséges szolgáltatások nyújtására. • A meglévő művelődési házak intézményeinek belső felújítása, az épületegyüttesek funkcióinak megfelelő összekapcsolása, valamint az épületegyüttesek átalakítása többfunkciós szolgáltató központtá. • támogatás nyújtható az infrastruktúra kialakítására, melybe beletartozik az épület belső felújítása, átalakítása, továbbá a szolgáltatások nyújtásához szükséges alapvető infrastruktúra létesítése (eszköz, felszerelés, az internetkapcsolathoz szükséges infrastruktúra beszerzése). • A többfunkciós szolgáltató központok részeként támogatható a gyermekek napközi ellátását biztosító létesítmények kialakítása.

16 III. tengely 3.2. A vidéki területek életminőségének javítására irányuló intézkedések 3.2.1. Alapszolgáltatások a gazdaság és a vidéki lakosság részére Támogatott költségtípusok: 1.Többfunkciós szolgáltató központ létesítése esetén: • belső felújítás, épületkorszerűsítés építési költségei, • gépek, berendezések üzemképes állapotba hozatalának beszerzési költségei, • területrendezés, parkosítás költségei, • általános kiadások: mérnöki, szakértői és tanácsadói díjak legfeljebb a fejlesztés elfogadott összköltségének 12%-áig, • a projekthez kapcsolódó oktatás, humánerőforrás-fejlesztés költségei legfeljebb a fejlesztés elfogadott összköltségének 20%- áig.

17 III. tengely 3.2. A vidéki területek életminőségének javítására irányuló intézkedések 3.2.1. Alapszolgáltatások a gazdaság és a vidéki lakosság részére Támogatott költségtípusok: 2. Kistérségi közlekedési szolgáltatás létesítése esetén: • a létrejövő szolgáltatásnak megfelelő új gépjármű beszerzése • a szolgáltatás megfelelő körülményeinek közötti nyújtásához elengedhetetlenül szükséges kiegészítő eszközök • a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó felszerelés beszerzése, riasztórendszer beszerzése. A jelen alintézkedés keretében támogatható az állatmenhelyek létesítése. A támogatás mértéke: A támogatás mértéke 100%.

18 III. tengely 3.2. A vidéki területek életminőségének javítására irányuló intézkedések 3.2.2. Falumegújítás és -fejlesztés Az intézkedés céljai: Életszínvonal javítása a vidéki települések vonzerejének fokozásával az elvándorlás, valamint a kedvezőtlen gazdasági és társadalmi tendenciák, illetve a vidék elnéptelenedésének visszafordítása érdekében. Épületfelújítás esetében az intézkedés a külső megjelenésre összpontosít. Kedvezményezettek: •Helyi önkormányzatok és társulásaik, •civil szervezetek és egyéb egyesületek.

19 III. tengely 3.2. A vidéki területek életminőségének javítására irányuló intézkedések 3.2.2. Falumegújítás és -fejlesztés Támogatott tevékenységtípusok • A falu környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastrukturális fejlesztések: parkok, pihenőterületek, sétányok és egyéb közterületek (az elkülönülten kivitelezett utak és járdák, illetve csatornázás kivételével) • A védelem alatt nem álló, közösségi és gazdasági célokat szolgáló, illetve a település megjelenésében jelentős szereppel bíró épületek külső felújítása. • Új piacterek megnyitása és a meglévők fejlesztése a helyi mezőgazdasági termékek jobb eladhatósága érdekében, valamint e piacterek megfeleltetése az érvényes jogszabályoknak. • Játszótér kialakítása gyermekek számára.

20 III. tengely 3.2. A vidéki területek életminőségének javítására irányuló intézkedések 3.2.2. Falumegújítás és -fejlesztés Támogatott költségtípusok • Infrastrukturális fejlesztések költségei • Eszközök és felszerelés beszerzésének és telepítésének költségei • Külső felújításhoz kapcsolódó költségek • Általános költségek (a tanácsadói költségek is). Támogatási intenzitás: A támogatás mértéke 100%.

21 III. tengely 3.2. A vidéki területek életminőségének javítására irányuló intézkedések 3.2.3. A vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése A., A kulturális örökség megőrzése; Az intézkedés céljai: a vidéki települések képének és környezetének javítása, az épített, a természeti és a kulturális örökség és a kapcsolódó zöld területek megóvása és megújítása, a helyi öntudat fejlesztése, valamint az említett települések vonzóerejének növelése. Kedvezményezettek: •Magyarországon bejegyzett non-profit jogi személyek, •a települési önkormányzatok és társulásaik, •egyházak

22 III. tengely 3.2. A vidéki területek életminőségének javítására irányuló intézkedések 3.2.3. A vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése A., A kulturális örökség megőrzése; A támogatott intézkedések típusa: Kulturális örökség: A kulturális örökség felújításával, fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos tanulmányok, tervek készítése. A helyi védelem alatt álló épületek külső-belső helyreállítása és korszerűsítése; az épületek és a kulturális értékek bemutatása; az előbbiekhez szorosan kapcsolódó zöld területek fejlesztése és helyreállítása; sétányok és gyalogutak építése; a helyi népművészet, a néprajzi és kulturális értékek bemutatása. A településszerkezeten belüli, védelem alatt álló egységek, épületek és a kapcsolódó környezeti elemek (a legalább három elemből álló egységek) rehabilitációja; az azokhoz szorosan kapcsolódó zöld területek fejlesztése és helyreállítása.

23 III. tengely 3.2. A vidéki területek életminőségének javítására irányuló intézkedések 3.2.3. A vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése A., A kulturális örökség megőrzése; A támogatott intézkedések típusa: A természeti örökség megőrzése és fejlesztése: A természeti és történelmi táj, ill. az azt alkotó tájelemek javítását és fejlesztését célzó támogatások és fejlesztések. A környezeti tudatosság fejlesztését célzó intézkedések végrehajtása (vizek és természetvédelmi területek környékének javítása, valamint a szelektív hulladékgyűjtés és hulladékgazdálkodás fejlesztése, stb.).

24 III. tengely 3.2. A vidéki területek életminőségének javítására irányuló intézkedések 3.2.3. A vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése A., A kulturális örökség megőrzése; A fedezett költségek típusai: Az eszközök és a berendezések megvásárlásával és üzembe helyezésével kapcsolatban felmerülő költségek. Az épületek külső és belső renoválásának költségei. Általános költségek (ideértve a tanácsadók költségét). A föld- vagy ingatlanvásárlás az intézkedés körében nem támogatható. A támogatás mértéke: A támogatás mértéke: 100%.

25 III. tengely 3.2. A vidéki területek életminőségének javítására irányuló intézkedések 3.2.3. A vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése B. Natura 2000 fenntartási/fejlesztési tervek készítése Az intézkedés célja: A vidéki térségek természeti értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez, fenntartható hasznosításához való hozzájárulás. Kedvezményezettek köre: A Natura fenntartási/fejlesztési tervek elkészítésére országos nyilvános pályázat útján választják ki a támogatottakat. Kedvezményezettek lehetnek az adott területre vonatkozóan megfelelő erőforrásokkal és ismeretekkel rendelkező intézményi társulások, civil szervezetek és egyetemek. A támogatás aránya: Az összes elismerhető költségen belül: 100%.

26 III. tengely 3.3. Képzés és tájékoztatás 3.3.1. Képzés és tájékoztatás Az intézkedés céljai: Az intézkedés célja a vidéki területeken élők tájékozottságának, tanulásának és képességeinek fejlesztése a vidéki gazdaság változatosságának támogatása érdekében, a nem mezőgazdasági vállalkozások fejlesztése, a kereseti és foglalkoztatottsági helyzet javítása, valamint a vidéki élet minőségének emelése. A képzéssel és tájékoztatással érintett területek: Az elérhető képzések, kurzusok és tájékoztató események konkrét tárgyai a III. intézkedéscsoport egyes intézkedéseinek sikeres végrehajtásához szükséges valamennyi képzési területet lefedik.

27 III. tengely 3.3. Képzés és tájékoztatás 3.3.1. Képzés és tájékoztatás Támogatható képzési tevékenységek : Pl.: • a vidéki és az agrár-turizmushoz kapcsolódó képzések, • a kulturális és a természeti örökség megóvásával és fenntartható hasznosításával kapcsolatos képzések, • az alapszolgáltatások vonatkozásában innovatív, helyi megoldások elindításához és működtetéséhez kapcsolódó képzések a gazdasági szereplők számára, • okleveles képzések a hagyományos kézműves tevékenység és a vidéki vendéglátás körében,... A támogatás mértéke: A támogatható költségek 100%-a.

28 IV. tengely A LEADER-megközelítés megvalósítása 4.1. A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Az intézkedés célja: Az intézkedés célját képezi a belső erőforrások fenntartható és innovatív felhasználásának elősegítése, a vidéki szereplők közötti együttműködés megalapozása az integrált megközelítést tartalmazó fenntartható helyi fejlesztési stratégiák előkészítése és megvalósítása érdekében, továbbá a helyi innovatív megoldások és az átfogó társulások működtetése, a vidéki régiók életszínvonalának emelése, a munkahelyek megőrzése és létrehozása, valamint az élethosszig tartó tanulás jelentőségének hangsúlyozása. Az intézkedés rendelkezik továbbá a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, az élelmiszeripar, ill. a vidéki gazdaság teljesítőképességének, a kulturális és természeti értékek fenntartható hasznosításának erősítését, valamint a személyes jellegű szolgáltatások és a helyi közösségek fejlesztését célzó, fenntartható és versenyképes új helyi eljárások előmozdításáról.

29 IV. tengely A LEADER-megközelítés megvalósítása 4.1. A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása A LEADER Programban a fejlesztés valamennyi beruházási és nem beruházási pályázattípust magában foglal. Minden LEADER, amely célja: •vidéki életkörülmények javítása •természeti és kulturális értékek megőrzése •munkahelyteremtés,-megőrzés, jövedelemszerzési lehetőségek bővítése •helyi termékek hozzáadott értékének növelése •új eljárások és technológiák használata •szektorok közötti együttműködés, partnerség

30 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Mező József 30/668-56-42; mezojozsef@vipmail.hu


Letölteni ppt "Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázati lehetőségei (III.-IV. tengely)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések