Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HELYI ÉRTÉKET! A Vidékfejlesztési Terv Intézkedéseinek bemutatása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HELYI ÉRTÉKET! A Vidékfejlesztési Terv Intézkedéseinek bemutatása."— Előadás másolata:

1 HELYI ÉRTÉKET! A Vidékfejlesztési Terv Intézkedéseinek bemutatása

2 A helyi vidékfejlesztési terv kialakításának szempontjai  A helyi értékek megőrzése, értékteremtés  Munkahelyteremtés  Erősítse a térségi integrációt  Innovatív kezdeményezéseket hívjon életre  Nem fedhet át egyéb támogatásokat  Partnerség elvének érvényesítése, az együttműködések erősítése

3 Specifikus célok  Helyi termékek fejlesztése, piacképességének javítása  Új magasabb színvonalú szolgáltatások kialakítása  A térség kulturális,, természeti és építészeti értékeinek megőrzése, bemutatása  A megújuló energiaforrások használatának elindítása  A szektorok közötti együttműködések elindítása, részvétel ösztönzése

4 A “Helyi Értéket” stratégia 3+1 prioritásra épül  A helyi gazdaság fejlesztése  Kulturális és társadalmi azonosságtudat megteremtése  Helyi környezeti erőforrások fenntartható használata  + Kistérségi integrált és innovációs programok generálása, a szektorok közötti együttműködések erősítése, a térségi erőforrások koncentrálása

5 Intézkedések  TERMÉK-TÁR  VENDÉG-VÁRÓ  GYÖKEREINK  KÖRNYEZET  HÁLÓ

6 TERMÉK-TÁR 1. sz. intézkedés Az intézkedés célja: Versenyképes helyi termékek előállításának, feldolgozásának, piacra jutásának elősegítése. A helyi termékekhez kapcsolható közös arculat bevezetése Alintézkedések: 1.1. Versenyképes térségi termékek előállításának és piacra jutásának segítése 1.2.Térségi védjegy bevezetése, működése, helyi termékek arculattervezése, marketingje

7 TERMÉK-TÁR 1.1 alintézkedés Speciális célja:  A versenyképes helyi termékek előállítási feltételeinek megteremtése (pl.: gyümölcs, méz, kézműves termékek, stb.)  A helyben megtermelt alapanyagok helyben történő minőségi feldolgozásának elősegítése  Új, innovatív vállalkozások beindításának elősegítése  Az értékesítés lehetőségeinek megteremtése Támogatandó területek:  Új technológiák bevezetése (pl.: gyümölcsfeldolgozás)  Termelési környezet (épület, burkolat, stb.) korszerűsítése, kialakítása, építése  A piacra jutás segítése (pl.: új csomagolástechnika, egyedi megoldások, stb.) Várható maximális támogatási összeg:  10 000 000 Ft

8 TERMÉK-TÁR 1.2 alintézkedés Speciális célja:  Helyi védjegy bevezetése Támogatandó területek:  Helyi védjegy bevezetésének előkészítése, eljárásrendjének kidolgozása  A védjegy kritériumrendszerének felállítása  Marketingtevékenység a „védjegyes” termékekre  A védjegy megtervezése  Javaslatok a védjegy további alkalmazására  A védjegy népszerűsítése  Kiadvány, melyben bemutatásra kerülnek a helyi termékek Várható maximális támogatási összeg:  1 500 000 Ft

9 VENDÉG-VÁRÓ 2. sz. Intézkedés Az intézkedés célja: A térség idegenforgalmi kínálatának feltárása, bővítése és minőségi fejlesztése. A helyi turisztikai szolgáltatások feltételeinek megteremtése Alintézkedések: 2.1 Térségi turisztikai szolgáltatások megalapozása és megjelenésének támogatása 2.2 Helyi turisztikai szolgáltatások feltételeinek megteremtése

10 VENDÉG-VÁRÓ 2.1 sz. alintézkedés Speciális célja:  A térség turisztikai stratégiájának megfogalmazása, szolgáltatások és kínálatok feltérképezése, rendszerbe foglalása Támogatandó területek:  A térség turisztikai stratégiájának elkészítése (szolgáltatók feltérképezése, tematikus túracsomagok, térségi marketingterv)  Kiadványkészítés (A térség természeti és kulturális értékeinek bemutatása, települések bemutatkozása turisztikai kiadványban ) Várható maximális támogatási összeg: – 1 500 000 Ft

11 VENDÉG-VÁRÓ 2.2 sz. alintézkedés Speciális célja:  Helyi turisztikai szolgáltatások feltételeinek megteremtése Támogatandó területek:  Vendéglátóhelyek minőségi fejlesztése Várható maximális támogatási összeg:  12 000 000 Ft

12 GYÖKEREINK 3. sz. Intézkedés Az intézkedés célja: A térség épített örökségének megőrzése, felújítása, kulturális értékeinek feltárása és bemutatása Alintézkedések: 3.1 Épített értékek védelme, felújítása 3.2 Hagyományok feltárása és térségi programkínálat 3.3 Térségi hagyományteremtő programok feltételeinek megteremtése

13 GYÖKEREINK3.1 alintézkedés Speciális célja:  Olyan falusias ház, pince felújítása, amely még őrzi a hagyományos építészeti kultúrát és alkalmas arra, hogy abban tájház, emlékház kerüljön kialakításra Támogatandó területek:  Épület felújítása, átalakítása  Tájház kialakítása  Berendezések vásárlása  Környezet kialakítás Várható maximális támogatási összeg:  1 000 000 Ft

14 GYÖKEREINK3.2 sz. alintézkedés Speciális célja:  Térségi hagyományok feltárása, a térségi programkínálat bővítése, térségi szintű programok szervezése Támogatandó területek:  Tanulmány készítése, mely feltárja a térség népi, néprajzi hagyományait  Rendezvények szervezése, melynek keretében lehetőség van a térség kulturális étékeinek bemutatására  Térségi értékeket bemutató túrák, bemutatók, programok szervezése Várható maximális támogatási összeg:  1 000 000 Ft

15 GYÖKEREINK3.3 sz. alintézkedés Speciális célja:  A térség rendezvények lebonyolításához kötődő infrastrukturális feltételek megteremtése Támogatandó területek:  Olyan mobil kiállítói tér (kiállítói pavilon, rendezvénysátor, stb.) beszerzése, amely alkalmas több száz ember befogadására Várható maximális támogatási összeg:  2. 500 000 Ft

16 KÖRNYEZET4. sz. Intézkedés Az intézkedés célja: A megújuló energiahasználat megalapozása és a környezettudatos gondolkodásmód kialakítása a térségben Alintézkedések: 4.1 Megújuló energiaforrások széleskörű használatát, alkalmazását előkészítő tanulmányok 4.2 Öko- és környezettechnológiai fejlesztések és beruházások támogatása

17 KÖRNYEZET4.1 sz. Alintézkedés Speciális célja:  Olyan tanulmányok, rendezvények támogatása, mely megfelelő alapot jelent majd a megújuló energiaforrások felhasználásához Támogatandó területek:  Megújuló energiaforrások helyi felhasználására vonatkozó tanulmányok, tervek kidolgozása  Különböző térségi fórumok, információs napok szervezése, melyek hozzájárulnak a lakosság környezettudatos gondolkodásmódjának kialakításához Várható maximális támogatási összeg:  4 000 000 Ft

18 KÖRNYEZET4.2 sz. alintézkedés Speciális célja:  Olyan kezdeményezések és beruházások támogatása, amelyek helyspecifikus környezettechnológia (elsősorban a megújuló energiaforrások) felhasználására alapoznak Támogatandó területek:  Olyan bemutató helyek létrehozása, ahol a térség lakosság megismerheti és megértheti a megújuló energiaforrások fontosságát  Olyan fejlesztések támogatása, melyek a megújuló energiák felhasználásával foglalkoznak  Hálózatszervezés, a megújuló energiaforrások felhasználásával foglalkozók közötti információ- és tapasztalatcsere elindítása Várható maximális összeg:  4 000 000 Ft

19 HÁLÓ5. sz. Intézkedés Az intézkedés célja: Olyan partnerségi együttműködésen alapuló térség hálózat kialakítása, amely munkájával hozzájárul Zalaszentgrót térségében az integrációs folyamatos elősegítéséhez, hálózatok kialakításához, a humán kapacitások erősítéséhez Alintézkedések: 5. 1 Kistérségi Vidékfejlesztési Módszertani és Innovációs Központ kialakítása, működési feltételeinek megteremtése- LEADER HÁZ 5.2 Együttműködések, hálózatok kialakítása, programok támogatása 5.3 Ismeretterjesztő, szemléletformáló és kompetenciaképzési programok szervezése

20 HÁLÓ5.1 sz. alintézkedés Speciális célja:  LEADER HÁZ kialakítása. Hosszútávon fenntartható, eredményorientált, vidékfejlesztési iroda kialakítása, infrastrukturális feltételeinek megteremtés A LEADER HÁZ tervezett feladatai:  Rendszeres kapcsolat kialakítása a LEADER nyertesek között  Segítségnyújtás a tematikus hálózatok kialakításában  Kistérségi információs rendszer működtetése  További vidékfejlesztési programok kezdeményezése  Szakértői TEAM kialakítása  Képzések szervezése  Helyi értékek él termékek bemutatásának szervezése Várható maximális támogatási összeg:  17 000 000 Ft

21 HÁLÓ5. 2 sz. alintézkedés Speciális célja:  Olyan integrációs folyamatok elindítása, melyek elősegítik a szektorok közötti együttműködési programok kialakítását Javasolt elemek:  A vendéglátásban érintett szervezetek közötti együttműködések, találkozók, közös akciók, programok szervezése (szállásadók, vendéglátók, borászok, kézművesek, stb.)  Térségi Innovációs Műhely kialakítása  Hálózatszervezés, workshopok szervezése a LEADER+ nyertesei között  Tapasztalatcsere-programok szervezése Várható maximális támogatási összeg:  1 000 000 Ft

22 HÁLÓ5.3 sz. alintézkedés Speciális célja:  Új ismeretek átadása, szakértelem növelése, kompetenciák erősítése Támogatandó területek:  Tematikus képzési programok, tanulmányutak szervezése azokban a témakörökben, amelyek kapcsolódnak a HELYI ÉRTÉKET! programhoz Pl: Kisvállalkozók képzése, vendéglátók, borászok szállásadók képzése, stb. Várható maximális támogatási összeg:  1 500 000 Ft

23 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "HELYI ÉRTÉKET! A Vidékfejlesztési Terv Intézkedéseinek bemutatása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések