Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Leader célterületek 2011 Szinergia Egyesület. Leader célterületek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Leader célterületek 2011 Szinergia Egyesület. Leader célterületek."— Előadás másolata:

1 Leader célterületek 2011 Szinergia Egyesület

2 Leader célterületek

3 A helyi termékek előállítói számára a technikai és a termeléshez szükséges infrastrukturális adottságok létrehozására, valamint az ezekhez kapcsolódóan új építmény, épület építése, felújítása, bővítése, korszerűsítése, a magas minőségű és feldolgozottsági fokú termékek előállítását szolgáló eszközbeszerzésekre, valamint ehhez kapcsolódó marketing végzéshez. Célterület specifikus feltételek: • Csak a LEADER-térség területén székhellyel, vagy lakóhellyel rendelkező ügyfelek • Az építési munkák, kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, marketingtevékenységek önállóan nem támogathatók • Induló vállalkozások is • Méhészethez kötődően csak a 47/2010 (XII. 31.) VM rendelet által kizárt eszköz, tevékenység támogatható Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek: • A jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek • Mikrovállalkozás - cégkivonat • Egyéni vállalkozó - vállalkozói igazolvány, vagy igazoló dokumentum • Őstermelők - őstermelői igazolvány • Magánszemély - nyilatkozat adószám, vagy egyéni vállalkozói igazolvány kiváltásáról 1. Helyi termék-előállítás, technológia-, infrastruktúrafejlesztés

4 Leader célterületek

5 2. Önkormányzatok és civil szervezetek gazdaságfejlesztő hatású helyi termék-előállításának támogatása Helyi önkormányzat, vagy civil szervezet által helyben végzett termék-előállító tevékenységek eszköz- és gépbeszerzéseire. Szociális jellegű munkaprogram támogatása, melyben a helyi munkanélküliek felkarolása és munkába való beintegrálása a cél. Ezzel a helyi munkanélküliség csökkentése. Támogatott tevékenységek: zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés, állati eredetű élelmiszer, vagy alapanyag-előállítás, gyógy- és fűszernövény termelés, növényi termények előállítása, feldolgozása. Célterület specifikus feltételek: • Kizárólag a "SZOC-FP-11, vagy 12" kódszámú "Szociális földprogramok működtetésének támogatására" kiírt pályázaton nem nyertes szervezetek • Civil szervezetek - csak már meglévő termelési tevékenység esetén Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek: • A jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek • Civil szervezet – nyilatkozat meglévő mezőgazdasági tevékenység 2010. évi árbevételéről • Nyilatkozat - "Szociális földprogramok működtetésének támogatására" kiírt pályázaton támogatást nem nyert

6 Leader célterületek

7 3. Egységes térségi helyi termék marketing megteremtése A térség településein egységes arculat kialakításának támogatására, amelynek legfőbb célja, hogy elősegítse a helyben tevékenykedő mesteremberek, helyi termék előállítók és termékeik népszerűsítését, szélesebb körű megismerését. Közös arculati elemek kialakításának, valamint azok elkészítésének, kihelyezésének támogatására. Célterület specifikus feltételek: • Csak a Szinergia LEADER-térség területén minimum 1 éve székhellyel rendelkező ügyfelek • Legalább öt településsel együttműködésben kell a fejlesztést megvalósítani és minimum 10 termelő bevonása szükséges Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek: • A jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek • Együttműködési megállapodások benyújtása (a minimum 10 termék-előállítóval)

8 Leader célterületek

9 4. Rendszeres rendezvények, fesztiválok - gasztronómiai, kulturális kézműves bemutatók támogatása Helyi termékhez, terményhez kötődő (kulturális, gasztro- kulturális vagy kézműves) visszatérő és azonos időpontban szervezett rendezvények, fesztiválok szervezésére az 5000 lakos alatti településeken. Célterület specifikus feltételek: • Csak a fejlesztéssel érintett településen székhellyel rendelkező ügyfelek • Ismétlődő, több alkalommal megrendezésre került és legalább 5 éve folyamatosan működő és a kistérségek hírnevének javítása miatt kiemelt jelentőségű rendezvények támogatása • Együttműködésben legalább 5 térségi helyi termelő ingyenes megjelenésének biztosítása szükséges Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek: • A jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek • Együttműködési megállapodás helyi termelők rendezvényen való megjelenéséről • Projektterv

10 Leader célterületek

11 5. Helyi identitást fejlesztő előadások támogatása Helyi identitást fejlesztő és szakmai előadások lebonyolítására, közösségfejlesztési programok megvalósítására, melyek célja a települések népességmegtartó erejének javítása, a lakossági piacképes tudásszint növelése. Célterület specifikus feltételek: • Csak a Szinergia LEADER-térség területén székhellyel rendelkező szervezetek • Együttműködés keretében kell megvalósulnia Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek: • A jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek • Együttműködési megállapodás • Képzési és előadási terv

12 Leader célterületek

13 6. Helyi kisebbségi hagyományok bemutathatóságának támogatása Roma és sváb hagyományok és értékek bemutatásának támogatására. Az értékek biztonságos megőrzésének, archiválásának és újszerű bemutatásának támogatására. Térségi roma és sváb örökségcentrum fejlesztésére. Célterület specifikus feltételek: • Csak a fejlesztéssel érintett településen székhellyel rendelkező ügyfelek nyújthatnak be kérelmet • Kizárólag azon településekről, ahol a fejlesztésben érintett kisebbségi önkormányzat működik • Csak együttműködésben valósulhat meg • Az építési munkák, kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések, marketing tevékenységek önállóan nem támogathatóak • Kizárólag a gyűjtemény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén • Kizárólag meglévő gyűjtemények fejlesztésére Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek: • A jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek • Együttműködési megállapodás • Nyilatkozat látogathatóságról és a gyűjtemény meglétéről

14 Leader célterületek

15 7. Eleven nemzeti örökség és a természeti örökség bemutatásának támogatása A vidéki természeti értékek és a védett, őshonos kisállatfajták bemutatásának támogatására. Az értékek biztonságos megőrzésére, archiválásának és újszerű bemutatásának támogatása. Őshonos állatfajták megőrzésével, terjesztésével kapcsolatos fajtafenntartó szervezeti tevékenységek ellátására. Célterület specifikus feltételek: • Csak a fejlesztéssel érintett településen székhellyel rendelkező ügyfelek nyújthatnak be kérelmet • Kizárólag a gyűjtemény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén • Nem vehető igénybe támogatás a 38/2010.( IV.15.) FVM rendelet 1. számú mellékletében szereplő állatfajok bemutatására, fenntartására • Csak együttműködésben valósulhat meg Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek: • A jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek • Eszközök beszerzésének célját leíró dokumentum • Nyilatkozat látogathatóságról • Együttműködési megállapodás

16 Leader célterületek

17 8. Kistelepülési ifjúsági színterek eszközbeszerzésének támogatása A Szinergia Egyesület tervezési területének kistelepülésein található közösségi színterek eszközbeszerzésére, mely elősegíti a vidéki ifjúság helyben tartását, a szabadidő hasznos eltöltését. Célterület specifikus feltételek: • Kizárólag a KSH 2010. évi adatközlése szerinti 500 fő lakosságszám alatti IKSZT támogatási határozattal nem rendelkező településeken Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek: • A jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek • Eszközök beszerzésének célját leíró dokumentum

18 Leader célterületek

19 9. Tematikus rendezvények támogatása Olyan közösségfejlesztő akciók, tematikus rendezvények szervezésére, lebonyolítására, amelyek a különböző generációk aktív közreműködésével valósulnak meg és egyedi helyi jellegzetességek bemutatására irányulnak. Célterület specifikus feltételek: • Csak a fejlesztéssel érintett településen székhellyel rendelkező ügyfelek nyújthatnak be kérelmet • Egyházi jogi személy - elegendő a fejlesztéssel érintett településen telephellyel rendelkezni Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek: • A jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek

20 Leader célterületek

21 10. Háztáji termékek előállításának támogatása Piacra kész háztáji termékek előállítására, feldolgozására, csomagolására. E tevékenységekhez kapcsolódó eszközbeszerzésekre, kisléptékű infrastruktúrafejlesztésre. Célterület specifikus feltételek: • A megvalósítás helyszínén állandó lakcímmel rendelkezők • A pályázó vállalja - az általa előállított helyi termékeket részben a HACS közreműködésével értékesíti • Induló vállalkozások is • Méhészethez kötődő támogatási igény esetén csak a 47/2010 (XII. 31.) VM rendelet által kizárt eszköz, tevékenység támogatható Jogosultságot igazoló csatolandó mellékletek: • A jogcímrendeletben előírt kötelezően csatolandó mellékletek • Állandó lakcímet igazoló okirat ügyfél által hitelesített másolata. • Nyilatkozat – az előállított helyi termék részben a HACS közreműködésével való értékesítéséről


Letölteni ppt "Leader célterületek 2011 Szinergia Egyesület. Leader célterületek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések