Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális munka VI. Munkanélküliek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális munka VI. Munkanélküliek."— Előadás másolata:

1 Szociális munka VI. Munkanélküliek

2 Munkanélküliek Szociális problémák és a foglalkoztatási rendszerből fakadó problémák összefüggései Párhuzamos szolgáltatási rendszerek EU által támogatott programok

3 Történeti háttér Teljes foglalkoztatottság (1980-as évek közepéig „kapun belüli munkanélküliség” 1983. Munkaerő-közvetítési rendszer felülvizsgálata 1989. munkanélküli segély

4 Definíciók és mutatók Állapotjelzők
A munkaerőpiac a korszerű piacgazdaság egyik nélkülözhetetlen, szerves alkotóeleme. Fogalma: a munkaerő adásvételével kapcsolatos viszonyok összessége.

5 Állapotjelzők munkaerő-keresletet:a gazdaság közvetlen szereplői egy meghatározott időszakban milyen létszámú és összetételű munkaerőt kíván foglalkoztatni. Ez a vevők oldala. munkaerő-kínálat: ez az eladói oldal. Azok a munkavállalók képviselik akik dolgoznak, vagy akik határidőn belül szeretnének munkába állni.

6 Állapotjelzők Munkaerő-piaci egyensúly:
- az az állapotot, amikor a gazdaságban a munkaerő-kereslet és a munkaerő-kínálat akár rövid időszakra is – globálisan és struktúráját tekintve egyaránt – megegyezik.

7 Alapfogalmak Foglalkoztatottnak (Employed) –tekintendő mindenki, aki a vizsgált időszakban legalább 1 óra jövedelmet biztosító munkát végzett, vagy munkájától csak átmenetileg (szabadság, betegség, stb. miatt) volt távol.

8 Alapfogalmak Jövedelmet biztosító munkának számít minden olyan tevékenység: amely pénzjövedelmet eredményez, vagy amely természetbeni juttatást biztosít, esetleg amelyet egyéb, később realizálható jövedelem érdekében végeztek, amelyet mint segítő családtagok végeztek a háztartáshoz tartozó gazdaság, vállalkozás jövedelmének növelése érdekében.

9 Alapfogalmak Munkanélkülinek (Unemployed) – tekintendő az a személy, aki egyidejűleg: az adott héten nem dolgozott (s nincs olyan munkája, amelytől átmenetileg távol volt), aktívan keresett munkát a kikérdezést megelőző négy hét folyamán, rendelkezésre áll, azaz két héten belül munkába tudna állni, ha találna állást.

10 Alapfogalmak Munkaképes korúak: Munkaképes kor a népesség alsó és felső korhatárát jelző nemzetgazdaságban jogszabályilag elfogadott egyezményes életkor. Az alsó korhatár a 15. életév, a felső korhatár a mindenkori nyugdíjkorhatár.

11 Alapfogalmak Munkaképes koron kívüliek. Ide tartoznak a munkaképes koron aluli gyermekkorúak és munkaképes koron túli időskorúak.

12 Alapfogalmak Gazdaságilag aktívak (rendelkezésre álló munkaerő) azok, akik megjelennek a munkaerő piacon, azaz a foglalkoztatottak és a munkanélküliek. Gazdaságilag nem aktívak azok, akik a vonatkozási héten nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres, jövedelmet biztosító munkájuk és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni.

13 A munkanélküliség, ill. a gazdasági aktivitás mértékének mutatószámai
Gazdasági aktivitási ráta (%) Foglalkoztatottak és munkanélküliek száma x 100 Népesség száma Foglalkoztatási ráta (%) Foglalkoztatottak száma x 100 Munkanélküliségi ráta (%) Munkanélküliek száma x100 Foglalkoztatottak és munkanélküliek száma

14 Alapfogalmak A munkanélküliség típusai:
- A súrlódásos (frikciós) munkanélküliség (önkéntes munkanélküliség) - Strukturális munkanélküliség - Ciklikus munkanélküliség

15 Alapfogalmak A súrlódásos és a strukturális munkanélküliség felléphet a munkaerő globális egyensúlya mellett is. A ciklikus munkanélküliség akkor fordul elő, amikor a munkaerőpiac általános egyensúlyi állapota a pangás irányába billen. Szokás ezt globális munkanélküliségnek is nevezni, mert oka a munka összkeresletének alacsony szintje.

16 A Központi Statisztikai Hivatal (KSH.)
Alapfogalmak Kik a munkanélküliek? A Központi Statisztikai Hivatal (KSH.) szerint: Az, - akinek nincs munkája, - aki aktívan munkát keres, - aki munkába is tudna állni.

17 - aki a megfigyelést megelőző négy hétben aktívan keresett állást,
Alapfogalmak A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet /International Labour Organization (ILO.)/ szerint: Az, - aki nem folytat legalább egy óra jövedelemszerző tevékenységet ill. nem áll munkaviszonyban, - aki a megfigyelést megelőző négy hétben aktívan keresett állást, - akik rendelkezésre álltak, azaz, ha az álláskeresés sikeres, két héten belül el is tudják foglalni azt ( készenléti kritérium).

18 Alapfogalmak Az Országos Munkaügyi és Módszertani Központ (OMMK.) szerint: Az, aki, munkaviszonnyal nem rendelkezik, nem nyugdíjas és nem tanuló, - aki foglalkoztatást elősegítő támogatásban nem részesül, - aki munkát, állást, önálló foglalkozást keres és a munkavégzésre, tehát egy adódó állás elfogadására rendelkezésre áll, - aki tovább az állami munkaerő-piaci szervezet munkaközvetítő irodájában munkanélküliként regisztráltatta magát.

19 A munkanélküliek ellátási és támogatási rendszere
a munkaerő-piaci intézményrendszer / munkaügyi központok, a munkaadók és érdekképviseleteik, a munkavállalók / munkanélküliek és érdekképviseleteik,

20 A munkanélküliek ellátási és támogatási rendszere
a kistérségi, megyei, regionális egyesületek, önkormányzatok, tanácsok, a civil szervezetek, a képző intézmények, a gazdasági kamarák

21 SZABÁLYOZÁS 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

22 A foglalkoztatást elősegítő támogatások formái
Munkaerő-piaci szolgáltatások Formái: munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása munka-, pálya-, és álláskeresési, rehabilitációs, helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás, munkaközvetítés

23 A foglalkoztatást elősegítő támogatások formái
Képzések elősegítése: Támogatható az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott, vagy elfogadott képzése annak a személynek, - aki álláskereső, - aki 25. életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a 30. életévét - nem töltötte be, és a tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően munkanélküli járadékra nem szerzett jogosultságot, - aki gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül, - aki rehabilitációs járadékban részesül, - akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte, vagy

24 A foglalkoztatást elősegítő támogatások formái
- aki közhasznú munkavégzésben vesz részt, és a képzésben való részvételt vállalja, továbbá - aki munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható. Az aki gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesülő személyek képzése akkor támogatható, ha a képzés időtartama hetente nem haladja meg a húsz órát, és - a gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban részesülő személy képzése a gyermek egy éves - gyermekgondozási díj folyósítása esetén másfél éves - korának betöltését követően kezdődik meg, valamint - a gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet nem folytat.

25 A foglalkoztatást elősegítő támogatások formái
Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások : A munkaadó részére a hátrányos helyzetű személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához a munkabér és járuléka legfeljebb ötven százalékának, megváltozott munkaképességű személy esetében legfeljebb hatvan százalékának megfelelő összegű támogatás nyújtható, ha a munkaadó - a foglalkoztatást legalább a támogatás folyósításának időtartama alatt vállalja, és - a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban a munkavállaló munkaviszonyát a működési körében felmerülő okból rendes felmondással nem szüntette meg, és

26 A foglalkoztatást elősegítő támogatások formái
kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaviszony megszüntetésére a támogatás folyósításának időtartama alatt sem kerül sor. A támogatás legfeljebb egyévi időtartamra, a legalább huszonnégy hónapja álláskeresőként nyilvántartott személy foglalkoztatásához legfeljebb kétévi időtartamra nyújtható.

27 A foglalkoztatást elősegítő támogatások formái
Közhasznú munkavégzés támogatása A munkaadó részére a foglalkoztatásból eredő közvetlen költség legfeljebb hetven százalékáig terjedő mértékű támogatás nyújtható, ha a lakosságot vagy a települést érintő közfeladat vagy önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot illetőleg a települést érintő feladat ellátása, vagy közhasznú tevékenység folytatása érdekében, az állami foglalkoztatási szerv által kiközvetített álláskereső foglalkoztatását vállalja, munkaviszony keretében úgy, hogy ezzel a foglalkoztatással a foglalkoztatottainak létszámát a foglalkoztatás megkezdését megelőző havi átlagos statisztikai állományi létszámához képest bővíti, és a foglalkoztatással nyújtott szolgáltatás ellenértékeként más szervtől díjazásban nem részesül.

28 A foglalkoztatást elősegítő támogatások formái
Munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés támogatása: Támogatás nyújtható új munkahelyek teremtéséhez, a meglévő munkahelyek megtartásához, a foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítéséhez, valamint a munkaerő szakmastruktúrájának korszerűsítéséhez fűződő foglalkoztatáspolitikai célok elérése érdekében.

29 A foglalkoztatást elősegítő támogatások formái
Önfoglalkoztatás támogatása Támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek, valamint rehabilitációs járadékban részesülő személynek, aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról, ideértve azt is, aki vállalkozást indít, vagy vállalkozáshoz csatlakozik.

30 A foglalkoztatást elősegítő támogatások formái
A foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása Támogatás nyújtható annak a munkaadónak, aki AM könyvvel rendelkező álláskereső foglalkoztatását vállalja.

31 A foglalkoztatást elősegítő támogatások formái
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatása A Munkaerőpiaci Alap rehabilitációs alaprészéből támogatás nyújtható megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő beruházáshoz, valamint beruházásnak nem minősülő bővítéshez, egyéb fejlesztési célú kifizetéshez.

32 A foglalkoztatást elősegítő támogatások formái
Munkaerő-piaci programok támogatása A Munkaerőpiaci Alap előre meghatározott, összetett célok érdekében biztosíthatja olyan programok megvalósításának pénzügyi fedezetét, amelyek térségi foglalkoztatási célok megvalósítására, munkaerő-piaci folyamatok befolyásolására, valamint a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben lévő rétegek foglalkoztatásának elősegítésére irányulnak. A programok keretében a munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatások egyidejűleg és egymásra épülve is nyújthatók. A programokon aktívan részt vevő álláskereső számára a különböző jogcímeken megállapítható támogatás, támogatások helyett egységes támogatás állapítható meg. Munkaerőpiaci program keretében a munkaadó részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy munkabére és járulékai legfeljebb száz százalékának megfelelő összegű támogatás nyújtható.

33 A foglalkoztatást elősegítő támogatások formái
Az általánostól eltérő foglalkoztatási formák támogatása Támogatás nyújtható a részmunkaidős, valamint olyan foglalkoztatáshoz, amelynek során a munkavégzés a foglalkoztató székhelyéhez, telephelyéhez nem tartozó helyen, számítástechnikai eszköz felhasználásával történik.

34 Álláskeresők támogatása
Álláskeresési járadék illeti meg azt, aki álláskereső, az álláskeresővé válását megelőző négy éven belül legalább háromszázhatvanöt nap munkaviszonnyal rendelkezik, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra nem jogosult, továbbá táppénzben nem részesül, munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és számára az állami foglalkoztatási szerv sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani

35 Álláskeresők támogatása
Mértéke: Az álláskeresési járadék összegét az álláskeresőnek az álláskeresővé válását megelőző négy naptári negyedévben elért átlagkeresete alapulvételével kell kiszámítani. Folyósításának időtartama: Leghosszabb időtartam: 270 nap

36 Álláskeresők támogatása
Álláskeresési segély akik 180 nap álláskeresési járadékra szereztek jogosultságot, és kimerítették a járadék folyósítási idejét, de még nem találtak munkát, akik rendelkeznek 200 nap munkaviszonnyal, de a jelenlegi jogosultsági idő 365 napra emelkedett, és így nem jogosultak a járadékra

37 Álláskeresők támogatása
azoknak az álláskeresőknek, akik korábbi szabályozás szerint nyugdíj előtti munkanélküli segélyre voltak jogosultak. Az álláskeresési segély összege legfeljebb a minimálbér 40%-a lehet.

38 Álláskeresők támogatása
Költségtérítés Az álláskereső részére az álláskeresők támogatása (munkanélküli ellátás), valamint a vállalkozói járadék megállapításával, valamint a munkahelykereséssel kapcsolatos (ideértve a lakóhelyétől az állami foglalkoztatási szervhez történő oda- és visszautazást, valamint az állami foglalkoztatási szerv által kezdeményezett foglalkozás-egészségügyi szakvélemény beszerzéséhez szükséges utazást is), a tömegközlekedési eszköz igénybevételével felmerült indokolt helyközi utazási költséget meg kell téríteni.


Letölteni ppt "Szociális munka VI. Munkanélküliek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések