Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatások"— Előadás másolata:

1 Munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatások

2 A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat a munkahelykeresést, a munkához, valamint a megfelelő munkaerőhöz jutást, továbbá a munkahely megtartását szolgáltatások nyújtásával is elősegíti. A szolgáltatások olyan egyéni vagy csoportos tanácsadási formák, amelyek a munkaügyi szervezeten belül az ügyfeleknek szóló, személyre szabott problémakezelést jelentik. Alapelve, hogy a munkaerő-piaci szolgáltatásokat az álláskeresők, a munkaadók és munkavállalók ingyenesen vehetik igénybe.

3 Munkaerő-piaci szolgáltatások formái
Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása Munkaerő-piaci tanácsadás Munkaközvetítés

4 Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása
Az elhelyezkedés és az üres álláshelyek betöltésének elősegítése A foglalkozásokra, a képzésekre, a munkaerő-piaci helyzetre, a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzőire vonatkozó információk, a támogatások és a munkanélküli ellátásokra vonatkozó lehetőségek ismertetése Az információnyújtás történhet önállóan vagy tanácsadás, állásbörze, továbbá munkaközvetítés keretében

5 Munkaerő-piaci tanácsadások tartalma
Munkatanácsadás Egyéni vagy csoportos formában Munkavállalást elősegítő, illetve korlátozó tényezők feltárása Elhelyezkedési akadályok elhárítása Támogatási eszközök meghatározása A sikeres elhelyezkedés megvalósítására irányuló terv kidolgozása

6 Munkaerő-piaci tanácsadások tartalma
Pályatanácsadás Egyéni és csoportos formában Pályaválasztás, pályamódosítás elősegítése Érdeklődésnek, képességnek, személyiségnek és munkaerő-piaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakítása Pályák, foglalkozások megismerése (szakmaismertető információs mappa, szakmaismertető DVD film)

7 Munkaerő-piaci tanácsadások tartalma
Álláskeresési tanácsadás Egyéni vagy csoportos formában Önálló elhelyezkedés elősegítése Álláskeresési folyamat gyakorlati megvalósítása Önéletrajz írás, pályázat- és motivációs levél elkészítése, felvételi interjúra való felkészítés, stb.

8 Munkaerő-piaci tanácsadások tartalma
Rehabilitációs tanácsadás Egyéni formában A foglalkozási rehabilitáció irányának meghatározására irányul olyan megváltozott munkaképességű személyek számára, akik képzettségüknek megfelelő munkakörbe fokozott segítséggel helyezhetők el, illetve az általuk utoljára legalább 1 évig betöltött munkakörbe megváltozott munkaképességük miatt nem közvetíthetők

9 Munkaerő-piaci tanácsadások tartalma
EURES tanácsadás Európai Unió tagállamaiban meghirdetett álláslehetőségek Tanulmányi lehetőségekkel kapcsolatos információ nyújtás

10 Tanácsadói feladatok Feltárni az ügyfél munkaerő-piaci akadályozó tényezőit Megismertetni az ügyfelet hátrányaival és értékeivel, leküzdhető problémáival és lehetőségeivel Megtalálni közösen az életút-alternatívákat és közösen végiggondolni a célokhoz vezető utakat, teendőket

11 Tanácsadás célja Ha minden ügyfélnek, minden szempontból megfelelő munkahelyet nem tudunk adni, akkor: Adjuk meg neki azt a képességet, hogy a meglévő és a számára megszerezhető összes érték birtokában magának megkereshesse!

12 Speciális segítség Információgyűjtés, megerősítés, fókuszálás, megállapodás. Értő hallgatás, kérdve kifejtés, alternatívák keresése, döntés. Az első interjú többkötetes módszertanának összefoglalója nyolc fázisban. Egy rövid, értő hallgatás után az információk hiányos rendszerében kérdve kifejtő módon tudjuk erősíteni ügyfelünket abban, hogy munkavállalásának akadályai véltek, vagy valósak és fel tudjuk mutatni azokat az értékeket és lehetőségeket amelyek benne rejlenek. A tanácsadás az önálló álláskeresésre készít fel, azaz segíti az eredményes közvetítést, vagy képzésbe, programba vonás folyamatát.

13 Munkaerő-piaci szolgáltatások formái
Munkaközvetítés Munkaadókkal való rendszeres kapcsolattartás Minél több álláshely feltárása és betöltése Ügyfelek tájékoztatása, a kereslet és kínálat egymásra találásának megkönnyítése és gyorsítása érdekében A munkát keresők álláskeresésre való felkészítése a munka-, átképzési valamint pályaorientációs tanácsadással Munkaerő-piaci információk gyűjtése, feldolgozása, a munkaerő-piaci helyzet elemzése

14 Álláskeresők részére nyújtható támogatások
Foglalkoztatást elősegítő képzés Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatások

15 Foglalkoztatást elősegítő képzés
Támogatható annak a személynek a képzése, aki: álláskereső rehabilitációs járadékban részesül 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét – nem töltötte be, és a tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően álláskeresési támogatásra nem szerzett jogosultságot gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül

16 Foglalkoztatást elősegítő képzés
akinek a munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik és ezt a munkaadó a munkavállalóval és a telephely szerint illetékes kirendeltséggel előzetesen írásban közölte közfoglalkoztatásban vesz részt és a képzésben való részvételt vállalja baleseti rokkantsági nyugdíjban, rokkantsági járadékban részesül Munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható

17 Foglalkoztatást elősegítő képzés támogatásának módjai, mértéke
Keresetpótló juttatás (kötelező legkisebb munkabér 60%-a) Képzési költség és a vizsgadíj Képzéshez kapcsolódó helyi, illetőleg helyközi utazás költségének megtérítése

18 Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatások
Annak a személynek nyújtható: akit a munkaügyi központ legalább három hónapja álláskeresőként nyilvántart, vagy aki rehabilitációs járadékban részesül, és aki önmaga foglalkoztatását – munkaviszonyon kívüli tevékenységgel - egyéni vállalkozás keretében, vagy társas vállalkozás személyesen közreműködő tagjaként (társas vállalkozás indításával vagy már működő vállalkozáshoz csatlakozással), vagy a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg

19 Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatások
A támogatás formái: 2 millió Ft-ig terjedő kamatmentes tőkejuttatás vissza nem térítendő formában legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatás

20 Munkaadók részére nyújtható támogatások
Közfoglalkoztatás támogatása Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás Szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat szerzésének támogatása Helyközi utazás támogatás Csoportos személyszállítás támogatása Munkahelymegőrzés támogatása TÁMOP Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP – Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért TÁMOP – „Út a munka világába”A leghátrányosabb helyzetűek foglalkoztatásának elősegítésére

21 Közfoglalkoztatás támogatása
A rövid, illetve hosszú időtartamú közfoglalkoztatás támogatás célja, hogy a hátrányos helyzetű, elsősorban bérpótló támogatásra jogosult álláskeresők részére foglalkoztatási lehetőséget nyújtson a települési önkormányzatok közfeladatainak ellátásában való részvétel útján Rövid időtartamú foglalkoztatás esetén: bérpótló juttatásra jogosultak napi 4 órás munkaidőben, legalább 2 hónap, legfeljebb 4 hónap időtartamú foglalkoztatása Hosszú időtartamú foglalkoztatás esetén: bérpótló juttatásra jogosultak legalább napi 6 órás munkaidőben 2-12 hónap időtartamra szóló határozott idejű munkaviszony keretében

22 Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás
Állapítható meg a munkaadó részére, aki vállalja a hátrányos helyzetű álláskereső, továbbá megváltozott munkaképességű személy munkaviszony keretében történő foglalkoztatását a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban a munkavállalók munkaviszonyát működésével összefüggő okból, rendes felmondással nem szüntette meg, és kötelezettséget vállal arra, hogy a munkavállalók munkaviszonyát a támogatás folyósításának időtartama alatt működési körében felmerülő okból, rendes felmondással nem szünteti meg vállalja, hogy a támogatással érintett személy felvételének nettó növekedését kell eredményeznie az előző 12 hónap átlagához viszonyítva

23 Szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat szerzésének támogatása
Állapítható meg annak a munkaadónak, aki: pályakezdő álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatását napi legalább négyórás munkaidőben, legalább 365 napi időtartamra vállalja A támogatás olyan pályakezdő álláskereső munkatapasztalat-szerzéséhez nyújtható, aki az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételétől számított legalább 90 napig a munkaügyi központtal együttműködött

24 Helyközi utazás támogatás
A munkába járással összefüggő terhek csökkentését Igényelheti a munkaadó valamint a legalább hat hónapja – pályakezdő, valamint megváltozott munkaképességű személy esetében legalább három hónapja – nyilvántartott álláskereső Támogatás mértéke: közösségi közlekedési eszközök helyközi, helyi utazási költségének 100 %-a munkavállaló saját gépjármű költségtérítése Támogatás időtartama: legfeljebb egy év

25 Csoportos személyszállítás támogatása
A munkába járással összefüggő terhek csökkentése Igényelheti a munkaadó, aki a munkavállalói lakóhelye (tartózkodási helye) és a munkahelye között történő oda- visszautazását biztosítja A támogatás mértéke A csoportos személyszállításban érintett munkavállalók lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) a munkahelyéig tartó útvonalra vonatkozó autóbuszbérletek árának a munkaadót terhelő részéig terjedhet A támogatás időtartama legfeljebb 1 év

26 Munkahelymegőrzés támogatása
A támogatást az a munkáltató igényelheti aki: a munkavállaló munkaviszonyát működéssel összefüggő okból rendes felmondással kénytelen megszüntetni, és a felmondás közlését megelőzően legalább 30 nappal bejelenti a bemutatott pénzügyi mutatói, üzleti terve alapján likviditási problémái átmenetiek vállalja a támogatás megítélése esetén a támogatás időtartamának kétszeresét meghaladó továbbfoglalkoztatást A támogatás időtartama: legfeljebb 4-12 hónap

27 TÁMOP 1.1.1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése
A megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt azon megváltozott munkaképességű személyek támogatására irányul, akik esetében több személyre szóló szolgáltatás és támogatás nyújtása szükséges a foglalkoztathatóságuk javításához, illetve a nyílt munkaerő-piaci beilleszkedésükhöz A program humánszolgáltatásokon, a képzéseken valamint bér, illetve bérköltség támogatáson keresztül segíti az elsődleges munkaerő-piacon való elhelyezkedést

28 TÁMOP 1.1.2 Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért
A program célja: a hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerő-piacra való belépésének segítése, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal Célcsoportjai: a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők a pályakezdők a programba történő bevonás időpontjában az ötvenedik életévüket betöltött személyek akik a programba való belépést megelőző 12 hónapon belül Gyes-ben, Gyet-ben, terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesültek

29 TÁMOP 1.1.2 Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért
bérpótló juttatásra jogosult álláskeresők Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett álláskereső, valamint hátrányos helyzetű településen él A program humánszolgáltatásokon, a képzéseken valamint bér, illetve bérköltség támogatáson keresztül segíti az elsődleges munkaerő-piacon való elhelyezkedést

30 TÁMOP 1.1.3 „Út a munka világába”A leghátrányosabb helyzetűek foglalkoztatásának elősegítésére
A program célja: A bérpótló juttatásra jogosult, vagy a bevonást megelőző egy éven belül arra volt jogosult álláskeresők foglalkoztatásának elősegítése A projekt azon személyek támogatására irányul, akik esetében több személyre szóló szolgáltatás és támogatás nyújtása szükséges a foglalkoztathatóságuk javításához, illetve a nyílt munkaerő-piaci beilleszkedésükhöz A program humánszolgáltatásokon, a képzéseken valamint bérköltség támogatáson keresztül segíti az elsődleges munkaerő-piacon való elhelyezkedést

31 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
Nyíregyházi Kirendeltség és Szolgáltató Központja 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.

32 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések