Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.3 – „Út a munka világába”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.3 – „Út a munka világába”"— Előadás másolata:

1 Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.3 – „Út a munka világába”

2 TÁMOP 1.1.3 „Út a munka világába A program célja: A rendelkezésre állási támogatásban részesülő személyek bevonása révén elősegítse a képzést és bértámogatást is tartalmazó munkaerő-piaci programokba való belépés esélyét és ezáltal a nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedést.

3 TÁMOP 1.1.3 „Út a munka világába A program hosszú távú célja: •a foglalkoztatási szint emelése, •a foglalkoztathatóság javítása, •a munkaerőpiac leghátrányosabb rétegeinek a munkaerőpiac várható változásaihoz való alkalmazkodó- képességének fejlesztése, •az esélyegyenlőség növelése.

4 TÁMOP 1.1.3 „Út a munka világába A Programba olyan álláskeresőként nyilvántartott személy vonható be, aki a)a Programba bevonás időpontjában a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján rendelkezésre állási támogatásra jogosult, vagy b) a Programba bevonást megelőző egy éven belül rendelkezésre állási támogatásra volt jogosult feltéve, hogy nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezkedésére csak akkor van lehetőség, ha foglalkoztathatóságának javítására az e rendelet szerinti támogatásban részesül. A program célcsoportja:

5 TÁMOP 1.1.3 „Út a munka világába Kimenet (output) indikátor 1. Indikátor megnevezése: Programba bevont rendelkezésre állási támogatásban részesülő személyek száma Mértékegység: Kiindulási érték:Célérték Elérésének időpontja (év, hó): 07002011.04.30 2. Indikátor megnevezése: A program keretében képzésben résztvevők száma Mértékegység: Kiindulási érték:Célérték: Elérésének időpontja (év, hó): 05042011.10.31 Eredmény indikátor 1. Indikátor megnevezése: A program keretében képzést sikeresen befejezők száma Mértékegység: Kiindulási érték:Célérték: Elérésének időpontja (év, hó): 04342011.10.31 2. Indikátor megnevezése: A program keretében munkatapasztalatot szerzett és/vagy elhelyezkedettek száma Mértékegység: Kiindulási érték:Célérték: Elérésének időpontja (év, hó): 03922011.10.31 A programtól elvárt eredmények:

6 TÁMOP 1.1.3 „Út a munka világába a)képzések elősegítését célzó támogatások: aa) a teljes képzési díj megtérítése, ab) a képzéshez kapcsolódó költségek – szállás, élelmezés, helyi, illetőleg helyközi utazás költségének –megtérítése, ac) a képzés időtartama alatti keresetpótló juttatás és járulékai megtérítése, ad) hozzájárulás a képzés időtartama alatt igénybe vett gyermekfelügyelet költségeihez, ae) hozzájárulás a képzés időtartama alatt a hozzátartozó ápolásával, gondozásával felmerült költségekhez; A program támogatási elemei I:

7 TÁMOP 1.1.3 „Út a munka világába A program támogatási elemei II: b) elhelyezkedést segítő támogatások: ba) bértámogatás, bb) munkakipróbálás, munkatapasztalat-szerzés és munkagyakorlat-szerzés (a továbbiakban együtt: munkatapasztalat- szerzés) céljából nyújtható bérköltség-támogatás, bc) a munkába járáshoz, munkatapasztalat- szerzéshez kapcsolódó utazási költségekhez nyújtott támogatás, bd) a munkába járáshoz, munkatapasztalat- szerzéshez kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása; c) önfoglalkoztatás támogatása;

8 TÁMOP 1.1.3 „Út a munka világába d) munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások: da) a szolgáltatás díjának megtérítése, db) a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó utazási költségekhez nyújtott támogatás, dc) a szolgáltatáshoz igénybevétele alatti keresetpótló juttatás és járulékai megtérítése, dd) hozzájárulás a szolgáltatás időtartama alatt igénybe vett gyermekfelügyelet költségeihez, de) hozzájárulás a szolgáltatás időtartama alatt a hozzátartozó ápolásával, gondozásával felmerült költségekhez; e) a képzéssel kapcsolatos alkalmassági vizsgálat költségének megtérítése. A program támogatási elemei III:

9 TÁMOP 1.1.3 „Út a munka világába A program megvalósításának időtartama: 209. november 1. – 2011. október 31. A programra megvalósítására a Dél-dunántúli régióban rendelkezésre álló forrás 972 729 349 Ft

10 TÁMOP 1.1.3 „Út a munka világába A programterv főbb elemei: Személyzet: Projektmenedzsment (3 fő) • programvezető • pénzügyi vezető • projektasszisztens Projekt megvalósítók (4 fő) 3 fő Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató Központ 1 fő Pécsi Kirendeltség és Szolgáltató Központ Mentorok (17 fő) A régió kirendeltségein a Kirendeltség és Szolgáltató Központok kivételével

11 TÁMOP 1.1.3 „Út a munka világába Képzések támogatása (504 fő): • A képzési költségek 100%-ának átvállalása. • Bruttó 60.000 Ft/fő/hó (2000 Ft/fő/nap) keresetpótló juttatás biztosítása. • A képzéshez kapcsolódó utazási költség 90%-os mértékű térítése. • GYES-ről, GYED-ről visszatérők esetében a gyermekfelügyelet költségeinek támogatása. A programterv főbb elemei:

12 TÁMOP 1.1.3 „Út a munka világába Munkahelyi, szakmai gyakorlatszerzés támogatása (372 fő): • Bértámogatás biztosítása. (72 fő) (A bér+járulék 50%-a legfeljebb 12 hónapig) • Bérköltség támogatás a munkatapasztalat szerzés és munkagyakorlat szerzés érdekében (300 fő) (A bér+járulék költségek átlagosan 100%-os mértékű, átlagosan 8 hónapig tartó támogatása). • Munkába járás költségeinek 100%-os mértékű térítése. (160 fő) A programterv főbb elemei:

13 TÁMOP 1.1.3 „Út a munka világába A programterv főbb elemei: Vállalkozás indításának támogatása: • Vállalkozóvá válási támogatás. (20 fő) Kérelem alapján a minimálbér összegével megegyező mértékű 6 havi támogatás. • Vállalkozás indítása előtt vállalkozásra felkészítő képzés.

14 TÁMOP 1.1.3 „Út a munka világába Humán szolgáltatások: Célunk: a programba bekerült álláskeresők munkaerő-piaci esélyeinek, foglalkoztathatóságának javítása olyan eszközökkel, amelyek a teljes emberre, kompetenciáinak fejlesztésére irányulnak. A szolgáltatásokban részesülők tervezett létszáma: 700 fő A programterv főbb elemei:

15 TÁMOP 1.1.3 „Út a munka világába Mentori szolgáltatások: Munkaerő-piaci információk biztosítása Ügyfelek bevonása, eseteik menedzselése Folyamatos segítés, szükségszerinti kísérés Utógondozás, nyomonkövetés Munkatanácsadás: A munkavállalást elősegítő tényezők feltárása Az elhelyezkedést gátló tényezők közös elhárítása Pályatanácsadás: Pályaelképzelések, pályacélok megfogalmazása Cselekvési terv kidolgozása Reintegráló tréningek: Egyéni helyzetelemzés és motiválás csoportos formában és technikákkal A programterv főbb elemei:

16 TÁMOP 1.1.3 „Út a munka világába PécsKomlóMohácsSiklósSellyeSzigetvárSzentlőrincÖsszesen 37252024231815174 KaposvárBarcsCsurgóNagyatádMarcaliSiófok Balaton- boglár TabÖsszesen 57256315 1815154 SzekszárdBonyhádTamásiDombóvárPaksÖsszesen 3812342922135 Képzések:

17 TÁMOP 1.1.3 „Út a munka világába Célcsoport számára nyújtott támogatások 2010. évi támogatás összesen várható támogato tt létszám Képzési költség165757800504 Kerpótló215341200504 Bértámogatás2407920072 Bérköltség támogatás167640000300 Vállalkozóvá válás támogatása871728020 Munkábajárás támogatása10680000160 Képzési alkalmassági vizsgálat1260000504 Összesen593475480700 Támogatások 2010:

18 Köszönöm a figyelmet! Sasvári Gábor TÁMOP 1.1.3 „Út a munka világába


Letölteni ppt "Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ TÁMOP 1.1.3 – „Út a munka világába”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések