Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sikeres, felnőtt életpálya-építő. Sikeres, felnőtt életpálya-építő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sikeres, felnőtt életpálya-építő. Sikeres, felnőtt életpálya-építő."— Előadás másolata:

1

2 Sikeres, felnőtt életpálya-építő

3 társadalmi környezetre Önérvényesítési készség
Magánszféra Társadalmi szféra Családi háttér Aktív társadalmi lény Hatni akarás a szűkebb és a tágabb társadalmi környezetre Motivációs bázis Kapcsolat a szűkebb és a tágabb társadalmi környezettel Saját egzisztencia teremtése Sikeres, felnőtt életpálya-építő Gazdasági szféra Piacképes tudás Önmegújítási készség Mobilitás Önérvényesítési készség

4 Kezdő (életpálya-)építők
Sikeres, felnőtt (életpálya-) építők Képességek Ismeretek Attitűdök KOMPETENCIÁK

5 KOMPETENCIÁK Önmeghatározás

6 Önmeghatározás Képességek Ismeretek Attitűdök Önellenőrzés
Standardok ismerete Önkontroll igénye Helyzetelemzés Elemzési módszerek Helyzetelemzés igénye Szerep meghatározás Szerepismeret A szereppel való viszony deklarálása Saját teljesítőképesség becslése A követelmények eléréséhez szükséges kompetenciák, tudás ismerete Kudarctűrés Kitartás Próbálkozási hajlandóság Kooperáció Cél és feladatismeret Szolidaritás, segítőkészség Csoporttudat Saját szükségletek és igények kielégítésének késleltetni tudása Alkalmazkodás A körülmények és helyzet pontos ismerete Az érdekek ismerete Normakövetés Normaismeret Normatudatos magatartás

7 KOMPETENCIÁK Önmeghatározás Önbemutatás

8 Önbemutatás Képességek Ismeretek Attitűdök Önérdek-érvényesítés
Szóbeli és írásbeli szövegalkotás közlő elbeszélő leíró kapcsolatápoló szövegtípusokban Önismeret Önérdek-érvényesítés A szövegtípusok ismerete Megnyilvánulási igény Az önbemutatás céljának ismerete A helyzet normáinak ismerete A saját pozíció ismerete

9 KOMPETENCIÁK Önmeghatározás Önbemutatás Stratégiaalkotás

10 Stratégiaalkotás Képességek Ismeretek Attitűdök Információkezelés
Adatok gyűjtési és rögzítési módjának ismerete Céltudatosság Adatgyűjtés Pontosság Adatkezelés - rögzítés Az adatok elektronikus gyűjtési és rögzítési módjának ismerete Adatkezelés - összefüggések Időérzék Lényegkiemelés, koherencia Elemzési, rendszerezési eljárások ismerete Információalkotás, átadás Informatika alkalmazása Tervezés A tervkészítés elemeinek ismerete Célmeghatározás A szükséges tevékenységek A tervkészítés módjának ismerete A tevékenységek sorrendje Megvalósítási út kiválasztása A megvalósítás ütemezése

11 KOMPETENCIÁK Önmeghatározás Önbemutatás Stratégiaalkotás Stratégia megvalósítása

12 Stratégia megvalósítása
Képességek Ismeretek Attitűdök A tervnek megfelelő haladás A tervben szereplő célok, utak, eljárások ismerete Céltudatosság Pontosság Elemzés - értékelés - visszacsatolás Kontrolligény Kudarctűrés Szükség esetén tervmódosítás Kitartás Kooperáció Próbálkozási hajlandóság Alkalmazkodás Norma és szerepkövetés A végzett munka értékelése - önértékelés

13 KOMPETENCIÁK Önmeghatározás Önbemutatás Stratégiaalkotás Stratégia megvalósítása Specifikus, életpálya-építési kompetenciák

14 Specifikus életpálya-építési kompetenciák
Képességek Ismeretek Attitűdök Jó fellépés Munkaerőpiaci ismeretek Nyitottság Beszédkészség Munkaerő-piaci intézményrendszer Határozottság Helyzetfelismerés Magabiztosság Álláskeresési technikák Munkajogi ismeretek Pályaismeret Szakmaismeret

15 Életpálya-építési programcsomagok
Fejlesztési koncepció A fejlesztés terepei Műveltségterületi tartalmakon: KOMPETENCIÁK Ember a természetben A Önmeghatározás Ember és társadalom Önbemutatás Földünk és környezetünk Stratégiaalkotás Művészetek Életvitel és gyakorlati ismeretek Stratégia megvalósítása Testnevelés és sport Specifikus, életpálya-építési kompetenciák B Kereszttantervi tartalmakon: Matematika Szövegértés és szövegalkotás Környezeti beágyazódás Tanórán kívül: C Cégek Iskolai Önképzőkörök Szolgáltatók Iskolán kívüli Szakkörök Iskolai vállalkozások Más iskolák

16


Letölteni ppt "Sikeres, felnőtt életpálya-építő. Sikeres, felnőtt életpálya-építő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések