Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Betegjogok „Törvények, melyeknek nem szereznek érvényt, megszűnnek törvények lenni, és jogok melyeket nem védenek meg, eltűnnek.”. / Thomas Moriarty /

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Betegjogok „Törvények, melyeknek nem szereznek érvényt, megszűnnek törvények lenni, és jogok melyeket nem védenek meg, eltűnnek.”. / Thomas Moriarty /"— Előadás másolata:

1 Betegjogok „Törvények, melyeknek nem szereznek érvényt, megszűnnek törvények lenni, és jogok melyeket nem védenek meg, eltűnnek.”. / Thomas Moriarty /

2 Az orvosetika alapelvei 1. Az autonómia tiszteletének elve 1. Az autonómia tiszteletének elve 2. A „Ne árts!” elve 2. A „Ne árts!” elve 3. A jótékonyság elve 3. A jótékonyság elve 4. Az igazságosság elve 4. Az igazságosság elve

3 Az orvos-beteg kapcsolat és modelljei Konszenzus-modell Konszenzus-modell Konfliktus modell Konfliktus modell Egyezkedési modell Egyezkedési modell Hatalmi modell Hatalmi modell

4 A kórház a hely, ahol születünk… A kórház kialakulása és intézményesülése A kórház kialakulása és intézményesülése A kórházi stressz és hospitalizáció A kórházi stressz és hospitalizáció Fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás – az ellátás kultúrája Fekvőbeteg gyógyintézeti ellátás – az ellátás kultúrája A kórházi ágyak száma A kórházi ágyak száma Az orvosok száma Az orvosok száma Rendelők állapota Rendelők állapota Az ellátás kultúrája Az ellátás kultúrája A kórházak finanszírozása A kórházak finanszírozása

5 Történeti áttekintés Emberi jogok és deklarációk Emberi jogok és deklarációk Betegjogok Európában Betegjogok Európában A betegjogok hazai szabályozása A betegjogok hazai szabályozása

6 A betegek jogai a következők :  Az egészségügyi ellátáshoz való jog,  az emberi méltósághoz való jog,  a kapcsolattartás jog,  az intézmény elhagyásának jog,  a tájékoztatáshoz való jog,  az önrendelkezéshez való jog,  az ellátás visszautasításának joga,  az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga,  az orvosi titoktartáshoz való jog,  Az orvosi kezeléssel, ellátással kapcsolatos panasz kivizsgálásának joga.

7 A tájékoztatáshoz való jog Mindenkinek joga van ahhoz, hogy kezelőorvosától részletes tájékoztatást kapjon: egészségi állapotáról, beleértve ennek orvosi megítélését is, egészségi állapotáról, beleértve ennek orvosi megítélését is, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a javasolt vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének, illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről és kockázatairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjairól, a vizsgálatok, beavatkozások elvégzésének tervezett időpontjairól, döntési jogáról a javasolt vizsgálatok, beavatkozások tekintetében, döntési jogáról a javasolt vizsgálatok, beavatkozások tekintetében, más lehetséges eljárásokról, módszerekről, más lehetséges eljárásokról, módszerekről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, az ellátás folyamatáról és várható kimeneteléről, az egyes vizsgálatok, beavatkozások eredményéről, az egyes vizsgálatok, beavatkozások eredményéről, a további ellátásokról, a további ellátásokról, a javasolt életmódról, valamint a javasolt életmódról, valamint megtudhatja az ellátásban közvetlenül közreműködő személyek nevét, szakképesítését és beosztását. megtudhatja az ellátásban közvetlenül közreműködő személyek nevét, szakképesítését és beosztását.

8 A beteg kötelezettségei A beteg – saját érdekében - mindenekelőtt köteles együttműködni az őt ellátó egészségügyi dolgozókkal az alábbiak szerint: Tájékoztatni őket mindarról, aminek ismerete szükséges a megfelelő gyógykezeléshez. Tájékoztatni őket mindarról, aminek ismerete szükséges a megfelelő gyógykezeléshez. Tájékoztatni kell az ellátókat – saját betegségével összefüggésben – mindarról, ami mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti Tájékoztatni kell az ellátókat – saját betegségével összefüggésben – mindarról, ami mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti El kell mondania, hogy egészségügyi ellátásával kapcsolatban korábban milyen jognyilatkozatokat tett El kell mondania, hogy egészségügyi ellátásával kapcsolatban korábban milyen jognyilatkozatokat tett Miután hozzájárult a beavatkozásokhoz, köteles betartani az orvosoknak a gyógykezelésével kapcsolatos rendelkezéseit. Miután hozzájárult a beavatkozásokhoz, köteles betartani az orvosoknak a gyógykezelésével kapcsolatos rendelkezéseit. Természetesen köteles betartani a jogszabályokat, az intézmény házirendjét és a térítésköteles ellátások ellenértékét megfizetni. Természetesen köteles betartani a jogszabályokat, az intézmény házirendjét és a térítésköteles ellátások ellenértékét megfizetni. Hitelt érdemlően igazolnia kell a személyes adatait és azt, hogy van-e egészségbiztosítása? Hitelt érdemlően igazolnia kell a személyes adatait és azt, hogy van-e egészségbiztosítása? Köteles tiszteletben tartani más betegek és az egészségügyi dolgozók jogait. Köteles tiszteletben tartani más betegek és az egészségügyi dolgozók jogait.

9 Az egészségügyi dolgozók jogai Mint minden magyar állampolgárnak, az egészségügyi dolgozónak is joga van ahhoz, hogy emberi méltóságát tiszteletben tartsák. E jog minden más emberre kötelezettségeket ró (különösen: lelkiismereti és világnézeti meggyőződésének, jóhírnevének, magánéletének, magántitkainak tisztelete, egészségének és testi épségének óvása, a vele szembeni kulturált viselkedés). Mint minden magyar állampolgárnak, az egészségügyi dolgozónak is joga van ahhoz, hogy emberi méltóságát tiszteletben tartsák. E jog minden más emberre kötelezettségeket ró (különösen: lelkiismereti és világnézeti meggyőződésének, jóhírnevének, magánéletének, magántitkainak tisztelete, egészségének és testi épségének óvása, a vele szembeni kulturált viselkedés). Mindezeken túl, az egészségügyi dolgozót foglalkozása gyakorlása során különös jogok is megilletik: Az orvosnak joga, hogy a tudományosan elfogadott vizsgálati és terápiás módszerek közül szabadon válassza meg az adott esetben alkalmazandó, az általa illetve az ellátásban közreműködő személyek által ismert és gyakorolt, a rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételek mellett végezhető eljárást. Az orvos nem kötelezhető arra, hogy az általa választott eljárás helyett más – tudományosan szintén elfogadott – beavatkozást végezzen. (Amennyiben a beteg más, tudományosan szintén elfogadott ellátást kíván, a kezelőorvosának olyan másik orvoshoz kell irányítania, aki azt a beavatkozást elvégzi.) Az orvosnak joga, hogy a tudományosan elfogadott vizsgálati és terápiás módszerek közül szabadon válassza meg az adott esetben alkalmazandó, az általa illetve az ellátásban közreműködő személyek által ismert és gyakorolt, a rendelkezésre álló tárgyi és személyi feltételek mellett végezhető eljárást. Az orvos nem kötelezhető arra, hogy az általa választott eljárás helyett más – tudományosan szintén elfogadott – beavatkozást végezzen. (Amennyiben a beteg más, tudományosan szintén elfogadott ellátást kíván, a kezelőorvosának olyan másik orvoshoz kell irányítania, aki azt a beavatkozást elvégzi.)

10 Az orvosnak meg kell tagadnia az ellátását abban az esetben, ha: Az orvosnak meg kell tagadnia az ellátását abban az esetben, ha: az jogszabályba ütközik, az jogszabályba ütközik, szakmai szabályba ütközik (tehát nem a tudományosan elfogadott beavatkozást akarják elvégeztetni), szakmai szabályba ütközik (tehát nem a tudományosan elfogadott beavatkozást akarják elvégeztetni), az ellátásra az orvos (szakdolgozó) fizikailag alkalmatlan (pl. beteg), az ellátásra az orvos (szakdolgozó) fizikailag alkalmatlan (pl. beteg), a kért ellátásra nincsen szükség. a kért ellátásra nincsen szükség.

11 Az ellátást megtagadhatja az orvos (szakdolgozó) akkor, ha: a beteg nem igényel azonnali ellátást (későbbre halasztható, visszarendelhető), feltéve, ha ez a betegre nem ró ésszerűtlen terhet (pl. utazás, hosszas várakozás), a beteg nem igényel azonnali ellátást (későbbre halasztható, visszarendelhető), feltéve, ha ez a betegre nem ró ésszerűtlen terhet (pl. utazás, hosszas várakozás), a beteg az együttműködési kötelezettségét súlyosan megsérti (és nem áll fenn a sürgős szükség esete), a beteg az együttműködési kötelezettségét súlyosan megsérti (és nem áll fenn a sürgős szükség esete), az ellátó életét, testi épségét a beteg magatartása veszélyezteti, az ellátó életét, testi épségét a beteg magatartása veszélyezteti,

12 Az ellátást megtagadhatja az orvos (szakdolgozó), de a beteget másik ellátóhoz kell irányítania abban az esetben, ha: más betegnek azonnali ellátásra van szüksége, más betegnek azonnali ellátásra van szüksége, nincsenek meg az ellátás feltételei, nincsenek meg az ellátás feltételei, a beteg sértő, fenyegető magatartást tanúsít (feltéve, ha ezt a magatartást nem a betegsége okozza), a beteg sértő, fenyegető magatartást tanúsít (feltéve, ha ezt a magatartást nem a betegsége okozza), a beteghez személyes kapcsolat fűzi (pl. rokona, barátja, haragosa), a beteghez személyes kapcsolat fűzi (pl. rokona, barátja, haragosa), az ellátás az orvos (szakdolgozó) erkölcsi felfogásával, lelkiismereti, vallási meggyőződésével ütközik. az ellátás az orvos (szakdolgozó) erkölcsi felfogásával, lelkiismereti, vallási meggyőződésével ütközik. Az orvosnak joga van arra (és ez egyben erkölcsi kötelessége is), hogy betegét körültekintően, szükség szerint fokozatosan, a beteg állapotára és körülményeire tekintettel tájékoztassa.

13 A betegjogok érvényesítése – az érvényesítés intézményei A betegek tájékoztatása saját jogaikról A betegek tájékoztatása saját jogaikról Betegjogi képviselők Betegjogi képviselők Panasztétel Panasztétel Etikai bizottság Etikai bizottság Közvetítői eljárás /mediációs eljárás/ Közvetítői eljárás /mediációs eljárás/ Polgári peres út Polgári peres út Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat /ÁNTSZ/ Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat /ÁNTSZ/ Magyar Orvosi Kamara /MOK/ Magyar Orvosi Kamara /MOK/ Civil szervezetek Civil szervezetek

14 A jogvédők A jogvédők jelenleg a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány munkatársaiként, az egészségügyi szolgáltatóktól függetlenül dolgoznak az ország rendelőiben, kórházaiban és klinikáin. Tevékenységük kiterjed valamennyi egészségügyi szolgáltatóra, az alapellátástól (háziorvosok, fogorvosok) a szakellátáson át (rendelőintézetek) a fekvőbeteg-intézetekig (kórházak, klinikák), mind az állami és önkormányzati, mind pedig az egyházi és magánszolgáltatókra. A jogvédők jelenleg a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány munkatársaiként, az egészségügyi szolgáltatóktól függetlenül dolgoznak az ország rendelőiben, kórházaiban és klinikáin. Tevékenységük kiterjed valamennyi egészségügyi szolgáltatóra, az alapellátástól (háziorvosok, fogorvosok) a szakellátáson át (rendelőintézetek) a fekvőbeteg-intézetekig (kórházak, klinikák), mind az állami és önkormányzati, mind pedig az egyházi és magánszolgáltatókra. A jogvédők nem hatósági szerepkörben járnak el, tevékenységük segítő jellegű. Támogatják a betegeket az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, közreműködnek a panaszok megfogalmazásában, kezdeményezhetik azok kivizsgálását, sőt meghatalmazás alapján, az érintett helyett és nevében panaszt tehetnek. A betegjogi képviselőnek az orvosokhoz és jogászokhoz hasonlóan szigorú titoktartási kötelezettsége van. A jogvédők nem hatósági szerepkörben járnak el, tevékenységük segítő jellegű. Támogatják a betegeket az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, közreműködnek a panaszok megfogalmazásában, kezdeményezhetik azok kivizsgálását, sőt meghatalmazás alapján, az érintett helyett és nevében panaszt tehetnek. A betegjogi képviselőnek az orvosokhoz és jogászokhoz hasonlóan szigorú titoktartási kötelezettsége van. Évről évre növekszik azok száma, akik kérdéseikkel, panaszukkal betegjogi képviselőhöz fordulnak. 2004-ben majdnem hétezerötszáz eset került terítékre Évről évre növekszik azok száma, akik kérdéseikkel, panaszukkal betegjogi képviselőhöz fordulnak. 2004-ben majdnem hétezerötszáz eset került terítékre

15 A betegjogok érvényesülése a gyakorlatban A törvényalkotók célja A törvényalkotók célja A betegjogi megközelítéssel kapcsolatos kételkedések A betegjogi megközelítéssel kapcsolatos kételkedések Dr. Takács Albert helyettes ombudsman betegjogi vizsgálata Dr. Takács Albert helyettes ombudsman betegjogi vizsgálata Országos beszámoló a betegjogi képviselői munkáról Országos beszámoló a betegjogi képviselői munkáról

16 Betegek által panaszolt betegjogsértések megoszlása (2004-es év)

17 Drysdale: Orvosi vizsgálat

18 A leggyakrabban sérülő betegjogok – alulnézetből A páciens ki van szolgáltatva az alább felsoroltak néhányának, esetleg nagy részének: az egészségügyi dolgozók elégedetlenségének, frusztráltságának, kiégésének; az egészségügyi dolgozók elégedetlenségének, frusztráltságának, kiégésének; a sok-sok órás ügyeletben szellemileg és fizikailag teljesen elfáradt, de még mindig dolgozó orvosnak és nővérnek; a sok-sok órás ügyeletben szellemileg és fizikailag teljesen elfáradt, de még mindig dolgozó orvosnak és nővérnek; a tájékoztatás módjának; a tájékoztatás módjának; a sok párhuzamos vizsgálatnak; a sok párhuzamos vizsgálatnak; az indokolatlan laboratóriumi vizsgálatnak; az indokolatlan laboratóriumi vizsgálatnak; a túlbiztosított gyógyszerelésnek; a túlbiztosított gyógyszerelésnek;

19 A leggyakrabban sérülő betegjogok – alulnézetből A páciens ki van szolgáltatva az alább felsoroltak néhányának, esetleg nagy részének: a szükséges beavatkozás, gondozás elmulasztásának; a szükséges beavatkozás, gondozás elmulasztásának; a tisztálkodási eszközök hiányának; a tisztálkodási eszközök hiányának; az illemhelyek és mosdók áldatlan állapotának; az illemhelyek és mosdók áldatlan állapotának; az ide-oda küldözgetésnek; az ide-oda küldözgetésnek; a hálapénz gyakorlatának, a hálapénz gyakorlatának, az orvosképzésben és továbbképzésben részvevő hallgatói vizsgálatoknak; az orvosképzésben és továbbképzésben részvevő hallgatói vizsgálatoknak; a merev feudális hierarchiának, az ordibáló főorvosi vagy professzori viziteknek; a merev feudális hierarchiának, az ordibáló főorvosi vagy professzori viziteknek; a nyilvánvaló protekciós gyakorlatnak; a nyilvánvaló protekciós gyakorlatnak; az intézmények labirintusainak, a tájékozódás hiányának; az intézmények labirintusainak, a tájékozódás hiányának; a várakozás teljes bizonytalanságának. a várakozás teljes bizonytalanságának.

20 Összegzés Az egészségügyi rendszer az igazi beteg. Az egészségügyi rendszer az igazi beteg. Morbiditási és mortalitási mutatóink tekintetében az európai sereghajtók közé tartozunk. Morbiditási és mortalitási mutatóink tekintetében az európai sereghajtók közé tartozunk. Likviditási válsághelyzet Likviditási válsághelyzet A társadalmi problémák medikalizációja olyan problémahalmazt zúdít az egészségügyi ellátó hálózatra, amelyet önmagában nem tud megoldani. A társadalmi problémák medikalizációja olyan problémahalmazt zúdít az egészségügyi ellátó hálózatra, amelyet önmagában nem tud megoldani. Kórházi ágyak számának csökkentése, a kórházbezárások. Kórházi ágyak számának csökkentése, a kórházbezárások. A finanszírozás elégtelenségének jelei A finanszírozás elégtelenségének jelei Az egészségügyi rendszer szak- és kórházi ellátást biztosító szintjén senki sincs érdekeltté téve a betegjogok érvényesülésében és a betegjogi képviselet működésében. Az egészségügyi rendszer szak- és kórházi ellátást biztosító szintjén senki sincs érdekeltté téve a betegjogok érvényesülésében és a betegjogi képviselet működésében. A romák etnikai jellegű megkülönböztetésével kapcsolatos eset egyetlen egy alkalommal sem került a jogőrök dokumentációiba. A romák etnikai jellegű megkülönböztetésével kapcsolatos eset egyetlen egy alkalommal sem került a jogőrök dokumentációiba. Fontos lehet tehát a betegjogi képviselet intézményét, feladatait – a társadalmi egyenlőtlenségi dimenziók alapján újragondolni. Fontos lehet tehát a betegjogi képviselet intézményét, feladatait – a társadalmi egyenlőtlenségi dimenziók alapján újragondolni. Az állampolgár, új értékek között találja magát, és nehezen fogadja el az „atyai gondoskodás” helyett a személyes kockázatot és felelősséget, az autonómiát. Az állampolgár, új értékek között találja magát, és nehezen fogadja el az „atyai gondoskodás” helyett a személyes kockázatot és felelősséget, az autonómiát. A beteg legtöbbször még ma is a gyógyítás passzív elszenvedője. A beteg legtöbbször még ma is a gyógyítás passzív elszenvedője. Hazánkban, az Egészségügyi Törvényben leírtakat gyakran, mint ajánlást, lehetőséget, mint alternatívát használják fel az orvos-beteg viszonyban. Hazánkban, az Egészségügyi Törvényben leírtakat gyakran, mint ajánlást, lehetőséget, mint alternatívát használják fel az orvos-beteg viszonyban. Szemléletváltozásra van szükség. Szemléletváltozásra van szükség.


Letölteni ppt "Betegjogok „Törvények, melyeknek nem szereznek érvényt, megszűnnek törvények lenni, és jogok melyeket nem védenek meg, eltűnnek.”. / Thomas Moriarty /"

Hasonló előadás


Google Hirdetések