Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Egészség és társadalom 1. előadás szeptember 27. (részidős képzés)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Egészség és társadalom 1. előadás szeptember 27. (részidős képzés)"— Előadás másolata:

1 Németh Nóra Veronika nemethnora24@gmail.com
Egészség és társadalom 1. előadás szeptember 27. (részidős képzés) Németh Nóra Veronika

2 A társadalmi támogatás története, elvei és formái
Vázlat A társadalmi támogatás története, elvei és formái 2. Az egészségügyi intézmények története és szervezetszociológiai jellemzői 3. Az egészségügyi rendszer mint az egyenlőtlenség színterei 4. Egészségügyi foglalkozások szociális szerepei, pályaorientáció

3 I. rész A társadalmi támogatás története, elvei és formái

4 Szükségletek (Maslow)

5 A társadalmi támogatás szintjei
Állam Egyház Család Civil szektor

6 A társadalmi felelősségvállalás területei régen

7 Társadalmi felelősségvállalás területei napjainkban
Egészségügy Lakásügy Oktatásügy Foglalkoztatás Gyermekvédelem TB

8 Társadalmi gondoskodás történeti áttekintése
Őskor Törzsi társadalmi viszonyok Varázsló (kapcsolattartó a természet és az emberek között) Nem intézményesült az ellátási rendszerek

9 Társadalmi gondoskodás történeti áttekintése
Ókor Babiloniak Hellének Rómaiak Izraeliták

10 Társadalmi gondoskodás történeti áttekintése
Középkor - egyház Egyházi szerepkör megnövekedett Szegénysegélyezés alapelvei (érdemesség!) Caritas Altruizmus

11 Társadalmi gondoskodás történeti áttekintése
Kebelbéli védelem Keresztényi könyörületesség

12 Társadalmi gondoskodás történeti áttekintése
Középkor – világi Földesúr Céhek Vendégfogadók Ispotályok Falusi közösségek

13 Társadalmi gondoskodás történeti áttekintése
I. Erzsébet – Anglia – szegénytörvény 1601. Szegényházak Dologházak

14 Társadalmi gondoskodás történeti áttekintése
Társadalmi gondoskodás Magyarországon ( ) 1871. I. Községi törvény 1898. XXI. törvény: Országos Betegápolási Alap 1871. I. Ipari törvény 1884. II. Ipari törvény 1901. Az első gyermekintézmény létrehozása. 1906. Országos Gyermekvédő Liga I. TB törvény, 1891-ben II. TB törvény, 1907-ben III. TB törvény 1927-ben IV. TB törvény 1928-ban 1938. évi TB rendelet 1950-től TB kiterjesztése

15 Társadalmi gondoskodás Magyarországon a XX. század első felében
„Egri norma” Zöld Kereszt ONCSA

16 Vége az első résznek 10 perc szünet!

17 II. rész Az egészségügyi intézmények története és szervezetszociológiai jellemzői Németh Nóra Veronika

18 A népegészségtan területei és története
Népegészségtan fő területei, célja, tárgya Népegészségtan története Népegészségügy fejlődése Magyarországon

19 A népegészségügy szervezetrendszere
Állami Népegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat felépítése, tevékenysége, feladatai Az egészségügyi ellátás rendszere – alapellátás, járóbeteg- és fekvőbetegellátás

20 A kórház funkciói diagnosztikai, gyógyító és terápiás, gondozói,
kutató és oktató, gazdasági, műszaki és adminisztrációs (bürokratikus) funkciókörök

21 A kórház belső struktúrája
Szakmai rétegződés Orvosi autonómia Szakmai presztízs Akadályozott mobilitás Hivatás értékei (képzés során)

22 AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS RENDSZERE
Az EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER EGÉSZSÉGPOLITIKA

23 Eü. rendszer két alapvető feladata:
Közhatalmat gyakorol Személyes szolgáltatásokat nyújt

24 Az alapellátás Az alapellátás célja Az alapellátásba tartózó ellátások

25 Járóbeteg-szakellátás
Az általános járóbeteg-szakellátás feladata A speciális járóbeteg-szakellátás

26 Fekvőbeteg-szakellátás
A fekvőbeteg-szakellátás lehet folyamatos benntartózkodás meghatározott napszakokban történő ellátás, egyszeri vagy kúraszerű beavatkozás speciális fekvőbeteg-szakellátás

27 járóbeteg-szakellátás
rendelőintézetek szakgondozók szakambulanciák szakápolás fekvőbeteg-szakellátás általános kórházak (városi, megyei) regionális központok országos intézetek, egyetemek

28 EGYÉB EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK
Ügyeletei ellátás Mentés Betegszállítás Ápolás Haldokló beteg gondozása Rehabilitáció - habilitáció Orvostechnikai eszközellátás Gyógyszerellátás Pszichoterápia és klinikai szakpszichológia A klinikai szakpszichológiai tevékenység Egyéb gyógyászati ellátások Az egészségügyi ellátás keretében végzett szakértői tevékenység

29 Vége a második résznek 10 perc szünet!

30 Az egészségügyi rendszer mint az egyenlőtlenség színtere
III. rész Az egészségügyi rendszer mint az egyenlőtlenség színtere

31 Az előadás vázlata Társadalmi egyenlőség / társadalmi egyenlőtlenségek
Egyenlőség értelmezés Az egészség társadalmi alapjai Esélyegyenlőség az egészségügyben Az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek csökkentése - programok

32 „Az emberi nemen belül kétfajta különbséget észlelek
„Az emberi nemen belül kétfajta különbséget észlelek. Az egyiket természetes vagy fizikai egyenlőtlenségnek nevezem, mert a természet maga hozta létre. Ilyenek a korban, egészségi állapotban, a testi erőben vagy szellemi és lelki tulajdonságokban lévő különbségek. A másikat morális vagy politikai egyenlőtlenségnek nevezhetjük, mert egy bizonyos fajta konvención nyugszik, és mert emberek közti megállapodás hozta létre, vagy legalábbis engedélyezte… Ilyenek a különböző kiváltságok, mint például az, hogy egyesek gazdagabbak, megbecsültebbek, hatalmasabbak, mint mások, vagy éppen az, hogy egyesek másoknak parancsolhatnak.” (Rousseau)

33 A társadalmi csoportok elkülönülésének okai
Társadalmi ok Biológiai ok

34

35 Egyenlőség értelmezése
Esélyek egyenlősége Feltételek egyenlősége Kimenetel egyenlősége Kvótás egyenlőség Bánásmód

36 Egészségi egyenlőtlenségek Európában

37 Az egészség társadalmi alapjai
Osztály és egészség Nem és egészség Etnikum és egészség Életkor és egészség Iskola és egészség Munka és egészség Szegénység és egészség Lakóhely és egészség Életmód és egészség

38 Osztály és egészség

39 Nem és egészség

40 Etnikum és egészség

41 Életkor és egészség

42 Iskola és egészség

43 Munka és egészség

44 Szegénység és egészség

45 Lakóhely és egészség

46 Életmód és egészség

47 Miért fontos az esélyegyenlőség az egészségügyben?
- Egészségi szakadék növekedésének megállítása - Egészség elérhetőségének egyenlősége a cél Gazdasági érdek! Cél: demográfiai javulás, szolidaritás erősödése, fenntartható fejlődés, társadalmi kohézió erősítése

48 Az egészségi állapotban jelentkező egyenlőtlenségek kezelésének lehetőségei
A stratégia beépítése a népegészségügyi programba/politikába A problémák individuális egészségügyi téma szintjén történő kezelése Átfogó politika/program

49

50 Magyar népegészségügyi program
Esélyegyenlőség az egészségért program

51 Vége a harmadik résznek
10 perc szünet!

52 IV. Rész Egészségügyi foglalkozások szociális szerepei, pályaorientáció

53 Az előadás vázlata Az egészségügyi foglalkozásokhoz kötődő társadalmi szerepek Orvos – ápoló – beteg viszonyok A SE EFK hallgatóinak társadalmi, kulturális- és életpályaesélyei, választott foglalkozásukkal kapcsolatos attitűdjei napjainkban

54 Az egészségügyi foglalkozásokhoz kötődő társadalmi szerepek
Általános szerepelmélet (Buda1989) Szereptípusok Betegszerep Orvosi szerepek Ápolói szerepek

55 Orvos – ápoló – beteg viszonyok
Modellek: Konszenzus-modell Konfliktus-modell Egyezkedési-modell Hatalmi-modell Betegjogi-modell

56 A SE EFK hallgatóinak társadalmi, kulturális- és életpályaesélyei, választott foglalkozásukkal kapcsolatos attitűdjei napjainkban Szociális háttér Iskolai karrier Pálya- és jövőkép Főiskolai tanulmányok megítélése

57 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Egészség és társadalom 1. előadás szeptember 27. (részidős képzés)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések