Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Munkavédelmi előírások az építőiparban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Munkavédelmi előírások az építőiparban"— Előadás másolata:

1 Munkavédelmi előírások az építőiparban
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék Munkavédelmi előírások az építőiparban

2 A foglalkoztatás során alkalmazandó legfontosabb jogszabályok és előírások
Gyűjteménye elérhető: Nemzeti Munkaügyi Hivatal – Munkavédelmi és Munkaügyi Hatóság / / Jogszabályok és előírások: A legfontosabb jogszabályok a munkabiztonság területén: Munkabaleset Munkahely Munkaeszköz, munkagép Egyéni védőeszköz Anyagmozgatás, közlekedés Építés, villamosság, hegesztés, vas- és fémipari szerelés, emelőgépek, ipari alpintechnika, bányászat Robbanóanyagok, robbanás

3 A foglalkoztatás során alkalmazandó legfontosabb jogszabályok és előírások
A legfontosabb jogszabályok a munkabiztonság területén: A munkahelyek általános munkaegészségügyi követelményeivel kapcsolatban Egyes munkavégzésre, tevékenységre vonatkozó speciális szabályok Meghatározott kóroki tényezőkkel kapcsolatos szabályok A munkaalkalmasságra és a foglalkoztatás szabályaira vonatkozó előírások Foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek

4 A foglalkoztatás során alkalmazandó legfontosabb jogszabályok és előírások
A munkáltató kötelezettségei A munkáltatók részére előírt bejelentések: Munkabalesetek bejelentése Kivitelező előzetes bejelentése az építési munkahely kialakításának megkezdése előtt Azbesztexpozíciós kockázattal járó munkavégzés bejelentése Rákkeltő / mutagén anyagokkal végzett munkavégzés bejelentése Biológiai tényezőkkel történő tevékenység bejelentése Foglalkozási megbetegedés bejelentése A munkavállaló kötelezettségei A munkavállaló jogosultságai

5 Biztonságos munkavégzés műszaki feltételei
A biztonságos munkavégzés alapvető feltételei: biztonságos legyen a munkavégzésnél használatok eszköz, gép, berendezés és környezet munkáltató intézkedései a biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítsa, illetve a munkavállaló tartsa be a munkavégzésre vonatkozó magatartásbeli (biztonsági szabályzat) előírásait Betartandó: Munkavédelmi Törvénykönyv (Mvt.): előírások, amelyeket szervezett munkavégzés keretében a munkáltatónak és a munkavállalónak teljesítenie kell a munkabalesetek, tartós egészségkárosodás előkerülése érdekében Célja: Munkabaleset megelőzése

6 Az építési – szerelési munkálatok legfontosabb biztonságtechnikai követelményei
Közlekedés és szállítás /munkavégzés helyének elérhetősége/ Ki kell jelölni és közlekedésre alkalmassá kell tenni a közlekedési utakat! Közlekedési utak kialakítása: Lehulló tárgyaktól, anyagoktól kellően védve legyenek Közlekedni, szállítani csak akadálymentesített utakon szabad A szállítási útvonalat jól láthatóan meg kell jelölni és a gyalogos/jármű forgalmat el kell választani Ha a közlekedési útvonalon szállítóeszközt használnak, akkor a közlekedők számára biztonsági távolságot kell kialakítani Megfelelő távolságot kell hagyni a járműforgalomra szolgáló utak, kapuk, ajtók valamin a gyalogosok részére szolgáló átjárók, lépcsők, folyósok között

7 Az építési – szerelési munkálatok legfontosabb biztonságtechnikai követelményei
Tehergépkocsik, kamionok rakodásának feltételei: A jármű megállt a rakodásra alkalmas nagyságú helyen A vezető leállította a motort és rögzítette a gépjárművet A rakodás részleteit illetően megegyeztek a rakodást végzők a gépkocsi vezetőjével A rakodás veszélyes körzetében nem tartózkodik senki Az emelést és teherlehelyezést irányító személy is csak a veszélyes zónán kívül tartózkodhat A munkavégzés helye szükséges mértékben megvilágított kell hogy legyen Hátramenetben csak akkor szabad közlekedni, ha a vezetőt a szabad kilátásban semmi sem akadályozza Az irányítás során alkalmazott jelöléseket előre egyeztetni kell

8 Az építési – szerelési munkálatok legfontosabb biztonságtechnikai követelményei
Az irányításhoz tartozó karjelzések a következők:

9 Az építési – szerelési munkálatok legfontosabb biztonságtechnikai követelményei
Az irányításhoz tartozó karjelzések a következők:

10 Az építési – szerelési munkálatok legfontosabb biztonságtechnikai követelményei
Az irányításhoz tartozó karjelzések a következők:

11 Az építési – szerelési munkálatok legfontosabb biztonságtechnikai követelményei
Az irányításhoz tartozó karjelzések a következők:

12 Az építési – szerelési munkálatok legfontosabb biztonságtechnikai követelményei
Anyagtárolás Anyagokat terjedelmük fajtájuk, alakjuk, súlyuk , mennyiségük, egyéb fizikai és kémiai tulajdonságuk figyelembevételével, a tároló hely teherbírását és tűzvédelmi és környezetvédelmi előírások figyelembevételével veszélymentesen kell tárolni! Az anyagok beszélymentes lerakását és elszállítását biztosítani kell Előre gyártott vasbeton elemek tárolási módját a gyártó üzem köteles meghatározni, és a felhasználó rendelkezésére bocsátani Zsákok tárolási magassága max. 1,6 méter lehet!

13 Az építési – szerelési munkálatok legfontosabb biztonságtechnikai követelményei
Építési munkahelyek megvilágítása Ha a nappali természetes fény nem elegendő, vagy éjszaka is munkát végeznek , akkor mesterséges megvilágítást kell alkalmazni A mesterséges megvilágítást úgy kell felhelyezni, hogy azok balesetet ne okozzanak Belsőtéri építési munkahelyek megvilágításának feltétele: - 3,0 méternél nem magasabb belsőtér megvilágításához törpefeszültségű világítóberendezést alkalmaznak A világítási áramkör áram-védőkapcsolóval védett A lámpatestek a munkavégzést, anyagszállítást nem akadályozzák A lámpatestek mechanikai sérülések ellen védett kivitelűek

14 Az építési – szerelési munkálatok legfontosabb biztonságtechnikai követelményei
Építési munkahelyek megvilágítása

15 Az építési – szerelési munkálatok legfontosabb biztonságtechnikai követelményei
Építési munkahelyek megvilágítása

16 Az építési – szerelési munkálatok legfontosabb biztonságtechnikai követelményei
Felvonulási területek villamos berendezéseinek biztonságtechnikája Az építési területen tartózkodókra, munkavégzőkre potenciális veszélyt jelent a villamos áram. Ezért fontos a villamos berendezésekre vonatkozó szabályok betartása! Az épületek villamos berendezésére vonatkozó szabványgyűjtemény az MSZ :2002. A szabványban meghatározott áramütés elleni védelmi módokon túl a meghatározza a villamos berendezések által betartott szabályokat is! Pl.: meghatározza, hogy a csatlakozóaljzatokat és az állandóra bekötött kézi villamos készülékeket 32A névleges áramerősségig milyen védelmi módokkal kell ellátni.

17 Az építési – szerelési munkálatok legfontosabb biztonságtechnikai követelményei
Egyéni védőeszközök A munkavégzés helyén sokféle veszély éri az ott tartózkodókat: leesés magasból, szúrás vágás ütés elcsúszás A munkáltató köteles biztosítani a biztonságos munkavégzéshez szükséges eszközöket! Az egyéni védőeszközöket személyre szólóan kell kiadni a munkavállaló részére! Az egyéni munkavédelmi eszköz alkalmazása kötelező!!!!

18 Az építési – szerelési munkálatok legfontosabb biztonságtechnikai követelményei
Egyéni védőeszközök

19 Az építési munkahelyeken leggyakoribb kockázati tényezők és megelőzést szolgáló védelmi megoldások
Leeső, lezuhanó tárgyak, anyagok - Leeső anyagok, tárgyak veszélyére folyamatosan kell és lehet számítani! Alapvető követelmény a fejvédő sisak viselete kötelező! Olyan esetekben ha a munkavégzés során a sisak leeshet a fejről, a fejvédő sisakot állszíjjal kell ellátni! Magasból való leesés, zuhanás A legtöbb halálos baleset magasból való leesés, zuhanás miatt történik! A munkavállaló a munkát csak munkaöv, biztonsági hevederzet, illetve zuhanásgátló használatával végezheti! A munkáltató köteles kialakítani/ kijelölni azt a teherhordó szerkezetet, ahová a munkavállaló a védőeszközt rögzíteni tudja!

20 Az építési munkahelyeken leggyakoribb kockázati tényezők és megelőzést szolgáló védelmi megoldások
Magasból való leesés, zuhanás

21 Az építési munkahelyeken leggyakoribb kockázati tényezők és megelőzést szolgáló védelmi megoldások
Magasból való leesés, zuhanás

22 Az építési munkahelyeken leggyakoribb kockázati tényezők és megelőzést szolgáló védelmi megoldások
Légzésvédelem A levegőbe kerülő és onnan a munkavállaló orr- és szájüregébe kerülő elemi részecskék elleni védelem! Legelterjedtebb védőeszköz a légzésvédő!

23 Az építési munkahelyeken leggyakoribb kockázati tényezők és megelőzést szolgáló védelmi megoldások
Szem védelme A fröccsenő, pattanó, kivágódó anyagok ellenéi védelemre szemvédő t használnak

24 Az építési munkahelyeken leggyakoribb kockázati tényezők és megelőzést szolgáló védelmi megoldások
Hallásvédelem A munkavégzés során a munkavállalók zajterhelése jelentős! Hallásvédő vatta, füldugók vagy fültök használata kötelező!

25 Magasban végzett munka
A magasban történő munkavégzés az egyik legveszélyesebb az építőiparban! Leesés elleni védelmet kell biztosítani a következő esetben: A munkavégzés magassága meghaladja a 2,0 métert Födémek, tetők, aknák, mennyezetek megnyitásakor, építésekor 2,0 méter magasságot meghaladó tetőn végzendő munkánál és a hozzávezető úton Földmunkák végzésekor A leesés elleni védelmet elsősorban kollektív védelemmel, műszaki megoldással, biztonságot nyújtó berendezéssel kell megoldani!

26 Magasban végzett munka – Leesés elleni módok
Védőkorlát A hatályos előírás szerint az 1,0 méter magas védőkorlátnak háromsoros kialakításúnak kell lennie; 0,3m-nél nem nagyobb osztásközzel és lábdeszka alkalmazásával. Stabilnak és kellő szilárdságúnak kell lennie. Állványok Szilárdnak és elegendő magasnak kell lennie Legalább egy lábdeszkával, egy középdeszkával és egy korláttal , vagy azzal egyenértékű megoldással kell rendelkeznie Az állványpadozat széle és az építmény síkja közötti távolság 30 cm-nél nagyobb nem lehet! A munkavégzés szintje és az állványpadozat járószintje közötti távolság nem lehet 2,0 méternél nagyobb!

27 Magasban végzett munka – Leesés elleni módok
Védőkorlát, állványok

28 Magasban végzett munka – Leesés elleni módok
Védőháló, védőrácsok Védőháló, védőrácsok alkalmazása esetén azok lyukmérete nem lehet nagyobb 10x10 cm-nél Úgy kell elhelyezni, hogy a munkavállaló a védőháló zuhanásakor a háló alja ne érje az alatta lévő veszélyes szilárd felületet!

29 Magasban végzett munka – Munkavégzés tetőn
Lezuhanás elleni védelem alkalmazása kötelező a következő esetekben: A 20 -nál alacsonyabb hajlásszögű tetősíkon történő munkavégzéskor, amennyiben a munkavégzés helyszíne a szintkülönbség szélétől 2,0 m- nél távolabb van  a kétméteres határvonalra jelzőkorlát elhelyezése szükséges Vizes, csúszós, vagy töredezett tetőborítás esetén a 20 dőlésszög alatt 20-ot meghaladó, de 45-nál nem nagyobb tetőn végzendő munka esetén, ha annak magassága a talajszinthez képest 2,0 m felett van! A legegyszerűbb és legbiztonságosabb megoldás állványzat építése a munkavégzés helyszínéül szolgáló tetősík elé!

30 Magasban végzett munka – Munkavégzés tetőn

31 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Munkavédelmi előírások az építőiparban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések