Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TANULÁS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TANULÁS."— Előadás másolata:

1 TANULÁS

2 élőfej Tanulás Definíció: A viselkedés viszonylag állandó megváltozása a gyakorlás eredményeképp. Fajtái Habituáció (pl. nem halljuk az óra ketyegését) Klasszikus kondicionálás (asszociációk kial.) Operáns kondicionálás (asszociációk kial.) Komplex tanulás (asszociációk + problémamegoldási stratégia alkalmazása, mentális térkép) Habituáció= azoknak az ingereknek a figyelmen kívül hagyását magyarázza meg, amelyek ismerőssé váltak és nincs komoly következményük. Kondicionálás=asszociációk kialakítása (annak megtanulása, hogy bizonyos események együtt járnak) Klassz kond: azt tanulj meg, hogy egy bizonyos eseményt egy másik követ. Op kond: azt tanulja meg, hogy egy általa adott válasz egy adott következménnyel jár. Komplex tanulás: asszociációk kialakításán túl mást is tartalmaz: problémamegoldási stratégia alkalmazása ,vagy mentális térkép készítése. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

3 A tanulás különböző megközelítései
Behaviorista nézőpont: a tanulással és különösen a kondicionálással foglalkozó korai munkák. Vizsgálataik: jutalmak és büntetések, hogyan befolyásolják alacsonyabb rendű élőlények viselkedését. Kognitív nézőpont: komplex tanulás megértése Biológiai nézőpont: különböző fajokra különböző tanulási mechanizmusok érvényesek. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

4 Klasszikus kondicionálás
Pavlov kutyakísérletei Kondicionálás előtt: Feltétlen inger (étel) feltétlen válasz (nyáladzás) Semleges inger (fény) nincs válasz Kondicionálás után Feltételes inger (fény) feltételes válasz (nyáladzás) BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

5 Klasszikus kondicionálás
élőfej Klasszikus kondicionálás Fogalmak Próba: feltételes és feltétlen inger minden párosítása Tanulási fázis: azok a próbák, amelyekben megtanulja a vizsgálati személy a két inger közti kapcsolatot Megerősítés: ismételt párosítás Kioltás: ha a feltételes válasz nem erősítődik meg Klasszikus kondicionálás: előrejelzések megtanulása arról, hogy mi következik Példák Próba: a feltételes és a feltéten inger minden párosítása Tanulási fázis: azok a próbák, amelyekben megtanulja a két inger közti kapcsolatot. Megerősítés: ismételt párosítás egyre szorosabbá teszi a kettő közti kapcsolatot. Kioltás: ha a feltétlen inger elmarad, a válasz fokozatosan csökken Példák embereknél: kemoterápiás kezelés ,hányinger már pusztán a rendelő látványára, rákos gyerekek és a fagylalt BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

6 Klasszikus kondicionálás
élőfej Klasszikus kondicionálás Másodlagos kondicionálás Bármely inger megszerezheti a feltétlen inger hatékonyságát, ha következetesen biológiailag fontos feltétlen ingerrel párosítjuk. Fény-élelem, majd hangjelzés-fény társítása Magában a hangjelzés is kiváltja a feltételes választ. Megnöveli a klasszikus kondicionálás hatóterületét embernél. Hangjelzés plussz a kezelő szoba látáványa Idő után már a hangra is hányinger BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

7 Klasszikus kondicionálás
élőfej Klasszikus kondicionálás Generalizáció feltételes ingerhez hasonló ingerek is kiváltják a feltételes választ Pl. érzelmi reakció kondicionálása adott magasságú hanghoz (GBR mérése) Diszkrimináció Generalizációval ellentétes folyamat A különbségekre adott válasz Szelektív megerősítés és kioltás terméke Példa: harapós kutya - először generalizáció (minden kutyától fél), majd diszkrimináció (csak bizonyos viselkedést tanúsító kutyáktól). Kutya nyálelválasztása más frekvenciájú hangra is beindul – generalizáció Azt is megtaníthatjuk, hogy csak egy bizonyos v-jú hangra induljon be a nyálelválasztás - diszkrimináció BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

8 Klasszikus kondicionálás
Kondicionált félelem (Watson kísérlete) Patkány – hang+áramütés – félelem jelzései (lapulás, összekuporodás, vérnyomás emelkedés) Fóbiák kialakulásának magyarázata Irracionális félelmek eloszlathatók a klasszikus kondicionálás alapelvein nyugvó technikákkal (kondicionált félelem kioltása). Kl. Kondicionálás - reklámok Drogtolerancia: injekció látványára adott válasz (fájdalomérzékenység növekedés) morfiumra adott válasz (fájdalomérzékenység csökkenése) BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

9 Klasszikus kondicionálás: a kognitív tényezők szerepe
élőfej Klasszikus kondicionálás: a kognitív tényezők szerepe Bejósolhatóság A kognitív nézet szerint: a klasszikus kondicionálás két inger közti viszonyról szolgáltat tudást (Tolman) Döntő tényező UCS és CS időbeli (térbeli) érintkezése (Pavlov) vagy CS megbízható bejóslója legyen UCS megjelenésének (Rescorla kísérlete) Blokkolás jelensége (korábbi tanulás megakadályozza az új asszociáció kialakulását; új szabályt kellene létrehozni) Bejósolhatatlanság és a stressz Felt a bejósolhatóság a klasszikus kondicionálás döntő tényezője Rescorla kis.: A csoport: minden áramütést megelőz hangjelzés, B csoport: a hangnak nem volt valódi bejósló ereje (volt áramütés hang nélkül) A B csoport egyáltalán nem kondicionálódott, pedig az idői egybeesés mindkét csoportnál egyforma volt. Blokkolás: Ha CS olyan információval szolgál, amely már az élőlény rendelkezésére áll, akkor nem kondicionálódik a feltétlen ingerhez . BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

10 Klasszikus kondicionálás korlátai
élőfej Klasszikus kondicionálás korlátai Biológiai korlátok A tanulást behatárolja az állat genetikai öröksége. Tanulásnak bele kell illeszkednie a viselkedési tervrajzba. Példa: asszociációk szelektivitása Patkányok élelemválasztása ízérzékelés alapján Íz és rosszullét közti kapcsolat könnyebben jön létre, mint a fény és rosszullét közti. Áramütést pedig a fény, hang jelezheti jobban előre. Kísérlet: Íz és hang + fény →mérgezés Íz magában → elkerüli az oldatot Hang és fény → nem kerüli el az oldatot Áramütés esetén pont fordítva Madarak élelemválasztása a látás alapján: Ők könnyebbn megtanulják a villanás és a mérgezés közti kapcsolatot, mint az íz és a mérgezés köztit. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

11 Operáns kondicionálás
élőfej Operáns kondicionálás Ha valami újra akarjuk megtanítani az élőlényt. Megtanulunk egy választ, mert befolyásolja környezetünket - A valódi életben ez a gyakoribb Az akció megismétlésének valószínűsége annak következményeitől függ. Példák (egy bizonyos viselkedés egy bizonyos cél eléréséhez vezet) Amikor egy élőlényt valami újra akarunk megtanítani, nem használhatjuk a klasszikus kondicionálást. Példák: a kutyát különböző mutatványokra akarjuk megtanítani. Csecsemő gyakrabban gügyög, ha a szülők ezért jutalmazzák. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

12 Thorndike (1898) kísérletei
Az effektus törvénye Thorndike (1898) kísérletei Próba-szerencse viselkedés, melyet ha közvetlenül jutalom követ, akkor az adott akció tanulása megerősödik. A véletlenszerű cselekedetekből csak azok maradnak meg, amelyeket pozitív következmény követ, valamilyen szükséglet kielégül, vagy veszélyes szituációból kikerülünk. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

13 Operáns kondicionálás
Skinner kísérletei Patkány a Skinner-dobozban Az étel megerősíti a pedálnyomást, a nyomkodás gyakorisága megnő. A választ a megerősítés hiánya kioltja. Válaszgyakoriság a válasz erősségének mértéke. Diszkrimináció is kialakítható (szelektív megerősítés). BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

14 Operáns kondicionálás
Gyermeknevelés Példa:hogyan oltható ki a hisztériás roham Az azonnali megerősítés hatékonyabb, mint a késleltetett (jutalmazás, büntetés). Formálás Csak azokat a válaszokat erősíti meg, amelyek találkoznak a kísérletvezető elvárásával, minden egyebet kiolt. pl. Galambok BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

15 Operáns kondicionálás: jelenségek
élőfej Operáns kondicionálás: jelenségek Elsődleges megerősítő: valamilyen szükségletet elégítenek ki Kondicionált (másodlagos) megerősítők Minden inger válhat másodlagos, kondicionált megerősítővé elsődleges megerősítésekkel való következetes társítás révén. Pl. Pénz és dicséret Generalizáció Diszkrimináció Kell: a megerősítést jól bejósló diszkriminatív inger Diszkriminációs inger olyan mértékben hasznos, amennyire jelenléte előrejelzi, hogy a választ megerősítés követi, és amennyire a hiánya a megerősítés elmaradását jósolja be. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

16 Operáns kondicionálás
élőfej Operáns kondicionálás Megerősítési tervek Részleges megerősítés A válasz kioltása lassabb Megerősítési terv a megerősítések adagolása Aránytervek rögzített vagy változó arány Időbeli tervek rögzített idő (levélkézbesítés), változó idő (foglalt telefonszám felhívása) Részleges megerősítés: egy vis kondicionálható és fenntartható akkor is, ha eseteinek csak töredékét erősítik meg. Megerősítési terv befolyásolja a válaszok mintázatát. Arányterv: megerősítés attól függ, mennyi választ ad az élőlény. Minél nagyobb az arány, annál nagyobb gyakorisággal válaszol az állat. változó arányú: nagyon magas válaszgyakoriságot eredményez, pl. Nyerőautomaták. Csak az átlagos arány van rögzítve. Időbeli tervek Megerősítés csak egy biz idő elteltével jár. Rögzített pl. Levélkézbesítés, változó pl. Gyakran foglalt telefonszám felhívása BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

17 Averzív kondicionálás
élőfej Büntetés a választ averzív esemény követi, amely gyengíti, kioltja a választ. gyerek – konnektor, patkány útvesztő - Hatása kevésbé jól bejósolható, mint a jutalmazásé - Kellemetlen mellékhatásai lehetnek. Hatásos, ha az elérhető alternatív válaszokat jutalmazzák. Negatív megerősítés  Büntetés Negatív megerősítés: averzív esemény megszűnése a válasz hatására, növeli az adott válasz valószínűségét. Büntetés: csökkenti a válasz valószínűségét. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

18 Operáns kondicionálás feltételei
élőfej Operáns kondicionálás feltételei Időbeli érintkezés, kontingencia Befolyásolhatóság válasz akkor kondicionálódik, ha az élőlény úgy értelmezi, hogy a megerősítés az ő válaszától függ Maier és Seligman kísérletei – tanult tehetetlenség Biológiai korlátok: ösztönös viselkedéskészlet behatárolja, hogy mi tanulható meg. Példák – galambok csipegetése, ill. szárnycsapkodása Kontingencia: egybeesés Az élőlény egybeeséseket tapasztal válaszai és a megerősítések között Kontingenciák tanulásának képessége csecsemőkorban elkezdődik. Biol korlátok: Az ösztönös viselkedéskészlet behatárolja, hogy mi tanulható meg. Pl csirkék nem tudnak nem kapirgálni. Jutalmazás esetén a galambok gyorsabban tanulnak ha a válasz egy gomb csipegetése, mintha szárnycsapkodás, menekülés esetén pont fordítva. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

19 Szociális tanuláselmélet
Nemcsak a közvetlen megerősítés hatására tanulunk => megfigyeléses tanulás Mások viselkedésének megfigyelése + megfigyelt személy jutalmazása és büntetése Bandura kísérlet – utánzott agresszív megnyilvánulások (modell - filmek hatása) BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

20 Behelyettesítő megerősítés
élőfej Behelyettesítő megerősítés Ha megfigyelünk valakit, akinek a viselkedését megerősítés követi, valószínűbb, hogy mi is hasonlóan cselekszünk. Néha a behelyettesítő jutalom hatékonyabb tanuláshoz vezet, mint a közvetlen megerősítés. Hatás: következtetünk, hogy mi is ugyanazt a megerősítést kapnánk. Implicit elvárás kialakítása a cselekvések és megerősítők közti kapcsolatról. Így olyan helyzetekből is tanulhatunk, amiben mások vesznek részt. Néha a behelyettesítő jutalom hatékonyabb tanuláshoz vezet, mint a közvetlen megerősítés. Ok: a figyelmünket, amit egyébként a viselkedésre fordítanánk, a tanulásnak szenteljük. Hatás: következtetünk, hogy mi is ugyanazt a megerősítést kapnánk, ha ugyanígy viselkednénk. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

21 Utánzás, modelltanulás
élőfej Utánzás, modelltanulás Alapja: beleélés, átélés (nem szándékos, tudatos). Az egyén tudatosan vagy nem tudatosan megpróbálja átvenni a másiknál észlelt viselkedéseket. Kétféle modell: Személyes modell Pozícionális modell Ha valaki szemtanúja annak, hogy valaki más (a modell) végrehajt valamilyen cselekvést, s a megfigyelő ennek nyomán tesz szert arra a képességre, hogy megismételje a megfigyelt cselekvést. Ez teszi lehetővé, hogy hatalmas mennyiségű információt véssünk gyorsan az emlékezetünkbe. Kétféle modell: Személyes modell: utánzás a személyes viselkedési kvalitások miatt. Pozícionális modell: utánzás a szociális pozíció, siker, életkor, nem miatt BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

22 élőfej Utánzás feltételei Megfigyelő és megfigyelt azonos, vagy hasonló helyzetben legyen. Megfigyelés, megőrzés. Gyerek képes legyen a megjelenített viselkedést utánozni. A viselkedés pozitív megerősítésekkel kapcsolódjon össze (megerősítés és motiváció). Modellé válhat valakinek a teljes személyisége vagy számos egyén különböző vonása Modellkövetés okai: elsősorban érzelmi indítékok Utánzásra hajlamosíthat: az alacsony önértékelés, vagy a dependencia Megfigyelés: a megfigyelő odafigyeljen a modellre: leghatékonyabbak azok a modellek, akik pl. Hatalmuknál, vagy vonzerejüknél fogva magukra irányítják a figyelmet, illetve a feltűnő, vagy kiemelkedő viselkedésnek nagyobb a hatása. Emlékezni kell rá: képi vagy verbális kódolás, mentális gyakorlás, vagy újrajátszás. képes legyen a megjelenített viselkedést utánozni: ismerős-e a látott viselkedés néhány összetevője. Emiatt tudnak tapasztalt atléták olyan könnyen áttérni egyik sportról a másikra. Ha ismerjük a modellált cselekvés összetevőink elnevezéseit, kevesebb dolgot kell az emlékezetünkbe vésni: pl. Készíts rántást. A címke leegyszerűsíti az emlékezés folyamatát. Fentiek azt befolyásolják, hogy elsajátítjuk-e a viselkedést. De hogy mutatjuk-e azt más is befolyásolja: Személy motivációi, megerősítés. Bandura-kis.: filmen modell agresszív módon viselkedik egy felfújható játék babával: a modellt a filmen jutalmazzák, vagy büntetik, vagy nincs hatás. Majd nézték, hogy a gyerekeknél előfordul-e spontán módon a modellált agresszív cselekedet. Utána a kv jutalom fejében kérte a gyerekeket az agresszív vis. bemutatására. Ösztönzés hatására mindhárom csop ugyanannyi vis-t mutatott: tehát a viselkedést mindenki elsajátította , csak spontán módon azok mutatják ritkábban, akik büntetett modellt láttak. Bandura: ha egyszer a megfigyeléses tanulásra való képességet elsajátítottuk (gykorban), akkor lehetetlen megakadályozni bennünket abban, hogy mindazt megtanuljuk, ami a szemünk elé kerül. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

23 Komplex tanulás Intelligencia kulcsa műveletek végrehajtása mentális reprezentációkon. Kondicionálás: események és ingerek közti asszociáció képeződik le. Kognitív térképek, vagy absztrakt fogalmak (pl. ok) is leképeződhetnek. Néha a mentális reprezentációkon elvégzett műveletek bonyolultabbak, mint az asszociatív folyamatok. Mentális próba-szerencse. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

24 Kognitív térképek Megerősítés nélküli ismerkedés során kialakulhat a kognitív térkép, ami gyorsíthatja a tanulást. Tolman kísérlete BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

25 Belátásos tanulás Köhler csimpánz kísérletei
- A megoldás hirtelen jelenik meg. - Egyszer már megoldott problémát később nagyon könnyen oldják meg újra / hozzáférhetőség - A megtanultakat könnyedén átviszik új szituációkra is. A megoldások mentális próba-szerencse folyamatokat tükröznek. Mentális reprezentáció kialakítása: elég absztrakt, rugalmas, hozzáférhető BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

26 Tanulási stílusok Érzékleti modalitás Auditív Vizuális Mozgásos
Társas környezet Egyéni Társas Reagálási típus Impulzív Reflektív BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék


Letölteni ppt "TANULÁS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések