Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A viselkedés, mint a pszichológia tárgya

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A viselkedés, mint a pszichológia tárgya"— Előadás másolata:

1 A szociálpszichológia, mint a társas viselkedés tudományos megközelítése

2 A viselkedés, mint a pszichológia tárgya
megfigyelhető aktivitások összessége hatás a környezetre a belső kivetülése: képességek és akarat érvényesítése, szándékok, vágyak, törekvések, érzelmek kimutatása

3 A viselkedés, mint a pszichológia tárgya
A viselkedésből következtetni lehet a belső tényezőkre, a viselkedés okaira Osztályozás: szándékos vagy akarattalan, alkalmazkodó vagy a környezet átalakítását szolgáló, velünk született vagy tanult, egyéni és kollektív viselkedés A pszichológia tárgy maga a viselkedés, de a pszichológiai megismerés célja a viselkedés mögött meghúzódó belső tényezők feltárása, magyarázata, illetőleg kóros működés esetén annak átalakítása

4 Társas viselkedés Egyéni és társas viselkedés: lehetséges-e a különbségtétel? A viselkedések mindig társas közegben zajlanak, kölcsönösen hatnak egymásra A viselkedés megismerhetősége Mire következtethetünk a viselkedésből? Környezet és viselkedés

5 Kultúra fogalma A társadalom által létrehozott anyagi és szellemi javak összessége, és ezeknek az adott korszakra jellemző állapota Szocializáció és kultúra Kulturális hatások a társas viselkedésben (érzelemkifejezés, individualizmus és kollektivizmus, szexualitás stb.)

6 Kulturális hatások a viselkedésben: tonga esküvő

7 Gyakorlat Gyűjts olyan lehetséges társas tényezőket, melyek az alábbi viselkedések mögött állhatnak vagy kialakulásukban szerepük lehetett: Szorongás Rossz tanulás Optimizmus Drogozás Magány

8 A valóság, mint szubjektív alkotás
A világ értelmezés kérdése (Hastorf és Cantril, 1954) Az emberi viselkedésnek társas jellege van (l: véleményalkotás és döntés) A társas hatások a kognitív folyamatokon keresztül fejtik ki hatásukat Két tanulmányozandó terület: az egyén a csoportban és a csoport az egyénben

9 A világ értelmezés kérdése: a valóság szubjektív alkotás

10 Szociálpszichológia:
Tudományos módszerekkel vizsgálja, hogyan hatnak a társas és kognitív folyamatok arra, ahogy az emberek észlelik és befolyásolják egymást, és ahogy viszonyulnak egymáshoz Szisztematikus, tudományos módszerek felhasználása a torzítás leküzdésére

11 A szociálpszichológia kialakulása
Pszichológiai nézőpontok a társas viselkedés magyarázatában Pszichoanalízis: az én és a társadalom Behaviorizmus: a viselkedés elsődleges és közvetlenül tanulmányozható Kognitív megközelítés: az értelmezés az inger és a válasz közé ékelődik, utóbbi fontos meghatározója (gondolkodás és érzelmek szerepe a társas viselkedésben)

12 A szociálpszichológia kialakulása
Triplett kísérletei (1898): a teljesítmény alakulása társas közegben Amerikai szociálpszichológia (30-as, 40-es évek): társas befolyás és attitűdvizsgálat, alkalmazott kutatások Kurt Lewin és a vitacsoportok; mezőelmélet (a viselkedés az egyének aktuális céljaitól és társas környezetük szubjektív térképétől függ)

13 Alkalmazott szociálpszichológia
Egészség (énkép, önértékelés, társas megerősítés, társas beilleszkedés) Iskola, nevelés (tanári elvárások, versengés, együttműködés, társas hálózat) Törvénykezés (befolyásolás és meggyőzés, többség és kisebbség viszonya, önbizalom) Munka, üzleti élet (reklám, eladási technikák, vezetői döntéshozatal, vezetési stílus)

14 A szociálpszichológia alapvető axiómái
A valóság megkonstruálása: az emberek maguk alkotják meg saját valóságukat a kognitív és társas folyamatok befolyása által A társas befolyás mindent áthat: mások valós vagy elképzelt jelenléte minden gondolatunkra, érzésünkre és viselkedésünkre kihat (ez lehet tudatos, de önkéntelen is)

15 Három motivációs elv Törekvés az események kézbentartására: igyekszünk megérteni és megjósolni az eseményeket Kapcsolatkeresés: kölcsönös szereteten, támogatáson és elfogadáson alapuló érzelmi kapcsolatokra vágyunk Önmagunk és a mieink értékekése: igyekszünk magunkat és szeretteinket kedvező színben feltüntetni

16 A feldolgozás három elve
Konzervativitmus: elképzeléseink tartósak, igyekeznek fenntartani magukat (l: szelektív észlelés) Hozzáférhetőség: azok az információk hatnak leginkább viselkedésünkre, amelyek könnyen hozzáférhetőek Felületesség vagy alaposság: többnyire felületesen dolgozzuk fel az információkat, ha nincs többletmotiváció

17 A szociálpszichológiai kutatás
A tudományos elmélet elvont fogalmakkal foglalkozik, oksági viszonyokat ír le és sokfajta emberre általánosít Nem beavatkozó módszerek: a megfigyelés és annak típusai Kérdőívek alkalmazása a kutatásban, attitűdmérés

18 A szociálpszichológiai kutatás
Kísérletek: függő, független és rejtett változók Torzítás kiszűrésének lehetőségei Laboratóriumi és természetes kísérletek Kutatási etika (tájékoztatás, előzetes beleegyezés, csekély megtévesztés, utólagos megbeszélés, társadalmi hasznosság)

19 Zimbardo börtönkísérlete (1973)

20 Készíts kutatási tervet a következő kérdés tanulmányozására:
Gyakorlat Készíts kutatási tervet a következő kérdés tanulmányozására: Segítenek-e egymásnak az emberek? Mikor, hogyan? Mitől függ a segítségnyújtás?

21 Gyakorlat A következő társas jelenségek esetében keresd meg a 3 motivációs elv legalább egyikének érvényesülését! Kiközösítés Szimpátia Cigányellenesség Súgás (iskolában) Szurkolás (pl. kedvenc focicsapatnak)


Letölteni ppt "A viselkedés, mint a pszichológia tárgya"

Hasonló előadás


Google Hirdetések