Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A PSZICHOLÓGIA TÉMÁI, TÖRTÉNETE, NÉZŐPONTJAI, MÓDSZEREI

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A PSZICHOLÓGIA TÉMÁI, TÖRTÉNETE, NÉZŐPONTJAI, MÓDSZEREI"— Előadás másolata:

1 A PSZICHOLÓGIA TÉMÁI, TÖRTÉNETE, NÉZŐPONTJAI, MÓDSZEREI
Pszichológia I. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

2 Pszichológia meghatározása
A viselkedés és a mentális folyamatok tudományos tanulmányozása A pszichológia alapfokú tanulmányozása jobban érthetővé teszi, miért viselkednek úgy az emberek, ahogy azt tapasztaljuk, és betekintést nyújt saját attitűdjeink és reakcióink világába is. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

3 Mivel foglalkozik a pszichológia?
Példák Agykárosodás következtében kialakuló zavarok az érzelmek kifejezésében, értelmezésében Élet kettéosztott aggyal Intelligencia – öröklés vagy a környezet által meghatározott Mindig álmodunk-e alvás során? Mi az álom funkciója? BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

4 Mivel foglalkozik a pszichológia?
Az atomerőmű vezénylőtermének tervezési szempontjai – az emberi hibázás lehetőségének csökkentése Családunk és saját nevelési stílusunk összefüggései Erőszak nézése – agresszív viselkedés összefüggései A tanár elvárásainak hatása a tanulók teljesítményére Mi állhat a tanulási zavarok hátterében? Fejleszthető-e az emlékezet? BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

5 Élet kettéosztott aggyal
BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

6 Agresszió kifejezése BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

7 A pszichológia filozófiai gyökerei
Determináltság – szabadság Adottság – nevelés Test – lélek BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

8 A jelenkori pszichológia gyökerei két korai megközelítés
A XIX. században a lélek két elmélete versengett elismerésért. Képesség pszichológia (öröklött mentális erők tana) Tevékenységeinkért egymástól független képességek (pl. gondolkodás, érzés, akarás) felelősek. Asszociációs pszichológia Tagadták a lélek veleszületett képességeit. „Tabula rasa”- tiszta lap Mindkét elméletnek van jelenkori megfelelője. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

9 A jelenkori pszichológia gyökerei Wundt laboratóriuma
A pszichológia akadémikus tudományként való megalapozása 1879: Első formális pszichológiai laboratórium Lipcsében. Kutatások az érzékszervekről; látás, hallás, tapintás Kísérleti feltételek szabályozása Módszere: introspekció BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

10 Pszichológiai iskolák - Behaviorizmus
1920-as évek: introspekció nélküli pszichológia – Watson A megfigyelhető viselkedés tanulmányozása a tudományosság érdekében (állat- és gyermekpszichológia, Pavlov hatása) Csaknem minden viselkedés tanulás (kondicionálás) eredménye, a környezet sajátos szokásokat erősít meg. Feltételes válasz a viselkedés atomja. A pszichológiai jelenségek egy ingerrel kezdődnek és egy válasszal érnek véget S-R pszichológia, közbülső változók BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

11 Pszichológiai iskolák - Alaklélektan
Behaviorizmussal egyidőben, Németországban jelent meg. Gestalt = Alak A mentális folyamatok szerveződésével foglalkozott. Wertheimer – phi jelenség, látszatmozgás Élményeink az ingerek kialakította mintázattól és a tapasztalat szerveződésétől függnek. Az egész különbözik részeinek összegétől. A szabad önmegfigyelés. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

12 A szerveződés alaklélektani elvei
Közelség, zártság, jó folytatás BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

13 Pszichológiai iskolák - Pszichoanalízis
Tudattalan freudi értelmezése: A gyerekkor elfogadhatatlan vágyai kiszorulnak a tudatból és a tudattalan részévé válnak, ahol megőrzik befolyásukat. (álmok, nyelvbotlások, tudattalan modorosságok) Módszer: szabad asszociáció, álomfejtés Ösztön én – Én – Felettes én Elhárító mechanizmusok BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

14 Újabb fejlemények A II. világháború után megnövekedett a pszichológia iránti érdeklődés. Számítógépek megjelenése, szerepük a pszichológiai jelenségek szimulálásában. => Emberi lény, mint információ-feldolgozó gép. A lélek természetére vonatkozó korábbi elképzelések konkréttá tehetők és ellenőrizhetők. Modern nyelvészet fejlődése (pszicholingvisztika) Agyra és idegrendszerre vonatkozó felfedezések (neuropszichológia). Kognitív pszichológia létrejötte (mentális folyamatok és struktúrák tudományos elemzése). BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

15 Nézőpontok a pszichológiában
BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

16 Biológiai nézőpont A viselkedést és a mentális folyamatokat elsődlegesen genetikai tényezők, az agy elektromos és kémiai aktivitása és a hormonális folyamatok határozzák meg. Pl. hasított agy kísérlet egyes képességek hol helyezhetőek el az agyban. Tanulás és emlékezés tanulmányozása: hippokampusz szerepe a gyerekkori amnéziában. hippokampusz: az emlékek megszilárdításában játszik szerepet Kondicionálás: idegsejtek közötti kapcsolatok változása Motivációk és érzelmek magyarázata. Magyarázat a dohányzásra: biológiai nézőpontból BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

17 Behaviorista nézőpont
Viselkedés tanulmányozása (Watson) Inger-válasz pszichológia: kiváltó inger => viselkedés => viselkedést fenntartó jutalmazás és büntetés Kondicionált félelem Elhízás és agresszió Nem foglalkoznak olyan mentális folyamatokkal, amelyek az inger és válasz közé ékelődnek. Magyarázat a dohányzásra: behaviorista nézőpontból BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

18 Kognitív nézőpont Mentális folyamatokkal: észleléssel, emlékezéssel, gondolkodással, döntéshozással és problémamegoldással foglalkozik. Az S-R nézet korlátozottságára adott válaszként alakult ki. A mentális folyamatok objektívan vizsgálhatók az egyes viselkedéseken keresztül. Magyarázat a dohányzásra kognitív nézőpontból Mit tud a dohányzás veszélyeiről? Ezeket hogyan fogadja el. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

19 Pszichoanalitikus nézőpont
Freudnak az emberi természetről vallott felfogása lényegileg negatív. Úgy hitte, hogy ugyanazok az alapösztönök vezérelnek bennünket, mint az állatokat. Belső küzdelem: ösztönök, vágyak kielégítése társadalmi korlátokba ütközik. Alapfeltevés: viselkedés és mentális folyamatok mögött állandóan jelen lévő gyakran tudattalan erők harca áll Amnézia, agresszió pszichoanalitikus magyarázata. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

20 Fenomenológiai nézőpont
A szubjektív tapasztalásra alapoz. Milyen elképzelése van az egyénnek a világról, s hogyan értelmezi az eseményeket. A belső élet és az egyéni élmények leírásával foglalkoznak, nem a viselkedést akarják előre jelezni. Nem foglalkoznak elméletek kifejlesztésével. Humanisztikus elméletek. Önmegvalósítás A pszichológiának a figyelmét olyan problémák megoldására kell fordítania, amelyek az ember „jólléte” szempontjából fontosak. Magyarázat a dohányzásra: fenomenológiai nézőpontból Hogyan éljük meg a veszélyeket, előnyöket. Saját döntés hangsúlyozása. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

21 A pszichológia módszerei
Kísérlet Változók közötti kapcsolatokat keres - szigorúan ellenőrzése alá vonja a változókat. Pl. alvás mennyisége és a tanulási képesség, marihuána hatása az emlékezetre. Független és függő változó Kísérleti és kontroll csoport: számítógéppel támogatott oktatási program hatása Korrelációs módszer Természetes helyzetekben megjelenő különbségek. A befolyásunkon kívül eső változó összekacsolódik-e egy másik, minket érdeklő változóval. Pl. anorexia és íz-érzékenység. Nem lehet oksági kapcsolatra következtetni. Megfigyelés Közvetlen megfigyelés, kérdőív, esettanulmány BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

22 A pszichológiai kutatás etikai kérdései
Minimális kockázat elve Az elvárható kockázat nem lehet nagyobb, mint amilyennel a mindennapi életben találkozunk. Informált hozzájárulás A személyeknek önszántukból kell részt venniük a vizsgálatban. Annak részleteiről legkésőbb a vizsgálatot követően tájékoztatni kell őket. Személyiségi jogok elve A személyről a kutatás alatt gyűjtött információt bizalmasan kell kezelni. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék

23 A pszichológia területei
Biológiai pszichológia Kísérleti, kognitív pszichológia Fejlődéslélektan: Hogyan fejlődik az ember Szociálpszichológia: Más személyekkel való kapcsolatok hogyan befolyásolják az attitűdöket és a viselkedést (pl. közvélemény-kutatás) Személyiség-pszichológia: Egyének közötti különbségek. Klinikai pszichológia és tanácsadás Iskola- és neveléspszichológia Munka- és szervezetpszichológia BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék


Letölteni ppt "A PSZICHOLÓGIA TÉMÁI, TÖRTÉNETE, NÉZŐPONTJAI, MÓDSZEREI"

Hasonló előadás


Google Hirdetések