Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kompetencia alapú óvodai programcsomag

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kompetencia alapú óvodai programcsomag"— Előadás másolata:

1 Kompetencia alapú óvodai programcsomag
Komplex fejlesztési tervek

2 Komplex fejlesztési tervek
Gyakorlati ajánlás a gyermekek tevékenységeinek tervezéséhez, szervezéséhez Jellemzők: Érvényesítik a szakmai és a pedagógiai koncepciók alapvetéseit. Konkrét tématervjavaslatokat tartalmaznak: 3 nevelési területen, 4 őselem köré csoportosítva, 3 életkorra lebontva

3 Az őselemek

4 Szimbólumok eredete A négy elem kultúrtörténeti érdekességű, európai és magyar eredettel, hagyományokkal rendelkező szimbólum. Az őselemek emberi tulajdonságokkal, vagy a neveléssel való párhuzamba állításának módja képi, szimbolikus elképzelés.

5 Őselemek a magyar kultúra jelképrendszerében
A levegő alapelem, az élet jelképe. Fogalma a szél szemléletes képével társulhat. A légmozgást számos kultúra az ún. „szél hulláma” mintával jeleníti meg. A tűz ősidőktől fogva jelentős jelképe a léleknek, az életnek, a szerelemnek. A víz is az élet, a tisztaság, a megtisztulás jelképe. A „négyszögletes föld” képzete ismert a magyar néphitben is. A moldvai csángók szerint négy angyal tartja a föld négy sarkát, „szegit”. Ez a négyszögletes föld a mesék „terülj asztal”- a.

6 Szimbólumok A világ megismeréséhez nem minden közelíthető meg értelmi gondolkodással. Az óvodás gyermek életkori sajátossága a szimbolikus nyelv használata. A szimbólum mindig gondolkodásra késztet. A programcsomagban használt szimbólumokkal kifejeződik a komplexitásra, a projekt alapú tanulásszervezésre való törekvés. A jelképek vállalásával, nevelés általi, következő nemzedék számára való átszármaztatásával a közösséghez tartozásunkat hangsúlyozzuk.

7 A témák elrendezése Levegő: július, augusztus, szeptember
A komplex fejlesztési terv a hagyományos tervezéstől eltérően, nem ünnepkörök és évszakok szerinti bontásra épül, hanem az alábbiak szerint tagolódik: Levegő: július, augusztus, szeptember Tűz: október, november, december Víz: január, február, március Föld: április, május, június

8 4 tématervjavaslat gyűjtemény
VI. VII. VIII. V. Föld Levegő IX. IV. III. X. Víz Tűz II. XI. I. XII.

9 A komplex fejlesztési tervek tartalma
TARTALOM-LEVEGŐ Tématerv-javaslatok 3–4 éves gyermekek számára Áttekintô táblázat A külsô világ tevékeny megismerése Vizuális nevelés Irodalom-anyanyelv Tématerv-javaslatok 4–5 éves gyermekek számára Áttekintô táblázat A külsô világtevékeny megismerése Vizuális nevelés Tématerv-javaslatok 5–6-7 éves gyermekek számára

10 A tématervjavaslat ajánlások közös jellemzői
A három nevelési területen megjelenő témákat összefogja egy- egy projektcím Pl. Levegő tématervjavaslat gyűjtemény, 3-4 évesek A külső világ tevékeny megismerése matematika Vizuális nevelés Irodalom-anyanyelv LÉLEGZETVÉTEL A levegő, mint az élet egyik lételeme Szalma-vagy szívószállal fújt kép Gazdag Erzsi: A láthatatlan sümegi vízipipa MELEGEDÜNK

11 A tématervjavaslat ajánlások közös jellemzői
Őselemenként, és életkoronként 8-8 projekt került kidolgozásra. Pl. Föld, 3-4 évesek Földi élet „Fából vaskarika” A nagyvilág Szeretettel Virágom, virágom Éjjel-nappal Körforgás Túrjuk a földet

12 A megtervezést, megszervezést és értékelést segítő eszközök
Téma Tevékenység célja Tevékenység feladata Ajánlott megelőző tapasztalatszerzés Eszközök Szervezeti keretek Munkaformák Vázlat Képességfejlesztés

13 A megtervezést, megszervezést és értékelést segítő eszközök
Képességfajták Differenciálási szintek I. szint II. szint III. szint Szociális Értelmi Verbális Testi

14 Témajavaslatok Sok ismert, és alkalmazott téma, tevékenység, technika, módszer Az egyes témák komplex módon összeérnek: kapcsolódnak egy projekten belül kapcsolódnak a három nevelési területen, kapcsolódnak az őselemek között, visszatérnek a következő életkorban.

15 Tématervjavaslatok jellemzői
rendszerszerű látásmódot adnak tapasztalatba ágyazott képességfejlesztést biztosítanak konkrétak a feldolgozási módszerek sokféleségét kínálják használható ismereteket, tudásanyagot nyújtanak a teljes személyiségfejlesztést célozzák

16 Amire figyelni szükséges…
Nem korcsoportokra, hanem életszakaszokra ajánlás. A szintek mögött egyes gyermekek vannak. Egy tématerv megvalósítási idejét az óvodapedagógus határozza meg. Nem kell, és nem is lehetséges valamennyi tématervet megvalósítani. A tématervek megvalósítását szükséges az óvodai környezethez, lehetőségekhez, a gyermekek érdeklődéséhez, igényeihez, fejlettségéhez igazítani.

17 Tárgyi eszközök Meseládikó Hangos melléklet Mesekönyv ajánló
Képességfejlesztő kártyák


Letölteni ppt "Kompetencia alapú óvodai programcsomag"

Hasonló előadás


Google Hirdetések