Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Leonardo kísérleti projekt célja: Az AIFSZ (illetve az ISCED szintnek megfelelő) képzések európai és hazai felmérése, elemzése Egy konkrét AIFSZ képzés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Leonardo kísérleti projekt célja: Az AIFSZ (illetve az ISCED szintnek megfelelő) képzések európai és hazai felmérése, elemzése Egy konkrét AIFSZ képzés."— Előadás másolata:

1 A Leonardo kísérleti projekt célja: Az AIFSZ (illetve az ISCED szintnek megfelelő) képzések európai és hazai felmérése, elemzése Egy konkrét AIFSZ képzés struktúrájának és tartalmának fejlesztése az alábbiak szerint: • Tantárgyi tartalom, tanítás-tanulási forma újragondolása. Új módszerek és eszközök) dr. Sediviné Balassa Ildikó - Dr. Pupos Tibor AZ AIFSZ SZAKOK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI TOVÁBBFEJLESZTÉSE Szakmai nap, Budapest 2001. XII. 13.

2 A Leonardo kísérleti projekt célja: •Az „Alapismereti” és „Szakismereti” modulok tantárgyai curriculumainak és tananyagainak átdolgozása •A kontakt órák csökkentése, az önálló tanulási idő növelése •A gyakorlati idő növelése (2 hét + 2 hónap) Az új tanítás-tanulási módszerek és eszközök alkalmazására a szakokon tanító pedagógusok és oktatók felkészítése, ehhez akkreditált pedagógus képzés kifejlesztése Szakmai nap, Budapest 2001. XII. 13.

3 A Leonardo kísérleti projekt célja: Pilot kurzus indítása három hazai (Veszprémi Egyetem GMK, Bethlen Gábor Szakközépiskola, SZÁMALK Szakközépiskola és két külföldi partner intézményben (Anglia, Belgium) A kísérleti projekt eredményeinek folyamatos elterjesztése és felhasználása valamennyi AIFSZ képzést végző intézményben Szakmai nap, Budapest 2001. XII. 13.

4 SZERKEZETI VÁLTOZTATÁSOK  Új tanterv, melyben • Kevesebb a kontakt óra • Több az önálló tanulásra tervezett idő 13.8%-ról 52,8%-ra növekedett • Több a gyakorlat (120 óra helyett 300 óra), egybefüggő két hónap a IV. sz. kezdetén • A nyelvi képzés az első három szemeszterben Szakmai nap, Budapest 2001. XII. 13.

5 TARTALMI FELJESZTÉSEK SZEMPONTOK • EU-konform legyen • Modulokból épüljön • Különböző tantárgyak közötti tartalmi integráció megteremtése • A szakismereti alkalmazást segítő esettanul- mányok, projekt munka tervezése • A nyelvi és szaknyelvi képzés erősítése Szakmai nap, Budapest 2001. XII. 13.

6 TARTALMI FEJLESZTÉSEK ALAPISMERTETI TÁRGYAK Társadalmi alapismertek (Hogyan tanuljak ?) Munkaerő piaci ismertek + EU munkaerő piaci ism. Irodaautomatizálás I. (Új tart. redundancia megszűnt) Protokoll viselkedéskultúra (Gyakorlat gyűjtemény) Etika (Új tantárgy) Informatika (ECDL szint) Szakmai nap, Budapest 2001. XII. 13.

7 TARTALMI FEJLESZTÉSEK SZAKISMERTETI TÁRGYAK (I. félév) STATISZTIKA (Új jegyzet, új példatár) Jog+ EU jog és informatikai jog (elektronikus könyv eBook készül) Idegen nyelv (szakmai nyelv korszerűsítés) Szakmai gyakorlat minőségileg is változik (kapcsolódik az EU munkaerő piaci ismeretekhez és a külföldi gyakorlathoz is) Szakmai nap, Budapest 2001. XII. 13.

8 FORMAI, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTOK Hatékony legyen (az ismeret átadás-átvételi és a költség szempontjából is) Korszerű legyen, alkalmazza a legkorszerűbb IT eszközöket Tanítsa meg a Tanárt és a Diákot az új szerep- helyzetre (a diákokat az önálló tanulásra és felelősség- vállalásra a saját tudásáért, a tanárokat a tanulási folyamatok menedzselésére és a tananyagok fejlesztésére. Szakmai nap, Budapest 2001. XII. 13.

9 FORMAI, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSEK SZEMPONTOK Az európai képzési, szakképzési gyakorlatban már elterjedt módszereket alkalmazzunk a jártasság és készség kialakítására (probléma megoldó gyakorlat, projekt munka, esettanulmányok megoldása A szakdolgozat témája (megoldandó feladat) és annak elkészítése a munkahelyi gyakorlathoz kapcsolódjon.. Az szakspecifikus tárgyakat vállalati szakemberek tanítsák (oktatás -gazdaság kapcsolata) Szakmai nap, Budapest 2001. XII. 13.

10 FORMAI, MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSEK Önálló tanulás elmélete és gyakorlata. A tananyag tanári irányítással történő önálló feldolgozása Társadalmi ismertek Egyéni és csoportos konzultációra épített önálló tanulás (tanári irányítással történő tanulás Informatika Csoportos és egyéni gyakorlat bevezetése Statisztika, Protokoll és viselkedéskultúra Szakmai nap, Budapest 2001. XII. 13.

11 A LEONARDO KÍSÉRLETI PROJEKT RÖVIDTÁVON VÁRHATÓ EREDMÉNYEI Az alapismereti modul tantárgyainak tematikája és tananyagai átdolgozásra kerülnek minden AIFSZ szakot folytató intézménynek rendelkezésére állhat. A szakismereti tantárgyak új tematikája és tananyagai az e szakot folytatók részére vagy más képzésben tantárgyi anyagként elérhetővé válik Szakmai nap, Budapest 2001. XII. 13.

12 A LEONARDO KÍSÉRLETI PROJEKT RÖVIDTÁVON VÁRHATÓ EREDMÉNYEI A pilot kurzus keretében több helyen is kipróbált módszerek és tapasztalatok más intézményekben felhasználhatók. Az elektronikus és nyomtatott feladattárak és tananyagok mind hazai mind külföldi kipróbálása biztosítja a megfelelő minőségű produktumokat. A tanárok és oktatók számára fejlesztendő kompetencia képzés a legfontosabb és releváns ismeretek átadását célozza meg. Szakmai nap, Budapest 2001. XII. 13.


Letölteni ppt "A Leonardo kísérleti projekt célja: Az AIFSZ (illetve az ISCED szintnek megfelelő) képzések európai és hazai felmérése, elemzése Egy konkrét AIFSZ képzés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések